S. Wiener Co, 3473 Bedrijfskleding M. VAN L00 54 Gauge 20 Denier Extra lang v/h GOOD, Heersende Griep Winternarigheid REGEN MANTELS ZIJDEN REGENMANTELS Wonderboertje van Zeeland. f 7,95 „Jjlest-Xite" Telefonisch aangesloten onder No. Wasserij de Nieuwe weg HEBT IX NODIG JOH. A. JULIANUS J eugdui tvoering Seniorenuitvoering VOOR ELK BEDRIJF en alle FIRMA DENEVERS 5 x sterker Onze geneeskruiden zijn wonderkruiden Littooij Olthoff, .enïSaï"' VriMdel"k »«h- IN GABARDINE, EGYPTISCH LINNEN, FALCON EN BIG-BEN. LAATSTE NOUVEAUTÉ ZEER CHIC EN IN DIVERSE KLEUREN. MIDDELBURG NIEUWE VLISS. WEG 62 MIDDELBURG. Een goed adres voor HELDERE WAS. een een Netmatras, Divan- of Opklapbed of Engels ledikant? Koopt dit NU Ook Kapok- en verende bedden bieden wij U nog aan lage prijs aan. Komt U eens kijken naar Dunlop Schuimrubber-matras, moet prima zijn voor lijders aan rheumatiek en gewrichtsontsteking. 'T IS EEN UITKOMST Hoogachtend, Langeviele 42 over de Lange Geere, Telefoon 2928, Middelburg VRIJDAG 2 MAART, des avonds om 7.30 uur in het SCHUTTERSHOF (afgewisseld met het optreden van „Ali Ben Lux en Miss Blondina" (goochelen)„The Happy Cowboys" and „The Harbein Melodies". Entree 0,60 (rechten inbegrepen) ZATERDAG 3 MAART, des avonds om 8 uur in het SCHUTTERSHOF. Bal na met Groenewouds dansorkest. Entree 1,20 (rechten inbegrepen) Toegangskaarten verkrijgbaar bij de leden, het Secretariaat, Hofplein 12 en aan de zaal. SIMSON OVERALLS KRIMP VRIJE OVERALLS in blauw en wit KHAKI OVERALLS KINDER OVERALLS BLAUWE WERKJASSEN GRIJZE WERKJASSEN KHAKI WERKJASSEN GRIJZE STOFJASSEN KHAKI STOFJASSEN WITTE LABARATORIUMJASSEN DAMES JASSCHORTEN met lange en korte mouw VERPLEEGSTERSSCHORTEN SLAGERSJASSEN KRUIDENIERSJASSEN KOKBUIZEN KOKSMUTSEN SLOVEN Korte Noordstraat, Middelburg 3 belangrijke factoren voor NYLONKOUSEN. 54 GAUGE wil zeggen zeer elastisch 20 DENIER wil zeggen ragfijn. In combinatie met extra lang een volmaakte kous. Deze buitengewoon mooie prima kwaliteit Nylons brengen wij U in de nieuwe voorjaarstinten voor in de maten 99%10U. SPECIAALZAAK GORTSTRAAT 54, Middelburg Alle avonden 2 glazen onzer van ouds bekende COGNAC VIEUX SUPERIEURE. Beter als alle medicijnen en kwak zalvermiddelen, prijs thans met in begrip der nieuwe omzetbelasting per literfles 6, ook per halve liter en maat verkrijgbaar. Ook Jamaica Rhum verkrijgbaar. Bisschopwijn van Bordeaux per fles 2,50, Medicinale Bloedwijn per fles 4,50 SLIJTERIJ-LIKEURSTOKERS LANGE DELFT 90, Middelburg - gest brengt Dit nieuwe schoenreparatie- materiaal is dan leder, terwijl de reparatie kosten NIET duurder zijn. Een uitkomst voor uw robbedoes! Dus allen naar het Correspondentie: Goese Kruidenhuis, Postbus 62, Goes. Bezoek en bestellingen. Iedere Zaterdag, 's-Gravenpolder, Kadam 7, Tel. 366 (K 1103). Laat Uw schoenen repareren door vaklieden. Het beste adres voor Uw schoen- en kousen reparatie. Lange Delft 129, Middelburg VERLOVINGSKAARTJES HUWELIJKSKAARTEN ROUWKAARTEN BRIEFPAPIER ENVELOPPES REKENINGEN FAMILIEDRUKWERK Spanjaardstraat, Middelburg grote, ernstige ogen, maar zij ont komt toch niet aan de gedachte, hoe weinig die naam bij de lange ver schijning past. Zó groot, en zó ma