Prijswinnaar de lucht in Ooitgensplaat kreeg z'n tweede Fort, Rode Kruis start campagne tegen eenzaamheid Amateur-oiiianisten toonden weer hun beste kunnen tijdens 14e regionale oi^elconcours te Oude-Tonge (^evmgemM iMdetaiga EIIAnDBI-tllEUWS Leo Fijen spreekt in Zierikzee Uitslagen Oostmoer Eenzaamheid Verschil Website Vlooienmarkt éénmalig verplaatst naar De Fazant •3fa.iga.-<rilogxe deel 2, •'*afli'tó(;ïifiWSn?n«i*jflMij«.;r.. PAGINA 5 DINSDAG 2 NOVEMBER 2004 Het bruidspaar Reinier van der Veer uit Goedereede en Henny Meijer uit Ooitgensplaat zul len wel even hebben opgekeken toen ze na hun huwelijksdag, afgelopen woensdag, bij hun woning arriveerden aan de Prunuslaan in Ooitgensplaat. Natuurlijk, ze zullen daar in de ach terliggende tijd wel het een en ander aan hebben aangepast naar hun eigen wensen en verlan gens, maar van een verbouwing tot kasteel konden ze zich vast niets herinneren... Toch doemde plotsklaps een kasteelachtig bouwwerk op, toen ze bij hun woning aankwamen! U begrijpt 't waarschijnlijk al: een grapje van vrienden van het bruidspaar. Ze hadden voor het huis een heuse, stoere, kasteelpoort nagemaakt, compleet met kantelen erop en een toegangs hek erin. Als variant op de kasteelnaam 'Loevestein' hadden ze aan deze Plaatse burcht de naam 'Liefdestein' toegekend, en dit geheel ook nog eens voorzien van sfeerverlichting, zodat het in 't donker nóg fraaier oogt. Dit alles als 'unieke verrassing' voor het bruidspaar, zo legden de vrienden uit, die zich voor deze gelegenheid presenteerden als 'Vriendengroep van het bruidspaar'(foto Persburo Flakkee) Handelingsverlegenheid is de belang rijkste sta-in-de-weg tussen mensen met en zonder een handicap of een chronische ziekte. Daardoor zijn er meer eenzamen onder deze bevol kingsgroep dan gemiddeld in Neder land. Dat blijkt uit een onderzoek door het Nederlands Rode Kruis. Onder de titel 'Maak contact' start het Rode Kruis op 1 november een landelijke campagne om die barrière te slechten. Jacko van Dijk wordt dagelijks met hande lingsverlegenheid geconfronteerd. Hij werkt bij een communicatie- en implementatiebu reau en kan door spierziekte zijn spieren niet gebruiken. Jacko: "Laatst wilde een vrouw mij een hand geven in een ruimte met veel lawaai. Ik kon die uitgestoken hand niet beantwoorden, maar wist dat door het lawaai niet kenbaar te maken. Zij bleef staan met uitgestoken hand en kreeg langzaam een rood hoofd. Dat was voor ons alle twee heel vervelend." Dit is maar een voorbeeld. Maar het illustreert waarom chronisch zieken en gehandicapten in een sociaal terecht kunnen komen. Het Rode Kruis is al jarenlang actief in het bestrijden van eenzaamheid. Bijvoorbeeld door mensen te bezoeken in verzorgingste huizen of thuis, boodschappen met hen te doen of gewoon voor een spelletje. Zo wordt Ineke van Zuyl (60) iedere week bezocht door Marlies Janssen (20), HBO studente maatschappelijk werk en al jarenlang vrij willigster voor het Rode Kruis. Ineke heeft MS en zit al 10 jaar in een rolstoel die ze bedient met haar hoofd. Behalve van Marlies krijgt ze nooit bezoek. Marlies: "Eerst vond ik het moeilijk om Ineke te benaderen. Hoe doe je dat? Later vond ik het griezelig om samen naar buiten te gaan. Die verantwoor delijkheid voelde zwaar. Die angst is nu wel over". Ineke is blij met het bezoek."Ik luis ter graag naar Marlies' studieverhalen. Jon ge mensen zijn nog niet zo voorgeprogram meerd. Tegenwoordig gaan we meestal naar buiten. Marhes op de fiets en ik ernaast in mijn rolstoel." Bijna 20.000 Rode-Kruisvrijwilligers zijn jaarlijks actief voor ongeveer 55.000 men sen met een handicap of chronische ziekte. Maar iedereen kan contact maken. Daarvoor hoefje geen