1 MIRO maakt moeders mooi De Cock opent 'Atelier Carrara' Middelburg alles op gebied van zijde Nationale feestdag? Dan allemaal vrij 'Pingouin' onderging kleurrijke verandering MIRO-Center beloonde jeugdige eierschilders MACHIEL VAN DER BAAN VLIEGWERK HOLLAND BV i I Middelburgse shoarmazaak dag en nacht geopend IN DUITSLAND HEEL GEWOON 'BIJOU' IN MIDDELBURG: MIDDELBURGSE MODEMANIFESTATIE Woensdag 29 april 1987 Wie vertrouwt op borden kan het wel vergeten. Komende uit de richting Vlissingen of Middelburg wijst absoluut niets op het bestaan van een vliegveld, tenzij een door weer en wind toegetakels bordje als betrouwbare bron kan worden genoemd. Wie uit Goes komt is beter af. Uit Beveland kan iedereen goed geleid eenvoudig Vliegveld Midden Zeeland bereiken. Daartegenover staat echter dat autorijders op de snelweg Vlissingen-Goes vv meestal de afslag missen. Hoe dat kan? Een spel tussen de autoriteiten dat al jaren niets oplevert, blijkt uit het verhaal van Machiel van der Baan, directeur van Vliegwerk Holland bv. En het punt be wegwijzering is slechts een voorbeeld uit het gevarieerde ra riteitenkabinet op en rond het Zeeuwse vliegveld - van eer bied voor de zondagsrust tot 'ach, het is een leuk speelveld je. Laat maar zo'. Er worden niettemin aardig wat zaken gedaan. Van der Baan kan met enthousiasme vertellen over de expansie van zijn be drijf, dat sinds hij -overigens samen met zijn vader- aan het roer staat, is uitgebreid en mo menteel negen man personeel telt met in de zomermaanden drie extra. Het werk varieert van rondvluchten tot sproeien op akkers. En wat dat sproeien betreft: Saoedie Arabië en Mali zijn eveneens afzetgebieden. g: "Ze hebben daar zelf vliegtui- jlj; gen, maar wij leveren de pilo- ten", onderstreept Van der Baan de know-how die hij in ^huis heeft. Meer body Vliegwerk Holland bv is een vervolg op Van Beek's Lucht vaartbedrijf, dat sinds 1952 opereerde vanuit de Zuidhol landse eilanden. "Dat bedrijf van mijn oom heeft mijn vader in 1977 overgenomen en er is een bv van gemaakt. We zijn toen ook naar Midden-Zeeland verhuisd. Het bedrijf van mijn oom sproeide alleen. Sinds 1980 hebben we er meer body aan gegeven. In 1983 hebben we een bedrijfje overgenomen dat hier vanaf het vliegveld Midden-Zeeland op beperkte schaal rondvluchten verzorgde. Vooral in de zomermaanden is dat nu een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Verder verzor gen we -zeg maar- taxivluchten; mensen die snel ergens moeten zijn en we verzorgen onder houd aan vliegtuigen. We zijn een door de Rijksluchtvaaart- dienst erkend bedrijf en we hebben zelfs klanten uit Bra bant en Rotterdam, die hier hun toestel brengen om het ver plichte periodieke onderhoud te laten doen". Als we praten over vervoer van mensen, vergelijkbaar met een taxi, stelt Van der Baan vast dat dit in Zeeland nog onvol doende is ontwikkeld. Het heeft onder meer te maken met het wegblijven van een verhar de baan, waardoor grotere toestellen kunnen landen. Ma chiel van der Baan: "Als hier een verharde baan zou zijn, zouden er grotere toestellen kunnen landen. Ook Nether Li nes zou dan hier mensen kun nen oppakken voor binnen landse vluchten. Zakenlieden die snel ih Schiphol moeten zijn hebben daar voordeel van. Wij verzorgen weliswaar ook ver voer naar Schiphol, maar niet op geregelde tijden. Daardoor is de prijs te hoog voor de een ling. Het is vergelijkbaar met een taxi. Als je daar alleen in meegaat kost het meer dan dat je met meerderen rijdt". Nieuw toestel In het arsenaal diensten dat de 29-jarige vliegwerk ondernemer de Zeeuwen aan biedt, hoort ook een lespakket. Voor dat doel heeft Van der Baan onlangs een nieuw toestel gekocht, waardoor het totaal vliegtuigen