ZEEUWS-VLAAMS VOETBALTEAM IN NUTTIG DUEL ZEGE OP ZEELAND ¥KIES BEGAF HET TOERNOOI OM DE MINI-WERELDCUP VANGT VANDAAG IN BRAZILIË AAN STEENDAMES WONNEN NIET 10 OVERTUIGEND Liane Engemati stopt VOLLEDIG PROGRAM MINICUP B@st wil toch weer voetballen 13 TRAINER LINDENBERG: DEFINITIEVE SELECTIE VAN 16 SPELERS VERGEN NU NOG ENKELE MOEILIJKE WEKEN UITSLAG 3-9 GEFLATTEERD DOCH VERDIEND FAIR PLAYCUP META ANTENNEN SCHALKE EN VAN DER SLUIS Vier dames direct op Wimbledon BLIKSEM HOODT VOETBALLER KAÏSERS- LAUTERN IN BEKERFINALE ;.r.cy:." Overwinning van Fittipaldi MAANDAG 12 JUNI 1972 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT AXEL „Uiterst nuttig". Zo kwalificeerde trainer Piet Lin- denberg zaterdagavond de laat ste oefenwedstrijd voor de sa- menstelling van een Zeeuws elf tal, tussen een Zeeuws-Vlaams elftal en de rest van Zeeland, die de Zeeuws-Vlamingen met 3-0 wonnen. „Het spelpeil is iets minder dan de beide voorgaan de oefenwedstrijden, maar je ziet toch weer enkele nieuwe spelers en dat is belangrijk. Jammer is dat bij de rest van Zeeland enkele Goesspelers ont breken. Maar ik moet hun standpunt respecteren, ze speel den liever mee in de afscheid s- wedstrijd van Antoine Deb- baut, dat is begrijpelijk". Het zien van nieuwe gezichten. of nieuwe kandidaten zal zich zaterdag avond beperkt hebben tot het Zeeuws- Vlaamse gedeelte van de wedstrijd. Zo wel voor als na de rust waren de Zeeuws-Vlamingen de betere ploeg. Tonnie Sheilds (Axel) knalde reeds vroeg Zeeuwsch-Vlaanderen op een voorsprong. Het klopte allemaal wat beter bij de Zeeuws-Vlamingen, zowel achter- als vooraan. De voorhoede va" Zeeuwsch-Vlaanderen. met Tonnie Sheilds en Rinus Polderman als uitblin kers, stelde de -rdediging van de rest herhaalde malen voor problemen. Vooraan moest, het bij de 'blauwe' Zeeuwen vooral komen van de zeer tieve Arnemuiden-spits Joost de Rid der. Toch kreeg hij tegen een uitste kende Marien Meijer weinig echte kan sen. Een tegenvaller bij Zeeland was Amemuidenspeler Jaap Meerman (ty pisch een clubspeler), geselecteerd voor Zuid I. Hij kon op het middenveld weinig of niets uitrichten tegen het overwicht dat de Zeeuws-Vlamingen juist daar hadden. Voor en na de rust beheersten Geernaert. van Biervliet, Dey en Gans (na rust was Dey vervangen door Kouijzer) dat deel van het veld bi de rust wisselde Piet Lindenberg nog meer spelers: De Bodt van Steen moest bij Zeeuwsch-Vlaanderen plaats maken voor Maarten v. d. Staal (Ter- reuzen) en Joop Hoefnagels (Breskens) war Frits Lijbaert (nieuwe aanwinst Tcor Temeuzen), bij Zeeland moest Wim de Regt (Zierikzee) plaats maken roor Johnny Siwabessy (Vlissingen). „Die vervangingen hebben niets met prestaties te maken, die zijn vooraf ge pland omdat He iedereen wil zien spe len, het heeft niets te betekenen over goed of slecht", wil Piet Lindenberg voorzichtigheidshalve benadrukken. Die vervangingen leken even het ritme bij de Zeeuws-Vlamingen te verstokken. Georg Gemaert (Biervliet), voortreffe lijk voetballer vindt Piet Lindenberg, speelt volgens deze trainer bij Bier- vüet veel te laag. moest iets terugne men en het duurde even voordat Piet Kouijzer zich aangepast had. In die beginperiode kreeg de rest van Zeeland een paar goede mogelijkheden op de gelijkmaker. De beste kans