vrijwilligerswerk te doen bij het Rode Kruis. Anna Kodde, woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis: "Waar het om gaat is dat veel mensen zich ongemakkelijk voelen om het contact aan te gaan met iemand die er anders uitziet dan zij zelf. Daardoor voelen mensen zich vaak nodeloos eenzaam. Terwijl het voor iedereen is weg gelegd om contact te maken. De praktijk, zoals wij die kennen met al onze vrijwilli gers, wijst uit dat het vaak kleine dingen zijn die het verschil maken tussen met een boog om iemand heenlopen of contact maken. Voor de ander is dat wel een wereld van ver schil. Het Rode Kruis nodigt heel Nederland uit die stap te maken. Maak contact, omdat dat heel gewoon is. Bijvoorbeeld via een speciale website die van 1 t/m 21 november bereikbaar is via www.rodekruis.nl. Daar kunnen oproepen worden geplaatst en contacten worden gelegd. De website is bedoeld voor mensen met en zonder handicap of chronische ziek te. Iemand kan niet zelfstandig naar de film en plaatst een oproep. Misschien wil iemand een gehandicapte uitnodigen voor een zeil tocht. Ook bekende Nederlanders worden door het Rode Kruis gevraagd om mee te werken. Jacko van Dijk denkt erover om een oproep te plaatsen. Jacko: "Stappen met Henk Westbroek lijkt mij wel wat. Hij werkt in hetzelfde gebouw als Üc en hij lijkt me een gezellige vent." Mensen die op een andere manier hun steen tje willen bijdragen, kunnen helpen met de vele activiteiten van het Rode Kruis. Activi teiten die eenzaamheid helpen bestrijden. Ook in uw plaats organiseert het Rode Kruis veel. Voor meer informatie www.RodeKruis.nl In plaats van in het sportcentrum De Eendraght wordt op zaterdag 6 november de maandelijkse vlooien markt gehouden in Sporthal De Fazant aan de Fazantenlaan. Dat de Hellevoetse vlooienmarkt in een behoefte voorziet blijkt elke keer weer uit de overweldigende belangstelling die bestaat, zowel bij de bezoekers als bij de deelnemers. Vele tientallen standhouders zien telkens weer hun overtollige goederen van eigenaar veranderen. De vlooieimiarkt, al jaren enorm populair, is geen markt zoals eenieder welhaast kent, maar een markt waar particulieren hun overtollige spulletjes aan de man kunnen brengen. Ook verenigingen maken veel vuldig gebruik van dit soort markten om b.v. restanten van hun eigen rommelmark ten, fancy fairs etc. te slijten. Particulieren die vanuit hun hobby dingen vervaardigen of b.v. een verzameling op willen ruimen, kunnen ook inschrijven voor een plaats op de vlooienmarkt Voor de vlooienmarkt kunnen alleen parti culiere standhouders geplaatst worden, die hun overtollige goederen willen verkopen. Er mogen bedrijfsmatig geen goederen worden verkocht. De vlooienmarkt in Hellevoetsluis is voor het publiek geopend van 9.00 tot 14.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 1,50 per persoon. Voor meer informatie kan men bellen met Kwekel Evenementen, tel 0181 - 313742. De eerstvolgende vlooieiunarkt wordt gehouden op zaterdag 4 december en dan weer als vanouds in de Eendraght. Op woensdag 10 november 2004 zal de bekende presentator en eindredacteur van het televisieprogramma Kruispunt, Leo Fijen, om 20.00 uur een lezing houden in de Nieuwe Kerk te Zierikzee. Leo Fijen zal deze avond spreken over 'De reis van je hoofd naar je hart'. Zijn lezing over een leven vanuit spiritualiteit is opgebouwd aan de hand van zijn gesprekken met klooster lingen. Fijen zocht Nederlandse kloosterlin gen op in buitenlandse abdijen en vroeg hen naar hun geloofsverhaal. Spraakmakend waren ook de uitzendingen waarin bekende Nederlanders door Leo Fijen werden uitge nodigd om enkele dagen in een klooster te verblijven en iets te vertellen over hun erva ringen. Het