Zanger Euson produceert 'nuchtere' Marianne Noble 1 PANDA EN DE INZIENER Asterix en het cadeau van Caesar TIEN JAAR IN SHOWBUSINESS Als ik zondag de le prijs win in de Nationale Lotto, stuur ik Mohammed Ali naar m'nbuurman. Die droom kan werkelijkheid worden. Even een paar simpele kruisjes zetten. Cf EII is 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 8 APRIL ijraN MOMENTEEL SUCCES MET NUMMER 'DEEP DOWN INSIDE' ZOETERMEER Commercieel, maar toch muzikaal verantwoord. Dal is het motto van de zanger Euson, door de producer Euson nu ook toe gepast op Marianne Noble, die op hetj ogenblik met het nummer Deep down Inside van zich doet spreken. Van een nieuwe ontdekking kan niet' gesproken worden. Achtentwintig-jari ge Marianne ploetert al zo'n tien jaar mee in de showbusiness. Vele groe pen. nooit ideaal. Drie plaatjes, geen hit. Een optreden in de Vuist van Duys zelfs: geen effect. Ze is er niet bepaald droevig onder: „Ik ben niet zo'n vechter. Ik lijd er niet onder dat ze me niet erkennen". Hollandse nuchterheid kenmerkt Marianne. Als de fotograaf in de Zoe- termeerse drive-in-woning van Euson zijn werk doet. zegt ze: „O, denken de mensen dan. wat een mooie leren bank heeft die stakker". En ze vertelt. „Voor de foto op de hoes wilde de fotograaf wat rook achter mijn hoofd hebben. Dat moet met een spuit Daarom riep hij zijn vrouw en die: was fotomodel. Mooi! Stond zij ach ter mij met die spuit. Ik dacht: laten, we maar ruilen". Marianne woont met man en kind. In Zwijndrecht. Haar man is kwali teitscontroleur op een metertjesfa- j briek. Zij werkt er ook bij. „Een: beetje schoonmaken en afwassen.! weet je wel". Het gezin gaat haar boven alles. Ik hou erg van mijn kleine meid, hoor. Ze vindt het plaat- Je wel aardig, zei ze, maar Mud vindt ze beter". Euson en Marianne zitten bij dezelf de platenmaatschappij. Polydor. De gerenommeerde zanger werd op het sluimerende talent attent gemaakt. Ze heeft een geweldige stem. Maar Ik vond dat er iets fouts was. geloof dat ze in de verkeerde hoek zat, met een semi-gospel-soundje. Daar ben je gewend aan zo'n stemgeluid. Ik vind dat ze ook erg mooi en zacht kan zingen en wilde toch dat rauwe er niet helemaal uithalen". Nederlandse bewerking - Marianne Noble is liet eerste pro Jcct van Euson. al produceert hij nu ook zijn eigen platen. Hij ging serieus te werk. Er volgde vooral menig ge sprek met Marianne zelf. Uiteindelijk geres Cheryl Dilcber. Euson laat de originele versie even horen en draait dan dapper de Nederlandse bewerking er achter aan. Het nummer van Mari anne doorstaat de vergelijking glans rijk, het is absoluut het heerlijkste plaatje dat in maanden in Nederland is uitgekomen. Geraffineerd arrangement van Ding- a-Dong-componist en -arrangeur Dick Bakker, krachtige en tevens intieme zang van Marianne, fors orkestIk kan er iets crimineels van maken" heeft Euson tegen Polydor gezegd, .maar het wordt wel duur. Niemand kankert nu, want het is een mooie plaat geworden. Nu de verkoop nog". De promotie is een probleem. Voor een tv-optreden is een notering in een tip- of hitparade noodzakelijk. Voor een notering in een tip- of hitparade is de steun van Hilversum 3 nodig. Maar Marianne Noble is geen bekende naam. Het is moeilijk op gang te herinneren. Ze heeft immers