Kies uw zon bij de ABN. ABN Bank De Verleiding: werkstuk Ben groter Verbong NORIT betrouwbare mil PANDA EN DE MEESTER-MUNTER 'n Ei hoort erbij televisie Boek op tijd. Nu is er nog keus. radio VLOERVERWARMING WOENSDAG 27 DECEMBER 1978 PZC/radio en tv 17 DINSDAG 2 JANUARI OP TELEVISIESCHERM idoor Peter Huysmani DEN HAAG - „De Verleiding" is een nieuw exemplaar uit de reeks met CRM-subsidie gemaakte korte films, die het departement periodiek ver toont. Het 50 minuten durende, door Movies Filmproductions geprodu ceerde werkstuk wordt op 2 januari uitgezonden door de VARA-televisie (die er ook aan meebetaald heeft) en is geregisseerd door Ben Verbong. Verbong is 29, studeerde in 1974 af aan de Filmacademie, assisteerde bij „Zeeman tussen wal en schip" (Ernie Damen) en „Een smalle oude man" (Guido Pieters) - twee delen uit het vierluik „Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming" -, maakte in 1976 voor CRM „De Vitus dans" en werkte in 1977 mee aan het scenario voor Dokter Vlimmen van eerdergenoemde Guido Pieters. „De Verleiding" zou men dus Verbongs eerste langere „korte" film kunnen noemen. In een foldertje legt hij een on duidelijke verantwoording af. Het gaat in zijn film over klassentegenstelling en bourgeoisie. Een student, op zoek naar kamers, komt terecht in een villa, be woond door een rijke weduwe, die van het begin af aan haar zinnen (letterlijk en figuurlijk) op de blijkbaar nogal groene student (bestaan die nog?) heeft gezet. Als hij eenmaal voor de bijl is gegaan en met volle teugen aan het genieten is van een leven dat hij niet kende (co pieuze maaltijden, prachtige kleren), ontdekt hij dat hij door de vrouw min of meer gebruikt wordt als stand-in voor haar overleden echtgenoot. Dat is het moment waarop hij zich wil bevrijden van de kennelijk zeer knellende banden van dit rijkeluis-milieu. Voor alle duidelijkheid: de student komt zelf na tuurlijk uit een zeer burgerlijk nest. De vrouw gaat aan zijn voorgenomen ver trek te gronde, althans zij pleegt zelf moord. Of vermoordt de jongeman haar? Kunstmatig In het foldertje zegt Verbong: „Omdat ik wilde verhinderen dat de film als een getrouwe weergave van de wer kelijkheid om ons heen gezien zou worden, heb ik „De Verleiding" in z'n vorm even mooi, leeg en kunstmatig gemaakt als de bourgeoisie zelf". Wel nu, hij is daar wonderwel in geslaagd. Want „mooi" zijn de beelden van ca meraman Theo van de Sande inder daad (te mooi vaak) en leeg en kunst matig is het verhaal van scena rioschrijver en regisseur Verbong. Kunstmatig is de manier bijvoorbeeld (Advertentie, Feestelijk over fei; de drempel M met a i/v Champagne •Jeanmaire fe-i u mei 'oud en nieuw -■?*'*$ j:j;| veel opwindends éjj onder de kurk Een f<j M topmerk champagne i'vU Kï voor minder geld i.