televisieprogramma Kruispunt is al jaren het best bekeken televisieprogramma over kerk en samenleving. Achter dat succes gaat de keuze schuil om steeds de camera te richten op mensen. Hen te laten zien in hun zoektocht naar geloof, in hun keuzes op de indringende momenten van het bestaan. Leo Fijen heeft in enkele boeken die benadering toegelicht. Hij schreef onder meer in "Het wonder van Maartensdijk" (uit 2001) over de wederopbouw van een geloofsgemeen schap door uit te gaan van de levenssituatie van mensen. Ruimte geven aan de kracht van nieuwe rituelen zonder de vertrouwd heid met de oude bronnen te verwaarlozen. In Zierikzee zal zijn verhaal ook een weer gave zijn van zijn persoonlijke spirituele zoektocht. Een reis langs dertien abten en abdissen in Nederland (waarvan hij verslag deed in het aansprekende boekje: Hoe word ik gelukkig? (uit 2003)) en langs Neder landse Godzoekers op paradijselijke plek ken in Europa (waarover zijn nieuwste boek zal gaan: De reis van je hoofd naar je hart (verschijnt december 2004). Muzikale medewerking aan deze avond ver leent het Willibrorduskoor o.l.v. Wim Boer. In verband met de kosten moet een kleine vergoeding worden gevraagd van 3,50. Voorverkoop via Boekhandel De Vries in Zierikzee Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Nieuwe kerk Zierikzee. Opnieuw is binnen de landsgrenzen maar weer gebleken dat Goeree- Overflakkee een gebied bij uitstek is waar een bloeiende orgelcultuur heerst. Eilandbreed, en ongeacht de 'gezindte', neemt het orgel in veel gezinnen een belangrijke plaats in. En uit verschillende van die gezinnen hebben zich in de afgelopen tijd diver se deelnemers opgemaakt voor het regionale amateur orgelconcours, dat vorige week zaterdag - al weer voor de veertiende maal - gehouden werd in de Hervormde kerk te Oude-Tonge. Het Oude-Tongse orgelconcours wordt om de twee jaar georganiseerd door de Vereni ging Van Orgelvrienden en staat open voor amateur-organisten die woonachtig zijn op Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland. Voor het con cours van afgelopen zaterdag hadden zich echter uitsluitend deelnemers vanuit Goe ree-Overflakkee aangemeld, dertien in totaal. En de muzikale prestaties die zij op het fraaie Frobenius-orgel te Oude-Tonge neerzetten, logen er opnieuw niet om. Na elk concours blijkt de telkens anders samenge stelde jury weer verrast te zijn over het niveau waarop amateur-organisten van Goe ree-Overflakkee de orgeltoetsen weten te beroeren. Zo ook nu weer. De jury voor het concours van jl. zaterdag bestond uit de heren Erik van Bruggen, organist van de Waalse Kerk te Leiden, en Bas de Vroome, organist van zowel de Oude als de Nieuwe Kerk te Delft. Overigens kent dit orgelconcours geen eer ste, tweede en derde prijs; dit om het wedstr ijdelement zo klein mogelijk te houden. Alleen worden de drie hoogst scorende deel nemers bekendgemaakt - zonder het behaal de puntenaantal dus - en die krijgen alledrie dezelfde (aanmoedigings)prijs uitgereikt. Dat was ditmaal het fraaie boek 'Toegang tot het orgel', van de Leeuwardense organist/ orgelbouwadviseur Jan Jongepier. Daar naast mogen de winnaars 's avonds, samen met de juryleden, een presentatieconcert geven, eveneens op het Frobenius-orgel. Deelnemers aan het Oude-Tongse orgelcon cours spelen zowel een verplicht als een vrij orgelwerk. Als verplicht werk kon thans worden gekozen uit één van de bewerkingen uit 'Psalmen voor orgel' van de Nederlandse organist wijlen Cor Kee, of één of twee bewerkingen uit 'Psalm Variations from De winnaars van hel regionale amateur orgelconcours Oude-Tonge 2004: v.l.n.r. Matthias Stout, Leny van Wijk en Maps Hameeteman. Lynar B7' (koraalvariaties