Nylonsnaren en een warm hart LEZERS SCHRIJVEN MATCH ROOZENBURG-KELLER OM DE WERELDTITEL DUUR STUKJE SPOORBAAN SCHOENEN VOOR DE ZOMER PROVINC1 ALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 14 JULI AMSTERDAMS PODIUM Theo Witte een verlegen guitarist Toen Theo Witte, soldaat en guitarist van een militair orkestje, In de nacht van de 12e December 1947 in Batavia bezig was een malaria-aanval af te slaan, verscheen, zoals altijd onverwachts, de Inspiratie. De vorm waarin /.y zic h die nacht manifesteerde was de melodie van een tango. En ondanks die malaria pakte Theo Witte, de soldaat, het eerste het beste stuk papier en schreef in het donker wat noten achter en onder elkaar, 's Mor gens werkte hy die tango uit en toen zuster Marja verscheen (de aardigste vun het hospitaal, volgens soldaat Theo Witte) vroeg hy of het goed was dat hy dlo tango haar naam gaf: „Tango Marja". Waartegen zuster Marja geen bezwaar had. Daarna werd Theo Witte beter. En wat later werd Tango Marja door Theo voor de radio gespeeld. De omroeper, die waarschijnlijk iets aan mensenken nis had opgedaan, vertelde de luiste raars dat Theo Witte verliefd was op Marja en op Tango Marja. En nóg wat later merkte Theo Witte dat er geen uitgever te vinden was die Tan go Marja wilde aanvaarden. Twee jaar daarna speelde de sol daat Theo Witte in Soerabaia wcér in een militair orkestje; dansmuziek voor dames en heren. En ineens ontdekte hij toen zuster Marja. dansend met een officier. Ze zag er heel geluk kig uit, die avond. De soldaat met de guitaar niet. Ge vermoedt, vrienden, dat zich ver volgens een romantisch tafereel af speelde. Maar ge vergist u. Zelfs Tan go Marja werd die avond niet ge speeld. En zuster Marja herkende die soldaat niet eens. Die kende alleen de officier. Enfin, voor soldaat Theo Witte was alles over. De koorts was over en Marja was over. En Tango Marja ook. Theo Witte is een Amsterdamse Jon gen. Hij woont op een derde etage in de 1ste Van Swindenstraat. Toen hij 16 was zag hij kans les te krijgen van Koos Tiggers, die hem aardig in de geheimen van guitaren inwijdde. Met orkestjes trok hij tijdens de oorlog de hele Indonesische archipel door. en hij kreeg meer applaus dan strepen. Hoewel hij het, ondanks de guitaar, toch nog tot sergeant bracht. Het verhaal van Theo Witte is niet zo n heel bijzonder en heel interessant verhaal. Spelen in 't orkest van Ma- lando eer hij naar Indonesië ging. en daarna samenspel met Wouter Denijs, met Jan Vogel, met Frans van Schaik. Als begeleider van de beroemde Spaanse danseres Maria Petrelli. Als solist achter de schermen van „Come- dia", waar een Russische regisseur Scheepvaartberlcliten SCHEPEN DOOR IIET KANAAL VAN ZUID-BE'VELAND. Gepasseerd 12 Juli. Arjama. Kerkhof. Cassino, Hooglander. Tadorna. Reijniers. Spineila, Kornet. Syria, Akkermans. Wilcor, van Meel. Geertruida. Touwsla ger. Cathalina, van Baaien. Familietreuw, den Outer, Mineral 8. Lesage, Minera! 12, van Doodewaard. Mineral 16, Sluimer, allen naar Rotterdam. Helena. Molewljk. Risico, Molewljk, beiden naar Goor. Al- vracht 12. de Bruijn. Alvracht 13. v. d. Graaf, beiden naar Zwijndrecht. Ambroi. se Pare. Groenhof. Arag 16. Buchel. Jo hanna. v. d. Linde. Verandering. Rijkers, allen naar Dordrecht. Linquenda. Blok land, naar Werkendam. Neljo, Leemans, naar Amsterdam. Fiducie, v. d. Veer. naar Delfzijl. Azolla. de Leeuw van Wenen, naar Utrecht. Elacor, van Vliet, naar Luttelgeest. Wolter. de Vries, naar Den