Burroughs Een HERENHOED? „Borsalino" „Stetson" ,,©Ib (Englanö" Pen en inkt maken Uw boekhouding ONNODIG OMSLACHTIG! VAN DE VELDE UW DRUKKER! Delend Will v. d. Sande-Wolf, 1920 - 1955 Fa. J. KONRAAD ZN. ONZE KLEINTJES 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 16 NOVEMBER 1955 Gehakt Doorregen lappen Magere runderlappen Riblap Braadstuk Carbonadcs 165 Ossenhaas Vleeswaren Ham Slagerij KASTEELSTRAAT 45 - VLISSINGEN Koop NU uw St. Nicolaascadeaux Nu is er nog een grote sortering. Doosjes zakdoeken 98 Swan zakdoeken 1.35 Damesshawls 2.25 Herenshawls 2.90 Dameshandschoenen 12.50 Herenhandschoenen 13.75 Kinderwanten 2.10 Damesschortjes 2.50 Badhanddoek en washandje in cellophaan verpakt 2.50 Nylons 2.95 Nylon onderjurken 9.75 Wollen damesvesten 12.50 Jersey damesvesten 24.50 Wollen damestruitjes 9.90 Overhemden met vast boord 6.90 Peignoirs in zwart, rood, groen 28.50 een kwestie van VERTROUWEN Daarom schaffen steeds meer mannen zich een echte 46.50) of 39.75 en 49.50) haarvilthoed aan. Deze producten van reeds eeuwen be staande fabrieken getuigen van een ge degen vakmanschap en zijn door en door solide. Hoewel stevig van prijs zijn deze hoeden toch op den duur voordelig, aan gezien ze jarenlang meegaan en hun model steeds behouden. Van de Borsalino-fabrieken ontvingen wij thans ook een collectie haartvilthoe- den in een zeer populaire prijs van 19.75 en 21.50. De Franse FLÉCHET-fabriek bevoor raadde ons voorts met „FLÉCHET" haarvilthoeden in prijzen van 25.50, 29.75, 37.50 en 39.75. Van deze kwaliteitsproducten heeft de alleen-verkoop voor Middelburg Fa. H. B. WIJTMAN ühiciufaK:acruiu.iotlé, Langedelft 38, Telefoon 3325, MIDDELBURG. Bedenk eensde aanschaffingsprijs van deze veelzijdige boekhoudmachine is zó laag, dat U zichzelf eigenlijk te kort doet, wanneer U hem niet terstond "in dienst" neemt. Alles gaat dan immers veel en veel sneller, accurater en overzichtelijker. De Director is een voorbeeld van volmaakt precisiewerk en zal U gegarandeerd jaren en jaren trouw ter zijde staan. Gaarne demonstreren wij IJ de fraaie, veelzijdige snelle en geldbesparende Burroughs Director. SCHOENENMAGAZIJN Fa. L. B. VAN HOUTE Zn. MIDDELBURG VJ Notaris R. Batten te Mid delburg is voornemens op Maandag 21 November 1955, des namiddags 2 uur, in het Verenigingslokaal te St. Laurens, publiek te verkopen in de gemeente St. Laurens, een huis met erf, tuin en vrije poort aan de Noordweg 101, groot 3 a, 85 ca. Ontruimd te aanvaar den 1 Januari 1956. Vestigingsvergun ning verkrijgbaar. Bezichtiging op Zaterdag 19 November 1955 van 3 5 uur en op de verkoopdag van 1012 uur. Nadere in lichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemde no taris Batten, Pijpstraat 1. 