van Nederlandse afkomst rond 1600). Het vrije orgelwerk dat de deelnemers kozen, mocht niet langer duren dan 10 minuten. En zo probeerden ze zaterdag van 's mor gens kwart voor tien tot 's middags vijf uur naar beste kunnen de orgelwerken 'neer te zetten', waarop de deelnemers zich al gerui me tijd hadden voorbereid. Opmerkelijk genoeg speelden de 'kandidaten' als vrij werk uitsluitend barokke orgelmuziek, van de componisten J.S. Bach, N. Bruhns, D. Buxtehude, A. v.d. Kerckhoven, J. Pachel- bel, J.A. Reincken en Chr. Ritter. Eveneens opmerkelijk was dat tijdens dit concours de behaalde puntenaantallen betrekkelijk dicht in eikaars buurt lagen. En verder is het aar dig om te vermelden dat het orgelconcours Oude-Tonge zaterdag heel wat nieuwe gezichten te zien gaf van deelnemers die achter de klavieren plaatsnamen. En daarvan kwamen als winnaars uit de bus Maps Hameeteman (63) uit Middelhamis, Matthias Stout (16) uit Goedereede en Leny van Wijk (18) uit Herkingen, alledrie orgel- leerlingen van de Flakkeese musicus/ muziekleraar Paul Kieviet. Maps Hameete man speelde als vrij werk het koraalvoorspel 'Kyrie Gott heiUger Geist BWV 671 van J.S. Bach en als verplicht werk Psalm 45 van Cor Kee. Matthias Stout speelde als vrij werk de Praeludium in e van N. Bruhns en als ver plicht werk Psalm 33 van Cor Kee. Dit laat ste koos ook Leny van Wijk als verplicht werk, terwijl zij als vrij werk speelde 'Vom Himmel hoch da komm' ich her' BWV 769, var. 1, 2 en 4 van J.S. Bach. Tijdens het pre sentatieconcert 's avonds speelden de win naars het orgelwerk van hun vrije keus, alleen Leny van Wijk speelde het verplichte werk. De winnaars kregen hun prijs uitgereikt door André Kastelein, penningmeester van het Paul van Hessenfonds van de Lionsclub Goeree-Overflakkee. Immers, het regionale amateur orgelconcours Oude-Tonge wordt financieel mogelijk gemaakt door het Paul van Hessenfonds, dat ten goede komt aan sociaal-culturele doeleinden op Goeree- Overflakkee. De Vereniging Van Orgel vrienden prijst zich als organisator van het concours dan ook gelukkig met de financiële ondersteu ning uit dit fonds. Immers, hierdoor is het mogelijk om studerende organisten blijvend een grote stimulans te bieden en de bloeien de orgelcultuur op het eiland van positieve impulsen te voorzien! Uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proef F2, gehouden op zaterdag 30 oktober in Manege Oost- moer, Oostmoersedijk 2a te Stad aan't Haringvliet. Voor deze proef dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210. Groep 1: Michelle Valstar, Bessie, 241 pnt; Ruth Moerland, Tirza, 239 pnt; Jasmijn Kindt, Lilly, 237 pnt; Marlies Drooger, Ster re, 230 pnt; Maaike Huisman, Anton, 229 pnt; Willianne Smit, Bobbie, 226 pnt; Isa- beau Emest, Doppette, 223 pnt; Melissa Heijstek, Katinka, 222 pnt; Anne Lammers, Tazz, 221 pnt; Sanne Bal, Zipora, 220 pnt; Patricia Tichem, Sterre, 219 pnt; Joyce de Vos, Diamond, 219 pnt; Thamar Toonen, Tirza, 219 pnt; Meike Korteweg, Bermie, 216 pnt; Marjolein v. Noord, Sterre, 216 pnt; Romy Emest, Tazz, 216 pnt; Laurina Loker- man. Diamond, 215 pnt; Esra Giljam, Lady, 213 pnt; Lysanne den Haan, Karine, 210 pnt. Groep 2. Deze kandidaten hebben tevens allemaal het diploma F2 behaald. Valerie Verweij, Mickey Boy, 237 pnt; Denise Meijboom, Tirza, 232 pnt; Marloes v. Woer den, Mickey Boy, 227 pnt; Bianca Pieterse, Dynamite, 225 pnt; Gabrielle de Groot, Tazz, 223 pnt; Marloes v. Eek, Kim, 221 pnt; Sharona Jansen, Spikkel, 221 pnt; Brit tany Schaap, Bobbie, 219 pnt; Chloe Hardij- zer, Bobbie, 219 pnt; Amanda Tanis, Karine, 218 pnt; Lisa Breeman, Tirza, 215 pnt. Fabert Mode op D'n Diek in Middelhamis heeft afgelopen zaterdag een vliegticket