m PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT 45 cent JUT Kerstgroet A. ELENBAAS LEERLING-BEDIENDE PERSONEEL Heden overleed zacht en kalm, na een kortston-^ dige ziekte, onze zeer ge liefde en zorgzame Moe der, Behuwd- en Groot moeder, Mevrouw JOHANNA WELHELMINA DELZENNE, Wed. van A. PASSENIER, ln den ouderdom van ruim 79 jaar. Puttershoek J. W. PASSENIER. A. M. PASSENIER— DE REGT. Oost-Souburg C C VAN DUIJVENVOORDE-^ PASSENIER. H. K. VAN DUI J VENVOORDE en Kleinkinderen. Oost- en West-Souburg, 18 Deember 1942. Bermweg 3. Heden ontsliep tot onze diepe droefheid na een langdurig doch geduldig gedragen lijden onze ge liefde Vrouw, Dochter, Schoondochter en Zuster JANNETJE VAN ZWEEDEN geb. DE BUE in den leeftijd van 32 jaar en 9 maanden. Uit aller naam, M. VAN ZWEEDEN. Gapinge, 16 Dec. 1942. Heden overleed nog on verwachts, na een smarte lijk lijden, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JAN MARINU8 HABINGMAN in den leeftijd van 73 jaar en 8 maanden. Uit aller naam. Wed. J. M. HARINGMAN- VERBURG. Oolijnsplaat, 16 Dec, 1942. Heden overleed zacht en kalm, na een kortstondige ziekte, onze lieve en zorg zame Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader. Broeder. Behuwdbroeder en Oom oud 79 Jaar en 14 dagen. Aardenburg: Wed. C. ROSSEEL— BUTIJN. JACOBUS J.. ROSSEEL. St. Kruis (Eiland): JACOB J. ROSSEEL. M. J. ROSSEEL CORNELIS en Kinderen JACOBUS en TANNETJE. Hoofdplaat: PIETERNELLA M, VERPLANKE— ROSSEEL. A. W. VERPLANKE en Kinderen CATHARI- NA. CORNELIS. SU- ZANNA, JACOBUS, MARTINAS. JOHANNES M ROSSEEL. H. J. ROSSEEL— VAN HOORN en Kinderen JACOBUS en WILLEM. Aardenburg: MATHEUS A. ROSSEEL. Aardenburg (Isabella- polder) MERKUS ROSSEEL. JANNEKE E. ROSSEEL D'HONT. Biervliet (Pieterspolder) MARTINA C. VERPLANKE— ROSSEEL. W. A. VERPLANKE en Kind CATHARINA. Aardenburg, 16 Dcc. 1942. FIRMA A. J. Witte Zonen Artistieke Bloemblnderij Steenenbecr 15, Vlissingen Telefoon 141 (te bereiken) Kerstboomen van 15 M. Dennengroen per bos. Hulst met bes. Uitgestald: Koudenh. S (boekformaat) in enveloppe verzendklaar BOEKHANDEL GOES OehSvzkLnxjeri Zie voor iets aparts vooral onze etalage, vol vroolijke mandjes en bakje3 in diverse prijzen I Bloemenmagazijn Walstraat 111 Telefoon 644 Vlissingen Groot Levensmiddelenbedryf vraagt voor haar filiaal te Middelburg een van 1417 jaar. Aanmelden filiaal SIMON DE WIT N.V., Lange Delft 21, te Middelburg. Confectiefabriek vraagt voor direct: MACHINESTIKSTERS vanaf 16 jaar LEERLING-MACHINKSTIKSTERS vanaf 14 jaAr HANDWERKSTERS vanaf 14 jaar STRIJKSTERS vanaf 16 jaar LEERLING-STRIJKSTERS vanaf 14 jaar HUISNAAISTERS v.óor matrozenpakjes e.d. Goede sociale verzorging. Goed aanvangsloon. Reisonkostenvergoeding (ook voor sollicitatiebe- zoek). Brieven No. 4507, Bur. P.Z.C., Middelburg Luister ZONDAG aa 14.00—14.45 uur oyer Hilversum 2 naar den „Ek Is een geboro Transvaler" Orkest- en Tooneelvereeniging „KUNSTVRIENDEN" GOES Dir. P. B. VAN SPRANG. Regie F. J. H. ANEMAET 26 DECEMBER, 2e KERSTDAG, opvoering van VIER MANNEN EN EEN MEISJE Blijspel in 3 bedrijven door W. VALO en W. BERG in het SCHUTTERSHOF te GOES. AanVang 7 uur. Kaartverkoop en «plaatsbespreking Maandag 21 December van 122 uur aan de zaal. Tweede opvoering Dinsdag 29 December aanvang 7.30 Uur. Plaatsbespreking hiervoor Maandag 28 December van 122 uur aan de zaal. «•Entrée 1.plus belasting. MET UW SCHEERMES naar QUAGHEBEUR Dames- ten Heerenkapper, Telefoon 41 - Oostburg. Per 1 Januari a.s. ge vraagd een Zit- en Slaapkamer met pension te Middel burg, door Heer-alleen. Brieven letter K., Boek handel Sandijck, M'burg. TE KOOP 0 Of in ruil 1 pluche jasje, theetafel en rolveger. Becius- straat 10, Souburg. f) Baret, paar schoenen, 0. Gevr. trainingsbroek, ift. 18 j. Dorpsstr. 