LITIE I|t>ÏW lil Bestuurder belandt met auto in haven Middelharnis Turbines worden stuliken lioger 0900-8844 Eerste avond WV's showen wintercollectie www.buijze.nl ENECO 'kleine windspeler' op Goeree-Overflakkee Bedenkingen tegen Fleuren Middelharnis Inhaalwedstrijd HSV De Vïscromte kievit warmte Uniek CD-project Leo-Hans Koornneef Zandsuppletie binnenkort van start chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Diefstal graafmachine Verkeersohgeval Inbraak bakkerij Verkeerscontrole De Commissie Bestrijding Stankover last te Middeltiarnis deelt mee dat veel meer dan 200 bewoners te Middelliar- nis bedenkingen aanvoerden tegen de vergunningverlening aan Fleuren BV. Door deze vele reacties geeft de bevol king aan de overheid en de onderne mer te kennen dat zij er niet mee instemt als het woonklimaat door stank wordt aangetast. Wat gebeurt er met de bedenkingen? 'SPOT REPAIR'. Uw woning of bedrijfspand verkopen? actief in beeld en geluid ENECO Energie is een heus energie bedrijf, voor Nederlandse begrippen een gigant zelfs. Dat laat zich aanzien: de onderneming is gevestigd op een architectonisch vooruitstrevend bedrijventerrein in Capelle a/d IJssel, aan een straat die Rivium Quadrant heet, en het kantoor is imposant. Wap perende bedrijfsvlaggen gidsen de bezoeker naar dit gebouw, dat met tien etages hoog de horizon in torent en vanaf de Van Brienenoordbrug herkenbaar is. Op Goeree-Overflak kee is ENECO Energie evenwel een 'kleine' windspeler. Het bezit er twee windparken: vijf windturbines bij Herkingen, twaalf bij Middelharnis. Sowieso heeft ENECO Energie in de wereld van windenergie een beperkte rol: het is meer een handelsbedrijf dan een energieproducent. Dit maakt ENECO Energie op het eiland nog niet verwaarloosbaar, integendeel. Als leverancier van gas en elektriciteit en beheerder van de netten is het een fac tor van belang. Dat maakt nieuwsgie rig. Waarom exploiteert ENECO Energie überhaupt twee windparken op Goeree-Overflakkee, en wat heeft het ermee voor? door Gert van Engelen Vernieuwing Groter parkvermogen Milieu Dinsdag 28 september 2004 77e jaargang nr. 7343 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee OUDE-TONGE - Donderdagochtend deed een 29-jarige eigenaar van een bedrijf aan de Oostendesedijk aangifte van diefstal van een graafmachine. De machine werd in de nacht van woensdag op donderdag vanaf een ter rein aan de Oostendesedijk weggenomen. OUDE TONGE - Een veertigjarige man uit Oude Tonge is donderdagavond gewond bij een aanrijding op de Oostdijk. Hij reed op z'n fiets toen een naderende automobilist, een 47-jarige man uit Oude Tonge, hem door de laagstaande zon niet zag en ze frontaal botsten. De fietser kwam op de motorkap terecht en liep verwondingen op aan zijn rechterschouder. De GGD heeft hem over gebracht naar het ziekenhuis in Dirksland. OOLTGENSPLAAT - Zaterdagmorgen ont dekte een 56-jarig personeelslid van een bakkerij op de Dorps weg dat in het pand was ingebroken. Onbekenden hadden een ruit weggehaald, waarna een voorraadkast werd opengebroken en geld werd weggenomen. MIDDELHARNIS - De politie van het dis trict De Eilanden heeft vanaf vrijdagmorgen vroeg tot het middaguur een algemene ver keerscontrole gehouden in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid. Er werd in een niet herkenbaar politievoer tuig in een groot gebied gesurveilleerd. In totaal werden er 19 bekeuringen uitgeschre ven voor onder andere: APK-keuring, over schrijden doorgetrolfken streep; te hard rij den, niet handsfree bellen en door rood licht rijden. II 9 oktober is het weer zover: de eerste OJW avond van dit seizoen! We hebben deze avond een verrassingsact