altijd men", zegt Euson. ..Een echte goeie plaat wordt altijd gedraaid. Maar al ben je tien jaar bezig, als je nooit een hit hebt gehad, ben je toch een begin nend artiest". Andere weg Wellicht dat de discjockey's met een redelijk geheugen zich ook min der sterk werk van Marianne Noble herinneren. Ze heeft immrs altijd vooral in optredens vrij ruige mu- zik gemaakt, een beetje Joe Cocker- achtig. Met Euson is zij nu een ande re weg ingeslagen. „Ik weet hoe ont zettend noodzakelijk het kan zijn ge holpen te worden", zegt de zanger, „en hoe moeilijk het kan zijn de juiste hulp te krijgen. Ik heb er zelf hard voor moeten knokken en ik wil graag dat anderen het een beetje makkelijker hebben". Euson is niet van plan zich met veel meer artiesten te bemoeien. Lie ver doet hij minder, maar dan goed „Ik ga Marianne ook niet loslaten. Het heeft geen zin weer een gat van drie jaar te laten vallen. Ik neb het, gevoel dat we in de goede hoek zitten en dan moet je doorgaan. Niet me teen, want te veel flops achter elkaar! zou ook niet goed zijn. En vooral: goed voorbereiden. Euson is trots op zijn werk en biedt- een voorpremière van enige nummers, die. op zijn volgende elpee, in het najaar te verschijnen, voor zullen komen. Stukken van Janis Ian. Randy Newman, John Denver. Mickey Newbury, Neil Diamond, Cat Ste- 10.45-12.00 uur: SCHOOLTELEVISIE Met om 10.45 uur: (VARA-AVRO-ONOF) Vrij. vrijer, vrijster (1); om 11.10 uur: (NOS-NOT) Kijk op kans (1): Uit het leven gegrepen; om 11.35 uur: (NOS-NOT) Thematische biologie voor de brugklas (10): Overleven door veranderen. 12.15-12.45 uur: (TELEAC) FLEXIBELE SCHOOL 14.00-14.50 uur: SCHOOLTELEVISIE Met om 14.00 uur: VARA-AVRO-ONOF) Je hebt je gevoel niet voor niets; om 14.25. uur. (NOS-NOT) zingen en spelen (1): Wij zijn al bijeen 15.00-15.30 uur: (EO) VAN HART TOT HART Programma over de Nederlandse Hartstichting. 18,00 uur: (NOS) WERELDKAMPIOENSCHAPPEN IJSHOC KEY. Samenvatting van de wedstrijd Tèjechoslowakije - Rusland. 18.45 uur: PAULUS DE BOSKABOUTER 18.55 uur: NIEUWS 19.05 uur: (NCRV) BOY DOMINIC "De schipbreuk', eerste aflevering van een driedelige Engelse serie. 19,30 uur: TWEEKAMP 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL EN WEEROVERZICHT 20.21 uur; (NCRV) MUZIEK EN MENSEN IN UW STRAAT- E Met onder anderen: Annie de Reuver. Johnny Hoes, Peter Blanker Consort. Marc Winter, Ciska Peters, Willy Alberti. Johnny Jordaan en Marie Cécile Moer dijk. 21.10 uur: SAM Een onvergetelijke dag' 22.00 uur: HIER EN NU 22.40 uur: GEESTELIJKE LIEDEREN 22.55 uur: (NOS) DEN HAAG VANDAAG 32.10 uur: LAATSTE NIEUWS 23 15-00.00 uur: WERELDKAMPIOENSCHAPPEN IJSHOCKEY Beelden van de wedstrijd Finland - Zweden. 20.00 uur: NOS) JOURNAAL EN WEEROVERZICHT 20.21 uur: (VPRO) BERICHTEN LIT DE SAMENLEVING. 20.35 uur: ALL IN THE FAMILY "Mikes examen'. 21.00 uur: DE PARTIJ VAN DE ARBEID OP ZOEK NAAR DE VREDE Laatste aflevering van de drie delige serie over de NAVO. 21.50 uur: VAN OEKEL SPECIAL 22.00 uur: (EO) LOOFT DEN HEERE Koor- en solozang in de Oude Kerk te Schevenin- gen. 22.30 uur: KERK EN THEOLOGIE: DE BIJBEL EN DE APO- CRIEFEN Gesprek met dr. W. Aaldere. 