34, Ritthem. Zw. nwe. Manchester jek ker, m. 48, waschfornuisje, kruiwagenwiel, p. zw. schoe nen en sloffen, m, 40. Mid del b.straat 111, Souburg. '0 Kleine gaslamp, delfschop, lecren heerenschacj1ten- x>ijk- straat 2, Souburg. 0 Tractor Massed Harris op ijzeren wielen. 40 P.K. Ge schikt v. alle land- en dorsch- werkzaamheden. M. BOO- GERD B 150, Zaamslag. 0 Jonge konijnen, 10 weken oud. L. Noordstr. 31. M'burg. 0 4 Clubs. kl. tafeltje, dres soir, old finish, 2 hoedjes, damesvestje. Adres: Bureau P.Z.C., Middelburg. Hoeken. Verb., gesch, letterk., zeer geschikt voor ver. of bibli. Te bevr. n& 4.30 Midd. str, C 4b.,'Koudekerke. 0 Mahonie linnenkast, kastje en 4 stoelen. Domb.scbuitvlot 27, Middelburg. 41 Goed onderh. lederen lies- laarzen, m. 43. Kr. Weele 13, tussen 57 uur. Middelburg. Moderne kinderwagen, Se- geersweg 14, Middelburg, (frlox en keukentafel. Pioen laan 6, yhssingen. SVosbont, 2 slopbroeken, 'l.± l'/è j. woll. tricot meis jesjurk, lengte 55 c.M. Duij- vendrechtstr. 32. Vlissingen. 0 Z.g.a.n. kookfornuis en tafel. Noordstraat 69. Vliss. 0 Elcetr. Kerstb.verlichting of ruilen v. donkerbi. wol. 'Schuitvaartgr. 217, Vliss. m 1 Vollen manfeleostnum, 3- dcellg, z.g.a.n., pr. 45. Tü- dinghul P.Z.C., Vlissingen. 0> Serie boeken v. d. Nobei- reekw, o.a. Bartje, Zeemans leven enz. Adres: Tijdinghal P.Z.C., Vlissingen. 0 Paar dames rijglaarzen, chroomleder, m. 38, trapioo-, per, 2 hoofdkussens Te bez. Maandag tusschen 11—4 uur. Singel 180rechts, Vlissingen. ai Wintermantel, 15 tot 16 j. .Verk. Quakkel.str. 103, Vliss. 0 Moderne pitrietwieg en eenlg wollen babygoed. Mo- lenstr. 34, Vlissingen. 0 Klndorledikantje, Dokstr. 22, Middelburg. 0 Witte broeken, kellnersjas- sen, l&mpekappen, kabinet- kommen. Spanj.str, 61, M'brg 0 Lakensohc jekker, kamer- trapje. Noordweg B 41, St. Laurens. „Trbt"-doozen en passer- oos, z.g.g,n. Zandweg 2, W,- Souburg. 0 Kinderledikant met bed- stel. Bevr. Bur. P.Z.G., M'brg A Philips-radio, zonder U.K. G. en 1-pitn guscomfoor. Augustijnenstr. 25, M'burg. Of In ruil zw. of br. Imt. bontjasje v. kindertafcl en stoeltjo en donker bl. wollen swagger, m. 42 v. hceren overjas of gabardine, in. 50. Penninghoeks. 97, Middelburg 0 Lamoenkar op veer en en pomp met bnls, no, 5, Seroos- kerke A 200a. 0 Kinderwagen. K. Noord straat no BObovcn, M'burg. 0 Gascomfoor. Beenhouwers- singel 67, Middelburg. Waschmachinc, B 24, West- kapello. le, 2c J. boeken handels school, Sr.hwaneb postzegelal bum. Kerkstr. 12, Nieuwland. 0 Melkzaak, omz. 700 L. p. weck te Souburg. Br. vóór of op 21 Dec. lett. Z. Boekh. VAN DEh PEUL. Souburg. SI »«est vaarsknlf. B. KOOLE, ouburg, Goed onderhouden dubbe le woning. Prinsenstr. Vliss. Adres: Beciusstr. 25, Soubrg. J) Mcisjesmantcl ltd. 10 J. en ongensschoeiten m. 36. Mid- delb. str. 9, Souburg. A 0 1-pcrs. houten ledikant en eiken theetafel. Midd. str. 19, Souburg. Bod gevr, op genopt ka- pokbed. Br. no, 10. Boekh. VAN DER PEVL, Souburg. Kinderlediknntjc, nw ge breid wit nianteljo in. kapje, ltd. 3 j. Baljuwstr. 14," VliSS, TE ÜUUR GEVRAAGD Woning in M'burg, d. kl. gezin. Prijs 8 tot 10 p.w. Br. L.T., Bur. P.Z.C., VILss.l TE KOOP GEVRAAGD 0 Moccano-doozen, C. FER- WERDA, Zuids. 80, M'burg. 0 Tafelbiljart, haardkachel en hutkoffer, ook genegen te rullen. J. v. OOSTEN. Wijn gaardstraat A 7, Domburg. 