ger, en danRoos Maar Santje heeft dadelijk berouw van wat zij denkt. De arme ziel kan het toch niet helpen, dat zij zo'n on gewone lengte heeft. Het is Maar Roos staat al bij haar met een stoel. „Ga maar zitten, m'n kind En Santje neemt plaats. De juffrouw brengt het laatste stukje kadetje naar haar mond, drinkt haar kom leeg, en zet die naast de kist op de vloer. Zij schenkt Santje dan een vriendelijk lachje en zegt „Ik had je, eerlijk gezegd, nog niet verwacht, mijn kind De stem van de juffrouw klinkt zo prettigvertrouwelijk zelfs. Haar vriendelijke woorden geven moed... stellen Santje onmiddellijk op haar gemak. „Ik ben maar dadelijk gekomen I" bekent zij eerlijk. „Ik wil zo graag... En mijn vriendin..." Santje weet niet, hoe zij 't zeggen zal, maar de vrouw op de kist lacht weer en knikt tegen haar. „Ik begrijp wel, dat de boodschap van je kameraadje je erg verwonderd heeft, m'n kind Och, jamaar laat ik je eerst eens zeggen, wie ik ben. Ik ben de weduwe Berckhout en kom van Ter Goes... mijn man was daar bakker.in de Magdalena- straat. En dertig jaren hebben wij daar gelukkig geleefd... dertig jaren, maar nümaar nü De vrouw zwijgt en wist met de rug van haar hand een paar tranen weg. „Verleden jaar kon hij de bakkerij goed verkopen", gaat zij dan voort. „En hij deed het ook. Mijn man had wat geld van zijn ouders, en al die jaren goed verdiend, zodat wij rustig konden leven. Maar lang heeft hij niet van zijn rust genoten, de stak kerd vier maanden later stierf hij al Ik ben een Middelburgse van geboorte mijn meisjesnaam is Eijn- wachter, moet je weten en daar ik in Tér Goes geen familie en maar héél weinig kennissen heb, trok mijn hart na de dood van mijn man weer naar hierEn daarom heb ik dit huis gekocht al zal ik nog vaak naar Ter Goes gaan, naar zijn graf.." Wéér zweeg de weduwe een ogenblik dan knikte zij Santje nog eens toe. „Maar er was toch één in Ter Goes, die ik niet achter wilde laten van wie ik eigenlijk niet scheiden kon Ik nam Roos mee, en zij wilde °°k wat graag Al de jaren van mijn huwelijk heeft zij mij gediend... we z9'n zo goed als zusters, hé meid? Maar ik wil toch nóg iemand heb ben, een aardig en fatsoenlijk burger meisje, voor allerlei makkelijke kar weitjes, en dat bovendien goed naai en, stoppen en verstellen kan. Want mijn ogen, mijn kind dié worden er de laatste jaren niet beter op En daarom zal dit meisje mij óók wel eens wat moeten voorlezen, en ik zal het héél prettig vinden, als -9 eens met mij wandelen wil. Maar ik kén hier geen enkel meis je, zoals je begrijpt, en daarom ben ik van morgen maar zo vrij geweest, de juffrouw hiernaast te vragen, of zij iemand voor mij wist. Aan een tafeltje tussen de ramen zat een meis- je, dat met wat naaiwerk bezig was tot ha! W Wendde 2icJl dadelijk "Saartje, hééft je vriendin al iets?" vroeg zij. Toen legde het meisje haar naaiwerk neer zij stond op wat vond ik dat beleefd van haar en zij kwam bereidwillig wat nader- 7ihfaarumani,erenhaar lief ge zichtje bevielen mij dadelijk, en ik had haar wel zó willen meenemen Maar ik merkte al spoedig, dat daar geen sprake van zou zijn (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1951 | | pagina 3