Deltanatuur ontmoetEd de Meijer van de provincie en Eric van der Meij van het watersciiap: 'Van Pallandtpolder wordt natte natuur' Voorspeelmiddag kennismakings project De Deltastreek Nieuwe Kerk-lezing rondom het Weihnachtsoratorium f lm i\tm ^til 2Bei)|!tac|^ delta natuur n (0187) 48 25 67 EllAIIDra-tllElJIia Goede week voor Good Luck Itiiljt l\X Sc. Nicolai mh ^a^mxU ta^t lU St.Thomx. %%hun ^^M imi Un 9?al)mcn Ui |5èc|#eti Enkele dagen voor Kerst is er in de Nieuwe Kerk van Zierikzee geen traditioneel kerstconcert maar staat wel het meest bekende kerstoratorium centraal dat ooit geschreven is: het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Op woensdagavond 22 december staat de hele avond in het teken van de kerstmuziek van Johann Sebastian Bach. Ontdekking Tutti. ^aiïc|)gct! fr0|)(ocFet! atif! ^rcifel !K«f)metr vo^i %mu Ut ^h^ft %tt t>mtt fcem J5&d>ften mit l)fïï!lc|fii Da Capo. SI a ^mm Over Deltanatuur PAGINA 9 VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 i mm ier Kern De kennismaking met muziek school De Deltastreek. Woensdag 8 december hield muziekschool De Deltastreek de afsluiting van het kennismakingsproject voor nieuwe leerlingen tijdens de maand novem ber. Dit project is heel geslaagd te noemen. Vier woensdagmiddagen lang oefenden wel meer dan 10 kinderen o.l.v. docent André Leer op de (kleinkoper) instrumenten die ze te leen hadden gekregen van de verenigin gen in Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Onder de enthousiaste leiding van André probeerden ze er eerst geluid uit te krijgen, daarna een echte toon, daarna verschillende tonen en tot slot werden er zelfs al enkele stukjes met de cd geoefend. Alle ouders en belangstellenden hoorden tijdens het afsluitconcertje dat er in zo'n korte periode hard gewerkt is, en met heel veel plezier. Tenminste vier kinderen hebben zich al aangemeld om in januari echt serieus op les te gaan bij de muziekschool. Ook alle blokfluitgroepjes van fanfareorkest De Hoop, speelden deze middag enkele stukjes. Van beginner tot gevorderde speler, het was een vrolijke boel! Tot slot lieten Niels Tanis en Jurgen van Oostenbrugge, beiden leerling aan de muziek school, horen hoe leuk het al kan klinken als je resp. enkele maanden of al vele jaren op les zit. Zij leverden een stimulerende bijdrage aan deze middag en gaven een goed voor beeld aan de jeugdige toehoorders. Muziek maken geeft veej plezier! Vanwege de Kersparty in De Staver speelde het eerste team van korfbalvereniging Good Luck hun derde thuiswedstrijd in sporthal de Gooye te Dirksland. Tegenstander ADO uit 's Gravendeel had voor deze wedstrijd evenveel punten als Good luck. Beide ploegen zijn door de 'deskun digen' vooraf bestempeld als degradatiekandi daten. Good Luck begon deze beladen wedstrijd scherp en ging effectief om met de kansen. Hier door pakte men een voorsprong van twee doel punten en liep uit naar ren 5-3 voorsprong. ADO speelde een zeer hoog tempo en bleef langdurig in bal bezit. Het ontbrak hun echter vaak aan de afronding, maar Good Luck had het zeer lastig tijdens deze fase. Niet geheel ten onrechte kwam ADO ook terug tot 5 tegen 5, maar kon gelukkig deze lijn niet voortzetten. Vlak voor rust herstel de Good Luck zich sterk en via twee afstand schoten van de uitblinkende Arjan Zondervan kon men gaan rusten met een 7-5 voorsprong. De rust leek de ploeg uit Middelhamis goed te doen, want in de eerste tien minuten van de tweede helft lukte alles. Goed corabinatiespel en perfecte schoten zorgden er voor dat Good Luck snel afstand nam van ADO. Bij een 13-7 tussen stand leek de wedstrijd ook beslist en nam Good Luck iets gas