0 Winltler Prin6 of derg. en cyclopaedic, óók afz. deelen en andere boeken. Br. m. omschr. J. BLOEMSMA, Baehkade 13, Groningen. 0 In goeden staat zijnde zw. schort. Zoekw. B 97, Seroosk. 0 In goeden st. zijnd draag- kussen. S. MINDERHOUD, Abeelscheweg 1, M'burg. 0 Jongenswinterjas, v. lftd. 8 j. en v. 3 j„ Voorstraat 18, Souburg. 0 Zwart of bl. mantel, m. 40, of groter. Nederstr. 23, M'brg 0 Paar damesschoenen, m. 38, pl: h. J. Catstr. 53, M'brg. Bruidsjapon m. bijbelioron. Maat 40. Br. no. 4506 bur. P.Z.C., Middelburg. 0 Gabardine regenmantel cn wintermantel, m. 40, Welzin- ge, 114, Ritthem. Gevr.Defecte vulpennen onderdeden. Vulpenrep- WEGELING, Noordstr. 44, Vlissingen. Wij geven den hoogsten pr. kabinetten, bureaux, kas- eiken kleerkisten, lata fels, porcelein, enz. W. VA DER. K. Delft 44, Bellinkstr. Middelburg, As cn wielen v. lamoen- kar. Adr. B 464, Koudelterke. Gasfornuis en 2 pers. shel ter. Br. m. prijsopg. L.R., Bur. P.Z.C., Vlissingen. 0 lp goéden st. zijnde kin derwagen, ook in ruil. Rave- steynplein 11, Vlissingen. KOST EN INWONING j Hoer zoekt zit- en slaapk., desn. ruime zit-slaapk met voll. pension te Vliss. of Mid- delb., op goeden st. Br. Bad huisstraat 66, Vlissingen.- 0 Kost en inwoning m. vrije slaapk. in net gezin gezocht, Br. m. pr. enz. no. 654, Boek handel HILDERNISSE, Vlas. m'arkt. Middelburg. 0 Spoedig net kosthuis gevr. te O.-Souburg. Adres: te bo- Bkh. V. d. PEIJL, Soubg PERSONEEL 0 2 Dienstboden, v. dag er n. Hotel .Nieuw Goes'" Goes. 0 Met Maart gevraagd een arbeider bij JACS. OP 'T HOF, 's-H. Arend skerke. 0 Flinke tweede- meisje gevr. Mevr. VAN BERGEN, Lange Giststraat 37, Midddburg, 0 Dagmeisje gevr. van 8.30— 3 uur. "Zondags vrij. Winter- straat 10, Middelburg. 0 Dienstmeisje gevr. v. d. of d.e.n. tegen nudcr overeen te komen datum. Aanm. n& 5 of schr. Mej. DE CLEIJN BREM. Meidoornl. 6, M'burg. 0 Hotel Centraal, Goes, vr. met Jan, nette dienstbode, voor dag en nacht. 0 Terst. gevr, bakkersknecht bij W. P. VAN DE VREDE, bakkerij, Oudetorenstraat 47. Yerseke. Mevr. BOONSTRA, Bid. Evertson 28, Vliss, vr. een dagmeisje. Aanm.: 'a middags voor 6 uur. 0 Nette loopjongen gevr. en net dienstmeisje v. halve da gen. Electr, Wusschcrij, Van Dlshoeckstr. 26, Vlissingen. fWasscherij „Volharding' llss., vraagt werkster v. h. schoonhouden v. h. kantoor. Mevr. MONTFOORT, Sin gel 135, Vliss., vr. werkster voor Qen Dondcrd. of Vrijdag. LESSEN 0 Dultseh of lingelsch Vlot apr. en schr. in 8 mnd. Pret tige schr. lessen 2 p.m Middenstandsdiploma 2.85 p.m. Ned. Taal en corr. l.i p.m. Boekhouden f 1 P.m. NED. - TALEN INSTITUUT. Rotterdam. Sl Zweeds, Noors, Deens, chrlftel. lesson d., beëdigd translateur. Opl. praktijkexa men Zweeds, Br. L.D, bur. P.Z.C., Vlissingen. Hulp bij huiswerk gevr. lóorl. lagoro sch., om b'ij- gëw. tc worden, eenigo malen p. week. Adres te bevr. Bkh. VAN DER PEIJL, Souburg. KENNISMAKING 0 Jonge vrouw, 32 j., z.kcn- n 1 «maltin g m. net pers., tot 38 J. Br. met foto. lett. L.S., Bur. P.Z.C„ Vlissingen. tviE RUILT 0 Nieuw eet- en ontbijtser vies en mantel, m. 40 v. goe de radio? Middelb. str, 72, Souburg. 0 Een bl. colbertjas m. 48- 50 v. vet konijn? Van TeiJ- lingenstr. 6, Souburg. 0 Niemv bedzeil v. wol? Ka- naalstr. 89, Souburg. 0 Mijn hcerenfiets m. pr. banden en in goeden staat, jv. moderne radio? Br. lett. V.M. Agent P.Z.C., Domburg. 0 Mijn z.g.a.n. werkschoenen m. 43 v. m. 41, of Jage schoe nen, m. 41? Adres L. Geere 47, Middelburg. 