Carnavalsschlagers swingen de pan uit (UmI lelevisii F0NS GRASVELD, TALENT MET POLANSKI-SFEER "9- 1 ^1 1 klik Panda en de meester-ongelukker Kijkdichtheid televisie radio, televisie en kunst AUSTIN foto harry verschuren Oostduitsers met Brecht-programma DECEMBER 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 17 (Vu onze correspondent) jjtrLEN (GPD) - Op 21, 22 t 33 februari 1971 is het carna- De tijd ligt nog even in het «schiet dat de feestneuzen op- p, verkleedpartijen plaats ten voor de talloze bals. Nou, indacht u dan maar! Onze Ne- tfandse televisie is al hele- jin de ban van het feest der (fcmij. Willem Duys hoeft hij dat afgelopen seizoen de .smaakmakers van tn plezier' niet meer voor te £en Dat is al gebeurd. wntn door een meute feestgangers U Doms al gezongen dat er ,in de f«n bier is', Ton van Duinho- «iwldf zich In Hadimassa .net als L pnual'. en de Mountles verklaar- tairtMi meezinger in hun laatste titatebov zelfs: .Het Is voorbij'. <bKoor. bet begint pas! j hirst een ware hausse in cama- Meer dan ooit tevoren, öf platenindustrie in de cama- Wr.oi! 969/71 in totaal 81 mee- ïgr? op ce zwarte schijf, in de C-ioji maanden wordt verwacht gr ster 1000 carnavalsschla- pcpite markt komen. Het hek is ft cam. Bet loopt enorm uit de y, sp Harry Knipschild van de jSjir-persdienst. .Iedere zichzelf Barende artiest meent dat-ie een «nfcplaat moet maken. Wat er x «Etmaal geproduceerd wordt tef. vit te monden in een complete Het publiek weet niet meer •hit san toe is.' tasahtige bedrijvigheid op Kik bij componisten, tekstdich- nagers al dan niet professio- - en makers van de camavals- jtt Vervroegde en verhoogde acti os !n de wereld waar gerstenat, lol tramerce de boventoon voeren: suaïmakers weten in tegenstel- -.7, het publiek wél waar zij aan anjn. Eén goeie carnavalskraker en 'act binnen. Van Miens' feestneus t*s aüeen al bij Polydor 118.000 IADVERTENTIE St MUROP een Koenjit geschenk ote: ce gehele wereld mil III. H. DEKKER platen de deur uit. Van de meezinger .Gina Lolobrigida' gingen 130.000 schij ven over de toonbank. Alleen al in Nederland, want ook in Duitsland en in Zweden wordt de onvolprezen Gina door zanger Ray Miller naar de top van de hitparadelijsten gevoerd. Voor ons land bezingt Tony Bas deze schoonheid. Voor tekstdichter/compo- nist/arrangeur en musicus Jack de Nijs uit Roosendaal maakt het. echter weinig uit wie er zingt. Hij hield tot nu aan toe aan de plaat al een ton over. De Nijs (28) schijnt een bijzonder fijne neus te hebben voor meezingers die na verloop van tijd een daverende schlager of hit worden. Anderhalf jaar De gemiddelde televisiekijkdichtheid in het derde kwartaal van 1970 lag iets boven die van de overeenkomsti ge periode in het afgelopen jaar. Ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar deed zich echter de normale seizoendaling voor. In de maanden juli. augustus en sep tember werden de televisieprogram ma's op Nederland I gemiddeld door 23 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder (bijna twee miljoen personen) bekeken er. de program ma's op Nederland II door 13 procent (ruim 1 miljoen personen). In het tweede kwartaal waren de kijkdicht- heidscijfers resp. 40 en 36 procent In tegenstelling tot voorgaande jaren werd de belangstelling van de kijkers gedurende de zomer dit jaar verscho ven van Nederland II naar Nederland I. De verklaring hiervoor moet ge zocht worden in het feit. dat voor het seizoen 1969-1970 voor het eerst vaste avonden per zendgemachtigde werden toegepast. Gedurende acht van de der tien weken zonden de AVRO en VARA op Nederland I uit en bereikten aanzienlijk hogere kijkdichtheden