'n Bron van warmte en charme zijn deze met origineel schapenvacht gevoerde laarsjes. Met crêpe-zool. Absoluut waterdicht. In zwart en rood 23.90. Geklede laarsjes in zwart suède met hak. Korte Noordstraat 53, Middelburg. D. LIEVENSE. Lange Vorststraat 87, GOES. Neem de nieuwe Burroughs Director en U bezuinigt onmiddellijk op de kosten van Uw boekhouding. Gevraagd bjj de Ford-gara ge te Middelburg WERKSTER voor het schoonhouden van kantoor in de avonduren. Aanmeldingen bij: M. de Dreu en Co's N.V. Middelburg, Zusterstraat 34. PRAAT EENS MET DE BURROUGHS B0EKH0UD-ADVISEUR DONDERDAG 24 NOVEMBER 1955 zal Dr. M. DE LAAT in Hotel Noordzee-Boulevard een lezing houden over „DE TOEPASSING VAN HORMONEN, VITA MINEN EN ANDERE BIOLOGISCHE CON CENTRATEN IN DE WETENSCHAPPELIJKE HUIDVERZORGING". Kaarten voor deze lezing gratis aan onze zaak verkrijgbaar. SCHOONHEIDS-INSTITUUT Singel 13, Vlissingen, Telefoon 484 IJZERHANDEL MIDDELBURG Zie advertentie 18 November. Burroughs kan U helpen met deskundige, kosteloze adviezen, de juiste machines voor Uw administratie, perfecte onderhouds-service. van Kienzle 23 ct. per regel met een minimum van f 1.max. 8 re gels. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C.. Middelburg Te koop: badgeyser met hand- döuche. Eventueel ook een bad. Te bezichtigen: Rouaansekaai 43. Middelburg. Te koop: i.g.st.z. Volkswagen, wegens omstandigheden. Oude Moolweg 26, Tel. 90. Renesse. Te koop: kinderledikant, grote maat. Middelburgsestr. 46. Oost- Souburg Te koop: Till-up kinderwagen l.z.g.st. 30.Mesdaghlaan 16. Vlissingen. Te koop: enkele poppenhuizen met meubeltjes i 7.50. Auto's div. modellen, pakhuis. Aïles nieuw. Havendijkstraat 19, Mid delburg. Te koop: Solex, a.n. 1 bl. win termantel (swagger) m. 40. 1 p. zw. damesflats m 37. 1 cocktail- jurk m. 38. Als nieuw. Koopjes. Koudekerkseweg 108, Middel burg. Te koop 4 crapauds. vloerkieed, radio, boekenkast, armstoel, meisjesfiets, alles i.g.st. Poor- tugalstraat 32. Oost-Souburg Te koop: Postzegelverzameling. N. en O. Catalogus-waarde ruim 600.—. Elk aannemelijk bod. Brieven lett. B 97, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop: gr: mooie woonwagen a nw. binnen en buiten electr. licht. 3.15 m br. 3.65 m 1. kamei. sl.-kamer, keuken, waranda en schuurtjes. (Vaste st.pl. Te bez. 12—1 u. NIC. HOEBEKE, B'ree- weg 592, Yerseke. Te koop: bruidsjapon met bij- behoren. m. 40. Scherminkel- straat 17 bov. Vlissingen. Te koop: 2 kalf vaarzen, reke ning 24 November en 1 Decem ber. Volbloed witbedrijf. J. v. KOENE. Meliskerke. Te koop: z.g.a.n. damesrijwiel, sportmodel of in ruil voor i.g.st. kinderwagen. Brieven no. A 348 Bur. P.Z.C., Goes. Wegens overcompl te koop: pr. eikenh. tafel en 4 stoelen, 2 pers omb. opklapbed. Te bevr. Stationsrestauratie, Middelburg. Te koop: hutkoffer 10, pr. luidspreker 8.52, 2 armstoelen en 4 stoelen (eiken) 35. Br. no. 1450 Bur. P.Z.C. Middelburg. Te koop: onderstel trapnaai- machine 12.50. 2 pers. ledikant 15, pr. vulkachel 10. Br. no. 1451. Bur. P.Z.C.. Middelburg. Aangeb. Morris Minor 1951. Mo tor. banden en bekleding ir prima staat. Goed in de lak. Met papieren. Prijs 1650.—. J. D. VAN MALE. Langestraat A 56. Poortvliet. Mooi 7-staafs gashaardje 35.