23.00 uur: NADER BEKEKEN 23.15-23.20 uur: (NOS) LAATSTE NIEUWS JOEGOSLAVISCHE SCHILDER KRSTO HEGEDUSIC OVERLEDEN BELGRADO De bekends Joegoslavi sche schilder Krsto Hegedusic is maan 1 dag na een langdurige ziekte in een zie kenhuis te Zagreb overleden. Hij was 74 jaar. Na zijn opleiding in 'Zagreb en Parijs richtte Hegedusic in 1929 de linksgeo- I riënteerde kunstenaarsgroep 'Zemlja' (land) op. Het jaar daarop vormde hij in het Kroatische dorp Hlebine de we reldberoemde school van naieve schil- i ders. Zelf hield hij echter niet vast aan deez stijl. Zijn werk was o.a te zien op tentoon stellingen in Washington. Parijs, Ber lijn en Moskou. Als hoogleraar doceer de hij aan de kunstacademie van Za greb. FRANSE PRIJS VOOR NEDERLANDSE UITGEVER ZALTBOMMEL Het Frans'e 'Syndi- cat des Journalistes et Ecrivains' heeft aan de Nederlandse uitgeverij "Europese Bibliotheek' uit Zaltbommel de "Prix de l'histoire de Paris" toege kend voor haar uitgave 'Paris en cartes postales anciennes." Dit is een tiendelig werk samengesteld door de Belg Georges Renoy, waarvan ieder deel aan de hand van ongeveer 150 oude prentbriefkaarten de geschiede nis van een gedeelte van Parijs rond de eeuwwisseling weergeeft. Het is de eerste maal dat deze typisch Parijse prijs wordt toegekend aan een Bel gisch auteur en een Nederlandse uit geverij. De prijs zal zaterdag in de salons van de 'Cercle Repubiicain' in Parijs aan de uitgever overhandigd worden. WERELDOMROEP BENOEMT DRIE DIRECTEUREN HILVERSUM Het bestuur van de Wereldomroep heeft in de plaats van de onlangs afgetreden algemeen directeur drs L. F. Tijmstra een drie manschap benoemd, dat gezamenlijk de directie zal voeren. Die drie zijn de voormalige onderdirecteuren J. W. Ac- da (programmazaken) en drs- C. H. Verheugd (financieel-economische za ken), alsmede de manager van het opleidingscentrum A. Dalhuisen. Bij een deel van het personeel van de Wereldomroep hebben deze benoe mingen bevreemding gewekt, omdat men gehoopt had dar daar een in spraakprocedure aan vooraf zou gaan. Men achtte de benoeming van een nieuwe directie niet opportuun, zolang het proces van bezinning en democra tisering bij de Wereldomroep nog gaande was. Een ander deel van het personeel (de administratieve afdelingen) drong via een handtekeningenactie juist aan op het tegendeel: men vond dat de directievacature zo spoedig mogelijk door het bestuur diende te worden opgevuld. Rijksaankopen beeldende kunst DEN HAAG Minister Van Doorn van cultuur, recreatie en maatschappe lijk werk heeft vóór dit jaar een be drag van 750.000 beschikbaar gesteld voor rijksaankopen beeldende kunst. De aan ie kopen kunstwerken worden opgenomen in collecties voor tentoon stellingen. DINSDAG 12.00 (S) Van twaalf tot twee. mei om 12.30 Nws en om 12 41 Echo 14.00 Huisbezoek. 14.15 Schoolradio. 14.45 (S) Interlokaal op dinsdag met om 15.30 Nws. O.V.; 17,00 Toerime uit de Verenigde Staten naar de Nederlandse Antillen. KRO: 17.10 De hutsgeklutste kinderspelen. .7.30 Nws. 17.32 Echo magazine P.P.: 18.19 Uitzending van P.S.P KRO: 18.30 Nws. 18.41 Echo. 18.50 Programma voorbeschouwing. 9.00 (S) Concoursmuz. 1975. 19.25 (S) Zin in muziek: amateurs geven de toon aan, .9.45 Instemmen met velen: het gezongen woord in de liturgie. x AVRO: 10.00 Vanavond: muzWk vrolijkheid en verstrooiing. 12.30 Nws. Ï2.40 Radiojournaal. 