±' feil' Dat kan bij 600 [fel DELCAVE sli|ters •y en wijnhandelaren BS herkenbaar aan gij hel vignet op de waarop de student bij de villa terecht komt: hij heeft geschreven op een ad vertentie, die in teder geval niet door de vrouw des huizes geplaatst is. Is het dan het werk van een grappenmaker, wil de vrouw er misschien niet voor uitkomen dat zij weer eens graag een nieuwe, aar dige jongeman ziet verschijnen (de tuinman heeft haar bijvoorbeeld ook al eens mogen omarmen) of heeft haar „overleden" man wellicht het plan be dacht? Het is al maar gissen geblazen en dat kan best leuk zijn, als zo'n potje raden-maar tenminste een functie heeft of het dramatische aspect van het ver haal versterkt. Niets echter van dat al. Het gissen blijft maar doorgaan, zonder dat er ook maar van een ogenblikje werkelijke ontroering of betrokkenheid sprake is. Is de echtgenoot wel ver dronken in het moeras (prachtige na tuuropnamen)? Waarom houdt zij nog altijd zo onstuimig van de gestorvene? Nergens een verwijzing in de dialogen die het niveau van een doktersroman zelden te boven gaan. Om welke reden voelt de jongeman zich ineens zo grote lijks belazerd? Zij houdt toch van hem en hij houdt toch van haar? De student, die zo uitbundig geprofiteerd heeft van haar luxe-bestaan, zou toch met de kennelijk wat zielszieke vrouw enig mededogen mogen hebben? Brabant garandeert voortbestaan Globe DEN BOSCH - De provincie Noord- Brabant garandeert tot 1 september 1982 het voortbestaan van Zuidelijk Toneel Globe. Vrijdagmorgen besloot provinciale staten met 52 stemmen voor en veertien tegen het gezelschap jaarlijks een extra-subsidie te geven van ruim drie ton. Dat geld zou aanvankelijk worden op gebracht door de gemeente Tilburg. Onlangs besloot de raad van deze ge meente echter de subsidiëring van Globe stop te zetten omdat het gezel schap niet zou hebben voldaan aan een aantal voorwaarden met betrekking tot de verhuizing van Amsterdam naar Eindhoven. Die voorwaarden houden onder meer in dat per 1 augustus volgend jaar de lei ding en staf in Eindhoven gevestigd moeten zijn. Ook de kantoren en repeti tieruimten in Eindhoven moeten dan in gebruik zijn. Tot slot moet minstens eenderde van de acteurs en actrices zich in het zuiden gevestigd hebben. Naar de mening van provinciale staten en de overige zuidelijke subsidiënten, de gemeenten Den Bosch en Eindho ven, zijn er voldoende waarborgen dat aan deze voorwaarden zal worden vol daan. een scène uil De Verleiding', die dins dag 2 januari op het scherm te zien is Op al die eenvoudige vragen komt geen antwoord. Geheimzinnigheid is troef. Humorloosheid trouwens ook. Wat bindt de twee? Een gezamenlijk ideaal? Een razende fysieke liefde? Is de jongen plotseling bevangen door een revolu tionair elan of gewoon door ordinaire bangheid, dat-ie z'n leven lang gebak ken zit aan een trieste, oudere villabe woonster? Functieloze wazigheid alom, maar Verbong heeft de moed zijn maat schappelijke theorieën op te hangen (zie wederom de folder) aan een citaat van, jazeker. Gombrowicz: „Ik weet niet wie ik ben. maar ik lijd wanneer men mij misvormt". Technisch is „De Verleiding" ook al verre van volkomen. Waarom bijvoor beeld. nadat alle leed al is geschied en de „story" tot een slot is gekomen, nog even het geraas van een elektrische zaag terwijl de camera een schitteren de tegenlicht-opname maakt? Het ge luid voldoet niet: de stemmen zijn vaak slecht te verstaan en er is on nauwkeurig nagesynchroniseerd. De Belgische actrice Chris Lomme (onder meer van „Doodzonde") als de vrouw, Rene van Asten als de student en de anderen weten geen moment echt emo tie los te maken. Om een flauwe verge lijking te maken: het eerste het beste stukje uit The Bellamy's-dat gaat ook over klassentegenstellingen - doet een mens meer dan de hele „Verleiding" van Verbong. Advertentie 14.00 -Mattie en de gans. tekenfilm 15.20 Bolke de beer 15.30 Lappenkat, kinderserie 15.45 Laurel Hardy 16.05 De grote klok, kindermagazine 16.50 Kinderen uit de Bijbel, verhaal 17.00 Black Beauty, tv-serie NOS 18.30 Sesamstraat 18.45 Toeristische tips 18.55 Journaal 18.59 Van gewest tot gewest PP 19.50 Uitzending van de PvdA NOS 20.00 Een echtscheiding, tv-serie 20.55 Het programma met de MAP 21.37 Journaal 21.55 Panoramiek 22.35 Cinevisie 23.15 Journaal 18<25 Algemene voorlichting NOS 18.55 Journaal IKON 18.59 Het beloofde land, drieluik 19.25 Kenmerk NOS 20.00 Journaal SOCUTERA 20.27 Film van de NOVIB NCRV 20.32 De man die zichzelf achterna zat. thriller 22.55 Tot besluit NOS 23.05 Journaal 16.30 Jeugdprogr. 18.15 Tekenfilmserie. 18.20 Docum. film 18.45 De Hardy's (The Hardy Boyst, jeugdserie 19.35 Meded 19.45 Nws. 20.10 Weerber 20.15 Lottotrekking. 20.20 Beschuldigde, sta op, tv-spel. 22.15 Cult, magaz. 22.45-22.55 Nws. 16.30 Jeugdprogr 18.15 Tekenfilmserie. 18.20 Docum. film. 18.45 De Hardy's (The Hardy Boys), jeugdserie 19.35 Meded 19.45 Nws. 20.10 Weerber. 20.15 Docum. 21.05-23.10 Air Force, oorlogsfilm, De Spaanse zoa Waterskiën, zwemmen en niksdoen aan de stranden van Mallorca. Op excursie naar Valldemosa en de grotten van Drach. Parels kopen en na de tapas de lekkerste paella van het eiland ontdekken. De Griekse zoa Neerstrijken op het strand van Rhodos. Uitvoerig de oude stad verkennen. Wat aardewerk meenemen voor thuis. Een ex cursie maken naar de Acropolis van Lindos. Op een terrasje bij de haven luisteren naar de Bouzoukia. De Oostenrijkse zoa Genieten van de bergen in Tirol. Na een Enzian smullen van Kalbsbraten en Apfelstrudel. Vissen en bergbeklimmen. Zeilen op de Achensee. Snuffelen in sfeervolle winkelstraatjes. DeTunesischezon. Bruin worden op het zandstrand bij de oude muren van Sousse. Couscous eten en mintthee bestellen Lederwaren uitkiezen op kleurige markten. Op excursie naar Carthago. Zwemmen en waterskien zoveel als u wilt. zwemmen of paardniden. Verse vis eten met een glaasje Aquavit Kijken of er nog wat houtsni)- werk in uw koffer kan. De Ameri kaanse zoa De Indonesische zoa De Nieuwe Wereld zien vanuit uw bestemming in Florida. Naar Disneyworld natuurlijk, naar Miami Beach en Kennedy Space Center. Op z'n Amerikaans steaks en hotdogs eten. Tot rust komen op de stranden of in actie komen op het water. De Franse zon, In de Péngord varkens naar truffels zien wroeten en die tóch lekker blijven vinden. Jeu de boules spelen met de mensen uit het dorp. Bi) de wijnboer de cru gaan proeven. Verslingerd raken aan een tongstrclende bouillabaisse. Wat plaatselijke delicatessen meenemen om thuis na te genieten. De Noorse zon. De rust en stilte opzoeken van de ongerepte natuur. Wandelen door wouden en langs (lorden. Bergtochten maken, zeilen, Naar de mystieke pracht van