kreeg Jaap Meerman. Joost de Ridder strafte een foutje van Hans var.' der Hooft niet eenvoudig, er zijn veel spelers m dezelfde kwaliteiten, het zal moeili. worden om een keus te maken". .Ik heb voor mezelf reeds ei'rele sp- eis die vast staan. Ik zal de beste ki' ■.en, ik heb geen enkele voorkeur voe •vie dan ook, of het een vierde klaszr speler is ol' een tweede. Voor somnr •;en zal het misschien tegenvallen. I! kan er maar zestien selecteren en daar ga ik mee werken. Wel streef ik bi.' voorkeur naar een jonge ploeg. Maar wanneer een speler van dertig jaar of ouder toch de beste is zal hij spelen' Pas wanneer het een speler van gelijke kwaliteit is wint de leeftijd. Ik dacht dat we met hel Zeeuws elftal nu op de goede weg zijn. Dc animo is er bij 'Ie jongens in ieder geval". ADVERTENTIE (uitstekende wedstrijd) af. trok de bal van de achterlijn precies in de voeten van Meerman. Die dacht de bal over Piel Verpoorte in het verlaten doel te fikken, hij deed het echter precies in de handen van de Axelse doelman*. Een paar minuten daarvoor verzuimde Han Lobbezoo de bal direct in het lege doel te plaatsen. Marien Meijer maakte van zijn aarzeling gebruik om de bal nog van de lijn te halen'. Rinus Polderman deed het aan de an dere kant beter. Eerst tikte hij een uitstekende voorzet, van Tonnie Sheilds Zeeuws elftalaanvoerder Anton Schoenmakers klimt op de rug van een Zeeuws-Vlaamse aanvaller om de tegenstanders een kans te ontnemen. achter Johnny But en even later verras te hij Johnny But volkomen met een schot van buiten het strafschopgebied. Die 3—0 uitslag was misschien iets ge flatteerd maar zeker verdiend. Voor Piet Lindenberg komen nu enkele moeilijke weken om tot een definitieve selectie te komen. „Het is inderdaad PARIJS (ANP) De Zwitserse atlete Mela Antenen heeft vrijdag in Parijs uit handen van de heer John E. Fobus, directeur-generaal ad interim van de Unesco (de cultureel-cducaUeve tak van de Verenigde Naties) de 'internatio nalefair-play-trofee Pierre de Con- bertin' ontvangen. Meta Antenen kreeg tic onderscheiding wegens haar 'sportieve en edelmoedige ge drag' tijdens de Europese atietiek- kampioenschappen 1971 in Helsin ki. Bij het ingaan van de laatste po ging verspringen stond de Zwit serse aan de leiding met 6.73 me ter, een nationaal record. Zij drong er toen bij de jury sterk op ran het verzoek van de Westduit- se ploegleiding in te willigen om ingrid Mickler, die tijdens het verspringen de finale 4 x 100 me ier moest lopen, rust te geven voor het. maken van haar laatste sprong. De Westduitse estafette- Ploeg won. Ingrld Mickler kreeg naar rust en kwam vervolgens tot 6.76 meter, drie centimeter ver der dan Meta Antenen. De Zwitser se feliciteerde haar rivale onmid dellijk met het behaalde resultaat, waarvoor zij dan nu de belang rijkste internationale onderschei ding voor sportiviteit heeft ge degen. KLOETINGE Verdiend, dat wel, maar toch minder overtuigend dan verwacht heeft Steen liet damesvoet baltoernooi van Kloetinge gewonnen. In de poule moest Steen alleen een punt afstaan aan Patrijzen (0-0), maar in de halve finales (kruisings wedstrijden) had Steen alle mogelijke moeite met de organiserende vereni ging. Kloetinge hield de Zeeuws- Vlaamse dames op 2-2 en pas na twee series strafschoppen