0 Mijn z.g.a.n traplooper m. roeden v. 2 i g. st. z. buiten; banden, 28 x 1V&? Vliss. str. B 319b, Koudekerke. 0 Jongensschoenen, vu, 38, v. Sajet of geel katoen. Schroe- weg 55, Middelburg. 0 Mijn 3 pr. br. bontvellen v, 12 z.g.a.n. luiers? Br. no. 4504 bur, P.Z.C., M'burg. 0 Mijn mve buitenband, 28 x 1% v. buitenband 28 x 1%? Gapingscheweg B 8, Seroos- kerke (W.). 0 Bedzeil en wollen w. de ken, oude kw. v. een vet ko nijn? Jac. Catsstr. 53, M'burg i Kinderschoenen, j. laarsjes i. 27 en meisjesscli. br. 30 v. ;n vet konijn? Jac. Catsstr. 53, Middelburg. Pr. d&meB scliaatslaar- zen, z.g.a.n., m. 39, v. m, 40 Of 41? L. VERHAGE, N 26, Nieuwvliet (Z.) 0 Mijn z.g.a.n. lichte of bl. schort v. rouwscliort met br. band? J. SPRUIJT, A 158, Serooskerke (W.). Mijn wagenvacht v. cocos- kamermat of damcssclioenen 39 Irlslaan 10. Vliss. Nionw gascomfoor, 2-pits, groen emaille. Br. L.U., Bur. P.Z.C., Vlissingen. i Mijn nwe rolveger v. tn leed of paar damesseh m. 41. Baljuwstr. 14, Vlissingen, Lage jongensschoenen m. 39 v. lage jongensscli. m. 42. Anjelierenlaan 97, Vliss. 0 Kinderschoentjes m. 27 v. trainingsbroek, 10 j. of iets I daarvoor. Vliss. str. 57, S'bg, BLOEMEN-PLANTEN 0 Grooto voorraad vruehtboo- men cn heeHters, llgustrum r. heggen, rietmatten v. schnt- tingen. C. DE KLERK, Kou- dekerkscheweg 137, M'burg. 0 Uw adres voor land- en tuinbouwz. is J. L, MEER MAN, Buteuxstr. 4, O.-Sou burg. Juist ontv. Rijnsburger uienzaad, 0 Vanaf heden kunt U tuin zaden bestellen van de Wed. P. de Jongh. Agent: D. v. SLUIJS, Anjollcrenl. 72,Vliss. DIVERSEN 0 Mien, er Is poste restante voor Je. Letters K.N. 0 Verloren: Kinderhoedje op Boudewijnkerkscheweg,' P. v. SLUIJS, Boud^w.korke 36. 0 Verloren vulpen MParket- to". Verzoeke terug te bez. bij bode ROELSE, Domburg. 0 Wie helpt arbeider m. vast werk zoo sp. mogelijk aan 150. Br. lett. J.W. boekh. VAN DER PEIJL, Souburg. 0 De nog in bezit zijnde kaarten der Zondagavond club. welke tot 8 Maart '43 In 't Schuttersh. M'burg heeft gedanst, kunt U tegen terug bet. Inwisselen vóór 1 Jan '43 W. M. J. MEEUSE, L. Bree- straat 18, Middelburg. 0 20.000 tor leen gevr. van particul. Geen zw. handel. Br. L.M. bur. P.3,C.. Vlissingen. 0 Dow het vele werk kun nen wü gcon reparatie meer aannemen v. Jan. Goed on derh. schoenen to koop gevr. Sehoenm. L. DE PAGTER ZN., Spuistr. 56, Vlissingen. 0 Heeft U een konijn te slachten? Ik doe het voor 't vel, ook aan huls. Naar Jo met uw konijnenvellen. Ik bet., de hoogste pr, J. OOR SCHOT, Kuipcrsp. 6, M'burg fWio helpt schipper aan 18.000 voor aankoop bin-- vaartuig. Spoed. Br, L.O. Bur. P.Z,C„ Vlissingen. 0 Geld, v. 60 af tot elk be- dr. tot 1000, ook z. borg. lè en 2e hyp. Credleten v. auto's en generatoren. Geen spaar- syst., dir. uitkeer. Er. xn. porto antw. JACS. BENNY COK, Hoofdvertegonw. De Baan A 263, Krabbcndüko. ABONNEMENTSPRIJS: 10 ct. per week of 2.43 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per lu.m. 14 cent, minimum per adver- ZATERDAG 19 DECEMBER 1942 185ste jaargang nummer 298 dit nummer bestaat uit 8 bladzijden De Bureaux van ons blad zUn gevestigd te: Vlissingen: Redactie en Administratie Walatr. 58-60, tal. 