Helder. Familietrouw. v. d. Boo gaard. naar Slagharen. Anna. Schot, naar Vlissingen. Ambulant, de Waal, naar Zierikzee. Angèle, Zandburg, naar Utrecht. Energie. Grinwis, naar Amster dam. Linquenda, Pols, naar Alkmaar. Stad Amsterdam 7, Korstanje, naar Am sterdam. Tankes 2. Melnen. Wutach, v. d. Poel. Montbassillac, de Rijk. Rhenus 44, Meten er. Claslna, van Pelt. Chavlgnol, de Bruijn. Richebourg, August. Rhenus 149, Boes. Rhenus 26. Hilze. Pommard, Blanken. Bourdelle, Milleman. Main 108. Schoor. Rijn Schelde 2, Smets. Kembs, Mallentjer. Rijn Schelde 15, de Roeck, allen naar Duitsland. Mönch, Kempers. Express 33. Bcyc. Luctor et Emergo, van Rooyen. Hcncor, Wigman. Glarus. Reif, allen naar Basel. Nieuwe Zorg, Hoogen- doorn. Coöperatieve 1, Schot. Wigeerine. Otterspeer. Roger, de Roo. Vlissingen. Breure. Venlo, Rink. Adriana, Paauwe. Joma. Ruitenberg. Rio, Ruitenberg. Va riatie. Versluis. Christiane, Versluis. De Tijd zal "t Leren, de Rijder. Vios, Broek hoven. Telegraaf 9. de Bue. Union, Huis man. Antonie. van Leeuwen. Rijolina. v. d. Haar. Lloyd 23, Kuipers. Edelweiss 5. Slootrr.ans. Marignano, Spier. Concordia, v. d. Graaf. Rhenania 22, Müssig. Beho. Ellegecst. Mitropa 4, Smits. Elbe 4. Ho- mann. Express 40, Huverman. Capria, As- maeher. Elodie, van Zanten. Navexmo- tor 1. van Hceygan. Knollendam, Duin- meyer. Stad Amsterdam 1. Merrelaar Mn ris, Gerritsen. Pieternella, Hoeve. Rapsir, Stamper. Centrust 3. Bosman. Sim pion, v. d. Vliet. De Vliet, Slagter. Dintël, De Bruyn. Snip. Bouchaute. Zorg en Vlijt, Schuller. Greta, Walhout. Hilde, Hamelink. Terneuzen 4. Den Dikken. Neeltje, Riemcns. Terneuzen 3, den Bra- ber, allen naar België. SCHFEPVAARTBEYVEGING VLISSINGEN. Vlissingen anagekomen: 12 Juli: Sotte- villc van Boulogne. Orion van Londen. Chateaux Larose van Antwerpen. Otto Schmidt van Gent. 13 Juli: Ward van Antwerpen. Vlissingen gepasseerd r.aar Antwerpen 12 Juli: Maraat V van Londen. Rocket van Southampton naar Gent. Rabenhauft van Swansea. 13 Jull: Averdijk van Rot terdam. Sambre van Parijs. Ystroom van Amsterdam. Vlissingen vertrokken: 12 Juli Sotte- I villle naar Antwerpen. Jan Kreumer naai Rostock. Castel Marino naar Stettin. Orion naar Gdynia. 13 Juli: Chateaux Larose naar Rouen. Ward naar Rostock. Middelburg vertrokken: 13 Juli: Duurs wold naar Antwerpen. Barbara naar Rot terdam. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen 12 Juli: Bennekom naar Amsterdam Trompenberg naar Rotterdam. Saparoca naar Amsterdam. Ariadne naar Rotter dam. Bernard V naar Londen. 13 Juli Marva naar Sunderberg. Borneo naai Garston. Hebo Nobel naar Faversham. hom selecteerde uit een flink aantal solliciterende guitaristen. En nu als guitarist bij Max Woiski. de leider van het La Cubana-cabaret. die niet alleen groot monneymaker. maar óók nog een knap psycholoog is waar het de keus van ras-muzikanten betreft. Theo Witte, die we heel toevallig tegen het lijf liepen, heeft zomaar wat voor ons gespeeld op die guitaar. Een Courante van Bach, het eeuwig oude en eeuwig jonge Plaisir d'Amour. een Nocturne van Chopm. een menut van Sor en een fuga van Bach. Dat zijn de dingen die hij niet bij Malando of Max speelt, maar -die hij wel erg graag speelt. We zullen de muziek van die gui taar niet zo gauw vergeten, omdat men maar zelden zulk soort guilaar- muziek te horen krijgt. Theo Witte tovert een beetje met die zes nylon snaren en houdt dat instrument zo vast tegen zijn hart. dat het er wel op lijkt of die muziek