— en z.g^.n. j.-costuum, grote maat 35.—. Badhuisstraat 87. 's av. 7—8 uur Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr. zeilboot plm. 6 m., sloep of iets dergelijks. Brieven met prijs onder no. 1453 Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop gevr.: ouderwetse bloempot, leuningstoel met bie- zenmatzitting. Kinderscöjfe 14, Middelburg. Te koop gevr. Bietenkoppen met en zonder loof. Adres LEIJNSE, Vlasmarkt 54, Middel burg. KOST EN INWONING Heer vraagt net kosthuis bij dame alleen. Brieven onder no. 7454. Bur. P.Z.C. Middelburg. PERSONEEL Gevraagd zo spoedig mogelijk: huishoudster, bereid tot lichte verpleging en kunnende koken. Noordstr. 79, ben., Vlissingen. Gevraagd voor direct zelfst. dagmeisje in gezin m. 2 kl. kin deren. Spanjaardstraat 3. Mid delburg. Net werkmeisje gevraagd, we gens huwelijk van het tegen woordige, voor drie morgens per week. L. ROOSE, Penning- hoeksingel 27, Middelburg. BIEDT ZICH AAN B.z.a. voor het eleclrisch sche ren van vee P. MES1E, Noord str. 27, Zoutelande. Net meisje zag zich gaarne ge- pl. ais leerling verkoopster, voor de middag. Leeft. 15 jr. CORRY BRUSSEN, Singel 86, tel. 2918. BIJEENKOMSTEN tvang. Vei. op G.G. Kazerne Willem IH. Donderdag 17 No vember 3 uur en 7.30 uur. n.m ds. De Reuver uit Terneuzen: Dankdag voor 't gewas. Evang. Bogardzaal, Middelburg. Donderdag 17 Nov. spreekt ds. A. Wagenschiet, Tongeren (Bel gië), av. 8 uur. Komt U ook luisteren? KENNISMAKING Jongeman, 41 jr., P.G., zoekt langs deze weg kennismaking met jonge dame of wed., 1 kind geen bezwaar. Br. lett. N 88, Bur. P.Z.C., Vlissingen. VERLOREN Verloren: Woensdagmorgen 9 Nov. Swan vuipen van Koude- kerke naar U.L.O .-school Mid delburg. Tegen beloning ter. te bez. bij A. JANSE. Biggekerk- sestr. 8, Koudekerke. Solide divan met verstelbaar hoofdstuk 69,—. PIET DAM MAN, Nieuwstr. 29, M'burg. Tel. 3437. Prachtige eiken theemeubels 57.50, 59.50. Gothische 65. PIET DAMMAN, Nieuwstr.29. Middelburg. Tei. 3437. Wasmachinefabriek heeft was machines met lichte emaille- beschadiging, gloednieuw met garantie 155.Desgewenst afbetaling. Centrifuges 150.—. Depót: Terneuzen, Nieuwstraat 13, Telefoon 2410. Voor stola's hebben wij de, bij passende wollen franje, ook astrakan voor uw mantel, in alle mogelijke breedten. J. v. d. KREEKE. St. Pieterstr. 54—56, Middelburg. De meest uitgebr. coll. trom men vindt U in ALBERTO trommenpaleis. P. Christ Az., Gasthuisstraat 5. Tilburg. Tel. 22516. Speciale kindertrommen. Vernieuwen en install, compl. drumbands. Een Alberto trom blinkt uit in klank en afwer king. Dit mag U niet vergeten! A.s. Zaterdag 19 Nov. Dansen in het slot Ostende, Goes, met de be kende Orpheans. de band van 6 man sterk. Entree vrij. Karton, verf. penselen, kapstok haakjes, deurknopjes, verbin dingen v. lampekapjes, koord, v. lampekapjes. St. Jacobsstr. 