NIEUWE LANGSPEELPLAAT ZEEUWSE KOORSCHOOL ABN verhoogt de spaarrente. Panda en de meester-ster 7 8% 9 7^-8% 6 7 televisK 4% 5 4% 5 5 52 7* 72 8 8 5% 6 'Koor concert' Belgische Staatsprijs voor Hugo Claus Algemene Bank Nederland Nieuwe percentages met ingang van i januari 1974: 18 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 27 DECEMBER 1973 GOES De Zeeuwse Koorschool staat weer op de plaat, Op een storm achtige vrijdagavond en een druiligc zaterdagochtend in oktober togen de jongens van de school, onder leiding van Evert Heyblok, naar Kapcllc. Dc platen maatschappij CBS stuurde een aantal technici en het produkt van die samenwerking is nu te koop. Het is de derde elpee, die van dc Koorschool op de markt verschijnt. De. titel: 'Koorconcert'. Op de langspe- lcr staan werken, die 'de zeventig Belgische sopraan Fanny Heldy (77) overleden PARIJS Fanny Heldy. een van de beroemdste zangeressen uit de periode t.ussen de twee wereldoorlogen, is op 77-jarige leeftijd in Neuilly bij Parijs overleden. Zij was sinds 1939 getrouwd met de Franse textielmagnaat Marcel Boussac. Tom Jones ster op Grand Gala Tom Jones is de duurst betaalde ster die optreedt tijdens het Grand Gale du Disque Populair dat vr' -dag avond 15 februari in het Congrescen trum van de RAI in Amsterdam plaatsvindt. Er zullen l(i artiesten op treden, de AVRO zendt liet gala uit, Enkele van de artiesten waarmee de organisatoren hebben onderhan deld voor medewerking aan het kost bare avondje zijn al genoemd. Behal ve Tom Jones zal het Amerikaanse zangduo The Carpenters optreden, de Franse pop-chansonnier Jnlien Clerc. Don McClean uit de Verenigde Staten, de groep Dawn met Tony Orlando, die bekend is van het succes Tie a yellow ribbon en de Curacaos-Nederlandse zanger Euson. die onder meer een bekende vertolking heeft gemaakt van Booth side now. Zoals het er nu uitziet, zal de tv- reportage op NederIand-2 al vier uur duren: van 19.30 uur tot middernacht met een half uur pauze, rond half tien. jongens van Heyblok' in het komend seizoen, tijdens optredens zullen laten horen. De elpee 'koorconcert' bevat Gregori aanse muziek. Anglicaanse kerkmuziek en verschillende motetten uit de Re naissance. De elpee is acht december uitgebracht en is nu alleen nog te verkrijgen bij de penningmeester van de Zeeuwse Koorschool, de heer Cas- Waarom juist opnamen in Kapelle? Koorschoolleider-dirigent Heyblok: „Vanwege de rust. Natuurlijk is de akoestiek in de romms-katholieke kerk in Goes beter, maar er blijft weinig Er liggen duizend exemplaren te van over wanneer je om de paar minuten moet stoppen, omdat er weer een brommer langs komt, En we hebben geen zin om 's nachts te gaan staan zingen in die kerk. Vandaar Kapelle, een kerk waar rust heerst", wachten bij de penningmeester. Wat de verkoop betreft, hoeft de Koor school niet bang te zijn. Heyblok: „We hebben al heel wat plaatwerk naar het buitenland verzonden. Zo ging dat trouwens ook met onze eer ste en tweede