via dat hart uit die zes nylon snaren opbloeit. Het was allemaal heel ontroerend en bij zonder mooi. En het was jammer toen Theo Witte ten slotte zijn guitaar weglegde. Toen was er trouwens in eens niet veel meer te zeggen. Ik geloof dat Theo Witte een groot artist is, hoewel hij daar zelf om lacht, hetgeen een goed ding is in een tijd dat iedereen die een beetje ge luid bezit, die een instrument kan vasthouden of eens een keer voor een microfoon heeft gestaan, aan kleinig heden als onsterfelijkheid zit te den ken. Theo Witte mist letterlijk alles van het vakmatig vlagvertoon van hen die zich artisten noemen. En daarbij mist hij dan óók nog de elle bogen, de rug en de dikke huid om zich naar voren te werken. Misschiqn droomt Theo te veel en te lang over die guitaar. Neeniet meer over Marja. Maar wel over de grote Franse guitaristc Ida Presti en de vermaarde Spaanse guitarist Andres Segovia. Van hen zou hij nog les willen hebben. De laatste lessen. Maar Frankrijk is ver cn waarschijnlijk zijn Presti's en Se govia's duur. Hij droomt waarschijn lijk over componeren, over het opzet ten van eigen guitaarbewerkingen en over het ideaal: als begeleider mee te reizen met een groot danseur of dan seres. Of: als solo-guitarist in een ei gen nummer. Sommige mensen zeggen zulke dro men hardop, spreken ze uit. Theo Witte zegt ze niét, en hij zal woedend zijn als hij hier over dingen leest, waarvan wij alleen maar veronder stellen dat hij ze droomt. Het zij ons vergeven. Maar in een wereld van zoveel harde ruggen, scherpe ellebo gen en fanfares over eigen roem mag men weieens één keer de trompet ste ken over een jong artist, die zelf niet weet wat hij uit zes nylon snaren cn een hart weet te slaan. Wat er worden zal van Theo Witte is onbekend. Of eenmaal de grote po dia voor hem zullen openstaan, nie mand die het weet. Of die beroemde danseres zal komen die hij volgt van continent tot continentwie zal het zeggen? Heel wat dromen blijven dro men. Zoals die van zuster Marja. dan send met die officier in Soerabaia. Maar soms is de Muze barmhartig voor de al te bescheiden gelovigen in haar dienst. Van haar zal het voor een groot deel moeten komen, vrezen we. En voor het overige van talent-, scouts, op zoek naar jong talent, dat rijpend is. Wel, de muzikale akker van Theo Witte is wit om te oogsten. De heer Woiski heeft dat begrepen en is werkzaam op die akker. Wie na hem Onthoudt de naam Theo Witte, vrien den en zuster Marja! En let over een paar jaar eens op dc affiches in de grote steden. Zeker 'niet in Holland. Misschien daarbuiten. Waarschijnlijk vindt ge die naam terug, die van de verlegen guitarist uit de Amsterdam se 1ste Van Swindenstraat. Drie-hoog. ANTHONY VAN KAMPEN. ONZE DAMRUBR1EK. Een nouveauté in de opening. Men kan van de organisatoren van het in Mei j.I. te Parys gehouden tournooi niet zeggen, dat zy aan dc weg getimmerd hebben. Er viel van „Challenge Mondial 1951" georganiseerd ter gelegenheid van het Jubi leum der Franse hoofdstad weinig of niet» in de diverse kranten te le zen. Het was nochtans een evenement op damgebied, omdat do winnaar het recht verkreeg de wereldkampioen Roozenburg uit te dagen voor een match om de wereldtitel. En aangezien onze landskampioen Keiler onbe dreigd ais eerste eindigde, kan <lit najaar de grote strijd tussen Roozen burg en Keiler tegemoet worden gezien. Over het te Parijs gehouden tour nooi nog het volgende. Door het ont breken van enkele wereldtitel-candi- daten