terug, ADO gooide vanaf dat moment alle tactische plannen over boord en ging alles of niets korfbal spelen. Dit ging gepaard met flink wat strijd en er werden felle duels uitgevochten. De tactiek van ADO leek te werken, want vanaf dat moment vielen de ballen wel door de korf. Gelukkig bleek Good Luck goed mee scoren en behield een geruststellende marge over. In de laatste minuten verkleinde ADO de achterstand nog van 17-13 tot de uit eindelijke eindstand van 17-15. Good Luck heeft de gehele wedstrijd voor gestaan en nam terecht de 2 punten mee naar Middelhamis. Coach Jan de Leeuw was zeer tevreden met deze cruciale zege. Met de behaalde punten stijgt men weer een plaatsje op de ranglijst en behoud met deze zege aansluiting met de middenmoot. Don derdag 9 december zorgde Good Luck ook nog voor een stunt in de strijd om de Rotterdams Dagblad Bokaal. Men won het duel tegen eerste klasser RWA uit Rhoon met 18-15 en verbaasde daarmee vooral zichzelf. In combinatie met de zeges op Saggita en ADO kan gesproken worden een zeer succesvolle week. Doelpuntenmakers: Jan-Willem de Vos (4), Marcel Kjevit (3), Lies- beth Los (2), Britt Abbas (2), Heidi Kamerling (2), Nico Overduin (2), Arjan Zondervan (2). Musicus en docent muziek Mar van der Veer zal vertellend en illus trerend de luisteraars meenemen op een tocht die begint in de kerst periode van het jaar 1734 toen in de kerken van Leipzig voor het eerst - verdeeld over een aantal feestdagen - het Weihnachtsoratorium van Bach werd uitgevoerd. In deze vierde Nieuwe Kerk Lezing - ditmaal in kerstsfeer - zal geprobeerd worden de luisteraars met andere oren naar dit beroemde kerstwerk te laten luisteren, namelijk op de manier waarop men in de tijd van Bach (de 18e eeuw) met muziek omging. Hoewel het Weihnachtsoratorium tegenwoordig in velerlei opnames te verkrijgen is wordt de essentie van het werk vaak gemist omdat men niet genoeg meer bekend is met leef- en luisterwereld van Bach's tijd. Voor de nieuwe luisteraar zal de muziek een ontdekking zijn, voor de geoefende luisteraar een verdieping. Via een muziekinstallatie zullen fragmenten besproken worden aan de hand van de beste opnamen van de laatste tijd: die van de Philippe Herreweghe en de Nederlandse barokspecialist Ton Koopman. De avond zal meer een vertelling wor den dan een lezing. Aan de hand van kleine fragmentjes wordt de bedoeling van Bach duidelijk gemaakt. De bezoekers ook informatie op papier krijgen, tekstdelen en fragmenten van de partituur. Ongetwijfeld zal aan de orde komen het probleem van de 'parodie' Feit is dat veel muziek uit het Weihnachtsoratorium niet oorspronke lijk voor kerst geschreven is maar een bewerking of zelfs letterlijke overname van wereldlijke werken is die Bach eerder schreef. De wereldlijke tekst werd vervangen door een geestelijke tekst. Hoe is dat te verklaren in het kader van het levenswerk van Bach die eer der in zijn leven de grote passionen had geschreven die wel originele muziek bevatten? Welke delen schreef Bach wel origineel voor het Weihnachtsoratorium en komt de kerstgedachte in de andere, bewerkte delen wel voldoende naar voren? Of juist beter? Aan welke elementen van het kerstgebeuren besteedt Bach specifieke aandacht? En welke delen slaat hij over. De Nieuwe Kerk Lezing rondom het Weihnachtsoratorium begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 3 euro. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het onderhoud van de kerk. De eerste pagina van het tekstboekje dat de luisteraars de eerste keer (1734) in handen krijgen bij de uitvoering van het Weinachtsoratorium. Ongenaakbaar ligt de dijk in de waterige winterzon. Links de Van Pallandtpolder, rechts het Haringvliet. Er dobbert een motorbootje met twee als poolreizigers geklede hengelaars. "Het is daar vijfentwintig tot dertig meter diep," zegt Ed de Meijer van de provincie Zuid-Holland. "Als je buitendijkse natuurgebieden zoals de Meneersche Plaat en de Westplaat met elkaar moet verbinden, kan dat eigenlijk alleen door binnendijkse zones aan te leggen." Ed de Meijer en zijn tegenhanger bij het waterschap, Eric van der Mei], staren over het geploegde akkerland onder aan de dijk. Beide heren werken aan de omvorming van 17 hectare Van Pallandtpolder tot natte natuur. "Hier komt dus een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur op ons eiland," vertelt Eric van der Meij. "Een nat overgangsgebied dat niet alleen land- of waterbeestjes aantrekt, maar ook de bijzondere plantjes en dieren die van allebei houden." Echte Deltanatuur dus, die buitendijks met binnendijks gaat verbinden. Links: Erie van der Meij - rechts: Ed de Meijer Iedereen blij? "Nou nee. Goeree-Overflakkee heeft een gespannen verhouding met natuurontwikkeling." Eric van der Mei] weet dat vanuit de eerste hand. Jarenlang was hij nauw betrokken bij de ruilverkaveling die tussen 1976 en 2001 werd uitgevoerd. "Ik begrijp heel goed dat veel boerenondernemers het gevoel hebben dat zij net klaar zijn. Ze vragen zich af waarom nu alweer grote gebiedsdelen op de schop moeten." Maar dat komt, zo menen Eric van der Meij en Ed de Meijer, omdat een ruilverkaveling zo'n ongelooflijk langdurig proces is. "Als het na twintig jaar af is, dan is zo'n project al weer ingehaald door de tijd," steil Ed de Meijer. "In de tussentijd is het inzicht ontstaan dat ons land te kunstmatig aan het worden is. Door de groolschalige herinrichting is het landschap eentonig geworden, het water beheer verloor zijn flexibiliteit en de kwaliteit van het oppervlaktewater holt achteruit. Zowel buitendijks als binnendijks." Met een meer natuurlijke inrichting kan een gedeelte van deze negatieve gevolgen ongedaan worden gemaakt. "Meer natuur en een betere kwaliteit water gaan hand in hand," meent Eric van der Meij, "de natuurlijke veerkracht moet weer terugkeren in ons watersysteem." Maar was het dan niet slimmer geweest om dat meteen met de ruilverkaveling op te pakken? Eric van der Meij: "Daar was twintig jaar geleden absoluut geen draagvlak voor. Dat moet je ook kunnen begrijpen. Dit was een productielandschap in een tijd van schaalvergroting. Er was dringend behoefte aan grotere aaneengesloten percelen met brede wegen voor de almaar toenemende mechanisatie. Natuur, dat stond op de achtergrond, men wilde grote openruimtes. Dat karakteriseert het eiland nu. Je kunt niet zeggen dat die ideeën fout waren. Het hoorde bij de inzichten van die tijd." Ed de Meijer: "Net zo goed als we het landschap nu aanpassen aan nieuwe inzichten die horen bij deze tijd." Zo zijn volgens hem natuur- en waterbeheer steeds meer sturend aan het worden bij het inrichten van onze leefomgeving. "Denk aan de klimaatverandering. We moeten water kunnen bergen tijdens natte perioden, zoals we bijvoorbeeld in dat beruchte jaar 1998 hadden. Maar denk ook aan droge zomers, zoals die van vorig jaar. Dan wil je juist water kunnen bufferen. En dat lukt alleen als je daar ruimte voor hebt." En daar komt de natuurontwikkeling om de hoek kijken. Door de gelden van Deltanatuur te combineren met de plannen voor de Ecologische Hoofdstructuur en de belangen van het waterschap kunnen in één klap meerdere doelen worden gediend. "Natte natuur zorgt dat meer planten en diersoorten kunnen overleven, je kunt er water bergen en rietoevers hebben een zuiverende werking." Een bijkomend effect is dat het landschap meer diversiteit en uitstraling krijgt. "Dat trekt recreanten die een nieuwe bron van inkomsten worden." Want ook dat is een effect van de schaalvergroting: er komen steeds minder boerenbedrijven die steeds intensiever werken. En dat knaagt aan de werkgelegenheid. Eric van der Meij kijkt om zich heen, zo ver als het oog reikt zien we productiegrond. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de verschillende belangen die hij moet dienen. "De boeren voelen het alsof ze de rekening gepresenteerd krijgen. Als het algemene belang zegt dat er meer natuur en ruimte voor water moet komen, dan moeten boerenbedrijven die daarvan schade ondervinden, gecompenseerd worden." De zone langs het Haringvliet in de Van Pallandtpolder is in de jaren negentig al aangewezen als natuurgebied in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur. Hier komt naast de rij windturbines met financiële hulp van de Europese Unie en Deltanatuur een tweehonderd meter brede strook natuur. Langs het aanvoerkanaal naar gemaal Koert komt een honderd meter brede strook. De inrichting start nog in december en zal ongeveer drie maanden duren. "De bovenlaag van de polder wordt zo'n dertig centimeter afgegraven," legt Ed de Meijer uit. "Deze bouwvoor krijgt een nieuwe nuttige bestemming, misschien wel om een stuk laaggelegen akkerland op te hogen." 'Wat vervolgens overblijft is een ecologische basis met hier en daar wat hoogteverschillen. De natuur zal deze plek zelf inrichten," zo ven/vacht Van der Meij. "Riet en lage begroeiing maakt het hier aantrekkelijk voor allerlei planten en dieren." Op die manier kan de trek en uitwisseling van soorten tussen de verschillende natuurgebieden weer op gang komen. In eerste instantie zal het gebied kunstmatig worden vernat. Maar mocht de aanleg van de zoetwatervoorziening doorgaan, nodig als het kierbesluit wordt doorgevoerd, dan kan de watergang alsnog worden ingepast. Dan ontstaat een nog natuurlijker situatie. Uiteindelijk zal zo op de noordrand van het eiland een natuurlijke verbindingszone ontstaan van de Kwade Hoek tot aan de Hellegatsplaten. Achter ons op het Haringvliet slaat een motor aan. De vissers hebben het ondanks de dikke kleren toch koud gekregen en koersen naar de haven van Middelhamis. Een rimpeling gaat over het spiegel- gladde water. West-Nederland verstedelijkt in hoog tempo. Er is behoefte aan natuur voor ontspanning en ruimte voor waterberging. De deltawerken hebben voor veel veiligheid gezorgd. Dat zal ook zo blijven. Er is echter ook een keerzijde aan de indamming: veel kenmerkende getijdennatuur ging verloren. Daarom is het project Deltanatuur gestart, voor mens, dier en plant. Overheden en maatschappelijke organisaties werken in Deltanatuur samen aan de ontwikkeling van robuuste, waterrijke natuur in de mondingen van Rijn en Maas. Als de zeearmen weer open zijn kan de ecologie zich herstellen. Planten en dieren, die bij getijdengebieden horen, komen terug. Rond 2010 is samen met de streek zo'n 3000 hectare nieuwe natuur gemaakt in de Zuid-Hollandse Delta. Samen met de streek betekent: elkaar opzoeken. Daarom publiceert Deltanatuur over een aantal ontmoetingen met betrokken streekbewoners. Wat vinden we eigenlijk van Deltanatuur? Gaan de plannen niet ten koste van de veiligheid in het gebied? Blijft er wel ruimte voor de boer? Mogen we straks die gebieden nog wel in? Reageren op Deltanatuur? Of wilt u Deltanatuur ook wel eens ontmoeten? Stuur dan een email naar deltanatuur@lnvzw.agro.nl of bel naar 010 - 402 63 48

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 9