elpee". Die eerste elpee kwam uit op het Polydorlabel en heet 'Songs of Good Britain'. Daarna kwam de musical De Markies van Carabas'. op het CCA-label, een onder deel van het Polydorconcern. De Belgische driejaarlijkse telijn in de Goese Lange Vorststraat. staatsprijs voor toneelliteratuur is door de minister van Neder landse cultuur en Vlaamse aan gelegenheden, Jos Chabert, toe gekend aan Hugo Claus voor zijn'toneelstuk 'Vrijdag', dat in 1970 verscheen. Voor Hugo Claus, die 45 jaar is, betekent dit de vierde staatsprijs, waarvan drie voor toneel. In 1954 kreeg hij de onderscheiding voor zijn stuk „Een bruid in de morgen" en in 1966 voor „De dans van de reiger". Claus kreeg in 1970 de staatsprijs voor poëzie voor zijn bundel „Heer Everzwijn". De jury die hem de jongste staats prijs (ƒ7500) toekende, bestond uit Bert van Kerckhove, voorzitter, pro fessor Emma* Vorlat, Bert Strays, professor Carlos Tindemans en Jaak van Schoor. De keuze was eenparig voor Claus. In de laatste drie jaren schreef Claus niet minder dan 8 toneelstuk ken. het meest recente is 'Blauw. Blauw'. Het toneelstuk "Vrijdag' werd in het Frans en in het Engels (te Londen) met groot succes opge voerd. Claus heeft nooit gebruik ge maakt van beurzen die het Belgische ministerie van cultuur ter beschikking stelt. Van zijn boeken koopt het Belgi sche ministerie echter iedere keer een groot aantal exemplaren. Limburgs toneel brengt blijspel van Neil Simon MAASTRICHT Groot Limburgs To neel brengt op 4 januari in de stads schouwburg in Maastricht 'Lieve God, ze draaien me dol' van Neil Simon in première, een komedie onder re gie van Jo Juda waarvoor Guus Baas de vertaling leverde. Het GLT heeft de rechten van dit werk van de Amerikaanse blijspel schrijver Neil Simon verworven voor Nederland en België. In New York is het als The prisoner of Second Ave nue' een Broadway-hit, in Parijs is het al aan zijn 200ste voorstelling toe. Het stuk laat een echtpaar op een apartement in hartje New York zien, dat geteisterd wordt door grootsteed se ongemakken, dié zich tot rampen opstapelen. Temidden van deze jungle in een waanzinwereld is er uiteinde lijk een happy-end voor de gekver- klaarde ongeluksvogels. BELGIË-NED. KANAAL 2/10 NEDERLAND-1 14.00 uur: (TROS) TOM SAWYER Televisiefilm, gebaseerd op het klassieke verhaal van Mark Twain. 15.15 uur: S.TOKO Jeugdprogramma met medewerking van de leerlingen van de openbare basisschool 'De Kakelhof' in Hoender- loo. 18.45 uur: (NOS) TI-TA-TOVENAAR 18.55 uur: JOURNAAL 19.05 uur: (VPRO) BEERTJE COLARGOL 'De achtervolging'. 19.15 uur: GIANT Amerikaanse speelfilm uit 1956. 20.00 uur: INOS) JOURNAAL 20.21 uur: (VPRO) GIANT (VERVOLG) 22.00 uur: WAAR HEB DAT NOU VOOR NODIG? Kerstshow van Barend Servet. 23.15 uur: (NOS) JOURNAAL 5 6.00 uur: IN DE LUCHT Avonturenfilm voor de jeugd. 16.50 uur: DE LAATSTE KONINGEN VAN THULÉ Documentaire over Eskimo's. 18.00 uur: DE FABELTJESKRANT 18.05 uur: BLACK BEAUTY 'Het duel'. 