als Ghestem, Raichenbach cn zeer sterke spelers als ir. van Dijk, heeft deze wedstrijd reeds bij voor baat zeer aan betekenis ingeboet. Uit propagandistische overwegingen die zeer zeker meegerekend moe- OP SLAPPE BODEM Verbetering van het baanvak OudewaterGouda bijna gereed. (Van een speciale verslaggever) Hoeveel mensen zouden sinds 1938 per trein van Utrecht naar Den Haag gereisd z(jn en omgekeerd? Honderdduizenden? Millioenen? De afdeling statistiek van de Nederlandse Spoorwegen kan dat waarschyniyk precies zeggen, maar dat is voor ons verhaal niet zo belangrijk. We willen maar zeggen, dat by wijze van spreken „heel Nederland" die reis wel eens ge maakt zal hebben in de laatste 13 jaar. Het is nu niet bepaald een van de mooiste trajecten. „Een saai stuk", zeggen de vaste treinklanten. „en dan wordt er altijd nog met een slakkengang gereden ook, want ze zyn eeuwig en altijd aan die spoorbaan aan het werken". „Eeuwig en altijd" is natuurlijk een beetje overdreven, maar inder daad is een stuk van het genoemde traject, het 11 km. lange baanvak OudewaterGouda, de laatste tien jaar een zorgenkind van de Spoor- V De berichten in de pers over de door de regering voorgeschreven prijsver laging van schoeisel en de daardoor ontstane moeilijkheden in de schoen industrie, hadden tot gevolg, dat „de schoen" weer eens in het middelpunt der belanestelling stond. Elke medaille heeft echter haar keerzijde en zodra het publiek bemerkte, dat de schoenprijzen aanmerkelijk gedaald waren, iiad men plotseling interesse voor de luchtige, vlotte zomerschoenen, waar van de prijs thans meer tot kopen lokt dan korte tijd geleden. Dat de ontwerpers der schoenmode dit jaar bijzonder aantrekkelijke model len hebben gecreëerd, zien wij o.a. aan de witte geklede pump, geheel uit smalle, suède bandjes samengesteld met open hiel. 'n Schoentje met geheel eigen „cachet" (linies boven). De dames en heren- loafer, een uit Amerika geïmporteerde snit, heeft reeds een plaats by ons veroverd, dank zij de soepelheid en goede pasvorm van dergelijke schoenen, ook voor de moeilijke voet. Rechts boven zien we een loafer voor dames en jonge meisjes. De uitvoering is in licht beige calfs met crêpe onderwerk. Voor heren is de loafer vervaardigd van bruin calfs met gevlochten voorblad (links onder), Tenslotte blijkt ook de hei-en- mode niet te zijn vergeten. Rechts onder zien we een nieuwe variant op de altijd aantrekkelijke bruin-witte brogue snit, nu echter geheel geperfo reerd nubuck. voorzien van bruin calfs neus, en hielband ter bescherming tegen stoten en vuil worden. wegen geweest. Sinds in 1933 een ernstige verzakking van de spoor baan werd geconstateerd, is er bij na onophoudelijk aan gedokterd. Het leed voor de spoorwegen en voor de reizigers zal nu echter gauw geleden zyn, want het werk nadert zijn voltooiing en over weken zullen de treinen op het be wuste baanvak, voor het eerst sinds 1938, weer op normale snelheid kun nen rijden. Dan zal er een werk ge> reed gekomen zijn, dat zeker niet zo spectaculair is al het boren van een tunnel of het bouwen van een groot viaduct, maar dat daarvoor noch in kundigheid, noch in kost baarheid onderdoet en dat even in- haerent aan de Nederlandse bodem' gesteldheid als de tunnel aan het Zwitserse berglandschap. Om de lezer, die in deze tyd graat, met eijfèrs "Tékent, meteen een' in druk te geven van de omvang van het werk: het heeft 9.000.000 ge kost ZE WISTEN HET OOK. Toen dit baanvak in 