plaatste Steen zich voor de finale. Al eerder was toen gebleken dat straf schoppen nemen bepaald niet het sterkste punt is van de dames, die verder over het algemeen goed voet bal lieten zien in Kloetinge. Eerst hadden Zeelandia en Patrijzen na een 0-0 eindstand twee series strafschop pen nodig, daarna kwamen RCS en Patrijzen nog een keer via strafschop pen uit de halve finales naar voren. In totaal moesten liefst 60 strafschop pen genomen worden. In de finale liet Steen er niet al te veel twijfel over bestaan. Zeelandia werd toen duidelijk naar een neder laag gespeeld, al doet dc 2-1 nederlaag anders vermoeden. De uitslagen in de poule waren: poule 1: Zeelandia - Rillandia 1-0; Kloetinge - SKNWK 2-0; SKNWK - Zeelandia 0- 1: Rillandia - Kloetinge 0-1; Zeelandia - Kloetinge 1-0; Rillandia - SKNWK 0- 1. Poule 2: Patrijzen - Nieuwdorp 0-0; Steen - RCS 3-0; Patrijzen - RCS 0-0; Nieuwdorp - Steen 0-2; Steen - Patrij zen 0-0: Nieuwdorp - RCS 3-1.' Kruisingswedstrijden: Zeelandia - Pa trijzen 0-0 (Zeelandia wint. na straf schoppen): Kloetinge - Steen 2-2 (Steen wint na strafschoppen»: SKNWK - Nieuwdorp 1-0; Rillandia - RCS 0-0 (RCS wint na strafschoppen i Verliezers: Kloetinge - Patrijzen 1-1: Patrijzen wint na strafschoppen. Fina le: Steen - Zeelandia 2-1. Eindstand: 1 Steen: 2 Zeelandia: 3 Patrijzen: 4 Kloetinge: 5 SKNWK: 6 Nieuwdorp: 7 RCS; 8 Rillandia. Na afloop van het- bijzonder vlot verlopen toernooi werden de prijzen uitgereikt door Kloetinge-secretaris Kees Blomaaird. UTRECHT POSTBUS 48 NIEUWE BASKETBALCLUB IN SELECTIE LONDEN (ANP) Vier Nederlandse speelsters zijn direct geplaatst in het hoofdtoernooi van de Wimbledonkam- Pjoenschappen, dat op 26 juni zal be ginnen. Hét zijn Ada Bakker. Betty Stoeve, Marijke Schaar en Trudy Wal hof. Voor de eerste maal in vele jaren zal ederland niet vertegenwoordigd zijn hij de heren. MIDDELBURG Middelburg heeft er een nieuwe basketballclub bij: 'Saints', een vereniging die is ontstaan uit spelers ran de basketbalclubs Pe- dac. CMM en Schim. Donderdagavond werd tijdens een vergadering van ver tegenwoordigers van de drie oude clubs besloten een nieuwe vereniging op te richten en de clubs Pedac, CMM en Schim op te heffen. De initiatiefne mers voor het- stichten van een nieu we vereniging waren de heren J. Wa genaar. B. v. Strien en H. Jonker gauw. De 'Saints' hoopt de basketball- sport in Zeeland op een hoger peil te brengen, waarbij het eerste heren team zal trachten binnen enkele jaren tot de landelijke competitie door te dringen. Voorlopig heeft 'Saints' al leen een herenafdeling, die echter nu reeds tot één van de grootste van het district Zeeland behoort. De mogelijk heden voor een afdeling dames wordt nog onderzocht. Als coach van de nieuwe basketbalclub zal fungeren de beer L. Poerstamper, vroeger speler/- coach van CMM. die ook de functie van secretaris op zich genomen heeft. Tijdens de oprichtingsvergadering van donderdagavond aanvaardde de heer B. Bos. eerder speler in Pedac. de functie van voorzitter. Naast de spe lers van Pedac. CMM en Schim heb ben zich ook basketballers van Dyna- mo'70 bij de nieuwe vereniging Saints gevoegd. EGELUND (ANP) De 18-jarige Deense voetballer Jörgen Clausen is zaterdag getroffen door de bliksem en op slag gedood. Plet gebeurde