18.30 uur: JONGER DAN JE DENKT 19.10 uur: GASTPROGRAMMA 19.40 uur: ZOEKLICHT 19.45 uur: JOURNAAL 20-10 uur: NIET ENKEL OP KERSTMIS Tv-spel van Vojtech Jasny, naar Heinrich Böhl. 21.50 uur: RADIO NU 22.10 uur: PREMIÈRE 22.50 uur: JOURNAAL NEDERLAND-2 KANAAL 32 FRANSTALIGE PROGRAMMA'S 18.45 uur: (NOS) TI-TA-TOVENAAR 18-55 uur: JOURNAAL 19 05 uur: (ICO) KOFFIEBAR 39,25 uur: REINDEER PROJECT 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL 20.20 uur: (EO) MESSIAH 'De Messias', oratorium voor solisten, koor en orkest, door Georg Friedrich Handel op teksten van Charles Jennens. 23.45 uur: (NOS) JOURNAAL BELGIE-FRANS 17.20 (K) Le chevalier tempête, met Robert Etchever- ry. 18.10 (K) 1, 2, 3,... j'ai vu. 18.30 (K) Special pop, met de popgroepen If, Vandergraaf Generator, Pen- tangle en Atomic Rooster. i9.00 (K) Serie. 19.30 Uit gaanstips. 19.45 (K) Jurnaal. 20-20 (K) Wegeninforma tie- 20.45 (K) Max et les ferrailleurs. politiefilm van- Claude Sautet, met Michel Piccoli, Romy Schneider en Bernard Fresson. 22.05 (K) Nieuwe films, gepresen teerd door Sëlim Sasson. 22.50 (K) Journaal. FRANKRIJKRIJSSEL 12.30 Miditrente. 13.00-13.35 Journaal. 16.20 Voor de jeugd. 18.20 Leven nu. 18 45 Voor de kleuters 1.9.20 Reg. act. 19-45 Journaal. 20.18 Dieren die men beesten noemt. 20.35 The girls, film van George Cukor, op muziek van Cole Porter. Rollen: Gene Kelly, Mitzi Gaynor en Kay Kendall. 23.15-23.30 Nieuws. HILVERSUM-1 12.30 (S) Sportrevue. 13.00 Nieuws. 13.11 Radiojournaal. 13.21 (S) Alert!., op het vlak van mu ziek en maatschappij. 13.50 De wereld van dc opera: be schouwing over de opera Ben- venuto Cellini, van Berlioz. 15.00 (S)Bary-Nage: een programma van praten en platen. 15,25 (S) Met muziek op stap. 16.00 Nieuws. 16.03 Radiojournaal. 16-05 (S) Aspecten: kunstrubriek. 17.00 (S) Mobiel - een beweeglijk pro gramma voor beweeglijke men sen. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws 18.11 Radiojournaal l'OLITIEKE PARTIJEN 18.20 Uitzending van de Rooms-Katho- lieke Partij Nederland. IKOR: 18.30 Kleur: informatie en commen taar over zaken van kerk en samenleving. NCRV: 19.00 (S) Leger des Heilskwartier. 19.15 Vijf jaar Mammoetwet, lezing. 19.35 De kerk vandaag nieuws commentaar. 20.00 (S) Promenade Orkest met zangsolisten: amusementsmu ziek. 20.45 Beter Samen: gesprekken. 21.10 (S) Veel gevraagde gewijde mu ziek. 21.25 (S) Vraaggesprek., 21.55 (S) Kerkorgelconcert: klassieke en moderne muziek. 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Hier en Nu. 22.50 Versobering, lezing. 23.10 Kunst- en vliegwerk: informatie over actuele tentoonstellingen. 23.15 (S) Stardust Easy listening muziek. 23.35 (S) Gitaresk: De vele facetten van de gitaar. 23.55-24.00 Nieuws. VRIJDAG 07.00 Nieuws. 07.11 Ochtendgymnastiek. 07.20 (S) Dag met een gaatje, met. om 7.55 Verkeersinformatie: 8.00 Nieuws; 3.11 Radiojournaal en om 3.30 De Groenteman. 09.00 SHet Omroeporkest: klas sieke en moderne muziek. NOS: 09.20 Wat heeft dat kind?: pedagogische rubriek. 