op het programma staan, die zeker de moei te waard is! Allemaal komen dus. De Hoek steen in Middelhamis opent om half 8 haar deuren, om 8 uur starten we de avond. De entree is deze avond 1,-. Ben je veertien jaar of ouder, dan ben je van harte welkom (neem je vrienden en vriendinnen mee)! Natuurlijk hebben we ook dit seizoen weer een aantal leuke avonden voor jullie in pet to, houdt het eilandennieuws dus goed in the picture. We zien jullie de 9e. HET OJW TEAM Aan de klagers bevestigde de provincie dat zij de brief met de bedenkingen ontvangen heeft. Alle bedenkingen worden behandeld en in de definitieve beschikking genoemd. De provinciale overheid weegt de belangen van de burgers nogmaals aftegen die van de ondernemer. Eventueel worden de voor waarden voor de vergunningverlening aan gepast. De provincie verwacht half oktober een definitief besluit over de vergunningverle ning te nemen. Het definitief besluit wordt 6 weken ter inzage gelegd. Dan bestaat voor degenen die eerder bedenkingen indienden nog de mogelijkheid tot het instellen van beroep. De reacties van de bevolking zullen zowel de provincie als Fleuren doen inzien dat alles in het werk gesteld moet worden om in Mid delhamis een gezonder woonklimaat te scheppen. De VVV-ANWB winkels in Hellevoet- sluis en Middelhamis showen op zaterdag 2 oktober de nieuwe Human Nature-win tercollectie. De wintercollectie is voor vrouwen en mannen en bestaat onder meer uit winterjacks, gebreide truien en vesten, overhemden, gevoerde outdoor- broeken, fleece vesten en -truien, diverse waterproof wandelschoenen en wandel- sokken. De kleding voor dames heeft een pasvorm die ook geschikt is voor een maatje meer. De modekleuren zijn deze winter onder meer rood, navy, zwart, bruin en de frisse kleuren oranje, lime groen, fuchsia en turquoise. De tijden van de modeshows zijn: 12.00 uur in Hellevoetsluis en 14.30 uur in Mid delhamis. De locaties: VVV-ANWB Hel levoetsluis, Oostzanddijk 12, tel. 0181- 312318, en VVV-ANWB Middelhamis, Vingerling 3, tel. 0187-484870. Wedstrijdvissers van HSV De Viscromte. Let Op! Zaterdag 2 oktober wordt de gemiste wed strijd van eerder in het seizoen ingehaald. Dit om de competitie weer compleet te maken. Deze telt dus mee voor de corapefi- tie. Er wordt gevist in het Haringvliet bij windmolens van Middelhamis. Inschrijven van 7.15 tot 7.45 en er wordt gevist van 9.00 tot 14.00 uur. Een bestuurder van een rode Citroen is zaterdagmorgen omstreeks 4.15 uur met zijn auto in de (jacht)haven van Middelhamis beland. Komend vanaf de buitenhaven is de bestuur der recht doorgereden waar hij een bocht had moeten nemen. De man ramde met zijn auto een hek en kwam met zijn voertuig in het water onder een loopbmg terecht. De gealar meerde hulpdiensten troffen de man zittend aan de kade aan. Omdat de bestuurder tiiet met zekerheid kon vertellen of hij een passagier bij zich had, werd een zoekactie gestart met het duikteam van de brandweer uit Hellevoetsluis. De duikers, die miin rond de auto het water afzochten, hebben echter niets kuimen vinden. De politie heeft de bestuurder meegenomen voor verhoor (foto persburo Fiakkee). BMH Design, ggi- ^0wmn» 'jn- voor al uw spuitwerk. *C_ P^^4^^ Van auto's en motoren, tot l(eul(ens en meubels. "Meer en meer Nederlanders blijven rijden met kleine schades". Wilt u toch weer netjes rond rijden maar er niet teveel geld aan uitgeven? Dat kan! Wij herstellen uw kleine schade door middel van I^et behulp van een speciale spuittechniek kunnen wij 'de schade plaatselijk herstellen. Kom eens langs voor een vrijblijvende offerte. Pascal 9 Middelharnis 0187 487475 www.bmhdesign.nl Makelaarskantoor Tamboer