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Redactie tel. 3521, Administr. tel. 3541; Goes: Redactie cn Administratie Turfkade 15, tel. 28«3, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedesraat 45, tel. 102; Bretkens: Dorpsstraat 35. teL 21. Duitsche terreinwinst tusschen Wolga en Don. Het opperbevel van de Duit sche weermacht maakt be kend: Vijandelijke aanvallen in 't giebied van de Terek, in 't ge bied van Stalingrad en In de groote bocht van den Don mislukten onder zware ver liezen voor den vnand. Meer dan 20 tanks werden vernie tigd. Tusschen Wolga en Don braken Duitsche divisies door zwaar 'bezette' stellingen van den vijand op ©en domineer en- de heuvelrij heen en verover den in een- aanval verder ter rein, Bij de voortdurende he vige afweergevechten aan het Donfront vernietigden Itali- aansche en Duitsche troepen in samenwerking met de lucht macht op 16 en 17 December in totaal 101 tanks. Sterke luchtstrijdkrachten, waaronder ook Roemeénsche, Italiaansche en Hongaarsche vliegtuigfor maties steunden overdag en 'b nachts de Duitsche en ver bonden troepen. Verscheidene .honderden vijandelijke voertui gen werden vernietigend ge troffen. Zware wapens van den vijand werden tot zwij gen gebracht, Bij de voortgezette aanval len der bolsjewisten in den centralen sector van het front werden in samenwerking van leger en luchtmacht uiteenge slagen; 28 tanks werden stuk geschoten. Den vijand werden zware verliezen toegebracht. In den Noordelijken sector vernielden troepen van het le ger en de Waffen-SS bij stormtroepgevechten talrijke kazematten en gevechtsstelfin- gen. Plaatselijke aanvallen van de bolsjewisten werden afge slagen. Op 17 December ver loren de bolsjewisten in lucht gevechten 90 vliegtuigen. Elf eigen vliegtuigen wordei den ver- In Libya verlbopen de ope raties van. het Duitsch-Itali- aansche pantserleger volgens de plannen, ondanks de poging der Brjfsche gepantserde for maties om deze operaties door voortdurende flankaanvallen te storen. De vijand leed hierbij zware verliezen. In Tunis slechts activiteit van verkenningstroepen. De Duitsche en Italiaansche lucht macht bestookte gemotori seerde strijdkrachten en artil leriestellingen van den vijand. Nachtelijke aanvallen waren rericht op spoorweginstalla- ies in Algerije. In. het Middellandsche Zee- ;ebied verloor de vijand door lenafweer van Duitsche ja gers en luchtdoelartillerie 8 vliegtuigen. 4 eigen vliegtui gen gingen verloren. De Bnt'sche luchtmacht leed Donderdagnacht bij storings- vluchten boven het Duitsche kustgebied en bij aanvallen zonder eenig militair succes op enkele plaatsen in Noord-. west-Duitschland zware verlie zen. Nacht jagers en luchtdoel artillerie schoten 21 vijande lijke vliegtuigen, waaronder 14 viermotorige bommenwer pers neer. Patrouillevaartui gen en luchtdoelartillerie van de marine schoten daarenbo. ven overdag vijf vijandelijke vliegtuigen neer. Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben in den nacht van 17 op 18 December vanuit ge ringe -hoogte voor den oorlog belangrijke installaties en ra- vitail Leeringsbedrijven aan de Humber en aan de Oostkust van Engeland gebombardeerd. Hevige ontploffingen en uit gestrekte branden werden waargenomen. Twee vliegtui gen worden véfrmist. Bi|j de afv^eergevschten rond om Rzjef heeft zich de 102e Silesiscne divisie bijzonder on derscheiden. Dr. Karl Ritter von Halt, voorz. van de Dultsch-Nederlandocho Kuituurge meenschap. Polygoon-Pax m VAN HET OOSTELIJKE FRONT. In aansluiting op het weer- machtbericht verneemt liet D.N.B., dat de gebeurtenissen aan het Oostelijke front nog steeds in het teeken der mili taire consolideering staan. In het hooggebergte van den Kaukasus zijn tengevolge van den sneeuwval slechts storm troepoperaties van de Duitsche sch-e jagerregimenten moge lijk. De bergjagers handhaven hier de op de passen bereikte li- niën. In den Tereksector heb ben'de