09.35 Waterstanden. AVRO: 09.40 (S) Fluit en klavecimbel: klassieke muziek. 10.00 (S) Voor de kleuters. 10.10 (S mono) Arbeidsvitaminen (gr.); 11.00 Nieuws: 11.03 Radiojournaal). 11.30 (S) Ik hoor, ik hoor wat u niet hoort.... een causerie met- grammofoonplaten. 11.55 Beursberichten. HILVERSUM-2 12.00 Zingen met Cecilia: volksmuziek. 12.15 (S) Kinderkoor en instrumentaal ensemble: volksliedjes. 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.30 NiernVs. 12.41 (S) Hier en nu. 12.50 (S) Hervormde middagpauze- dienst. 13.10 (S) Lichte koorzang. 13.20 (S) Licht ensemble. 13.45 Zo zijn wij, vervreemd, ver trouwd: poëzieprogramma. 14.05 Die profiteurs: bijstandstrekekrs vertellen over hun moeilijkheden. 14.25 (S) Banton en piano: moderne liederen. 14.40 De com ..list van de maand. 15.15 De bijbel maakt nieuwsgierig. 15.30 Nieuws. 15.33 Vincent van Gogh, seriehoorspel. '6.00 Een uur natuur, met om 16.30 (S) Hier en nu. 17.00 Kindervisie: programma door. voor en met kinderen 17.30 Nieuws. 17.32 (S) Hier en nu. 18.00 (S) Tijd vrij voor muziek in vrije tijd. 18.30 Nieuws. 18.41 Wereldpanorama. 18.53 Boekbecoreking. AVRO: 19.00 Trefpunt: discussieprogramma. NOS: 19.50 Den Haag vandaag. AVRO: 20.00 Nieuws. 20.05 Radiojournaal, 20.10 (S) Residentie Orkest met Ne derlands Kamerkoor en solist: moderne muziek. VOS: VRIJDAG 07.00 Nieuws. 07.02 Het levende woord. 07.07 (S) Badmerie: klassieke muziek (gr.). (7.30 Nieuws: 7.41-7.50 Echo.) 08.24 Overweging. 08.30 Nieuws. 08,36 Gymnastiek voor de huisvrouw. 08.45 Moeders wil is wet. 09.40 Aubade, met om 10.32-10.32 Nieuws. 11.00 Gebakje en een beter leven verhalen van wel en wee. 11.55 Mededelingen. 21.55 Sch. -ers bewaard en beschre ven: letterkundige musea en do cumentatiecentra in België en Nederland. (ADVERTENTIE) spaarvorm oud percentage nieuw percentage spaarboekje spaarrekening spaardeposito met 3 maanden opzegging spaardeposito 2 jaar vast spaardeposito 3 jaar vast 7V2 spaardeposito 4 jaar vast spaardeposito 5 jaar vast spaardeposito met oplopende rente - looptijd 2,3 of 4 jaar 7%-7% Spaar- Extra -Rekening Jeugdspaarboekje Zilvervloot De rentevergoeding op spaardeposito's met 6 maanden opzegging (5'/2%), op spaardeposito's met 12 maanden opzegging (6%) en op spaardeposito's met 24 maanden opzegging (7%), blijft ongewijzigd. ren. 22.55 Muze zonder make-up: Europese kleinkunst. 23.20 Essay: een programma waarin over kunst wordt doorgepraat. 23.50 Radiojournaal. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM-3 2.02 (S) Van twaalf tot twee: pauze programma, met om 13.03 Ra den maar. 4.03 Theo, Stokkink Show. NOS; 6.03 De daverende dertig. 8.02 Joost mag niet eten. TROS: 9.20 (S) Plaavaria. 0.02 (S) Poster. 1.02 (S) Sesjun: jazz en pop live. 2.02 (S) De Hugo van Gelderen Show met de Nederlandstalige top tien en kwiswijs. 2.25 Mededelingen. 3.02 (S) T..S..T..: Tros-sport Tijd sport en muziek. 0.02 Aktua. 