1855 werd aangelegd, wisten de toenmalige spoorwegingenieurs heus wel. dat voor de slappe veengronden, die de nieuwe spoorbaan moesten dragen, bijzondere voorzieningen vereist wa ren. De baan werd opgeworpen uit grond, afkomstig uit de parallelslo- ten en nabij de baan gelegen terrei nen, waarop het ballest-bed van 50 cm. zand werd aangebracht. Voor liet spoorwegverkeer van die dagen was dit zeker voldoende en als men weet. dat de slappe veenlaag (waar van het maaiveld grotendeels bene den N.A.P. gelegen is) een diepte heeft, die varieert van 6 tot 11 me ter, dan is het eigenlijk verwonder lijk, dat het nog 83 jaar geduurd heeft, voor de- moeilijkheden begon-: nen. Deze ontstonden, doordat het spoorwegverkeer steeds zwaarder en intensiever werd en zij werden acuut, toen het electrische mate rieel werd ingezet. Vanaf 1934 rijden er dieseltreinen op het middenvak en het is bekend, dat de spoorbanen van het diesel-electrlsche materieel door de grotere zwaarte en de grotere snelheid veer meer te lij den hebben dan van de stoomtrei nen. In 1938 werden er grote zakkin- fen gemeten, terwyl bovendien aangolving "werd geconstateerd. Dit laatste is een, op en neer gaande be weging van' het gehele baanli- Liever dure deviezen.... Als straks de treinreizigers weer met grote snelheid over het baanvak OudewaterGou- ;a razen, dan rijden zy niet boven grond, doch boven steen slag. Is dat zo belangrijk? Och nee, maar het komt niet zoveel voor in Nederland. Er ligt al leen maar steenslag op het baanvak AmsterdamArnhem en op sommige gedeelten tus sen Rotterdam en Dordrecht. Steenslag is beter dan het ronde en daardoor beweeglijke grind. Steenslag moet echter uit het buitenland komen België en Noorwegen) en kost dus de viezen. Bij Witten in Limburg is wel steenslag ontdekt (nota- bene 60 cm. onder het maai veld), doch de regering gaf geen toestemming om die ver- kiezelde kalklaag te exploite ren, omdat het natuurschoon daaronder zou kunnen lijden chaam bij treinpassage. Men moest de baan herhaaldelijk ophogen, waardoor het gevaar van afschuivingen optreedt. Een derge lijke afschuiving vond bijv. plaats in 1930 bij Nieuwerke'rk, waar de helft van het baanlichaam 3 meter in het veen wegzakte en de sporen los in de lucht kwamen te hangen. Om een herhaling daarvan te voorkomen, wend op het baanvak Oudewater-Gouda de snelheid der elecerische treinen direct terugge bracht van 120 km, tot 75 km. en werd met het treffen van tegen maatregelen een aanvang gemaakt. ZAND ER OVER. Van Juli 1946 tot Juli 1948 is er als maar zand gestort, ter beveili ging van het evenwicht van de baan. Stel u dit niet al te eenvoudig voor. Het zand zit gemiddeld 3 meter diep en er was per strekkende me ter van de spoorbaan 80 kubieke meter nodig In totaal werd er 900,000 kubieke meter zand gestort! Om u duidelijk te maken hoeveel dat is, als dat zand met één trein ver voerd zou moeten worden, dan zou die trein een lengte hebben van 900 km., dat is zo ongeveer van Amster dam tot Praag Toen de spoorbaan aldi^ tegen af schuiving beveiligd was, moesten maatregelen genomen worden tegen de baangolving. Daartoe werden Vërstyvingspl&ten van gewapend beton of slikslag on der de sporen aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden mochten de treinen ter plaatse niet harder rij den dan 15 km. per uur. Beton en slikslak werden gewapend met de bekende vliegveldmatten die uit een Engelse dump in Duitsland waren aangekocht. De treinreizigers