15 Vlissingen. Prentenboeken. kleurboeken, Sint-Nicolaasboeken met vers jes en verhalen. Schetsboeken, kleurpotloden, p. st. en in do zen (12 merken), pastels, dozen etaverf en plakkaatverf in ver- sch. merken en kleuren. JO MAES, St. Jacobsstr. 15. Vliss. Interlock. Goede kwaliteit. He renhemdjes en broekjes 1.49 C. J. TILROE, Goes. Alle kleuren Neveda-wol. Jum- perwoi 100 gr. 1.95, Sirene wol 100 gr. 2.60. Sportwol 100 gr. 2.35. Breipatronen gratis. C. J. TILROE, Goes. Hollandia sportwol 1.98. Parley zw. sajet 1.35. Parley sokken- wol 2.50. 1 knot voor 1 pr. H.- sokken. Breipatronen gratis. C J. TILROE. Goes. Kienzle-polshorloges, met lede ren band en fraaie uitvoering, a 19.25 en met volledige ga rantie. Horlogerie D. LIEVEN- SE. L. Vorststr. 87. Goes. Een prachtig geschenk voor de feestdagen is een Kienzle-wek- ker, pols- of zakhorloge, met volledige garantie. Horlogerie D. LIEVENSE. L. Vorststr. 87. Goes. Kienzle-polshorloges, een prachtig geschenk voor feest- en verjaardagen, 19.25, met vol ledige garantie. Horlogerie D. LIEVENSE. L. Vorststr. 87, Goes. Morgen op de markt, weer pr Interlock lange Jaegerpantalon:, voor 2.98. Interlock h.-hemden k. m. 2.98. Interlock borst rokken, lang 2.98. 't Kraam 't INTERLOCKHUIS. Morgen op de markt M'burg, extra zware flanellen Treffer la kens. gr. 2 pers. 3.95, pr. gekl. flanellen Treffer lakens, zacht groen, bleu, zalm en rose, 2 pers. 8.75. 't Kraam 't INTER LOCKHUIS. Morgen op de markt M'burg, pr. gekeperde flanellen dames nachthemden 6.49, pr. geke perde flanellen damespyama's pr. gekeperde flanellen h.-pya- ma's t 9.75. 't Kraam 't INTER LOCKHUIS. Morgen op de markt M'burg, de mooiste en beste graslinnen Treffer lakens en slopen, reeds voor 1.25 'n pr. grasl. sloop, voor 5.75, 'n gr. 2 pers. grasl. laken, 't Kraam 't INTER LOCKHUIS. Morgen op de markt M'burg, een kraam boordevol warme onderkl'eding voor dames en he ren, voor jongens en meisjes. Let op 't Kraam 't INTERLOCK HUIS. Mogen wij eens zo'n leuke kin derserie bij U aan huis komen maken? Foto IES LAMAIN, L. Noordstraat 27, Middelburg Rubberzolen en -hakken. 2 gld. Spijkers gratis. Plasticzolen en -hakken. J. MEEUWSE, Gra. venstraat 59—61, Middelburg. Kloostertafels 19.—, 37.—, 42.—. 52.50, met ster-inleg werk. Mooie gobelins 8.75. Wanddoeken 7.50, 9.50, 12.50, 15.—, 17.—. 22.—. PIET DAMMAN, Nieuwstr. 20. Middelburg. Tel. 3437. Prachtige kapstokken met hoe- denrek f 21—, 23.—, tot f 35.eri bijpassend kapstok kleed 9.50. PIET DAMMAN, Nieuwstr. 29, Middelburg, tel. 3437. Holtap karpetten 42.75, 57, zeer goede kwaliteit. Prachtige gewatteerde dekens, grote maat I 27,—. PIET DAMMAN. Nieuw ^tr 29. Middelburg, tel. 3437. Boekenkasten 65.I 79.50 Matglas in lood 105. PIET DAMMAN, Nieuwstr. 29, Mid delburg, tel, 3437. GEBR. DE KLERK, Middelburg, tel. 2173 en 2879. Retourvracht gevraagd op 23 November van af Gelderland en op 30 Novem ber vanaf Overijssel voor Zee land of Brabant. Komen aanlopen: oranje poes je m. witte borst, omg. Vliss.