dan de confessionele omroepen in de ove rige periode. Van nog grotere invloed op de verschuiving van de belangstel ling van Nederland II naar Nederland I was het feit, dat .Studio Sport' dit jaar voor het eerst via Nederland II werd uitgezonden. In de periode, dat de voetbalcompetitie stil lag. werkte dit duidelijk ten nadele van Nederland II. Ook drie op Nederland I uitgezon den Europacupwedstrijden, het VARA programma .Met de muziek mee' en VPRO's .Piknik' waren voor deze schuiving verantwoordelijk. Het gemid deld aantal personen, dat op een avond gebruik maakte van televisie, is in de zomer iets teruggelopen tot 62 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder (met televisie thuis). Per kijker werd vijf minuten per avond korter gekeken dan in het tweede kwartaal. Een en ander blijkt uit ge gevens van de afdeling studie en on derzoek van de NOS. geleden kreeg bij de kriebels om tc| gaan dichten en componeren. Tot nu toe maakte De Nijs 12 kassuccessen in de ware zin van het woord. O Antoi nette, Gina Lolobrigida, Sophia Loren en .met ivan op de divan' zijn slechts enkele titels De Nijs ziet goud in de meezingers, die hij onderbrengt in een eigen J. R. -produktiemaatschappij. J. R. is de afkorting voor Jeetzi Rah, het Hebreeuwse woord voor schepping»- wcreld. Ook Jan Blaaser gaat met de muziek mee nu het zo ver is dat iedereen vindt dat hij of zij een carnavalslied moet zingen. Johnny Hoes vindt Blaasers' slogan .tante heeft een oli fant' héél goed, daarom zette ook hij dit nummer op de plaat. Mag dat? Dochter Jacquemine, bij ontstentenis van Johnny die in de KRO-studio voor Hilversum 3, nu eindelijk voor een der zuilen ook eens disc-jockey mag spelen: .kijk eens als een plaat goed gaat lopen dan is het zakelijk gezien toch zonneklaar dat je ook een graan tje meepikt Je bent gewoon gek als Je het niet doet zeg lk maar. Maar let wel: onder de titel op de plaat moet wel vermeld worden wie de au teur ls. Eerlijk zijn in die zaken. In de hausse en de concurrentiestrijd van carnavalsschlagers heeft zich in middels ook de VARA-televisie ge mengd. Ook daar heeft men door dat het bruist van de activiteit in deze wereld. Vandaar dat u op 30 januari op de beeldbuis kunt zien hoe elf carnavalprinsen uit elf provincies de carnavalsschlager 1970/71 kiezen Twee dagerr lang. op 27 en 28 januari, zullen daartoe in het Belgische Meche- len aan de Maas de smaakmakers van de carnavalshits' het hoogste lied zingen. De AVRO wil ook niet achterblijven en gooit er in februari het program ma .kleintje carnaval' tegenaan, een feestelijke camavalszitting die in het zuiden wordt opgenomen. Tenslotte heeft de KRO a! aangekondigd dat- zowel op radio als televisie ,de nodige aandacht' aan carnaval en aan carna valsschlagers zal worden besteed. .Ook al omdat we zo veel leden in het zuiden hebben is het gewoonweg zaak dat we kien zijn op dit soort zal aldus de KRO. IBOOLTELEVISIE *6 uur: WI) DIEREN IN DE DIERENTUIN !a 3: Plinteneters'. LS» uur: «ITER AND CONNIE k.Walter and Connie in a garage'. It.tr, 'K PÉTAIN TOT DE GAULLE -Van Pétain tot Pétain'. (VS KLEUR) DE WOEFS EN DE LAMAARS 2R'R| JOURNAAL ï*oar &KLEIR) GESPIEGELD IN KERKEGLAS «rag: De tempel'. J mr ®KB) REQUIEM 10 car "■SER BEKEKEN ïfleur ^OS-KLEUR) JOURNAAI «uur Wt&KLEUR) LIJMEN naar de romans .Lijmen' en ,Het Been' tv misschot onder de regie van Walter van ^raP' Deel 1. Laarmans een klerk, heeft genoeg -- oneven schrijven. In een café ontmoet hij Boor- ate directeur is van het .algemeen Wereldtijd- offl voor Financiën, Handel. Nijverheid en Kunst'. 