dat Vliegwerk Hol land bv bezit op negen is geko- men. Automatisch komen we dan op het punt wie er vliegles nemen en hoeveel het kost. "Tweehonderdvijftig gulden per uur en je moet pakweg veertig lessen hebben voordat je het brevet kunt krijgen. Dus voordat iemand alleen mag en kan vliegen is hij of zij 10.000 gulden kwijt. Zo op het eerste oog lijkt dat veel geld. Maar als je bedenkt dat een toestel alleen al meer dan twee ton kost, valt de prijs nogal mee. En een boutje voor een vliegtuig kost bijvoorbeeld zeven gulden. Eenzelfde boutje voor een auto kost misschien vijftig cent". A vontuur lijk Lesnemen? Dat doen velen. In dustriëlen, leraren, 'er zit van alles tussen'. Van der Baan voegt er aan toe: "Overigens lest Karei van der Graaf van de AVRO-televisie hier soms ook, als hij met vakantie is". Vliegen is voor velen een avon tuurlijk gebeuren, piloot wor den een jongensdroom. Ma chiel van der Baan -opgegroeid, misschien wel vergroeid, met vliegtuigen -moet even denken als hij wordt gevraagd naar de avontuurlijke kanten van de luchtvaart. Zegt: "Het is de ruimte en het verre panorama dat zo boeit. Vliegen blijkt dan een ziekte. Elke keer weer als ie in de lucht zit is dat een bele ving. Het is volgens mij te ver gelijken met autorijden. Als je de eerste keer achter het stuur zit is vergelijken met autorij den. Als je de eerste keer achter het stuur zit is dat een hele be leving". Onder het motto 'niet zeuren, gewoon doen' houdt een aantal enthousiaste mode-ondernemers in Middelburg op vrijdag 15 mei een modemanifestatie. In de Concert- en Gehoorzaal wordt die avond mode in vele facetten afgewisseld met entertainment. Talentvolle mode-onderwerpers staan die avond centraal. Het zijn: Mozes Talussa, Ankie Feldbrugge, Michael Telepary, Hanneke Krès en Henk Jan Mabelis. Ook de MDGO, de afde ling modekleding, is van de partij. "Er werd wel eens geklaagd over het feit dat in Middelburg niks werd gedaan", zegt Henk Geel hoed namens de organisatie. "Zoiets kun je constateren, maar je kunt ook gewoon zeggen: niet zeuren gewoon doen. En als je eenmaal begint, blijkt hoeveel professionele mensen bereid zijn er de schouders onder te zetten, overigens zonder dat ze daarvoor betaald worden. Uiteindelijk zijn we terecht gekomen op een avondvullend programma met mode, dans en muziek. Volgens ons dingen die bij elkaar horen". Geelhoed en zijn mede organisatoren willen uiteindelijk meer met dit evenement. Bijvoor beeld jonge ontwerpers laten to nen hoe met stoffen-kan worden omgegaan. "De creativiteit van mensen bundelen". En tonen dat :n Zeeland voldoende talent aan- Het ziet er naar uit dat de vaders twee keer moederdag moeten gaan vieren. Uiteraard op moe derdag zelf, maar als het aan MIRO-center in Vlissingen ligt ook nog eens op zaterdag 2 mei.- "Op die dag moeten alle vaders maar eens de boodschappen gaan doen", vindt MIRO. Dan namelijk staan er twee schoonheidsspecialistes van Pier re Robert en een kapper klaar om alle 'moeders' niet alleen adviezen te geven, maar ook nog eens op te maken, zodat ze er echt helemaal 'sjiek de friemel' uitziet. En alles is gratis wel te verstaan. Om het geheel compleet te maken wordt er nog een foto gemaakt en het enige dat vader nog hoeft te doen is te zorgen voor de boodschap pen van die dag en een fotolijstje. Burgemeester mr. Chris Rutten van Middelburg opent vrijdag 8 mei het nieuwe bedrijfspand van De Cock bv aan de Nieuwe Kle- verskerkseweg in Middelburg. De Cock bv verzorgt naast de beken de schilderwerken de verhuur van hoogwerkers en steigers. Op dezelfde dag neemt de huidige directeur en mede-oprichter J. de Cock na 50 jaar afscheid en volgt zijn zoon E. de Cock hem in die functie op. De officiële