12.50 (S) Vanavond laat, nws. 13.20 (S) Er floot een vogel in de wei. 13.55 Nws. TROS. 07.00 Nws. 07.02 (S) Ontbijt-Soos. (7.30 Nws. 7 41 Aktua; 8.30 Nws. en 8.36-8.45 Gymnastiek voor de huisvrouw.) 09.00 (S) Wegwezen: tips voor trips. 09.30 Van heinde en verre: licht muziekprogr. 10.00 (S) Kaboutertijd. 10.30 Nws. 10.33 (S) Sphinx: progr. voor de vrouw. 11.45 (S) Cafë-chantant: liedjes en muz. uit de goede oude tijd. DINSDAG OVERHEIDSVOORL 12.30 Uitzending voor de landbouw. AVRO: 12.40 (S) Kinderen maken muziek. 13.00 Nws. 13.11 Radiojournaal. 13.21 (S) Kerkorgelconcert. 14.00 (Si De mensheid bestaal uit mensen, science fiction hoorspel. 14 36 iS» Met het oog op luisteren. 15.25 (S) Met muziek op stap. 16.00 Nws.Radiojourhaal. 16.05 (S) Gebakken vensterbanken. 17.00 (S) Mobiel-een beweeglijk programma voor beweeglijke mensen. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nws. 13.11 Radiojournaal. 18.21 (S) Licht orkest met zangsoliste. 13.45 Toppers van toen. 19.25 Piano-improvisaties. NOS: 19.50 Den Haag vandaag. KRO: 20.00 Nws. 20.05 Overweging. 20.15 (S) Komponist en radio VII: Roland Kayn. 21.15 Babel-dokumenten- Boek in geding. f ADVERTENTIE) 6 kruisjes per kolom. Dat gaat zo. 1. Haal een Lotto-formulier bij uw club of winkelier. 2. Kruis 6 getallen aan per kolom (meteen minimum van 2 kolommen). 3. Vul het formulier verder duidelijk en correct in.4. Lever het formulier in en betaal uw inleg (voor f 1,75 hebt u al twéé kansen). 5. Zondag weet u of u - bijvoorbeeld - een half miljoen gulden rijker bent. Zo gaat dat. Let op het reservegetal, jn Studio Sport (zondagavond) worden de 6 winnende getallen getrokken. Plus een extra getal: het reservégetal. Er wordt dus altijd 1 getal meer getrokken dan u aan kruist per kolom. Dat reservegetal kan uw geluksgetal zijn als u niet alle 6 winnende getallen hebt aangekruist. Kijk maar. Veel kansen op veel prijzen. Ie prijs: 6 goede voorspellingen per kolom (zonderreservegeial) 2e prijs: 5 goedreservegetal 3e prijs: 5 goed (zonder reservegefal) 4e prijs: 4 goed (zonder reservegefal) 5e prijs: 3 goed reservegefal Het reservegetal heeft dus alleen een functie bij de 2e en 5e prijs. Alléén melden bij alles goed. Alléén als u 6 goede voorspellingen (zonder reservegefal) hebt gedaan, is het raadzaam dat even telefonisch door te geven. Het nummer vindt u op hei formulier. In alle andere gevallen hoeft u niets te doen. Haal meteen een formulier bij uw club of winkelier. 22.15 (S) Radio Filharmonisch Orkest met zangsoliste: klass. muz. 23.55 Nws. 07 00 07.11 07.20 09.35 09.40 10.00 WOENSDAG VARA: Nws. Ochtendgymn. S) In de Roode Cirkel nieuwsprogr. met muziek. (8.00 Nws.) (S) Licht orkest met zangsolisten. Waterstanden- Schoolradio. (S) Radioweekblad. BELGIË-NED. 15.30-16.20 uur: HET SPOOKHUIS Engelse jeugdfilm. 18.00 uur: PALLUS DE BOSKABOUTER 18,05 uur: TOOM AI EN DE OLIFANT "De strikker." 18.30 uur. DE GEBOORTE VAN EEN TUNNEL Documentaire over de bouw van de B3-tunnel te Antwerpen. 