Sovjettroepen vergeefs getracht, den druk op Grosnjj te vsiminderen. Ten Zuidwesten van Stalin grad hebben Duitsche troepen eea sterke heuvelstellmg ge nomen. In Stalingrad zyn nog steeds 22 van de 24 wijken hecht in Duitsche handen. JAPANSCHE AANVALLEN OP VLIEGVELDEN. De Japansche luchtmacht heeft op 15 en 16 Deq. aan vallen ondernomen op de vlieg velden van Chittafong en Fe- ni en daarbij in totaal 29 vij andelijke vliegtuigen vernield,- terwijl bovendien de voor naamste installaties zwaar be schadigd werden. Aan Japan sche zijde ging een machine verloren. Staking in Rolivlaansche tinmijnen. In de Bollviaanschc tinmijnen is een staking uit gebroken, waaraan door 18.000 arbeiders wordt deelgenomen. De tinproductie staat daardoor vrywel stil. Italiaansche minister be noemd. De hoofdredacteur van het te Cremona verschijnende tijdschrift La Vita Italiana, dr. Giovanni Preziose, is be- posmd tot minister van staat. DE CONVOOIEN VOOR NOORD-AFRIKA. Volgen^ te Stockholm ont vangen berichten is dezer da gen het tweede groote con- vooi, dat jnenschen en materi aal naar Fransch N.-Afrika gebracht had, in Engeland te ruggekeerd. Het aantal sche pen was sedert het vertrek uit Engeland kleiner geworden, doordat een aantal schepen tot zinken was gebracht en andere door bomaanvallen zoo zwaar beschadigd waren, dat zy in de dokken van Gibraltar en N.-Afrika gerepareerd moe ten worden. De Engelschen hadden, met 't oog op de Kerstdagen, ver wachtingen vastgeknoopt aan de aankomst van het convooi, doch slechts 'n deel der sche ien heeft levensmiddelen, in loofdzaak fruit en groenten, :cbracht. Naar verluidt, heb- en zich bij het inladen dei- levensmiddelen te Algiers en Oran georganiseerde stakin gen voorgedaan. Omdat de schepen dringend noodig wa ren voor het samenstellen van een nieuw convooi, bestemd voor N.-Afrika, moest men van het laden van een deel der schepen afzien. Boodschap van Roosevelt aan den negus. President Roo sevelt heeft een boodschap ge. stuurd aan den vroegeren ne gus van Abessinië, waarin hij zegt er kennis van genomen te hebben, dat Abessinië den oorlog verldaard heeft aan Italië, Duitschland en Japan. Roosevelt verklaart voorts, dat Abessinië het recht krijgt op leveranties volgens de leen- :n pachtwet, omdat zijn ver lediging van vitaal belang is voor de verdediging yan de Ver. Staten. CHURCHILL NAAR WASHINGTON Volgens een bericht van Nya Dagligt Allehanda wordt in de Engelsche kolonie te Lissabon met beslistheid beweerd, dat Churchill zich op 18 December naar Washington wil begeven voor een nieuwe bespreking met Roosevelt. Deze reis is een gevolg van de noodzakelijkheid om tot overeenstemming te komen over de gemeenschappelyke po litieke lijn, welke men ten aan zien van het Fransche kolo niale rijk in Noord-Afrika wil volgen. AMERIKAANSCH LUCHT- OFFENSIEF VERIJDELD. Naar Domei meldt,'is -een grootsch opgezet plan der Amerikaansche vliegers in China, om op den eersten dag van het tweede oorlogsjaar de door Japan bezette gebie* den en Japan zelf aan te val len, door de Japansche lucht macht in de kiem verstikt. Zij heeft daartoe tusschen 6 en 8 Dec. hevige bombardementen op de vijandelijke vliegvelden, uitgevoerd, waardoor deze voor geruimen tijd onbruik baar werden. Communisten en terroristen In Frankrijk gearresteerd. De Fransche politie lieéït in de buurt van Marseille een om vangrijke communistische or ganisatie ontdekt. 