zullen die vaak hebben 2ien liggen langs de spoorbaan. Ook Engelse treinreizi gers zagen ze en dan belden ze soms de Spoorwegen op, om te vra gen „Waar kun je die dingen ko pen In Engeland kunnen wij ze niet krijgen Tenslotte zullen de rails van 46 kg. per meter vervangen worden dooi* een zwaarder type (63 kg. per meter) en dan is het werk klaar. KORTE PREDICATIE. MATTHEUS 12 8. Werkelijk, ik was verheugd, toen ik het opschrift en de eerste 16 regels had gelezen van de korte predicatie: van 30 Juni. Eindelijk, zo dacht ik, zullen wij, aan de hand van de Bijbel, nu eens precies worden ingelicht over datgene wat wij wel, en wat wij niet op Zondag hebben te doen. Zeer teleurgesteld was ik daarom, toen ik aan het eind gekomen, nog even wijs bleek te zijn als toen ik be gon met lezen. Want niets werd ons verteld om trent datgene, wat wij op de Sabbath hebben te doen of na te laten. En dit laatste is toch zo uiterst be langryk, gezien de grote verdeeldheid hieromtrent. De een zegt: „Ik reis niet, fiets niet, kortom ik doe niets op Zondag, alleen naar de kerk gaan". Een tweede antwoordde mij op een desbetreffende vraag: „Voetballen doe ik Zondags nooit, maar ik ga wel op het strand zitten en genieten van zon en zee". Terwijl een derde my vertelde op Zondag precies hetzelfde te doen, als op andere dagen, echter zonder dat een ander hiervan hinder ondervindt, terwijl een vierde groep precies doet en laat wat hy wil, zonder zich van iets of iemand iets aan te trekken. En daarom zou het juist zo uiter mate verheugend zyn, eens precies te weten, waar wy aan toe zyn. Dat Christus de Heer is, ook van de Sabbath, is ongetwijfeld juist. Zie bovengenoemde tekst. Dus m.a.w. Christus heeft uit te maken, wat wij wel of niet op de Sabbath hebben te doen. En wanneer wij dan zien, dat in Matth. 12 1 en Markus 2 23, de di.4feipelen onder het oog van Christus aren plukken en als Christus dan in Markus 2 27 zegt, dat de Sabbath f emaakt is voor de mens en niet voor e Sabbath, dan blykt hieruit wel heel duidelijk, dat ons niet zo heel veel ,wordt verboden. En wanneer wy dan ook nog be studeren Kolossenzen 2 16 en 17 en Rom 14 5 dan zien we toch, dat we geheel vry gelaten worden wat be treft de Sabbath en dat we niet heb ben te oordelen over iemands doen en laten op de Sabbath. Vanzelfsprekend mogen we een an der geen last veroorzaken, gezien de tekst: Hebt uw naaste lief gelijk U zelve. Hoe komen we eigenlijk aan de Zondag? Sabbath is toch de Zater dag. Vlissingen. L. V. Naschrift. Het bovenstaande gaat geenszins in tegen de korte predica tie. Alleen heeft dc eerste zin ver wachtingen verwekt, die niet zyn be antwoord. Indien inzender precies wil weten wat hij wel en wat hij niet mag doen op de Zondag, moet hy gaan vragen by moraal-theologen. En mo ten worden heeft men zich bij da keuze der deelnemers hoofdzakelijk laten leiden door de gedachte zoveel mogelijk landen bij de deelneming te betrekken. De kracht der spelen bleef bijzaak. Wij geloven, dat het toe te juichen valt, indien men de dam. sport zoveel mogelijk internationaal tracht te maken, maar dat dit op het hoogste niveau niet geforceerd mag worden. Vooral in wedstrijden, waar- by een belangrijke titel in het geding is, moet het toch primair worden ge. acht, dat de sterkste spelers hun kans krijgen inplaats dat zij moeten wyken voor een minder sterke, die toevallig in een ander land woont. Dit tournooi werd min of meer een walk over voor Keller. Met 3 punten