het eiland Bali. Tochten maken langs sawa's, dessa's en warme stranden. Tempels bezoeken en de Kecak-dans zien. Zilver en batik op de kop tikken. Elke dag wat anders kiezen uit de Indonesische en Chinese keuken. Boek bij de ABN. Het adres waar u ook de andere reiszaken regelt, zoals vreemd geld, Eurocheques of reischeques en verzekeringen Bij onze reisverkopendc kantoren vindt u geselecteerde rcizenpro- gratnma 's bij elkaar van onder meer Holland InternationalANWB. Swiss Chalets-Inierhome, BBI, BTS. Bred. Olsen Lines, Scanialux, Yugotours, Big Ben Tours, North Sea Berries, Olau LineTownsend Thoresen, en nu ook Arke Razen! Behulpzaam vertrekpunt voor uw vakantie. Een echtscheiding NED. 1. 20.00 uur De toenadering tussen Linda en Laurence, die opnieuw ontstaat nu zij samen zoeken naar een oplos sing van hun problemen, brengt Gemma, de vriendin van Laurence in grote onzekerheid Ook de po ging van Laurence om zijn zoontje met Gemma te verzoenen mislukt Dit alles brengt Gemma ertoe om haar toevlucht te zoeken bij Linda, die zich door haar teruggekregen onafhankelijkheid steeds beter gaat voelen. Gemma gaat op de dag van de hoorzitting voor de echtscheiding naar haar ouders in het noorden van Engeland. De va der en moeder van Gemma leven al 17 jaar met elkaar zonder elkaar te spreken. Gemma begrijpt nu ze dit als volwassene aanziet, wat dit voor haar eigen leven heeft bete kend. Als Laurence zes weken na de hoorzitting een kopie van de rech terlijke uitspraak ontvangt, is de echtscheiding een feit. Het programma met de map NED. 1. 20.55 uur In Het programma met de map' van vanavond komen er twee on derwerpen aan de orde' 'ge luidshinder' en 'het kind ln het ziekenhuis'. Uit een onderzoek is gebleken dat éen op.de twee Nederlanders gere geld door één of ander geluid wor den gehinderd. Vooral verkeersla waai en geluid in en om de woning werken bijzonder storend Met deze vorm van overlast is in de wegen- en huizenbouw evenwel nog geen rekening gehouden De wet op de geluidhinder, dte binnenkort van kracht wordt bevat maatregelen om de geluidsproblemen te lijf te gaan. Zo wordt gedacht aan wo- ningvrije zones langs autowegen, betere isolatie in de bouw en voor schriften voor de productie van la waaimakende apparaten. Bij het onderwerp 'kind en zieken huis' wordt de situatie van een kind dat in het ziekenhuis terecht komt bekeken. In het ziekenhuis gebeu ren voor kinderen veel dingen, waar het nog onbekend mee is. Bo vendien maakt de vreemde omge- ving'het kind tn het ziekenhuis on zeker Kortom, een verblijf in het ziekenhuis verloopt voor kinderen niet probleemloos. In het streek ziekenhuis-te Sneek wordt het ver blijf van de kinderen daar verlicht door de mogelijkheden voor ouders om het kind te bezoeken en te ver zorgen, te vergroten. Panoramiek NED. 1, 21.55 uur De medewerkers van de buiten- landrubriek van de NOS. Panora miek. hebben een reportage ge maakt over de levensomstandig heden van de tachtigmiljoen zielen tellende bevolking van Bang ladesh. Vier jaar geleden stierven honderduizenden in Bangladesh ten gevolge van hongersnood en overstromingen. De uiterlijke te kenen van de honger zijn