22 der voor naamste leiders, van wie ver scheidene aan recente aansla gen hadden deelgenomen, zyn gearresteerd. Veel propaganda geschriften werden gevonden. Te Clermont-Ferrand zijn eveneens enkele terroristen ge arresteerd en meer dan 30.000 anti-nationale propagandage schriften in beslag genomen. De arrestanten werden in staat van beschuldiging gesteld we gens deelneming aan aansla gen. Te Parijs zijn 18 terroristen in hechtenis genomen wegens rechtstreeksChe deelneming aan aanslagen. Negrln in Oran. Negrin, de laatste regeeringschef van het roode SpanJe, die na de over winning van Franco eerst naar Frankrijk eir daarna naar Engeland was gevlucht, is in Oran (Fransch Marokko) aan gekomen, waar hy doör de Amerik bezettingsautoriteiten al 3 een officieele persoonlijk heid is ontvangen. Negrin heeft besprekingen gevoerd met Fransche en Spaansche politieke vluchtelingen en met generaal Eisenhower chef van looft, dat de vroegere chef van het volksfront opdracht heeft de in Noord Afrika verstrooi de groepen Spaansche com munistische vluchtelingen bfl- een te brengen en te organi- seeren BETRACHT DE GROOTSTE ZUINIGHEID MET KOLEN, GAS EN ELECTRICITE1T. YORK GEBOMBARDEERD. Donderdagnacht is de En gelsche stad £<York door een rormatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen aangevallen, die him bommen lieten vallen op de ruim 80.000 inwoners tellende belangrijke industrie stad. Na ijevïge' ontploffingen braken er in de stad verschei dene branden uit Bovendien werden twee in het graaf schap York gelegen plaatsen doeltreffend met bommen be stookt. Van deze succesvolle aanvallen zijn twee Duitsche Vliegtuigen niet op hun basis teruggekeerd. W. EN N.W. DUITSCHLAND AANGEVALLEN. 21 Engelsche toestellen neergeschoten. Zwakke formaties Britsche bommenwerpers zijn Donder dagnacht naar West- en N.- West Duitschland gevlogen en hebben klakkeloos op gijpten onderlingen afstand biTBant- en brandbommen uitgeworpen., Vooral boven het platteland. Enkele burgers werden ge wond. De aangerichte matc- rieele schade is gering. Daarentegen betaalden de Britten deze actie weer met het verlies van 21 bommen werpers, die bij den geconcen- treerden Duitschen afweer ge deeltelijk reeds voor het reiken van de Duitsche grens werden neergeschoten. BUNA EEN HALF MELLIOEN VOOR W.H.N. Niet minder dan 492.981.03 dus bijna een half millioen gulden, hebben onze landge- nooten de vorige week bijeen gebracht en afgedragen aan Winterhulp. Deze week zal zeker een eereplaats gaan innemen en zij, die in die periode geofferd hebben, kunnen" met vol doening dit bedrag noemen. Met een half millioen is Winterhulp er evenwel nog lang niet. Het vorige jaar is ongeveer tien millioen gulden uitgekeerd en deze winter maanden zal er veel en veel meer uitgekeerd moeten wor den. Bedenk dit, als ge uw girobiljet (no. 5553) invult of wanneer de vrijwillige collec tanten een beroep op u doen. KEURINGEN WAFFEN-SS EN LEGIOEN. Het SS-Ersatzkommando deelt on: mede, dat vrijwilligers voor do Waf fen-SS en het Legioen zich op on derstaande data btj do genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel speciaal voor bon, die er bezwaar tegen hebben hun dienst bulten Nederland to vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt ln Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljop ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor do Waffen-SS en het Legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot do Germaansche-SS ln Nederland wil len toetreden.. 4.1.43 9.00 u. Rotterdam, Deut- schcs Haus, Westzeedijk. 4.1.43 15.00 u. Tilburg, Lango SchlJ. straat 66. 