0.10 (S) Jazz-Sir. 1.02 De nachtwacht. NOS: 5.02 De Satésaus Show. EO: 07.02 (S) Gospelsound, een program ma speciaal voor jonge mensen. 08.02 (S) Tussen thee en koffie. 10.03 (S) De muzikale fruitmand: verzöekplatenprogramma van en voor zieken. NCRV: 11.03 Zing, zing, zing! Hilversum 3 krijgt horizontale programmering HILVERSUM Begin 1974 zal op Hilversum 3 een horizontale program mering worden ingevoerd, die geldt voor alle werkdagen gedurende de dag en avond. Dit betekent, dat gedurende (leze dagen steeds dezelfde tijdsblok ken hetzelfde genre programma wordt uitgezonden. Ven een horizontale pre sentatie zal echter nog geen sprake zijn. Gezien liet geheel andere leefpatroon op de zaterdag en zondag' zal op deze dagen geen horizontale programme ring worden ingevoerd. De hoeveelheid popmuziek in de programma's van Hil versum 3 tussen 07.00 en 24.00 uur wordt met ingang van het komende jaar opgevoerd tot een gemiddelde van 55 procent. Het gemiddelde bedraagt thans 35 procent. Het aandeel popmu ziek in de nachtuitzendingen op Hil versum 3 tussen 00.00 en 07.00 uur be draagt thans 48 procent. Het trok Joris niet aan om zijn globbub te laten wrangelen en daarom haastte hij zich om zich voor te stellen aan de emir. „Hier is een vergissing in het spel, o leeuw der steppen!" sprak hij. „Ik ben een meester-wichelaar eerste klasse en niet de onwaardige sterrenkijker die gevlucht is". „Hmmmpf...' gromde de emir van Babbakesh twijfelend. „Je hebt anders precies hetzelfde gewaad aan als hij droeg toen ik hem dertig jaar geleden in dienst nam. Maar goed ik zal je een kans geven..." De lijfwachten, herstelden enigszins bij het horen van die woorden, en krabbelden overeind. Maar niet voor lang. „Mijn tenen steken, en mijn voeten branden", vervolgde dc emir. „Zie in je sterren of je een kuur kunt vinden: en ik neem je in dienst. Maar als je faalt zal ik je globbub zo deerlijk wrangelen dat de hasjhasj je in de gnollen schiet!" De geharde krijgers bezwijmden op-j nieuw, en Joris keek beklemd naar dei gebobbelde pantoffels die de emir hem toestak. Even puzzelen aiiiaii a wwmm Horizontaal: 1 lichaamsdeel; 5 vructi-. tengelei; 8 draaibaar paneel; 10 echt' genote; 11 toon; 12 reptiel; 1-5 maat stok; 16 symbool voor selenium; 18 uiting van pijn: 19 voorzetsel; 20 thans; 22 symbool voor tin; 23 rela tief; 24 water in Friesland; 25 voor zetsel; 26 bijbelse plaats; 27 mytholo gische figuur; 29 persoonlijk voor naamwoord; 31 en dergelijke (afk.): 32 uitmuntend; 34 lidwoord; 36 vis; 38 glazen vat; 40 gewicht; 41 stem. Verticaal: 1 indien; 2 vis; 3 toon; 4 landvoogd; 5 persoonlijk voornaam woord; 6 plaats in Frankrijk; 7 mo del; 9 loswal; 10 bijwoord; 13 toon; 14 kiem; 17 eenjarig dier; 19 binnen goed van een sigaar; 21 tijdstip; 22 stel; 26 plaats in Noord-Brabant; 27 ingenieur (afk.); 28 voorzetsel; 30 praalziek; 31 ik (Latijn); 32 pianissi mo (afk.); 33 voltooid; 35 Balt; 37 boom; 39 schuifbak. Oplossing vorige puzzel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 18