opening vindt plaats om 16 uur en de receptie is van 16.30 tot 18 uur. wezig is om iets dergelijks op te zetten. "Maar", voegt Geelhoed er aan toe "we hebben geen pre tenties gericht op de toekomst, hoewel we hopen dat we volgende jaren weer een modemanifestatie kunnen opzetten van hetzelfde niveau". De modemanifestatie begint die vrijdagavond om half negen. Me vrouw Rutten, echtgenote van de burgemeester, verricht de officië le opening. Achtereenvolgens wordt het podium vrijgemaakt voor de ontwerpers met daartus sen door muziek en dans. Optre- ders zijn: het gitaarduo Eddy en Michael Telepary, ballet door de stichting Dansz, de nieuwe Zeeuwse groep Zoom, en een slo- toptreden - tot in de kleine uurtjes - van de groep Feedback. Aan het slot van de modemanifestatie zelf - zo rond middernacht - tonen de ontwerpers samen finale werkstukken. Voor de presentatie van de show zorgt het modepromotieteam 'Aliènne' uit Vlissingen. Tussen de shows door laat Johan Sinke via dia's zien hoe de ontwerpers werken. Verder werken onder an dere mee: De Kapper in Middel burg, Hans Franken (muziek en presentatie) en Gemma van der Hoogte (decor). Polat, uitbater van de shoarma- broodjeszaak aan de Middelburg se Vlasmarkt, grinnikt: "Ik mag 24 uur per dag open van de ge meente". fn werkelijkheid mag hij van de gemeentebestuurders open tot vijf uur 's morgens. "Maar dan ga ik om zes uur weer open Tussen vijf en zes kan ik dan de zaak schoonmaken. Dus we werken 24 uur per dag". Polat -hij noemt iedere binnenko mende klant steevast 'kammeradski'- mikt met de uit breiding tot '24 uur open' op twee groepen. "Mensen die uit de nachtdienst komen en wat willen eten en een kopje koffie willen drinken kunnen nergens terecht. Ook vroege toeristen weten vaak niet waar ze wat kunnen eten. Ik neem aan dat deze groepen snel een weg weten te vinden naar on ze zaak". Polat geeft toe dat het niet ieders wens zal zijn om in de ochtend een sterk gekruid brood je shoarma naar binnen te wer ken. "Maar", zegt hij, "we ser veren vanaf de 'openingsdatum (vandaag red.) ook een gewoon Nederlands ontbijt". Het is duidelijk dat de uit Turkije afkomstige Polat niet in staat zal zijn de zaak 24 uur in z'n eentje te runnen. Hij heeft twee man per soneel aangenomen -"met een uitstekende kok" -dat de zaak de klok rond draaiende houdt. Het gemeentebestuur van Middelburg heeft de vergunning verleend tot 1 januari 1988. De zes winnaars van de Palomino kleur wedstrijd van C A in Middelburg kregen vori ge week woensdag hun prijs. Bijna vierhonderd kinderen tussen de vier en twaalf jaar hadden het dierencirkus ingekleurd, maar ze konden niet allemaal winnen. Hoewel... alle tekeningen hangen op de kinderafdeling van C A en de deelnemers kregen een kleurkaarten boekje. Jacqueline Lippens, verkoopster op de kinderaf deling, en de heer W.S.G. Papendorp, be drijfsleider in Middelburg, vormden de jury. Ze kozen de zes winnaars uit in de leeftijdsgroepen van vier en vijf jarigen, zes tot acht jarigen en negen tot twaalf jarigen. Op de staan ze van links naar rechts, Willemijn Rossen (8), Jill Arons (11), Dennis Simons (4), Moniek Lindenberg (10), Michiel van de Visser (5), Mathilde Matthijsse (7) en achter hen de ju ryleden. Maandenlang waren de ruiten van het pandje aan de Zusterstraat 17 in Middelburg volgeplakt met kranten en de voorbijgangers moesten maar gissen wat er zich achter die 'raamkrant' afspeelde. Uiteindelijk werd die nieuwsgie righeid zaterdag bevredigd en kwam achter de kranten de nieuwkomer aan het Middelburg se zakenfirmament tevoorschijn: 'Atelier Carrara'. Overigens is 'Atelier Carrara' niet alleen nieuw in Middelburg, maar voor zover bekend in geheel Zee land. 