3 "n. "inschrift zonder abonnees, want Boorman Kjenliik zoals hij het zelf noemt handelaar in Papier. Laarmans komt bij Boorman in THéRcSE STEINMETZ DÉ VUIST WEG [au uur: ï£EUR) «rawi gClVERGADERTECIimEK hij naar Frankrijk zijn reisdoel waar hij oog in oog komt te staan met Lodewijk XV. Madame de Pompadour heeft de aandacht van de baron. Maar hij oogst weinig succes en vertrekt uit Frankrijk om aan het eind van de uitzending in Spanje te arrive ren. 21.00 uur: BRANDPUNT 21.25 uur: (KLEUR) DE WREKERS Aflevering: .De grote lijkenroof'. 22.15 uur: RKK) RISKANTE KERK 22.45 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL BELGIË-NED. KANAAL 2/10 NEDERLAND-2 KANAAL 32 14.00 uur: HET JAAR '70 Het reservaat. 14.30 uur: ECONOMIE Herhaling: Giraal geld. 15.00 uur: NATUURBESCHERMING 15.30 u0r: ENGELS De seventh key (2). 18.55 uur: ZANDMANNETJE 19.00 uur: LUCEAT 19.30 uur: ZIET U ER WAT IN? 19.45 uur: HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS 19.50 uur: ZOEKLICHT 19.55 uur: MEDEDELINGEN EN DE WEERMAN 20.00 uur: JOURNAAL 20.25 uur: UNICEF 21.40 uur: LUNCHPAUZE 22.10 uur: (NSPRAAK '70 22.25 uur: FOURNAAL 13.00 uur: BILJARTEN Reportage van het Belgische kampioenschap drieoan- den. lüimr: JjJgSUR) DE WOEFS EN DE LAMAARS Kj JOURNAAL VISIE en Politiek weekoverzicht met ondej "a jfv?1®1™ Ult de discussies van de afgelopen 6nt Gn aanc*ac^ voor het wekelïjk- -'•ffir gOlKOPOUEL tefcSf0 m?et 'h Kopduel de strijd leiden tussen j-^ersmaen Leen Pfrommer. Sjf*» JOURNAAL :^VOvm-x1NTASTISCHE avonturen van ^TONMuNCHHAUSEN ""fc'u! op Mn eiland vol zeemeerminnen, eaW tijd pret heeft. Na dit avontuur reist FRANSTALIGE PROGRAMMA'S BELGIÊFRANS 18.00 Nieuws: 18.05 Les petits jeux de Babette; 18.20 Affiches: 18.50 Bébé Antoine: 18.55 Noële aux quatre vents (19); 19.25 Weerbericht: 19.30 Journaal; 20.00 Les Saintes Chéries; 20.30 Aujourd'hui: 22.00 Wat is BTW?; 22.30 Journaal. FRANKRIJKRIJSSEL 10.25-11.00 Schooltelevisie: 12.30 Midi-magazine: 13.00 Journaal; 13.30-13.35 Beursberichten: 14.05-15.38 School- .elevisie; 17 00 Idem: 18.30 Journaal; 18.35 Vivre au présent; 18.55 Voor de kleuters; 1900 Regionaal nieuws: 19.20 Mededelingen en weerbericht; 19.25 Noële aux quatre vents (10): 19.40 Mededelingen en Qui et 3uoi?; 19.45 Journaal; 20.20 Mededelingen; 20DO Haute tension (1); 21.20 Objectifs; 2220 A bout portant; 23.05-23.20 Journaal. (ADVERTENTIi VRIJDAG 4 DECEMBER. 12.00 <S) Van twaalf tot twee: gevarieerd programma <12.22 Wij van het land; 12.26 Mededelingen t.b.v. land en tuinbouw: 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten; 13.00 - 13.05 Raden maar 14.05 Schoolradio. 14.30 (S) Musiësta: licht muziekprogramma (opn). TROS: 14.55 (S) Concert a La carte: verzoekprogramma van klassieke j muziek. 16.00 Nieuws. 16.03 (S) Disco-Drive-In: de showbusiness op de korrel genomen. 17.00 Actua/Sportkompas: (Sport) nieuws, reportages, commentaren en muziek. (17.05 uit de pers). NCRV; 18.00 NCRV en Bloc: actueel programma met muzikale illustratie, r 18.30 18.41 Nieuws; 19.00 - 19.10 Wereldpanorama). 19.30 Veelgevraagde gewijde muziek (gr). 20.00 (S) Metropole Orkest en solisten: amusementsmuziek. Als intermezzo: licht instrumentaal kwartet. 21.03 Kunst- en vliegwerk: informatie over actuele tentoonstellingen. 21.08 De bedrieglijke Magiër, hoorspel. TROS 22.00 Actua-Magazine: reportages, commentaren en muziek. 22DO Nieuws. 22.40 Huilen op de trap: een muzikaal geïllustreerd radio-feuilleton. 23.05 Apollo XXI. fantastisch ruimtevaartmysterie 23D0 (S) Toontje later: licht muziekprogramma. 