bcëdiiid makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476.55.5 Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.; {0(87) 482409 E-mail: fnfo@ldev)twarmte.nl www.ki6vttwarmte.nl INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING Hoewel het orgel van de Gereformeerde Kerk in Maasland lang niet zo bekend is al diverse andere orgels in de regio, is dit toch een bijzonder mooi orgel in een kerk met een uitstekende akoestiek. Dit gegeven en het feit dat elke kerk wel wat extra geld kan gebruiken, heeft organist Leo-Hans Koorn neef uit Brielle (en vaste organist van de Protestantse Kerkgemeenschap te Maas land) en de Evenementencommissie van de Gereformeerde Kerk van Maasland tot het gezamenlijk initiatief gebracht een CD op te nemen waarvan de opbrengst volledig ten goede komt van de kerk. Uniek is dat deze CD-productie volledig in eigen beheer door leden van de Gerefor meerde Kerk is uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van professionele digitale apparatuur. Het resultaat is een CD met ruim 70 minuten orgelmuziek, van prachtige meeslepende melodieën tot nummers waar het vuur en de passie als het ware van af spat! De CD met als titel 'The Passion of Organ'is reeds gepresenteerd. Vanaf heden is de CD te koop voor slechts 12 euro. Van elk verkocht exemplaar gaat ruim 9 euro naar de kerk. De CD is te bestel len via tel. 010-5919141. Op deze CD staan o.a. de volgende stukken: Toccata van Wid- or, The Flight of the Bumble Bee van Rims- ky-Korsakoff, Dance Macabre en Le Gygne van Saint-Saens. COMBI OUDOORMMimraol 35 M. (01 tT| 611611 fa 6137» MIDDELHARNIS - Zodra het weer wat beter wordt, kan met de zandsuppletie bij het Flaauwe Werk in Ouddorp gestart worden. Dat maakte dijkgraaf David Goekoop vrij dagmiddag bekend tijdens de Verenigde Vergadering van het Waterschap. "Het wordt haast een traditie dat ik hier iets over vermeld," aldus de dijkgraaf. "Alles is gereed, ook de buizen liggen gereed. Maar helaas is het opjaagstation door storm ver waait. Het ligt nog steeds in de buitenhaven van Stellendam." Zodra de weersomstandig heden verbeteren verwacht de dijkgraaf dat het opjaagstation bij de zuidpunt van het Flaauwe Werk wordt geplaatst en met de zandsuppletie begonnen kan worden. Het benodigde zand zal met grote hopperzuigers worden aangevoerd. Zodra het nieuw gevormde duin op hoogte is zal het Water schap helm inplanten om verstuiving tegen te gaan. Het is mogelijk dat er ook nog stuif- schermen geplaatst worden. Het is de dijk graaf, gezien het slechte weer van dé afgelo pen tijd, niet bekend of alles op tijd gereed zal zijn. Wel verwacht hij dat voor de winter veel zand zal zijn aangevoerd. Op de wittdparken van Eneco, bij Herkingen en Middelhamis, komen minder maar wel hogere windturbines. De werkzaamhe den bij Herkingen zijn inmiddels begonnen, de twaalf windmolens in de Van Pallundt-polder (foloi :ijn hei>in 2005 aan de beurt. Alex W. Brouwer (1975) betoont zich als systeemingenieur een prototypische bètafi- guür. Hij geeft korte, zakelijke antwoorden. In zijn hand houdt hij een wetenschappelijke zakrekenmachine paraat. Brouwer is bij ENECO Energie belast met de ontwikkeling van windenergieprojecten; in business- Nederlands heet zijn functie 'market manager' Windenergie i's voor ENECO Energie ook hoofdzakelijk business, geeft Brouwer onomwonden toe. "Wij produceren bijna niets; wij kopen in. ENECO Energie is een handelsbedrijf dat stroom in- en verkoopt. Dat 'bijna' is het aandeel van onze windpar ken, een stuk of zeven in totaal. De stroom die daarmee wordt opgewekt, ecostroom, verkopen we aan onze klanten." Als het aandeel dan zo klein is, waarom