0900-8844 Terug naar vroeger op de Kop van Goeree Jaarmarkt Dirksland Zeepaardjes ontdekt in Grevelingenmeer Uniek concert in Strijen Ook recordaantal waarnemingen in Oosterschelde Sportduikers jubelend over Zuid-Europees beestje Drukwerk nodié? van het Zuid-Hollands Landschap Kerk Brouwershaven geopend ^^€-2 -^ chr. streekhlad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Politie maakt einde aan illegale houseparty Twee gewonden na aanrijding Verkeerscontrole Demonstratie bij De Wurft Fietser aangereden Uw woning of bedrijfspand verliopen? Open Monumenten Het Zuid-Hollands Landschap stelt op zaterdag 11 september van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de Open Monu mentendag haar monumenten op Voorne en Goeree open voor publiek. Het gaat hierbij om de Biber Bunker bij Oostvoorne, fort Penserdijk bij Brielle, fort Noorddijk bij Hellevoet- sluis en de Schans bij Ouddorp. De Biber Bunker in de Duinen van Oost voorne wordt beheerd door de Historische Vereniging Westelijk Voorne; leden van deze vereniging zullen de openstelling van dit gebouw verzorgen. In het twee verdie pingen tellende blok beton is te zien waar voor deze bunker in de loop van de jaren dienst heeft gedaan. Er is veel materiaal ver zameld uit de tijd dat de bunker in gebruik was als radarcommandobunker. De bunker is te voet te bereiken door de pijlen te volgen vanaf de parkeerplaats aan de Duinoordse- weg/Zandweg te Oostvoorne. Sinds 1969 beheert het Zuid-Hollands Land schap fort Noorddijk en fort Penserdijk. Deze forten, een tweeling in de polder, zijn onderdeel geweest van de Hollandse water linie en zijn gebouwd tussen 1883 en 1886. Als mihtair object hebben de forten slechts op papier hun functie gehad, er is nooit strijd geleverd. Nu vormen de forten een land- schaps- en cultuurelement. Op en rond de forten neemt de natuurwaarde dankzij natuurvriendelijk beheer door het Zuid-Hol lands Landschap nog altijd toe. Scouting Brielle en medewerkers van het Zuid-Hol lands Landschap verzorgen de openstelling van deze bouwwerken. Fort Penserdijk ligt aan de Peltserdijk ten zuiden van Brielle en fort Noorddijk ligt aan de Noorddijk ten noorden van Hellevoetsluis. De Schans bij Ouddorp is door Rijkswaters taat geheel gereconstrueerd met de grond die vrijkwam bij de aanleg van Rijksweg N57. De hoofdvorm bestaat uit een grote wal met vier bastions omgeven door een gracht. Bij zonder is dat de gracht brak water bevat zodat zich hier een afwijkende oeverbe groeiing en dierenleven heeft gevestigd. In het heldere kwelwater komt bijvoorbeeld de Steurgamaal voor. De Schans ligt aan de Oudelandsezeedijk in Ouddorp (vanuit de richting Goederede: bij het stoplicht vóór Ouddorp op de N57 twee keer links afslaan). (door Gert van Engelen) Het kortsnuitzeepaardje, een Zuid- Europese soort die met name voor komt in en rond de Middellandse Zee, rukt op naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren. Sportduikers heb ben in de maanden juni en juli in het Grevelingenmeer twee zeepaardjes aangetroffen, in de Oosterschelde minstens tien. Volgens Peter H. van Bragt van de Stichting Anemoon - een vrijwilligersorganisatie voor marien en ecologisch onderzoek in Nederland - zijn deze waarnemingen uitzonder lijk. In het Grevelingenmeer zijn nooit eerder zeepaardjes gesignaleerd. Gracieus Website wm 4^ Warmer Nieuwe consumentenvoorwaarden van schilders, behangers en glaszetters Drukkerij Gebr. de Waal kan het U leveren! Telefoon (0187) 471020 Zie onze advertentie op pagina 4! Bakkerij Van der Spoel Werkzaamheden bedrijventerrein 'Korteweg' in volle gang Dinsdag 7 september 2004 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overfiakkee Diefstal auto OUDDORP - Zaterdagavond omstreeks acht uur ontdekte een 34-jarige automobilist uit Duitsland dat zijn auto was gestolen. De Duitser had de zilverkleurige Mercedes C200 vrijdagavond op een parkeerplaats in Port Zelande geparkeerd. OUDE-TONGE - In de nacht van zaterdag op zondag hebben politiemensen van het district De Eilanden een einde gemaakt aan een illegale houseparty op de Suisendijk. Omstreeks half drie kwam een melding over geluidsoverlast binnen dat men in de omge ving harde muziek draaide. Ter plaatse trof fen politiemensen een houseparty aan waar onder meer middels een aggregaat en een groot aantal boxen harde muziek werd gedraaid. De aanwezigen werden gesom meerd alles af te breken en weg te gaan, waaraan gehoor werd gegeven. DEN BOMMEL - Zaterdagmiddag omstreeks vier uur ontstond op de Tilsedijk een aanrijding tussen twee personenauto's. Hierbij raakten een 25-jarige man uit Rotter dam en een 20-jarige man uit Ooltgensplaat gewond. De 20-jarige automobilist werd uit de auto geslingerd nadat hij in een bocht op de ver keerde weghelft reed en frontaal botste tegen de auto, bestuurd door de Rotterdammer. De twee automobilisten werden met nog onbe kende verwondingen overgebracht naar het Medi.sch Centrum Rotterdam-Zuid. Verwaarloosde schapen in beslag genomen OOLTGENSPLAAT - Donderdagmiddag werden rond drie uur bij een bedrijf aan de Dorpsdijk vier schapen in beslag genomen. De dieren bleken na onderzoek door een die renarts ziek te zijn. Daar de eigenaar niet bereikbaar was en de dieren direct hulp nodig hadden werden de beesten in beslag genomen. Tegen de eigenaar zal proces-ver baal op worden gemaakt. MIDDELHARNIS - Door politiepersoneel werd donderdagmorgen tussen tien en elf uur een verkeerscontrole gehouden op de Doetichemsestraat. Vijf bestuurders kregen een bekeuring voor het rijden zonder gordel en één voor het parkeren op de stoep. Op zaterdag 11 september vindt er in de Grote of Sint-Lambertuskerk van Strijen een uniek concert plaats. De formatie Friendship (vriendschap) komt die avond naar Strijen om daar, in de fraaie ambiance van het Mid deleeuwse kerkgebouw een avond vullend concert te verzorgen. Wie is de formatie Friendship? Deze for matie bestaat uit een aantal gerenommeer de musici die stuk voor stuk bekendheid genieten van radio, TV en CD. Het orgel wordt deze avond bespeeld door de organist André van Vliet. André van Vliet begeleidde al op zeer jonge leeftijd de erediensten in zijn woonplaats waarna in 1984 een vaste aanstelling volgde. Hij volgde orgellessen bij onder andere Gijs- bert Lekkerkerker en Herman van Vhet. Hierna zette hij z'n studie voort aan het Utrechts Conservatorium. André is een graag geziene begeleider van koorconcer ten waarbij hij zowel op vleugel als op orgel uitstekend uit de voeten kan. André van Vliet zal zowel op het Van Oeckelen/ van den Heuvelorgel een aantal werken vertolken als ook op een elektronisch Johannus kerkorgel. Als afsluiting van de Nationale monumentendag kan het publiek dan de overeenkomsten en verschillen beluisteren tussen het historische pijporgel en een hedendaags muziekinstrument. Op vrijdag 10 september wordt er bij De Wurft Kreatief te Dirksland een demonstra tie gegeven met harmonicamallen door een erkende demonstratrice. Er wordt gewerkt met de vier nieuwste mallen die ook betrek king hebben op de kerstkaarten. De demonstratie duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Dus loop eens even binnen tijdens de openingsuren van de winkel wordt er op die vrijdag een korting gegeven van 10% op al uw aankopen. MIDDELHARNIS - Donderdagmiddag omstreeks kwart over vier raakte op de Industrieweg een 49-jarige fietser uit Mid- delhamis gewond, nadat hij was aangereden door een auto die werd bestuurd door een 24-jarige vrouw uit Middelhamis. Het slachtoffer stak de weg over, maar zag hier bij de auto over het hoofd over het hoofd. De man, die een hersenschudding opliep, is overgebracht naar het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Oiklc klederdrachten en oude RTM-trams brengen Op 11 september sluit de RTM-stoom- tram aan de Brouwersdam het zomer seizoen af met de traditionele