23.55 - 24.00 Nieuws ZATERDAG NCRV: Nieuws Het levende woord. (S) Op het eerste gehoor: klassieke muziek (gr). (7.25 Horen en zien; 7.30 Nieuws; 7.32 7.50 Hier en Nu: actualiteiten). Nieuws. (S) Te Deum Laudamus; gewijde muziek (Gr). Nieuws. IS) Voor de huisvrouw. Theologische Etherleergang. Gymnastiek voor de huisvrouw. (S) Tijd vrij voor muziek in vrije tijd: Hilversums Jeugd Orkest. Inspraak; klassieke muziek op uw verzoek. Nieuws. Visie, lezing. Solarium - een hoogtezonprogramma voor iedereen. Mededelingen. Na een ruime onderbreking hebben zich dan dezer dagen weer eens een vijftal Jonge cineasten gepresenteerd, die in enkele gevallen met een op draclitfilm van erm de sprong van de academie, naar het volle leven maken. Eén van de laatste kansen dat deze vijf jongeren zich misschien vrij kun nen uitleven, want de praktijk Is he laas 7.0 dat zelfs de talentvolle in dei broodwinning voornamelijk moeten voorzien met bedrijfsfilm (op zichzelf heel honorabel) en eenvoudig tv-werk. De oogst aan kwaliteiten van deze vijf valt niet tegen. Duidelijke uitspringer is .Tussen de wielen' van Fons Gras veld, een zwart-witfilm, die ln maar acht minuten bijna alles heeft, bijna alles, want het open einde is te ab rupt vooral waar het de relatie tussen de twee hoofdrollen betreft. De sterke keuze van de lokatie Po- lanski waardig), de schitterende foto grafie van Fred Tammes (ook al goed voor Polanski) en een sterke timing ln montage en spelprestaties op maat van Wies Andersen en Cel ia Nufaar (die ln het werk van de Pool evenmin zouden misstaan) dragen een onver 11.00 11.03 11.15 HILVERSUM-2 VRIJDAG 12.00 Blik op de wereld: populair programma over ontwikkelingshulp. 12.30 Overheidsvoorlichting. Uitzending voor de landbouw. 12.40 (S) Lichte grammofoonmuziek. 12.50 Recht en slecht, praatje. 13.00 Nieuws. fADVERTENTIE) VARA: 13.11 Actualiteiten. 13.20 (S> Sopraan en piano: moderne liederen. 13.45 (S) Strijkkwartet: moderne muziek (opn). EO: 14.00 Ruimte: radiomagazine met korte overdenking, gewijde muziek, lezingen en een NOS: 15.00 (S) Aspecten van de kamermuziek: Instrumentaal ensemble en soliste - moderoe muziek. 15.40 Toerismo: een programma met toeristische informatie uit binnen- en buitenland. VPRO: 16.00 VPRO-vrijdag: muziek, commentaren, reportages. Interviews, berichten en telefonische reacties. (16.00 Nieuws: 17.55 Mededelingen; 18.00 Nieuws 18.20 - 18D0 Uitzending van de Communistische Partij van Nederland.) NOS: 20.15 (S) De N.05. Orkesten en Koren 25 jaar: Radiophilharmonisch orkest en solisten: moderne muziek in de pauze: 21.20-21.45 Een programma over het radiophilharmonisch orkest. NOS: 22.30 Nieuws. VARA: 22.40 Mededelingen. 22.45 Actualiteiten. 22.55 (S) Prettig weekend: licht gevarieerd platenprogramma. 23.55 - 24.00 Nieuws. ZATERDAG VARA: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgymnastiek. 7.30 (S) Z.O., gevarieerd programma. (7.33 - 8.38 Van de voorpagina). VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws. 8.11 (S) Z.O. (Vervolg), met om 8.13 Actualiteiten, om 9.35 - 9.40 Waterstanden en om 10.10 VARA's Ombudsman. 10.30 Werkgeven en -nemen: veertiendaags programma over arbeid en arbeidsverhoudingen. 10.50 (S) Nederlandse chansons. (11.00 - 11.02 Nieuws.) 