een seconde na de aftrap van een wed strijd in Egelund op Jutland. De scheidsrechter werd eveneens tegen de grond geslagen en moest, evenals twee andere spelers, met brandwon den in een zienenhuis worden opgeno men. TERNEUZEN Goes-spelc Kees v. d. Sluis is ook geselecteerd in het districtselftal van Zuid 1 dat dinsdag avond om zeven uur in Sas van Gent tegen het Nederlands militair elftal speelt. Kees v. d. Sluis krijgt voor deze gelegenheid speciaal verlof uit militaire dienst. BONN (ANP) Schalke '04 en FC Kaiserslautern hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het toer nooi om de Westduitse voetbalbeker, de DFB-Pokal. Schalke '04 versloeg op eigen terrein FC Köln met 5-2 en kwam daardoor na twee wedstrijden op gelijke hoogte 5-5, na de 2-4 nederlaag in Keulen. In de verleninging werd niet gescoord, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Schalke nam die het best FC Kaiserslautern won uit met 2-1 van Werder Bremen, na veer tien dagen geleden thuis al met 2-0 te hebben gezegevierd. De finale tussen Schalke '04 en FC Kaiserslautern wordt 1 juli in Hannover gespeeld. ZANDVOORT (ANP) Wereldkam pioen Jan de Vries zal in de resterende twee voor het Nederlands kampioen schap meetellende wedstrijden op 10 september in Oosterwolde en een week later op een nog aan te wijzen circuit hoog moeten eindigen wil hij het Ne derlands kampioenschap in de 50 cc klasse behalen. Want nadat De Vries de eerste twee wedstrijder.' had gewon nen moest hij in Tubbergen tevreden zijn met een derde plaats en nu od het circuit van Zandvoort zelfs de strijd staken. Nadat de wereldkampioen al direct na de start de leiding had geno men en vrij sr.'el ver van de concurren ten was weggelopen, verdween hij na de vierde ronde uit het veld. Nors ver klaarde de Purmerender niet te weten wat er met zijn ranke machientje aan de hand was. „Hij deed het plotseling niet meer" was de enige verklaring var.' De Vries voor het falen van de motor. Na zijn uitvallen werd de 50 cc een prooi van Teunis Ramaker, die zijn Te- AMSTERDAM Liane Enge- man, Nederlands vrouwelijke top- coureur, is door een verwaarloos de hersenschudding voor drie we ken uitgeschakeld. Liane, die eind vorig jaar met Bonaparte-tapijen- koning Piet-Hein Keijzer huwde, moet nu van verschillende races afzien, waarmee ze belangrijke punten had kunnen verzamelen voor het Duitse kampioen schap. ..Ik was zo vereerd dat Duits land mij had uitgekozen om hun te vertegenwoordigen in een Ford Capri 3 liter. Ik stond nota bene derde nf vierde in het klasse ment.. De kans dat ik de overwin ning nu nog kan grijpen, is vrij gering. Maar ik moet. als ik be ter ben. toch alle resterende ra ces rijden, ornaat mijn opdracht gevers natuurlijk hopen dat ik ondanks mijn ziekte met een mooie plaats uit de bus kom. Wie weet gebeurt dat ook wel als een van de coureurs, die me voor zijn. ook een race niet kunnen rijden", aldus Liane. „Dit contract met Duitsland loopt tot oktober en dan doe ik nog een jaar mee in Nederland. Daama houd ik ermee op. Piet- Hein en ik zijn dan twee jaar getrouwd en tegen die tijd willen we wel kinderen, we hebben daar de leeftijd ook wel voor dan Zolang dit contract duurt, ben ik bijna elk weekeinde in Duitsland, dat is niet leuk als je pas ge trouwd