5.1.43 9.00 u. Roermond, NSDAP, Swalmerstraat 61. 5.1.43 15.00 u. Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 6.1.43 9.00 u. Arnhem, Weverstr. 16b. 6.1.43 15.00 Hcngeloo, Deutschcs Haus. 7.1.43 9.00 u. Zwolle, Hotol Peters, Markt 7.1.43 15.00 u. Assen, Friesland- kazerne, Vaart Zuidzijde 8.1.43 9.00 u.Groningen, Concert huis, Poelestraat, 8,1.43 1-1.00 u, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 9.1.43 9-00 u. Amsterdam, School Iepenweg 13. 10.1.43 10.00 u. >Utrecht, Wchr- machtholm, Marlaplaata. 11.1.43 10.00 u. Amersfoort, Dienst gebouw, Léusderweg. 12.1.43 10.00 u. Den Haag, CaK den Hout, Bezutdechoutflchcweg. MANDARIJNEN VOOR KLEINE KINDEREN. Met ingang van een nader bekend te maken datum zul len voor kinderen van 0 tot 3 Jaar zoo mogelijk mandarijen beschikbaar worden gesteld. In verband met de bevoorra ding van den handel hiertoe is het koopen, verkoopen en af leveren van mandarijen tot dien datum verboden. DE TIIDELI1K TE SLUITEN BEDRIIVEN. REGELING VOOR DE ARBEIDERS. Uitgegeven is een besluit van den secretaris-generaal van het departement van sociale zaken betreffende de belooning van arbeiders, werkzaam in een be drijf dat in de periode, ingaan de 23 December 1942 na be ëindiging der werkzaamheden en 'eindigende 4 Januari 1943 des morgens, gesloten moet blijven. Dit besluit bepaalt, dat aan de arbeiders, die in een bedrijf als hierboven bedoeld, werk zaam zyn, door den werkgever over die periode moet worden doorbetaald het loon, dat zy verdiend zouden hebben indien zy op die dagen gewerkt had den. De werkgever mag, voor het geen ingevolge art. 1 aan loon te zynen laste komt, door den betrokken arbeider werk laten verrichten boven den in zyn bedryf thans gevolgden werk- tyd echter niet later dan tot 1 Juli 194'3. Bovendien kan hij dat bedrag verrekenen met de aan den arbeider vóór 1 Ja nuari 1943 toekomende vacan- tle. INSCHRIJVING VAN MEDEDEELINGENBLADEN De commissaris voor niet- commercieele vereenigingen en stichtingen heeft ten aan zien der inschrijving van ge drukte of gecyclostyleerde me- dedoelingen, die niet het ka rakter van een tijdschrift dra gen, bepaald, dat besturen van vereenigingen en stichtingen zorgdragen dat hun mededee- lingenblad wordt ingeschreven in daartoe bestemde registers in de provincie waar de ver- eeniging of stichting-is geves tigd. Voor Zeeland, Ko ningstraat 4, Goes. De opgave moet bevatten de naam der verceniging of stich ting, naam en adres van- den verantwoordelijken opsteller en van den drukker. De inzending van twee exemplaren van ieder nummer aan de persafdeeling van den commissaris voornoemd, Ama- liastraat 13 te 's-Gravenhage, bljjft ongewijzigd. Zonder toestemming van den commissaris, voornoemd, is het drukken en ver spreiden van vereenigingsme- dedeelingen verboden. Geen prentbriefkaarten naar België en Frankrijk. Aangezien tegen Kerstmis en Nieuwjaar in den regel een groot aantal prentbriefkaarten voor België en Frankrijk ple gen te worden ter post be zorgd, wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat- verzending van prentbriefkaarten naar deze landen niet is toegestaan. Do „Ombilin" getorpedeerd. In het Italiaansch weermacht- bericht van Donderdag wordt medegedeeld, dat een Italiaan sche duikboot op den Atlanti- sehen Oceaan o.a. het s.s. „Ombilin" in den grond heeft geboord. De .Ombilin" is een Nederlandsch schip, eigendom van de K.P.M. Het schip dat in 1915 bij de Ned. Scheeps bouw M(j. tc Amsterdam is gebouwd, mat 5658 ton.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1