11.35 (S) Hallo Volluk: licht programma met interviews. wissel bare sfeer en beklemming aan. die hoop geven op een echt nieuw talent ln onze filmwereld. Dat men terloops even wil denken aan films als .Het mes ln het water' en .Cul de sac' betekent niet dat er van naaperij sprake ls. Grasveld toont; zich een authentiek filmer ln wat hij; zeil een sfeertekening noemt, de ado laar, die in een zwijgend landschap valt, een muls verplettert en dan weer verdwijnt. Het gaat om een echtpaar, dat direct tekenend aanwezig is ln een Mercedes en spoedig een wielrenner van de weg drukt. .Winterliefde' van Frans Rasker heeft ook kwaliteiten maar die beperken zich tot de geacheveerde (Hollywood-) stijl, die zijn kleurenfilm kan oproe pen. Jan de Bont heeft fraaie beelden gemaakt en zijn werk is zonder meer een pleidooi om ln Nederland eens wat meer ln technlscope te gaan wer ken. Rasker heeft teveel ineens gewild, zijn film ls volgestopt met waarschijnlijk alle ideeën, die hij in huls had. waar door de aanloop naar een lesbische verhouding als thema er schoksgewijs en zeker niet wezenlijk uitkomt. Het verhaal ls teveel naar de mooie loka- ties getrokken. Wilieke van Ammel rooy laat zich bekijken als een film ontdekking die men terug kan zien in JDe brug' van Fons Rademakers Paul Driessen doet in een semi pop stij! prachtige dingen om het beeld vlak kleurig te vullen. Oogbetoverende Spielerei soms in .Het verhaal van de kleine yoghurt', dat Juist een iets te geforceerde kinderlijkheid heeft om met de eenvoud daarvan in te ne men. .Het bezoek' van Frans van de Staak was eer. regelrechte afzwaaier Twin tig minuten pure verveling om toch maar duidelijk te maken hoe moeilijk filmen is. Drie persoontjes in de huis kamer. het rammelen van de theekop jes. het sudderen van een (onhoorba re) dialoog. Al doende leerde men vermeldt de regisseur, maar ver zijr. de dilettanten niet gekomen in de gesprekjes in de sfeer van nu-Jij-weer- een-zin. .De activist' van Herbert Cu- riel was een Doszef Katus' in het klein. Een verdwaalde Griek, die hier de vrijheid ook al niet vindt, erger nog hij raakt tussen twee vuren. .On ze Jantjes' komen er heel actueel nog even aan te pas. De vormgeving van deze film is te huisbakken om het onderwerp de ruime allure te geven,' die het behoeft (ADVERTENTIE) Vraag proefrit een compacte, ruime auto, met fantastische wegligging H. J. HOEGEN DIJKHOF HANDELMIJ NV Industrieterrein 's-Heer-Arendskerke Telefoon 01106-1592 vert. W. Visser, tel. 01106-1642 HILVERSUM-3 VRIJDAG 12.00 Nieuws. 12.03 Pers Vers. Nieuw verschenen platen. NOS: 13.00 Nieuws. 13.03 Europees Popparlement. 14.00 Nieuws. 14.03 De Felix Meurders Show. (15.00 Nieuws). 16,00 Nieuws. 16.03 Top-30. 17.00 Nieuws. 17.02-18.00 Top-30 (vervolg). ZATERDAG NOS: 9.00 Nieuws. 9.03 Gevolmachtigd, een konink te rijk voor de door u gevraagde plaat. KRO: 10.00 Nieuws. 10.03 Djinn, gevarieerd programma. (11.00 en 12.00 nieuws). Ditishetrecept: Kaasfondue vaa Nederlandsekaas. Caquelon Inwrijven met knoflook. Dan 4 dl halfdroge witte wijn ln de pan verwarmen tot de wijn gaat bruisen. Vervolgens 500 gr fijngesneden jong belegen Goudse toevoegen, goed roeren en weer aan de kook brengen. Binden met afmaken met zout, peper, nootmuskaat en wat kirsch. En meteen raak! Een film vol treffers. Rake foto's van uw vakantie, uw kinderen, uw feestjes thuis Elke klik ls een geslaagde kiek Film inleggen? Cassette erin. deksel dicht. Klaar! Flitsen? Lampje of blokje erin. Altijd goed U koopt een moderne camera al voor 35.- kom kijken en vragen bij Schoolkwestie te Wolphaartsdijk in programma Mikadoo De Avro-radio zal maandag aandacht besteden aan de schoolkwestie in Wolphaartsdijk. waar zoals bekend nogal onenigheid bestaat over de on derwijsmethoden, toegepast aan de openbare lagere school. Vandaag, vrij dag. zullen opnamen worden gemaakt, die maandag in he: programma Mika doo' van half vijf tot half zes zullen worden uitgezonden. Twee vroegere medewerkers van het Berliner Ensemble, Wolf Kaiser en Angelica Domroese, zullen op drie plaatsen in Nederland een Brecht-pro gramma komen spelen. Het zal lyriek, proza en chansons omvatten en worden begeleid door zes