bent. Als je eenmaal kin deren hebt. valt racen voor een vrouw helemaal niet meer te combineren mee een eigen ge- HOCENHEIM (ANP) De Brazili aanse Emerson Fittpaldi is met een Lotus 69 winnaar geworden van de zondag voor 40.000 toeschouwers op het circuit van Hockenheim gehouden zesde race voor het Europese kampi oenschap fprmule 2-wagens. Fittipaldi was zowel in de eerste als in de tweede race (beide gingen over vijf tien ronden: 101,8 km) de snelste met respectievelijk 36 min. 9.7 sec (gem. 168,9 km per uur) en 27.29,5 (162,9 km per uur). Tweede in het totaal klassement was de Fransman Jean Pierre Jaussaud met een Brabham bt 38 (4e in de eerste en 2e in de tweede manche), derde de Zweed Ronnie Pe terson met March 722 (5e en 3e) en vierde Engelsman Mike Beuttler, even eens met March 722 (7e en 5e). Voor het Europees kampioenschap, waar voor Fittipaldi (leider in het klasse ment voor de wereldtitel in de formu le 1) als a-coureur niet in aanmerking kan komen, leidt thans Jaussaud met 21 punten, gevolgd door de Oostenrij ker N-ki Lauda. die te Hockenheim moest opgeven (hij was in de training de snelste), met 15 punten. RIO DE JANEIRO (ANP) Brazilië viert zijn 150-jarige on afhankelijkheid met een groot voetbaltoernooi, de wedstrijden- reeks om de 'kleine' wereldbe ker van vandaag (maandag) tot 9 juli waarin de kwaliteit van de deelnemende ploegen alleen maar wordt overtroffen door de eindronde van een wereldkam- pioenscliaptoernooï. Het kon ook nauwelijks anders. Een groot feest in Brazilië kan niet plaatsvinden zonder een voet baltoernooi en daarom organi seerde de Braziliaanse sport bond de wedstrijden om de 'co pe ïndependancia'. Het plan was nog grootser dan de werkelijkheid zal zijn. Joao Havelan- ge. voorzitter van de Braziliaanse sportbond, wilde 20 landenploegen in zijn toernooi hebben, die de vijf werelddelen zouden vertegenwoordi gen. Bij die twintig moesten ook de vijf landen zijn die een of meer keren de wereldtitel hadden veroverd: West- Duitsland, Italië. Engeland. Brazilië en Uruguay. Om verschillende redenen bedankten Italië. West-Duitsland en Engeland echter roor de uitnodiging. Hun voor beeld werd gevolgd door een grot aantal andere landen, waardoor het grote plan van dc Braziliaanse sport hond iets minder schitterend in uit voering dan in opzet is geworden. Niettemin staan er op de deelnemers lijst, naast de oud-wereldkampioen Uruguay en titelhouder Brazilië, een aantal landen dat de top van het internationale voetbal uitmaakt, zoals Argentinië, Chili. Peru. Sowjet-Unie, Tsjecho Slowakije, Zuid-Slavië- en Schotland. Bovendien zullen drie in ternationale selectieteams spelen, na melijk die van Mïdden-Amerika, Afri ka en Azië. Om een dergelijk groot evenement te kunnen verwezenlijken is een budget nodig dat boven de vijftien miljoen gulden ligt. De organisatie zal slechts uit de kosten kunnen komen wanneer de wedstrijden gemiddeld door 55.000 toeschouwers -worden bijgewoond. Een onwaarschijnlijk hoog gemiddel de. dat gezien ae enorme belangstel ling voor voetbal in Brazilië toch niet onbereikbaar is. Brazilië immers is het land met' de grootste stadions. Een accommodatie voor 50.000 toe schouwers is normaal, een aantal are na's kan meer dan 100.000 mensen bevatten. En in het Maracanastadion