- singelPoelendaeleweg. Te be vr. Dierenasyl, Industrieweg 50, Middelburg. Bij aankoop van 100 visitekaar tjes gratis: prachtige 13-bladige fotokalender (ook per post). Papierhandel WESTSTRATE Rouaanse Kaai 21, Middelburg. Kindermanteltjes, jasjes, jurk jes, broekjes, truitjes, regenca pes, zeer sterke nylons, dames- en kinderschortjes. Grote sort babyart. Mej. POPPE, Graven straat 86. Middelburg. Plak uw kiekjes in een album. Wij hebben een ruime keuze fo to-albums voor U. Foto IES LAMAIN, L. Noordstraat 27, Middelburg. Vraag uw winkelier naar de grote sortering Amefa tafelbe stek er is vast iets voor U bij Alles met levenslange garantie. A.K.O., Vlissingen. Tel. K 1184 -431. U koopt maar één keer in uw leven een cassette ais U daarbij niet vergeet op de naam Amefa te letten. A.K.O., Vlissingen Tel. K 1184—431. Aszeven. kolenkitten, haard- keteltjes, bedkruiken. bedwar mers. Steeds iets nieuws. F. J. VAN AARTSEN, Pottenmarkt, Middelburg. Dames! Zojuist ontvingen wij onze nieuwste modelhoedjes uit Parijs. Dameshoeden vervormen 3.—. Mevrouw BRINKMAN. Beursstr. 7, Vlissingen. Zater dags gesloten: Aardige Sint-Nicolaascadeaux Kapstokken 17.20. 34.—, 36.— enz. Radiotafels 46—, f 48—, 1 50, enz. Haard- bankjes f 25,—. Woninginric- ting DE VLIEGER, Stenenbeer 57, Vlissingen. Breng uw oude tafelmessen bij uw Amefa-winkelier en laat ze golven. De prijs? 25 cent per stuk! A.K.O., Vlissingen. Tel. K 1184—431. Amefa theelepels, gebakvork jes, couverts, tafelmessen, ge bakscheppen. enz. enz. Alles met levenslange garantie. A.K. O. Vlissingen. Tel. K 1184431. Uw garantie bij het kopen van tafelbestek is de naam Amefa, bedenk dit bij het kopen van een cassette. A.K.O., Vlissingen. Tel. K 1184—431. H.H. Winkeliers. De grootste sortering tafelbestek, tafelmes sen, enz. enz. vindt U bij A.K.O. Vlissingen Tel. K 1184—431. Wij kunnen in alle prijzen leve ren en zijn zeer concurrerend. Tafelmessen met golfsnede en gepolijst. Zolang de voorraad strekt 7.00 per doos verkoop. Vraag uw winkelier naar de. Amefa tafelmessen, waarbij U een bonbonschaaltje gratis ont vangt. A.K.O., Vlissingen. Tei. K 1134—431. Een onvergetelijk cadeau is een Amefa cassette, in verscheide ne modellen verkrijgbaar. A.K. P.. Vlissingen. Tel. K 1184431. Amefa tafelmessen - De enige, welke in kokend water niet los laten. A.K.O., Vlissingen. Tel. K 1184—431. Voor St. Nicolaas geeft U na tuurlijk een doos tafelmessen van Amefa, ze laten in kokend water niet los en zijn gegolfd. A.K.O., Vlissingen. Tel. K 1184 —431. Vergeet de grote AMEFA recla me niet. Nog enkele weken en het is St. Nicolaas. A.K.O., Vlis- singen. Telef. K 1184—431. Bij 6 Amefa tafelmessen ont vangt U een prachtig bonbon schaaltje gratis, uw winkelier heeft het. A.K.O., Vlissingen. Tel K 1184—431. vraagt uw winkeliei naar de 'afellepels en tafelvmken in etui waarbij U een Amefa broodmes met golf gratis krijgt. A.K.O.Vlissingen. Tel. K 1184 —131.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 4