manifes tatie rondom de Open Monumenten dag. Bezoekers kunnen vanaf 11.30 uur enkele malen getuige zijn van het vervoer van stukgoed, melkbussen en postzakken per tram. In de RTM-tramtijd werden er veel goede ren van allerlei soort vervoerd en ook nu zul len de vrijwilligers van de museale RTM dit vervoer nieuw leven inblazen tussen de tramremise en station Port Zélande. De kle- derdrachtgroep Eeuwkant komt het eilan den-karakter bij de RTM opluisteren. In het bezoekers terug in de sfeer van tijden van weleer. museum kan de wisseltentoonstelling 'Stoomtractie bij de RTM' nog bezocht wor den. Uiteraard rijden er weer extra trams, waar onder een goederentram met passagiersac- commodatie tussen de Reinise en Port Zélande, vertrek om 12.40 en 14.22 uur van af het RTM-museum aan de Punt-West. De reguliere museumstoomtrams vertrekken om 11.30 uur (dieseltractie), 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur vanaf de remise. Bij grote drukte worden er om 13.30 en 15.00 uur extra dieseltrams ingezet, dit keer met het befaamde laatste RTM-tramstel Sper wer. Met deze Rollende Tram Monumenten sluit het RTM haar succesvolle zomerseizoen af. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Op zaterdag 11 september Open Monumen tendag is er veel te doen in Dirksland. De Ring rondom de monumentale Johannes de Doperkerk biedt ruimte aan de traditionele jaarmarkt van de Hervormde gemeente. Er is o.a. een boekenkraam, bloemenkraam, baby-bomkleertjes, een kaas- en een groen te- en fruitkraam, de gebruikelijke rommel marktspullen en handwerk van de vrouwen vereniging in Onder de Wiek. Voor de kin deren zijn er diverse kinderspelen, schminken en een springkussen. En natuur lijk wordt de inwendige mens niet vergeten: koffie, limonade, vis en oliebollen. De markt begint om 9.00 uur en zal eindigen om 16.30 uur. Daarnaast is er volop gelegenheid om het uit de 15e eeuw stammende kerkgebouw te bezichtigen met o.a, het bijzondere fresco van Christoforus. Van tijd tot tijd klinkt er ook muziek in de kerk. Onder meer van het onlangs opnieuw gerestaureerde 19e eeuwse Künckelorgel. "Het orgel horen en zien" is het thema van de nationale orgeldag die dit jaar ook op 11 september plaatsvindt. Van 15.00 - 15.30 uur zal er in de kerk een middaggebed worden gehouden. Daarin wordt ingehaakt op het thema van de Monu mentendag 'Merck toch hoe sterck'. Rede nen genoeg om op zaterdag 11 september naar Dirksland te komen. Tijdens de Open Monumentendag op zater dag 11 september is het grootste monument van Brouwershaven, de Grote of Sint Nico- laaskerk, natuurlijk ook geopend. Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers de kerk met o.a. de sUnger van Foucoult en de orgelkas uit 1557 bewonderen en een expositie van kunstwerken gewijd aan de dood bezichti gen. Maar er is ook muziek: om 14.00 uur en om 15.00 uur zal het Schouws Kamerkoor o.l.v. Sietse van Wijgerden een kort concert geven. Kortsnuitzeepaardjes (Hippocampus hippo campus) lijken zich steeds beter thuis te voe len in de delta. "In de afgelopen tien jaar werden er in de Oosterschelde zo'n één of twee per jaar aangetroffen", vertelt Van Bragt, zelf sportduiker en woonachtig in Breda. "De laatste driejaar groeide het aan tal tot zo'n vijf per jaar." Met de tien waar nemingen in juni en juli is nu een record gevestigd. "Zó veel is uitermate bijzonder voor deze soort in Nederland." De twee waarnemingen in het Grevelingenmeer, door Van Bragt "volstrekt uniek" genoemd, doen hem bijna jubelen. Normaal houden zeepaardjes zich - binnen Europa - alleen in het Middellandse Zeege bied op en aan de West-Europese kust tot aan de zuidelijke Noordzee. Dat zij nu ook te ontdekken zijn in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren, elektrificeert iedere recht geaarde sportduiker. Peter van Bragt: "Het is heel speciaal om zo'n beestje te zien, niet alleen de soort zelf, óók zijn gedrag. Zee paardjes schuiven