van Rio. waar onder meer de finale wordt; gespeeld, is plaats voor 200.000 kijkers. Afgezien van de bekers die er te winnen zijn, is er voor de eerste vier ploegen ook een aantrekkelijke pre mie te winnen. Nummer een krijgt een prijs van 165.000 gulden, nummer twee van 95.000 en verder zijn er voor drie en vier nog premies van 65.000 en 32.000 gulden. Het toernooi zal in twee fases wor den afgewerkt, een kwalificatieronde tot 25 juni en een eindtoernooi van 28 juni iot 9 juli. In de kwalificatieronde zijn de landen, die niet werden vrijge steld van het spelen van voorwedstrij den in drie groepen ingedeeld, name lijk: groep 1: Frankrijk, Argentinië. Columbia en de selecties van Midden- Amerika en Afrika gespeeld wordt in Bahia, Aracaju en Maceio); groep 2: Chili, Ecuador. Portugal. Noord-Ier land en de selectie van Azië (wedstrij den in Natal en Recife); groen 3: Bolivia. Paraguay Peru. Venezuela en Zuidslavië (wedstrijden in Manaus Campo Grande en Curitiba). De winnende ploegen van de groepen gaan over naar de twee halve-finale- groepen, waarvoor zijn 'geplaatst' Brazilië. Tsjechoslowakije, Schotland, Uruguay en de Sowjet-Unie. De ont moetingen uit de halve finales worden gespeeld in Rio de Janeiro, Belo Hori- zonte, Sao Paolo en Porto Alegre. Op 9 juli wrdt in Rio om de derde plaats gestreden voor dezelfde dag de finale wordt gehouden. ZAANDAM Internationale Zaan re - fjetta De voorlopige Olympische kanoploeg met uilzondering van Mieke Jcapies in de boot. Vim-: Van der Holst. Tigchelaar. Jacobs. Ver haart, Emmy Legrand. Ans Stormink. Spelstra, chef d'equipc Elly de Jong linksachterMarijke van der Horst- Blijlevens. Elly de Jong. Bloem en coach Johan Venhorst. raha met een gemiddelde van 121.634 km per uur bekwaam naar de meet bracht. In de 125 cc klasse staat Cees van Dongen er na drie wedstrijden met 2 overwinningen er relatief het best voor omdat -.an de in totaal zes races ten slotte de resultaten van de beste vier meetellen. Van Dongen leverde een fel gevecht met Vals ter. die evenals ce Rotterdammer in de voorgaande races een maal had gewonnen en een maal was uitgevallen. In de 250 cc klasse spitst de strijd zich toe tussen Wil Hartog en Marcel An- kone. die na vier races met respectieve lijk 112 punten en 103 punten de kam- pioensüjst aanvoeren. Hartog moes', alles geven om de met een Nederlands internationaal startbewijs rijdende Bra ziliaan Adu Celso Santos voor te blij ven. Hij slaagde daarin maar hoe heet de strijd was geweest bleek wel na afloop toen voor beiden de snelste ronde met een gemiddelde van 143.486 km per uur uit de rekenmachine kwam. Marcel Ankone had zondag al kampioen kunnen worden in de 350 cc klasse als hij had gewonnen. Het zou aan zijn vierde zege in successie in deze klasse zijn geweest. Aanvankelijk zag het er naar uit. dat Ankone zou slagen in de ze opzet maar toen zijn machine na een paar renden kuren begon te ver tonen moest hij de leiderspositie prijs geven. Hij eindigde tenslotte op de ze vende plaats. Winnaar werd Henk (Texas cowboy) Laassen uit Utrecht. Een verrassing in de 500 cc klasse. Rob Bron, gedoodverfd winnaar, kon Wil Hartog en tegen het eind ook Jan van der Wal niet bijhouden en moest ge noegen nemen met een derde plaats. Daardoor werd de strijd om deze titel