'Carrara' verkoopt, be werkt, ontwerpt vrijwel alles dat maar iets met zijde heeft te ma ken. Dan kunnen schilderijen zijn, maar net zo goed 'de blouse die de dames al zo lang zoeken, omdat er niets bij het pas gekoch te mantelpakje past'. 'In Duitsland is dit soort zaken heel gewoon", vertelt eigenaresse Marijke Carrara, die samen met haar man de zaak drijft. "Het is misschien een cliché, maar ik heb altijd een zaakje willen hebben in 'iets moois'. En nu heb ik -of lie ver hebben wij- het dan". Behal ve het ontwerpen van zijden kle ding kan de zijde ook op allerlei manieren gekleurd worden. Dat kan gebeuren naar het idee of ontwerp van de klant. Wie echter wel iets aparts wil heb ben maar niet precies weet welke kleuren of ontwerp daarvoor te kiezen, kan eens 'grabbelen' in de 1001 schetsjes die Marijke in de loop der tijd heeft vervaardigd om de klanten een idee te geven. Wie zelf met de zijde aan de slag wil, kan zich echter ook uitleven, want 'Carrara' heeft een ruim as sortiment accessoires, dat varieert van de 'frutseltjes' tot de diverse soorten en kleuren verf en de no dige boekwerkjes die de hobbyist wegwijs maken in zijdeland. In de naaste toekomst zijn de Carrara's van plan om cursussen te organiseren en worden er de monstraties gegeven. Export De staatssecretaris voor de buiten landse handel, mevrouw Y. van Rooij, zal op woensdag 29 april de exportinformatiemarkt in Hotel Goes officieel openen. De markt is georganiseerd om Midden- en Noordzeeuwse ondernemers in di rect contact te brengen met de be langrijke Nederlandse exportbe vorderende organisaties. De ope ning is om 14 uur. De tekst op het aanplakbiljet dat sedert enige dagen de winkelruit van 'Bijou' op de hoek Lange Delft/Segeerstraat in Middelburg siert is enigszins cynisch: dan heeft ons personeel ook eens vrij...". Het slaat allemaal op de nationale feestdag, Koninginne dag, waarop -zoals het een natio nale feestdag betaamt- iedAeen van een vrije dag zou moeten ge nieten. Middelburgs eerste burger mr. Chris Rutten vond -als uit vloeisel van het promotiebeleid- dat de winkels op koninginnedag open moesten blijven. Dat stuitte op bezwaren van de kleine mid denstand, dus vandaar die open lijke aankondiging dat 'Bijou' op die heugelijke dag beslist gesloten is. Voor de volledigheid vraagt datzelfde raambiljet om begrip bij de consument. "Wat willen ze (de gemeente) nu eigenlijk?" vraagt Jan-Rien Slin ger van 'Bijou' zich af. "Extra omzet? Dat is maar erg relatief. In het algemeen kun je stellen, dat iemand die op koninginnedag een paar schoenen koopt er een dag later niet nog een paar komt ha len. Dus wat dat betreft gaat die vlieger natuurlijk niet helemaal op. Aan de andere kant is het een nationale feestdag en dat betekent dat iedereen vrij zou moeten zijn. Ook en misschien juist die mid denstand. Vergeet niet, dat de de tailhandel de meeste werknemers heeft. Bovendien hebben we al een koopavond, een duidelijke service naar het publiek toe. Aan de andere kant zou ik met mijn personeelsbezetting best kunnen regelen dat ik op koninginnedag open ben, maar het gaat mij nu even gewoon om het principe. Het ligt misschien wat anders voor die 'kleine zelfstandige' die met zijn vrouw de zaak drijft. Die 'moet' als het ware wel open om dat het grootwinkelbedrijf die dag namelijk wel open is. Puur uit concurrentieoverwegingen". "Het heeft ook nog een andere kant", meent Jan-Rien. "De Oranjeverenigingen doen hun ui terste best om -terecht- zoveel mogelijk publiek naar hun activi teiten te trekken, die allemaal over de gehele stad zijn verspreid. Wat denk je dat het resultaat zou zijn? Publiek in de stad en de Oranjeverenigingen met veel min der mensen. Theoretisch natuur lijk, maar op zo'n manier