voor twee personen overhandigd aan Leen Albregts, eveneens uit Middelhamis. Het kleding merk Seals, dat twee jaar geleden op de markt kwam, wilde middels een ludieke actie meer naamsbekendheid krijgen en stelde 12 vliegtickets ter beschikking. De bestemming mochten de wiimaars zelf bepalen, als het maar een bestemming was waar Swiss Air op vliegt. Verkooppunten van het merk en hun klanten maakten kans op deze prijs, want er zouden drie verkooppunten een kans maken en drie klanten van deze verkooppunten. In Middelhamis viel Leen Albregts dus in de prijzen. Zaterdag jl. nam hij zijn prijs in ont vangst uit handen van de heer Fabert en de heer Reintsma van Seals. ifmo Persbun, nakkee) Een paar kameraden die op hun kamer zijn ingedeeld komen bij hen zitten om een kort praatje te maken. Rupert Reinhardt vraagt: 'Hebben juHie ook iets over dat melden gehoord? Het moet waar zijn. Ik ben auto monteur. Wie weet, kunnen ze mij gebmiken.' 'Ja', zegt een ander: 'Men weet te vertellen dat wie zich meldt, gaat samenwerken met de Russen. Dan zal er voor hem zeker weleens iets afvallen. Een üter kool soep en vijf sneetjes zwart brood is geen koningsmaal tijd. Als ze ons niet meer te bikken geven, halen we hier geen van allen de eindstreep. Stel je voor, sigaret ten, brood en al die luxe dingen. Het is ook voor de Russen geen vetpot, maar als je voor hen en met hen werkt zet je maar een zielig gezicht; misschien dat ze dan een stel armoedzaaiers als wij vol stoppen.' De jonge gevangene lacht vergenoegd bij de gedachte zich weer eens dik te kunnen eten en na de maaltijd een lekker sigaretje te roken. 'En weet je', voegt Hans Pinter eraan toe, 'de Russen zijn gelijkberechtigd; maimen en vrouwen oefenen dezelfde beroepen uit.' Hij wrijft zich in de handen. 'Beste jongen', valt zijn maat hem in de rede, 'stel je daarvan niet te veel voor; of beter: houd je vingers thuis; het is voor ons ten strengste verboden om ook maar enig contact met de Russen te hebben. Als jij je grijpgrage handen naar zo'n Russin uitsteekt, zullen haar broedertjes kameraden jou gewis tegen de muur zetten.' 'Och wat, kerel, klets niet. Als de vrouwtjes mij te zien krijgen, raken ze helemaal op hol, let op m'n woor den.' Hij gniffelt. 'Ik zal wel niet veel kans maken om hier weg te komen. De ben horlogemaker', voegt hij er veelbeteke nend aan toe. Karl schiet in een bulderende lach: 'Kerel, jij komt juist als geroepen. Sinds wij krijgsgevangen zijn gemaakt, hebben de Russen al onze horloges 'geleend'; en er is hier niemand die zo'n ding kan maken. Juist jij bent de man die hier een belangrijke functie gaat vervullen.' Hans Pinter kijkt hem ongelovig aan. Blijkbaar moet hij over wat Karl zegt diep nadenken: 'Nou, je kunt best eens geUjk hebben. In ieder geval ga ik mij mel den, je kunt immers nooit weten.' Franz heeft slechts geluisterd. Het enthousiasme van zijn kameraden kan hij in het geheel niet delen. Voor hem zitten er te veel addertjes onder het gras; je weet immers niet wat de Russen van plan zijn. De hele middag houdt het onderwerp hem bezig. Als het eens mogelijk zou zijn om hier zijn geliefde beroep te kunnen uitoefenen? Deze prachtige wouden te mogen bewerken? Inderdaad er iets geweldigs van maken? Hij zucht. Terwijl hij met Karl zware stukken hout op een grote hoop stapelt, laten de gedachten over dit onderwerp hem niet los; en hoe meer hij erover nadenkt, des te meer krijgt het idee zijn belangstelling. Maar als het een scheiding met Karl-Heinz, die zijn best kameraad is geworden, inhoudt, zal hij van een aanbod om werk- verbetering te krijgen, geen gebruik maken. Dat neemt hij zich voor. Moe na een dag hard werken, sjouwen ze naar het kamp. Als ze buiten het