weer open. Bij de zijspannen tenslotte zegevierden Cees en Jan Smit voor de tweede maal in successie en dreigen dus Steiginga en Kort twee maal tweede te gaan onttronen. MANCHESTER (ANP) De Noordierse voetballer George Best is van gedachten veranderd. Hij wil toch weer gaan voetbal len. Frank O'Farrell, de manager van Bests club Manchester Uni ted. heeft dit vrijdag verklaard. „Best heeft mij verzocht weer te mogen spelen. De directie en ik zullen ons beraden over zijn ver zoek". aldus O'Farrell. O'Farrell vertelde dat 3est meer malen contractbreuk heeft ge pleegd. „Hij heeft zich met ge meld voor de vriendschappelijke wedstrijd, die we vorige maand in Tel Aviv hebben gespeeld. Ook had hij geen artikelen in kranten mogen laten publiceren over zijn afscheid) zender onze voor kennis'-. Manchester United za! Best mee delen wat voor maatregelen er tegen hem worden genomen, wanneer (als) hij zich meldt voor de training in juli George Best (26) maakte op 20 mei bekend dat hij met voetbal len zou stoppen. In Marbella (Spanje) verklaarde hij dat het voetbal hem 'vermoordde' Besr. heeft laatst verteld dat het hem negen maanden zou kosten om weer in vorm te komen Ook zou hij hebben gezegd dat hij nooit zou zijn weggegaan als Manches ter United het. afgelopen seizoen betere prestaties had geleverd. RIO (ANP) Het volledige program ma voor het toernooi om de copa independancia ziet er als volgt uit: 11 juni: groep 1: (Bahia) Frankrijk - Midden-Amerika en (Aracujui Argenti nië - Afrika: groep 2- (Natal) Portu gal - Ecuador en 'Recife Noord- Ierland - Azië; groep 3: (Curitiba) Peru - Bolivia en 'Campo Grande) Parao.uay - Venezuela. 14 juni: groep 2: (Recife) Portugal - Azië en (Natal) Chili - Ecuador; groep 3: CuritibaZuid-Slavië - Venezuela en (Campo grande) Peru Paraquay. 15 jum: groep 1: (Maceio) Frankrijk - Afrika en (Aracaju) Midden-Amerika - Columbia. 13 juni: groep 1: (Maceio) Argentinië - Midden Amerika en (Bahia) Frank rijk - Columbia; groep 2: (Recife) Portugal - Chili en (Natal) Noord- lerland - Ecuador; groep 3: (Campo Grande) Zuidslavië - Bolivia en (Ma naus) Peru - Venezuela. 21 juni: groep 2: (Recife) Ecuador - Azië en Noord-Ierland - Chili; groep 3: (Manaus) Venezuela - Bolivia en Zuid slavië - Paraguay. 22 juni: groep 1: (Bahia) Midden Amerika - Afrika en Argentinië - Co lumbia. 25 juni: groep 1 (Bahia) Columbia - Afrika en Argentinië - Frankrijk; groep 2 (Recife) Chili - Azië en Noord-Ierland - Portugal; groep 3: (Manaus) Paraguay - Bolivia en Zuid- slavië - Peru. HALVE FINALES. 28 juni: groep a: (Rio de Janeiro) Brazilië - Tsjecho-Slowakije. 29 juni: groep a: (Belo Horizontel) Schotland- winnaar groep 3; groep b: (Sao Pao- loi Sowjet Unie - Uruguay en (Rio) winnaar groep 1 - winnaar groep 2. 2 juli: groep a: (Sao Paloio) Brazilië - winnaar groep 3 en (Porto Alegre) Schotland - Tsjecho-Slowakije, groep b: (Rio) Uruquay - winnaar groeD 2 en (Belo Horizonte( Sowjet Unie - winnaar groep 1. 5 juli: groep a: (Rio) Brazilië - Schot land. 6 juli: groep a: (Sao Paolo) Tsjecho slowakije - winnaar groep 3: groeo b (Belo Horizonte) Sowjet-Unie - win naar groep 2 en (Porto Alegre) Uru guay - winnaar groep 1. 9 juli (Rio) wedstrijd om derde plaats en finale.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 13