beheert ENECO Energie dan toch nog wind parken? Brouwer, met een air van vanzelf sprekendheid: "Omdat het voldoende lonend is. En omdat we een verantwoordelijkheid hebben tegenover onze ecostroom-klanten." Belastingverlaging ENECO Energie sprong met de aanleg van zijn twee parken op Goeree-Overflakkee - het Herkingse in 1992 en de 'Van Pallandt' bij Middelhamis in 1995 - zakelijk in op de groeiende behoefte onder Nederlanders aan duurzame energie. Duurzame energie is C02-neutraal; zij stoot niet de koolstof dioxide uit die, met andere stoffen, als een "deken om de aarde hangt, waardoor de aar de opwarmt", zoals Brouwer toelicht. Het rijk stimuleerde productie en gebruik van duurzame energie ook nadrukkelijk. Vanaf 1996 probeerde het de vraag ernaar te ver meerderen door op duurzame energie een belastingverlaging tê geven, subsidie dus. Dit werkte, maar niet in de richting die het rijk wenste. Brouwer: "Het subsidiesysteem leidde wel tot méér vraag. In Nederland zijn er nu in totaal zo'n 1,4 miljoen huishoudens die ecostroom gebruiken, van wie 400.000 bij ENECO Energie. Maar het leidde m'et tot veel meer Nederlandse productie, en dat was wat de overheid juist wilde bereiken." Per 1 juli 2003 is het systeem daarom veranderd. en vervangen door de MEP-regeling (Milieuvriendelijke Elektriciteits Produc ten). Brouwer is daar niet rouwig om, bekent hij. "In het oude regime waren er niet voldoende zekerheden, voor de elektriciteitsproducen ten, om te kunnen investeren in windenergie. In de MEP-regeling, die inhoudt dat je sub sidie per geproduceerde kilowattuur krijgt, zijn die er wel gekomen." Eenvoudig gesteld, zegt hij: het wordt financieel aan trekkelijk om meer te produceren, en daar toe: om de bestaande windturbines te ver nieuwen. Dit is dan ook wat ENECO Ener gie gaat doen op Goeree-Overflakkee. Het energiebedrijf wordt ook wel enigszins gedwongen tol vervanging. Brouwer: "Als gevolg van de nieuwe regeling komen wind parken van vóór 1996 niet in aanmerking voor MEP-subsidie. Dat betekent dat de inkomsten van die parken grotendeels weg vallen. Daarom gaan we ze afbreken en opnieuw opbouwen. Ze worden technisch vernieuwd, zodat ze meer opbrengen. Er worden gewoon moderne windturbines neergezet." Visueel zal de vernieuwing onmiddellijk opvallen. De nieuwe windturbines worden hoger. De huidige ashoogte is vijftig tot zestig meter, straks krijgen de molens bij Herkingen een ashoogte van 85 meter, die bij Middelhamis 65 meter. Daartegenover staat dat er minder turbines worden gebouwd. Van de vijf van Herkingen keren er drie terug, de twaalf van Middelhamis worden er acht. De werkzaamheden bij Her kingen zijn inmiddels begonnen, de wind molens in de Van Pallandt-polder zijn begin 2005 aan de beurt. Het inkrimpen van het aantal turbines heeft te maken, zegt Alex Brouwer, met hun grootte. "De nieuwe windturbines hebben meer mimte nodig om vrij te kunnen draai en, en dat komt doordat hun rotorgrootte is toegenomen." De hoogte van een windturbi ne moet opgeteld worden bij de lengte van de wiek om de zogeheten rotortiphoogte te kunnen berekenen. De gemeente Dirksland heeft bepaald dat die hoogte bij Herkingen 120 meter mag zijn. De gemeente Middel hamis vindt vanuit ruimtelijk oogpunt hon derd meter maximaal toelaatbaar. Alleen een nieuwe gondel plaatsen op de oude masten, was geen optie, zegt Brouwer. "Dat is technisch niet mogelijk. Alles is gro ter en zwaarder geworden. Dus je moet van af de fundering alles opnieuw opbouwen, want de masten zijn dikker, de gondels met hun wieken zwaarder." In ander opzicht ver schillen de nieuwe turbines ook. "Ze produ ceren méér elektriciteit, zijn betrouwbaarder