musici van het Berlijns Radiosym fonie-Orkest. Op zaterdag 12 december komt men in het Amsterdamse Uni versiteitstheater, op zondag 13 decem ber in het HOT in Den Haag en op 14 december in bet Hofpleintheater in Rotterdam. Vlaamse beeld houwer Jespers overleden De beeldhouwer Oscar Jespers is dins dagavond op 82-jarige leeftijd in Brus sel overleden. Met Jespers verliest de Belgische beeldhouwkunst één van de laatste nog levende figuren van het Belgische expressionisme Mij werd te Borgerhout geboren en heeft ln Ant werpen de academie bezocht. Reeds op jeugdige leeftijd kwamen zijn broer, de schilder Floris Jespers. en hij in contact met ae dichter Paul van Ostayen. Hij heeft langer dan een halve eeuw gewerkt en heeft ontelba re beelden gemaakt, bij voorkeur ln hout. marmer en hardsteen. Hij was een hakkend' beeldhouwer, geen mo delleur. De negerkunst, met name die uit Con go, waar hij is geweest, heeft veel invloed op zijn werk gehad en dat onderscheidde zich daardoor sterk van de beelden van zijn grote voor ganger Meunier en van zijn tijdgenoot Minne. Bekendheid begon hij te ver werven toen hij in de twintiger Jaren zijn werk in de befaamde kunsthandel Jjo Centaure* ln Brussel tentoonstelde, samen met dat van iiguren als Cha gall, de Chirico, Picasso. Campen- donck. Max Ernst, Zadkine. Van Don gen en de Vlaamse expressionistische schilders. Jespers hield ervan zijn compositie® te laten beïnvloeden door het blok steen of hout waaruit zij ontstonden, vandaar dat htm vorm altijd uiterst gedrongen scheen en zijn figuren ei genlijk nooit een gebaar maakten. Hij bracht veel verstilling in zijn beelden, die vaak aan Winckelmann's criterium van .Eenvoud en stille grootheid' be antwoordden. Hij heeft, zoals iedere goede beeld houwer. ook veel getekend. Prachtige, in grote lijnen gehouden, naakter, en in jongere jaren ook figuurstudies, die een even sterke opvlucht van het hal- licunerend schrift verrieden als d® tekeningen van Rik Wouters. Jaren geleden had hij tn een Brusselse buitenwijk een huis met twee ateliers laten bouwen tn de trant van Le Corbusier. Daar heeft hij tot op hoge leeftijd gewerkt Een bezoek aan de rustige, ernstige man. die een kort en gedrongen postuur had en een Romeinse schedel en die over het eigen werk dat hem daar omringde slechts met tegenzin scheen te spre ken. betekende een verademing ln de ze rommelige tijd van pseudo-cul tuur. ,DE L0FSTEM' OP RADIO Vanavond, vrijdag, om half acht ts via de N'CRV-radio in het programma .Vee! gevraagde gewijde muziek' het gemengd koor De Lofstem' uit Ame n-ruiden te beluisteren. Joh. Slinger dirigeert en H. Meulemeester zorgt voor orgelbegeleiding. Toen Heul zo plotseling te voor schijn kwam, verstopte Jollipop haastig het opsporings-biljet achter zijn rug. .Goede... eh... goedemorgen', sprak hij, zich vlug van de schrik herstel lend. ,Ik eh... ik wilde meneer Panda juist vertellen dat ook de politie zijn dapperheid zeer bewondert'. Panda was natuurlijk erg blij toen hij dat hoorde, maar Jollipop's woorden hadden een heel andere uitwerking op Horatius. R-p-politie stotterde deze verble kend. D-die maakt me altijd heel zenuwachtig! Ik b-bedoel: d-de poli tie doet zo ruw, en daar kan ik niet tegen. Eh... lk bedoel eigenlijk: dit is mijn ontspanningsuurtje, en dan ga ik altijd wat in de tuin spitten. K- kom mee, Fanda dan kan je me beschermen.' .Het gedrag van onze gast is hoogst verdacht', zei Jollipop tot zichzelf. .Het noemen van de politie doet hem stotteren. Maar hoe vertel ik meneer Panda nu onbemerkt, dat hij eigenlijk de schurk Knars de Kraker is?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 17