rijdt je die mensen ook in de wielen. En over service gesproken: het zou misschien een goed idee zijn om de tijden van de gemeentehuizen aan te passen, zodat bijvoorbeeld de werkende mensen geen vrije uren meer op hoefden te nemen om een paspoort te verlengen of zo. Op de tijden dat die mensen kunnen zijn de loketten toch ook gesloten?" Muziekschool De Zeeuwse Muziekschool in de Kuiperspoort in Middelburg houdt op zaterdag 9 mei een open dag. Tussen 10 en 13 uur kunnen alle belangstellenden en de leerlingen van klas 2 AMVM kennis maken met de leraren en informatie krij gen over de school, de instrumen ten en de lessen. De open dag is er omdat de aanmeldingstermijn 1987/88 binnenkort start. Els Geelen, medefirmante van 'Pingouin' aan de Lange Viele in Middelburg moet er nog een zucht van slaken. De verbouwing van de zaak in garens en wol duurde op de kop af tien dagen en bijna de helft daarvan werd be steed aan het plaatsen van de gla zen plaatjes waarop de bollen wol moesten liggen. "Een heksentoer. Die plaatjes pasten of net wel of net niet en als ze ergens net niet pasten, pasten ze ergens anders weer net wel...". Afgezien van deze 'heksentoer' onderging het interieur van Pin gouin' een metamorfose. De plastic bakken maakten plaats voor overzichtelijke schappen, het plafond werd aangepast en ook de vloèrbedekking verander de. Bovendien werd er een apart zitje gecreeerd, waar de klanten op hun gemak de talloze breiboe- ken kunnen inbladeren of -als het moet- de eerste beginselen van de breikunst kan worden bijge bracht. Een andere en zeker in het oogspringende verandering is de opstelling van de bollen wol en garens. "Voordien was alles naar soort gerangschikt", legt Els uit. "Nu is alles op kleur geordend en dat maakt het uitzoeken een stuk eenvoudiger". De klanten bea men in ieder geval dat de verande ring er 'kleurrijker' op is ge worden. De 2-jarige Marloes Krul uit Vlissingen had ten minste niet letterlijk en figuurlijk 'tot haar nek in de verf' gezeten, want haar inspanningen werden zaterdag in De Miro in Vlissingen beloond met een derde plaats. En die was altijd nog goed voor een cadeau-bon, een zak met lekkers en een bos bloemen. Marloes was een van de vele kinderen die iif de pe riode van 15 tot en met 18 april deelnamen aan de eierschilder-wedstrijd die het Miro-Center had ge organiseerd. In eerste instantie ging het initiatief van deze actie, waarbij ruim 850 eieren van kleur veranderden, uit van Miro, Marca en Giraffe. Al spoedig haakten de collega's' in het center op deze aktie in, zodat de prijswinnaars op een waar prij zenfestijn konden rekenen. Voor de eerste prijswin naars had collega Vervoort een ringetje beschikbaar gesteld. "Bij de jurering is vooral gelet op de inzet en de ori ginaliteit", vertelt Miro vestigingsmanager George Henning, die ook de prijsuitreiking voor zijn reke ning nam. Bij de 7 tot 9 jarigen werd de eerste prijs in ontvangst genomen door het zusje van Leonard, Corine. De prijswinnaar zelf lag ziek te bed. Uiter aard werd Corine ook in de bloemetjes gezet. ..Karei van der Graaf lest hier ook.. mt Q? Irnt ukeetiart *Machiel van der Baan 1 'Niet zeuren gewoon doen' Winnaars C A kleurwedstrijd Uitslagen: 4 tot en met 8 jaar: 1 Sabine Proost (Vlissin gen), 2 Sandra Bijou (Souburg), 3 Marloes Krul (Vlissin gen). 7 tot en met 9 jaar: I Leonard Bijlsman. 2 Suzanne Kroon, 3 Justin van Schoefkoper (allen uit Vlissingen). 10 tot en met 12 jaar: 1. Linda Kloeg (Vlissingen), 2 Juri Buisman (Souburg), 3 Viviane Ploegaart (Vlissingen). *I)e prijswinnaars: Sabine Broost, Corine Bijlsman en Linda Kloeg. Op de achtergrond manager Henning. v'

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1987 | | pagina 11