en gaan minder snel stuk. Een ander belang rijk aspect is dat ze stiller zijn en gelijkmati ger draaien, ernstiger. De oude turbines draaien zenuwachtig." ENECO Energie neemt zonder weemoed afscheid van de huidige turbines. Brouwen "Die eerste generatie had kinderziektes. Ze waren niet betrouwbaar. Ze stonden te vaak stil, omdat ze technisch niet volmaakt waren. Ze hebben ook minder energie opge bracht dan we verwacht hadden. Financieel was het wel voldoende, maar dat kwam doordat ze met investeringssubsidies zijn gebouwd. De nieuwe generatie is vele malen beter. Ze zijn gewoon betrouwbaar." Met de komst van de modeme turbines zal de productie van windenergie indrukwek kend toenemen. Brouwer tikt cijfers in in zijn rekenmachine. De vijf molens bij Her kingen leveren nu nog een jaarlijkse elektri citeitsproductie van 1,75 gigawattuur (GWh), dat is genoeg voor 550 gezinnen. In de nieuwe opzet stijgt het vermogen per tur.- Alex Brouwer van ENECO Energie: "De nieuwe turbines produceren méér elektriciteit, zijn betrouwbaarder en gaan minder snel stuk. Een ander belangrijk a.spect is dal ze .stiller zijn en gelijkmatiger draaien, ernstiger. De oude turbi nes draaien zenuwachtig. bine naar minimaal 2 megawatt (MW). Dat resulteert in een vertienvoudiging van de elektriciteitsproductie. Windpark 'Van Pal- landt' is nu nog jaarlijks goed voor 8,4 GWh. Door het park te vernieuwen, wordt straks een jaarproductie verwacht van zo'n 35 GWh (elfduizend gezinnen). Andere plannen dan deze vervanging heeft ENECO Energie niet. Brouwer: "Wij bou wen niets nieuws op Goeree-Overflakkee. Er zijn geen locaties te vinden. Wij kunnen ze wel wensen, maar de gemeentebesturen bepalen waar windmolens komen, en ze staan er niet meer toe." Maar stel dat het ENECO Energie wel wordt toegestaan een nieuw park aan te leggen, zou er dan nog verzet ontstaan onder de eiland bewoners? Brouwer schudt het hoofd: "Op het moment dat een park er staat, is er in de regel weinig weerstand meer. Men raakt eraan gewend. Bij nieuwe locaties, is mijn ervaring, staat of valt het met de maatschap pelijke acceptatie. En hoe creëer je dat? Door middel van voorlichting, door mensen te betrekken bij de planvorming. Op Goeree- Overflakkee is voorheen enig verzet geweest, maar je hoort geen wanklachten meer." Ook bij het vervangen van zijn twee wind parken speelt voor ENECO Energie nog onverminderd dat windenergie loont. Vol gens Alex Brouwer gaat het zelfs lonender worden. "Stroom uit windenergie", legt hij de strategie uit, "is duur, maar schoon voor het milieu. Door de vrijstelling van belasting is ecostroom evenwel steeds goedkoper geworden. Want de vrijstelling werd in de loop der jaren steeds hoger, de kostprijs voor de consument dus steeds lager. Uiteindelijk viel ecostroom niet veel duurder uit dan grij ze stroom, opgewekt met kolen en aardgas. Veel klanten van ons maakten daarom de overstap van grijze naar ecostroom, inmid dels zijn het er 400.000. "Hoewel het klantenbestand steeds groter wordt, produceerden wij niet voldoende om die klanten te gerieven.-Om die reden koch ten we duurzame energie elders in, als aan vulling, en dat verkochten we aan onze klan ten tegen een aantrekkelijk tarief. Met het afschaffen van de MEP-regeling is de vraag- stimulering, de prikkel verdwenen. Nu gaan we zélf meer produceren en de productieca paciteit uitbreiden, om onze eigen klanten van ecostroom te kunnen voorzien. Het aan deel windenergie was klein bij ons, maar het wordt groter. En we doen het, in de eerste plaats omdat het lonend is, maar uiteraard ook omdat het goed is voor het milieu."

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1