Gezellig wonen is helemaal van deze tijd! Per boot, bus, of trein, de P.Z.C. uw reis genoot zijn Huisman, dammer van grote allure, overleden voor AUTO LENTE SERVICE... DEKLERK&ZN Wat de Hendriksen's op hun AB-renteboekje nog méér „incasseren" - dan 3% rente Briljante partij tegen De Jong 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 9 MEI 1964 ONDERTROUWD: JAN TRAMPER SUCS PLATTEEUW Receptie: 22 mei 1964 van 5—6 uur in Hotel Osse- waarde, Wolphaartsdijk. GETROUWD: Drs. F. KOPPEN en I. E. HARWIG Middelburg:. 8 mei 1964. De Ruyterslraat 65. 19S9 1964 Op 10 mei hopen D.V. mjjn geliefde ouders J. DE BUE C. C. DE BUE WESDORP hun 25-jarige echtver eniging te gedenken. Dat de HERE hen nog vele jaren moge sparen is de wens van hun dankbare dochter Nellie. Borssele. mei 1964. Gelegenheid tot felici teren op 11 mei 's avonds van 78 uur in het verenigingsge bouw. Op maandag 11 mei a.s. hopen onze gelief de ouders, behuwd-, groot- en overgrootou ders P. VREKE N. VREKE-ZEGERS hun 60-jarige echtver eniging te gedenken. Hun dankbare kinderen, klein- en achter kleinkinderen. Serooskerke (W.), Zandput 5. Woensdag 13 mei a.s. D.V. hopen onze gelief de ouders, behuwd-, groot- en overgrootou ders JACOB KNÜIJT en SUZANNA-KNUIJT DE KEUNING hun 50-jarig huwelijks feest te vieren. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen, be huwd-, klein- en ach terkleinkinderen. Receptie 13 mei a.s. van 16.3017.30 uur in het Verenigingsgebouw Veerstraat. Nieuw- en Sint- Joosland, mei 1964. Op donderdag 14 mei a.s. hopen onze gelief de ouders, behuwd- en grootouders JAC. v. d. PAREL en CORN. v. d. PAREL- DUINDAM hun 50-jarig huwelijks feest te mogen vieren. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen, be huwd- en kleinkinde ren. Kruiningen, Grindweg 2. Gelegenheid tot felici teren op 14 mei a.s. van 15.3017 uur in hotel „De Korenbeurs" te Kruiningen. Heden nam de Here plotseling van ons weg onze geliefde zuster, moeder, groot- en over grootmoeder en tante mevrouw M. DE PREE GEELHOED (weduwe van J. A. de Pree, eerder weduwe van J. van de Band), in de gezegende ouder dom van 85 jaar. Kamperland L. Geelhoed. A. Geelhoed- Zwemer. en verdere familie. Colijnsplaat: A. C. de Pree. L. M. de Pree- Begthel. Utrecht: A. E. Scherp- de Pree. J. Scherp. Kruiningen: E. c. Koster-de Pree. O. Koster. Kinderen, kleinkin deren en achter kleinkind. De begrafenis zal plaatshebben op maan dag 11 mei a.s. des na middags 2.00 uur. Heden werd, door een noodlottig ongeval, uit ons midden weggerukt, onze beste vriend, de heer JAC. BIERSTEKER, op de leeftijd van ruim 38 jaar. Zijn nagedachtenis zal steeds bij ons in her innering blijven. Familie J. Nieuwenhuize- de Waal. Yerseke, 6 mei 1964. Heden werd uit ons midden weggenomen ons getrouw lid GERARD LEENDERT ZONNEVYLLE Bestuur, dirigent en leden van de fanfa revereniging „Ons Genoegen". Nisse, 8 mei 1961. BRIL-OPTIEK DOCKHEER Bellamypark 38. Vlisslngen wegens verbouwing verkoop in caravan voor de winkel. Heden overleed, zacht en kalm, na een gedul dig gedragen lijden, on ze geliefde broeder, zwager en oom, GEKARD LEENDERT ZONNEVYLLE op de leeftijd van 49 jaar en 11 maanden. Nisse: A. Zonnevylle. M. J. Zonnevylle. Wemeldinge: T. M. de Heere- Zonnevylle. J. de Heere. Nisse: W. Zonnevylle. A. Zonnevylle- Hoogstrate. Colijnsplaat J. Tazelaar- Zonnevylle. M. Tazelaar. Nisse: M. A. Zonnevylle. Vlissingen: L. Zonnevylle. E. Zonnevylle-Synke. Nisse, 8 mei 1964. Paul Krügerstraat 3. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 11 mei a.s. om 12.00 uur. Voor de zeer vele blijken van belangstelling hij ons huwelijk ondervonden, zeg gen wij, ook namens onze ouders, hartelijk dank. J. B. JOOSSE. P. J. JOOSSE— VAN ZWEDEN. Nieuw- en Sint-Joosland, mei 1964. Beatrixstraat 14. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan allen die hun blijken van medele ven hebben gegeven tijdens de ziekte en na het overlij den van onze lieve man en vader, ADRLVAN CORNELIS MAAS Uit aller naam: F. Maas-Bassie. Vlissingen. mei 1964. Van Bossestraat 11. Voor de vele bewijzen van deelneming en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde man en vader CORNELIS LOUISSE onze hartelijke dank. P. J. Louisse-Vermerris En kinderen. Borssele, mei 1964. Vrijdag 15 mei a.s. zal het 50 jaar geleden zijn dat de heer P. DE VOS zijn intrede deed in ons bedrijf. Ter gelegenheid hiervan zal een receptie worden gehouden in hotel „De Burg", te Middelburg van k5.30 uur. N.V. Houthandel voorheen Den Bouwmeester Borsius v. d. Leijé Middelburg. Ter gelegenheid van de ingebruikneming van ons nieuw bedrijfmotel KURHAUS te Zoute- lande, houden de heer en mevrouw VAN OVERBEEKE-MULLER, receptie op 12 mei, tussen 3 en 5 uur. Heden overleed te Sète in Frankrijk myn lieve man J. F. O. HUESE ex-chirurg- gynaecoloog te Goes. De begrafenis zal plaatsvinden te Biltho- ven op een nader te be palen datum. B. J. Huese-Smid. Sète, 4 mei 1964. Aan allen die ter gelegen heid van de viering van ons 55-jarig huwelijksfeest blijk van belangstelling gaven, betuigen wij mede namens onze kinderen, behuwd- en kleinkinderen onze harte lijke dank. In het bijzonder de buurtbe woners zijn wij erkentelijk. A. Joosse. M. Joosse-Verrijzer. Goes, mei 1964. W. Barentzstraat 7. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van mijn ge liefde vrouw en onze lieve moeder en grootmoeder PIETERNELLA DE KAM Fam. A. Minderhoud. Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze ge liefde schoonzuster en tante ADRLYNA WILLEMIJNA VAN NIEUWENHUIJZEN weduwe van J. A. NIEUWENHUIJSE betuigen wij onze hartelijke Mensen met het levenstempo van vandaag weten wat het betekent: 's avonds herademen in eigen huis. Daar heelt een ieder zijn persoonlijke woonstijl, waar hij zich prettig geborgen voelt. Bij De Klerk vindt U de adviseurs die aandacht voor Uw plannen tonen. Wat er voor een complete inrichting precies komt kijken.... bij De Klerk kunt U met elke oplossing ongedachte kanten uit. Op dinsdag 12 mei a.s. hopen onze geliefde ouders, behuwd-, groot- en overgrootouders, ADRIAAN BAUER en ADRLVNA BAUER— SINKE hun 60-jarige echtver eniging te gedenken. Hun dankbare kinde ren, behuwd-, klein en achterkleinkinde ren. Receptie van 7S uur in hotel „De Koren beurs" te Kruiningen. Kruiningen, Hoofdstraat 35. i naar onder staand adres Op woensdag 13 mei hopen onze geliefde ouders en grootouders, J. LOUYVERSE C. LOUWERSE- VAN WALLENBURG hun 50-jarige echtver eniging te gedenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Serooskerke (W. mei 1964. Gelegenheid tot felici teren van 4.30 n.m. tot 5.30 