bos komen, op de open vlakte, waar hun verblijven achter een metershoge prikkel draadversperring Uggen, dwarrelen grote stofwolken op, ontstaan door de honderden voeten die door het zand sloffen. Voor hun barak worden ze militair opgesteld en geteld, een gebeuren dat meerdere keren per dag plaatsvindt. Na het tellen is het regel, dat ze naar binnen mogen om zich te wassen. Daarna wordt het eten uitgedeeld. Nu brult de barakcommandant dat er nog enkele orders behandeld zullen worden. Een Russische sergeant komt aanlopen met een vel papier dat hij aan de barakcommandant geeft. 'Hier, jij dit voorlezen', gebiedt de man in gebroken Duits. De barakcommandant, eens luitenant bij de pantser- troepen, groet correct en neemt het papier in ontvangst. Na zich naar de gevangenen te hebben omgekeerd begint hij met stemverheffing de tekst voor te lezen. 'De Duitsers, die grote delen van ons vaderland heb ben verwoest en nu zijn ingeschakeld bij de wederop bouw van Rusland, valt de grote eer te beurt om in hun eigen vak aan deze wederopbouw te mogen deelne men. Vanavond nog zullen de Russische officieren een aantal uwer op de commandantura ontvangen, ten ein de te zien of u waardig bevonden wordt hiervoor in aanmerking te komen. De lees de namen op van hen die om zeven uur hier op het plein klaar moeten staan om zich te melden. Verdere gegevens zullen ter plaatse worden verstrekt.' Dan worden de namen van hen die deze eer te beurt is gevallen, voorgelezen. 'Muller, Heinrich. Schmidt, Peter. Reinhardt, Rupert. Fischer, Franz.' Er zijn op de honderd man die in hun barak wonen, een vijftiental uitverkorenen, die zich reeds een uur later bij de commandantura moeten melden. Nu kunnen ze zich naar binnen begeven om te eten. In lange rijen wachten ze tot hun blikken schaal volge- schept wordt met een liter koolsoep. Een Russische wacht houdt op de uitdeling toezicht. Na het uitdelen heeft hij zijn dienst erop zitten, zodat hem er alles aan gelegen is dat er haast wordt gemaakt. Zo nu en dan duwt hij jeen gevangene met de kolf van zijn machi nepistool in de rug om hem tot spoed te manen. 'Dawai.' Opschieten. De gevangenen laten zich dit alles welgevallen. Ze ontvangen hun watersoep en al is de voedingswaarde gering; het geeft een hoop vulling in de maag en het vooruitzicht om dadelijk te kunnen eten stemt hen mild. Men is in krijgsgevangenschap niet verwend. Slechts eten is belangrijk en wie zijn bak soep ontvangen heeft voelt zich weer een ogenblik een ander mens. Maar oytT een paar uur zal de honger weer in de ingewanden rommelen, en zullen ze gelaten op bed wachten tot ein delijk de slaap een onderbreking brengt in een leven dat bestaat uit werken en honger lijden. De mannen, die zich om zeven uur moeten melden, gaan naar buiten. Het is zaak om op tijd aanwezig te zijn. Wachten doen de Russen niet en wie zich niet aan de gegeven bevelen houdt, wordt gestraft. En ook daar in zijn de Russen niet kinderachtig. Zelfs het kleinste vergrijp kan tot opsluiting leiden, of men ranselt de gevangenen met de zweep af. De methodes die men gebruikt om de orde te bewaren zijn hardhandig en zeer effectief. Zo goed als in hun vermogen ligt, hebben ze zich opge knapt. De Russen staan er op dat de gevangenen zich ten opzichte van hen op z'n best presenteren. Uit andere barakken zijn ook een aantal mannen uitge zocht om dadelijk voor één van de Russen te verschij nen, teneinde beoordeeld te worden op zijn waardig heid, om voor het communisme te werken. Een barakcommandant heeft de groep in het gelid voor de commandantura opgesteld en gaat nu naar het gebouw, waar hij vraagt om binnen gelaten te mogen worden. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 5