nu ver dwenen. maar 80 procent van de bevolking krijgt nog steeds te weinig voedsel. De reportage toont een aantal aspecten van de ont wikkelingssamenwerking en het probleem van de overbevolking Verder wordt duidelijk dat Bang ladesh nog voortdurend balanceert op de rand van de chaos. Het beloofde land NED. 2, 18.59 uur De derde en laatste aflevering van de serie 'Het beloofde land', over het Palestijnse probleem in het Midden-Oosten, laat de meningen van de Palestijnse en Israëlische kinderen in het Libanese grens gebied horen. De kinderen blijken niets van het land en de mensen, die zij als hun vijanden moeten be schouwen. te weten. De kleine Pa- lestijnen vinden dat de Israëliërs in hun land wonen en dat zij moeten strijden voor de bevrijding van hun Palestina. De kleine Israëliërs vin den op hun beurt dat ze het recht hebben om in Israël te wonen. Zon der dat ze daar worden bedreigd door de Palestijnen. Air Force BRT. 2, 21.05 uur We schrijven 6 december 1941 De bemanning van een B 17 bom menwerper maakt zich klaar om te landen op Honolulu. Maar dat is onmogelijk, want de Japanse vliegtuigen zijn op weg naar Pearl Habor om de Amerikaanse mari nevloot te bombarderen Na een noodlanding en gevechten met Ja panse vliegtuigen zet de Ameri kaanse bommenwerper koers naar Manilla om daar aan gevechten deel te nemen. In een treffen met een Japanse panse kruiser wordt het vliegtuig zwaar getroffen Een deel van de bemannig moet het toestel verlaten, maar de piloot slaagt er toch in een noodlanding te maken De Bommenwerper wordt hersteld en gaat een nieuw gevecht tegemoet boven de koraalzee Hoe dat afloopt kunt u vanavond op uw scherm zien. HILVERSUM-1 WOENSDAG 12.26 Meded voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.41 Aktuall. 13.00 (Si Raad een lied...of niet. 13 30 (S) Sport na sport. 14.00 (S) De Vera Lynn Story. 15.00 (Si Gerard de Vries draait op ver zoek. (1530 Nws.) 16.30 (S) Kernpunt overheidsvoorlichting. 1^.20 Franco Huis. TROS: 17.30 Nws. 17.32 Aktua- magazine. PP: 18 19 Uitz. van de WD. TROS: 18.30 Nws. 18.41 (Si De Verhalen van Virgilius van Tuil. 18.45 (Si Michel en Louis. 19 05 (Si Zomaar midden in de week. 22.00 (S) Een mondje Frans. 22.30 Nws. 22.40 Aktua IV. 23.00 (S) Close - Up. 23.55-24:00 Nws. DONDERDAG NCRV: 7.00 Nws. 7 02 Het levende Woord 7 10 iS) Te Deum Laudamus 7 30 Nws. 7 41 Hier en nu 7.55 (S> Van daag, donderdag. 8.24 Naar het begin. 8.30 Nws. 8.36 Gymnastiek voor de vrouw. 8.45 (S) Wie weet waar Willem Wever woont19.45 iS Onder de hoogte- zon. 10.30 Nws. 10.33 (Si In 't zilver NOS: 18.03 De vacaturebank KRO: 18.10 (S) Preview Oost Europa Pop. NCRV: 22 30 (Si Swingexpress 0.01 (Si Late date 1.02-7.00 (Si Nachtexpress - DONDERDAG Ieder heel uur nieuws. TROS: 7.02 (S) Met Peter gaat het beter. 8.03 (S) Top 100 van 1968 9.03 (S) Top 100 van 1968 11 03 (Si Top 100 van 1968 HILVERSUM-4 WutnaDAÜ 12.30 (S) Tafelmuziek. (12.30 (Si Lunch concert: Ensemble Flores Musicae 13 30 (S) Middagsymfonie: Radio Fil harmonisch Orkest. Symfonie Tussen 12.30 en 14.00 uur Galerie Vier. kun stinformatie 14.00 Nws. 14.02-17.00 (S) Orlando Furioso, Dramma per musica door I Solistie Venetie en Amlci della Polifonia, m.m.v. vocale en instrumen tale solisten. DONDEKDAlx KRO 700 Nws 7 02 (Si Thee met troetelschijven. 