19.00 uur: TIENERKLANKEN 19.45 uur: JOURNAAL 30-128 Iedereen die lachte in Falderije werd streng aangepakt. Dat merkte Panda wel. Hij werd voor de Minister van Justitie gevoerd en die luisterde oplet tend naar het verslag van de schoon maker. „Zo, zo de Supremo uitgelachen, huh?!" gromde hij. „Ik veroordeel je tot levenslang hard werken. Heb je nog iels in je verdediging te zeggen?!" „M-maar als ik eerst veroordeeld word, kan ik me toch niet meer verdedigen?", zei Panda, „trouwens ik heb helemaal niet gelachen. En zelfs al had ik dat gedaan, dan is levenslang werken een veel te zware straf." „Dus je vindt me niet rechtvaardig, huh?", donderde de minister. ,J5e lacht mij ook uit. huh?!" Ik verhoog je straf tot levenslang plus tien jaar! Voer hem weg!" „Had ik maar beter naar Jollipop geluisterd, mompelde Panda bitter, toen hij in een egvange- niswagen geduwd werd. „Die waar schuwde me nog, dat dit een heel moeilijk land was.Maar ik wilde professor Kalker helpen met zijn uit vinding. En zelfs dat is me, niet ge lukt. Ik ben zé allebei kwijtgeraakt.. NEDERLAND-2 KANAAL, 321 18.15 uur: (TELEAC) HET MENSELIJK LICHAAM 18.45 uur: (NOS) PAULUS DE BOSKABOUTER 18.55 uur: NIEUWS 19.05 uur: (VPRO) BEERTJE COLARGOL 19.15 uur: CULEMBORG BIJVOORBEELD Aflevering negen: 'Hoe goed het was en hoe mooi...*'. 20.1 DE MILJOENEN VAN CAPONE Derde en laatste aflevering. 21.00 uur: VEROVER DE AARDE 'Tjie plutonium connection 22.10 uur: GASTPROGRAMMA 22.40-22.50 uur. LAATSTE NIEUWS BELGIE FRANS 17.20 Poly, in Spanje, kinderserie; 18.10 1, 2, 3...j'ai vu; 18.30 Seniorama, voor oudere kijkers: de carrière van de zanger Jean Sablon; 19.00 Arpad, de zigeuner, avonturenserie met Robert Efcheverry; 19.25 Antenne- soir; 19.30 Consumententips: eenhtidsprijzen; 19.45 Journaal; 20.15 The streets of San Francisco, serié; 21.05 Leven in Wallonië; 22,05 De sterfdag van de dichter Paul Claudel. 20 jaar geleden. Deel 2: het oeuvre; 22.55 Journaal. FRANKRIJK RIJSEL 12.30 Midi première; 12.57 Journaal; 13.35-13.45 Ik zou wel eens wijlen weten; 18.17 Le fil des jours; 18.47 Voor de jeugd; 18.55 L'ile aux enfants, serie; 19.20 Reg. Act.; 19 40 Voor de vrouw; 19.47 Le temps de vivre, le temps d'aimer (15), serie; 20.00 Journaal; 20.35 De dieren van de wereld: 21.00 Le blanc et le noir. spelprogr.: 21.50 Best seller, literair progr.; 22.45-23.00 Nieuws. 18 NOS: 11.00 Nws. 11.03 Bopthema's en Swingsessia* jazz uit de jaren 1935-1955. 11.30 Spiegel van Duitsland DINSDAG 12,03 (S) Drie tussen de middag: VARA visitie vanuit v Personeelsflat de Fakkel in D Venlo. 14 03 Gesodemeurders, een mietersprogr. - 16.03 (S> Mix, met o.a. de LP-top-201 H NOS: H 18.03 De Vakaturebank. 18.10 Joost mag niet eten. K VARA: iC 19.02 Drie loopt achter. d 20.02 (S) Nashville, 0 21.02 (S) Jazz en Blues. PI 22.02 (SI Popdonder. ft 23.02 (S Wachten op middernacht. R 00.02 (S> Nacht-drie-draait. R 02.02 KELP. voor werkers in de S verplegende èn verzorgende 0 beroepen. 04.02 Truck, voor c vrachtwagenschauffeurs. E KRO: 06.02 (S) Scheer je weg. 5 WOENSDAG 9 KRO: G 07.02 (S) Drie op je boterham. 09.03 Pep-op-drie. 11.03 (S) Drie draait op verzoek t EVEN PUZZELEN Horizontaal: 1 kafferdorp; 4 kJc-|j_ ling; 7 meisjesnaam: 8 paardje, jgjQ grootste aandeel: 11 levenspartner; - msekt; 18 strijdperk; 19 palmriet; 'K, gesponnen draad. gjti Verticaal: 1 kleine hoender, 2 meisjet naam; 3 roofdier: 4 cijfer: 5 soon; I klepper; 10 gravure; 11 inwendig ot k; gaan; 12 bleek; .13 telwoord; 14 tm ne; 15 abces; 16 slingerplant. 1 si- De oplossing var, de vorige puzzel s 4_

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1975 | | pagina 12