n.m. in het vereni gingsgebouw te Se rooskerke (W.). g DOORSMEREN OLIEVERVERSEN j MOTOR EN ONTSTEKING TESTEN EN AFSTELLEN j CONTROLE KOELSYSTEEM KOPLAMPEN AFSTELLEN 1 ACCU TESTEN, j OPLADEN en LENEN 2 WIELEN UITLIJNEN, g BALANCEREN en WISSELEN ACCESSOIRES Dit bankstel, speciaal voor De Klerk ontworpen, is gemaakt om gul gezelligheid en comfort uil te delen. Het kenmerkt zich door een oersolide constructie en doordacht materiaalgebruik. Het onderstel is van mat metaal. De afwasbare suwlde armleggers voorkomen het beduimelen van de bijzonder mooie warmgetinte bekledlngsstof. De aanschuifbare losse voetenbank Is voor hem of haar, die het zich eens extra gemakkelijk wil maken. Kortom een bankstel, dat voorbestemd is om U jaren en jaren prettig te dienen. Bank en 2 fauteuils 759. Bijpassende voetenbank 92.50 Tabouret op stoelhoogte 52." Salontafel met teak blad en metalen onderstel Op woensdag 13 mei a.s. hopen onze gelief de ouders, behuwd- en grootouders, G. VLIEGER hun 50-jarig huwelijks feest te gedenken. Dat zjj nog lang ge spaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen, be huwd- en kleinkinde ren. Gelegenheid tot felici teren van 4 tot 6 uur, en na 7.30 uur in het verenigingsgebouw te Vrouwenpolder. AUTO-ONDERHOUDS MIDDELEN TOURING SERVICE Garage CENTRUM Vauxhall en Bedford Dealer voor Midden Zeeland Coosje Buskenstraat 127; Vlissingen Tel. 01184-2866 Van dezelfde stijl en goed pas send bij het bovenstaand bankstel Is deze practische eethoek. De tafel (teakblad op stevig me talen onderstel) noodt om bij aan te schuiven: de 4 heerlijke ge makkelijk zittende stoelen zijn op rubber gestoffeerd en bekleed met prima stof naar keuze. 4 Stoelen 298. Tafel 1 1 0. Compleet 408.—— CREDIET-SERVICE op aantrekkelijke voorwaarden. COMPLETE WONINGINRICHTING VLISSINGEN OUDE MARKT ROTTERDAM, DEN HAAG, UTRECHT. VLISSINGEN. DEVENTER Meneer Hendriksen, vrouw, 2 kinderen, 1.250.- per maand. „Waarom houden we toch nooit eens wat over", had mevrouw Hendriksen vroeger wel eens verzucht. „Omdat we alles opmaken", zei haar man dan laco niek. Totdat de 10% salarisverhoging kwam. Toen konden ze samen een Spaar- Plan maken: elke maand minstens 50 gulden wegleggen. Meneer Hendriksen ging naar een kantoor van de Amster- damsche Bank en met een AB-rente boekje in z'n zak en heel wat spaar-wijs- heid in z'n hoofd keerde hij tevreden terug.Tevreden? Jawel. Ook u kunt tot volle tevredenheid sparen bij de AB. Luister. U incasseert 3 rente. U kunt van uw tegoed f 2.000.- per maand ineens opnemen bij elk AB-kantoor. U kunt zelfs 4% rente maken maar dan moet u f500.- of een veelvoud daar van op een T(ermijn) S(paar)-rekening plaatsen. De opzeggingstermijn is in dat geval 6 maanden. Maar u „incasseert" méér. Ook volledige bankservice: met reischeques, benzine bonnen, verzekeringen, koop en verkoop van effecten enz. staat de AB (met 247 vestigingen) iedere relatie (dus ook haar spaarcliënten!) ten dienste. Waarom gaat u ook niet sparen op een AB-renteboekje? Het is een comfor tabele, moderne manier. Het boekje geeft u steeds een practisch overzicht; het „houdt boek" van uw spaaractiviteit. Wees spaar-wijs. Wandel voor méér in formatie binnen bij een AB-kantoor. Men -zal u vriendelijk en aandachtig helpen. AMSTERDAMSCHE BANK sparen bij de AB: rente -f- service RUSTIGE SPEELTRANT (Redactie Leo Anderson) Op 41-jarige leeftijd is onlangs de be kende dammer Wim Huisman te Leiden overleden. Reeds jaren liet zijn gezond heid te wensen over; het kwam meer dan eens voor, dat hy tijdens een belangrijke uedstrjjd zonder verder te spelen opgaf of in een betere stand remise aan bood, omdat hy zich onwel voelde. Zijn successen op het dambord waren nim mer spectaculair, volkomen in overeen stemming met zijn beseheiden persoon lijkheid en zijn rustige speeltrant; zijn overwinningen waren dikwijls van grote allure. In 1951 werd hy vóór Keiler nationaal kampioen. Als blindspeler heeft hy een nog niet verbeterd record van 8 partyen simultaan gevestigd. In dit zwakke lichaam huisde een bij zonder sterke geest. Ter herinnering aan deze briljante speler plaatsen wij diens partij tegen de nationaal kam pioen VV. de Jong op 28-1- 56 uit de titelstrijd van dat jaar. Met onge woon élan wordt de titelhouder hier door Huisman met diens eigen wa pens het aan va banque grenzende experimentele dammen bestreden en met succes. Huisman is in deze partij bijna niet te herkennen; meest al speelde hij een oerdegelijke klassie- Wit: W. Huisman. Zwart: W. de Jong. 1. 32-28 16-21 2. 31-26 18-22 3. 37-32 11- 16 4. 41-37 7-11 5. 34-29 1-7 6. 37-31 20- 25 7. 31-27 22x31 S. 36x27 12-18. Zwart stuurt doelbewust aan op een kor- te vlougolopsluïtlng, de geliefkoosde! speeltrant van De Jong om a.b troebel water te kunnen gaan Een systeem met veel risico's, dat dit maal op wel heel vakkundige wijze door Huisman werd neergelegd. 9. 47-41 14-20 10. 39-34 18-22. Zwart gooit er nog een schepje bovenop. 11. 27x 18. 13x22 12. 44-39 S-12 13. 50-44 9-13 14. 41-36 1-9 15. 42-37! 20-24 16. 29x20 25x 14 17. 28-23 19x28 18. 32x23 15x20. Op dit moment gaat wit tot de tegen actie over. Tactisch goed gezien, daar zwart blijft volharden in een omsingelingsmanoeuvre. De klassie ke scholing van Huisman doet de partij nu in een tempostrijd verande ren. waarin hij zich beslist de meer dere toont van zijn geduchte rivaal, wiens kracht meer dan bij Huis man schuilt in zijn formidabele combinatietechniek. 19. 18-42 3-8 20. 35-30 20-25 21. 30-24 13- 18 22. 34-29 10-15 23. 40-34 14-20 24. 45- 40 9-13 25. 40-35 5-10 26. 23-19 22-28. De witspeler toont ziek hier zeldzaam ondernemend. De Jong gaat onverdroten voort het spel zo onoverzichtelijk moge lijk te maken. Blijkbaar merkt hy daar bij niet op, dat Huisman bezig is een ge raffineerde tempoval op te zetten. 27. 33x22 18x27 28. 37-32 13-18 29. 46- 41 8-13 30. 19x8 12x3 31. 14-40 18-22 32. 39-33 2-8 33. 32-28 8-12 34. 42-37 10-14 35. 35-30 12-18 36. 28-23 7-12 37. 14-19 38. 24x13 18x9 39. 32-28 9-13 40. 30-24 3-9. Ten gevolge van het superieure spel van zijn tegenstander staat zwart praktisch reeds verloren. De witte overmacht is zelfs zo groot, dat de partij ondanks het grote aantal overblijvende schijven feitelijk als een nachtkaarsje uitgaat. Tegen dit magnifieke spel van Huisman in top vorm had zelfs een grootmeester als De Jong geen verweer. 41. 23-19 12-18 42. 19x8 9-13 43. 8x19 18- 23 44. 29x18 20x29 45. 34x23 22x24 46. 40-35 15-20 47. 13-39 17-22 48. 28x17 21 X12 49. 26-21. En zwart staakt terecht de ongelyke

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1964 | | pagina 32