9.00 Nws 9.02 (SfAan woorden voorbij.. 9.10 (S) Laudate: Mis. 10.00 (S) Klass. pianowerken. 11.25 (S) Het Orlando Kwartet, met mond- harmonika Hedendaagse muziek. HILVERSUM-2 EVEN PUZZELEN WOENSDAG 12.00 Winkel - Centraal' gesprekken. 13 00 Nws. 13.11 Dingen van de dag. 13.30 Stoomradio. 16.00 Nws 16.03 De eerste klant, hoorspel. 16.40 Lichte grammofoonmuziek 17.00 Metropole orkest R.V.U.: 17.35 Wereld ophanden VARA. 17.55 Meded SOS- en poli- tieber. 18 00 Nws. 18.11 Dingen van de dag 18.25 (Si Tussen starten finish. 19.30 (Si Brassband magazine 20 00 Nws 20.05 Radio Filharmonisch orkest met solist klass en moderne muz. 21.35 (S) Het zout in de pap. 22.00 Muz. van deze eeuw NOS: 22.15 The Cotton Club 1923- 1940 (IIi. klankbeeld 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23.55-24.00 Nws DONDERDAG AVRO: 7 00 Nws 7.11 Ochtendgymn 7.20 Muziek en verkeersinformatie. 8.00 Nws. 8.11 Radiojournaal. 8.25 Muziek en verkeersinformatie i vervolg). 8.45 De Groenteman 8.50 Morgenwijding. NOS: 9.00 80 dagen te vroeg, klank beeld (herh.) 9.35 Waterstanden AV RO: 9.40 Klass muz (gr 10.00 Radic Lawaaipapegaai: kinderprogramma. 10.12 Arbeidsvitaminen (gr.). (11.00 Nws 11.03-11 05 Radiojournaal). 11.30 Rondom twaalf. HILVERSUM-3 Aaverienue 'n plantaardig produkt. WOENSDAG 12.03 (S) Drie tussen de middag. 14.03 (Si De Theo Stokkink-show 16.03 iS) Hitmeesters BELGIE FRANS. 17.00 Gevar. jeugdprogr 18.40Kleuterprogr. 18.45 Terugblik. 19.15 Reg nws. 19.29 Weerber. 19.30 Journ. 19.55 Verkeerstips 20.00 Veron- ïque. operette. 22.05 Lottotrekking. 22 10 Journ 22 25- 23 00 Kunstmagaz FRANKRIJK-RIJSSEL TF 1 13.37 Avonturen in het hoge noorden 14.32 Be zoekers op kerstmis. 16.00 Dansen van Ivoorkust. 16.53 Gevar. progr. 18.25 Sesamstraat. 18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu 19.10 Voor de vrouw. 19 20 Reg nws. 19 45 Dat gebeurt op een dag. 20.00 Nws. 20.30 Carman, opera van Bizet. Daarna- een hondeleven, film met Chaplin HORIZONTAAL: 1 werkzaam. 4 niet kunnende zien; 8 voegwoord; 10 aarts bisschop, 11 groet; 13 deel van het oor; 15 kippenloop; 17 laatstleden; 18 lid woord. 19 boom; 21 maanstand; 22 slecht: 25 beproeving; 31 soort van on derwijs; 32 slede; 33 rustend; 34 ten be drage van; 36 familielid; 38modegek; 40 vogel; 41 lumen; 43 uitroep; 44 nood; 45 knaagdier VERTIKAAL: 1 zwak. 2 watervlakte: 3 te, 5 muzieknoot; 6 Europeaan; 7 er kentelijkheid; 9 pers. vnw12insekt; 13 watering; 14 kippeneigenschap; 16 plechtige gelofte; 18 de dato, 20 sym bool voor Selenium; 23 meisjesnaam; 24 ontkenning; 25 familielid; 26 kin dergeluid; 27 grond; 28 duw; 29 voorzet sel; 30 voertuig; 31 pl. in Limburg; 35 jongensnaam; 37 roverhoofdman; 39 reeds; 40 voorzetsel; 42 afstandsmaat; 43 uitroep. Uitslag vorige puzzel: RWÏ>'B'RA!AKT ■AAS E üWÊÜZ. MPk^S'^É B Bl£ [AriA'^lE E Kr RWï> &ENECE N H E l J> ECN'^RAk.'fcJA IMiE BL J>R A AM Installatiebedrijf Zuidueg en Zwartepoorte. postbus IS, Hemkeaszand. tel. 01106-1386

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 17