voorsprong op de Franse kampioen Malfray en een score van 17 punten uit 10 partijen eindigde hij als eerste, Onze landgenoot Gordyn werd derde met 10 punten. De Italiaan Saletnik was de openbaring van dit tournooi,. hy werd vierde met 9 punten. Juist omdat men van dc Italianen niet al te hoge verwachtingen koesterde? valt dit resultaat erg mee. Keiler verklaarde zelfs, dat het spel van de ze man uit Triest een grote indruk op hem heeft gemaakt. Naast Botta schijnt Italië dus in Marino Saletnik eindeiyk een kracht op te kunnen brengen, die zich kan meten met de beste van andere landen. De voor laatste plaats was voor de op zijn retour zy'nde Belg Vaessen, terwyl de Zwitser I. Gedance er met 4 punten op de laatste plaats nog niet zo veel van terecht bracht. Intussen is wel gebleken, dat het deelnemen aan der gel yke tournooien van deelnemers uit landen, waar het damspel nog niet zo intensief beoefend wordt als in Frankryk, België en ons land, bij zonder stimulerend werkt in de be treffende landen. Dit dient naast de bezwaren, die wij aanstipten dus in derdaad wel te worden bedacht. Een niet weg te cijferen bezwaar vormde echter het feit, dat er 2 par- tijen per dag moesten worden ge speeld. Keiler schreef hierover: „Al le spelers leden aan slapeloosheid, Zelf kreeg ik daar pas na de 4e dag last, van, maar toen sliep ik dan ook slechts een uur of anderhalf. De rest van de nacht lag ik klaar wakker". Des te opmerkelijker is het daar om, dat de gespeelde partijen van zeer goed gehalte zijn geweest. Uit gezonderd de laatste ronde, waarin slecht werd gespeeld. Bepaald leer- zaam was de opening van de partij MalfrayKeiler. Deze verliep als volgt: 32—38 20—25; 31—27 19—24; 28—22 17x28, 33x22 24—29, 34x23 18x29, 37—32 14—20, 41—37 10—14, 46—41 20—24, 36—31 5—10, 41—36 15—20, 39—33 10—15, 4439 14— 19. 31—26 9—14, 37—31 12—18, 42 —37 19—23, 39—34 14—19, 43—39 4—9, 49—43 7—12. 50—44 9—14, 47 41 12—17, 32—28 enz. (Voor wit n.l.: 34x12, 26x17, 33—29, 39—34, 31 26. 36x9, 9x29. Voor bestudering aanbevolen! Voor de probleemliefhebbers: Auteur: C. M. van Poelje, Vlissingen. 1. Z. 11. 12, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 29 en 31. W. 30, 37, 38, 40, 42/44, 46/48. 2. Z. 7, 8, 12, 14, 16/19, 23, 24 en 30. W. 21, 27, 28, 32, 33, 35, 36/38, 43 en 44. Oplossingen in de volgende rubriek. Karoly Kiss, de nieuwe Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken. raai theologie al dryven sommigen altyd weer daar heen is in het Protestantisme onbekend. Wat is de geestelyke zin van het Sabbath ge bod? Dat wij Gods Geest ln ons laten werken en „alszo de eeuwige Sabbath in dit leven reeds aanvangen: dat wij in de leer van Christus blijven en in de rust die Hij voor ons bereid heeft". Dan kan er niet alles mee door, ook al veroorzaken wy een ander geen last. Red. ONKRUID. Er is al veel gedaan om de straten en het stadsschoon van Middelburg te verbeteren en hoewel steeds aange drongen wordt op een sobere levens wijze, is dit alleszins toe te juichen. In dit verband zou het aardig zijn eens een kijkje te nemen op de Wa- lensingel bij het Seisplein in Middel burg. Daar groeit naast het hek van de begraafplaats het onkruid wel zeer weelderig en hoog. Ook de toestand van de bestrating laat daar veel te wensen over. Het is te hopen, dat dit schrijven er enigszins toe mag bijdra gen, dat het onkruid spoedig zal zijn verwijderd en de bestrating verbe terd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 12