gracieus over de bodem, op zoek naar voedsel. Het zijn zulke mooie beestjes. Voor sportduikers hebben ze grote, emotionele waarde. Of je ze nu ziet bij Tur kije, Spanje of bij de Filippijnen; het is een topwaameming. Ik kreeg onlangs een e-mail van een kennis die een zeepaardje bij Curasao was tegengekomen. Ze was hele maal lyrisch. Om nu zo'n beestje aan te tref fen in Nederland, is het summum. Want het zeepaardje staat voor sportduikers hoog op de lijst van top-tienwaamemingen." De sportduikers die de zeepaardjes in de noord westelijke Grevelingen zagen, in de buurt van Ouddorp, zijn volgens Van Bragt "razend enthousiast", ook omdat de locaties "nogal druk bedoken" worden. -t.-C---S'■%"■'?':-'':"'■"■■■'.■'■ Zelf heeft Van Bragt zeepaardjes in de Oos terschelde waargenomen. "Ik duik al 25 jaar en heb er zo'n 1650 duiken opzitten. In de afgelopen twee maanden zag in vijf zee paardjes. Vijf in 25 jaar, daarvóór had ik ze nog nooit gezien; zó zeldzaam zijn ze hier." Van de waarnemingen in de Oosterschelde zijn foto's en videobeelden. Binnenkort zul len die geplaatst worden op de website van de Stichting Anemoon, gevestigd in Benne- broek. Van Bragt is de beheerder van de Spuisluis, een onderdeel van deze website, waarop waarnemers het laatste nieuws over het Nederlandse onderwaterleven kunnen melden: www.anemoon.org. De Stichting Anemoon (Analyse en Educa tie van Marien Oecologisch Onderzoek) is opgericht in 1993. Er zijn honderden vrijwil ligers bij aangesloten, vierhonderd in totaal. Dit zijn allemaal sportduikers, die volgens gestandaardiseerde methoden het aanspoel- sel op het strand en de flora en fauna op dij ken of pontons onderzoeken. Ze doen daar toe mee aan onderzoeksprojecten, maar geven ook boeiende waarnemingen of wetenswaardige belevenissen door. Peter van Bragt is een actief medewerker van de stichting. Dat het kortsnuitzeepaardje is doorgedron gen tot de deltawateren, heeft volgens Van Bragt meerdere oorzaken. De eerste is dat de waarnemingen tegenwoordig zeer frequent zijn. "Vroeger heeft het zeepaardje mogelijk ook in dit gebied gezeten, maar werden ze tj*'"- ¥t - 'ft- /"ml nooit gezien, en dus niet vastgelegd. Tegen woordig zijn er ongelooflijk veel sportdui kers die foto- en filmapparatuur mee onder water nemen. De zeepaardjes kunnen nu werkelijk worden geregistreerd." De echte reden dat zeepaardjes zich van Zuid-Europa hebben verspreid naar het noorden is de afwezigheid van strenge win ters in Nederland. "Al twee jaar zijn de win ters uiterst mild. Dat is van cruciaal belang. Want normaal gaan zeepaardjes bij hevige vrieskou dood. Door het uitblijven van strenge winters schuift de soort op naar het noorden. Incidentele waarnemingen veran deren in een recordaantal. Hoe langer de strenge winters wegblijven, hoe groter de aantallen zullen worden." Voor Van Bragt staat inmiddels vast dat de frequentie van ijskoude winters zal afnemen, als gevolg van de opwarming van de aarde. Hij verwijst naar een rapport dat onlangs is gepubliceerd: 'Impacts of Europes changing climate', in opdracht van het Europees Milieuagentschap opgesteld door het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM in Bilthoven. Het stelt dat Europa zich moet instellen op een warmer klimaat: de aarde is gemiddeld 0,7 graden warmer dan een eeuw geleden, en de temperatuurstijging kan oplo pen tot zes graden in 2100. De klimaatverandering brengt extreem weer teweeg en zal gletsjers doen smelten, maar verrijkt de natuur. Warmteminnende soorten rukken op naar het noorden. "Dat zie je niet alleen onder water door de komst van zee paardjes, sponzen en andere vissoorten", vult Van Bragt aan, "maar ook op het land: planten en insecten die Nederland niet ken de, vertonen zich hier plotseling." (Op de Kwade Hoek bijvoorbeeld - zo openbaarde 'Eilanden-Nieuws' afgelopen december - zijn twee planten ontdekt die er niet voor kwamen: de zeevenkei en de struikaster.) De klimaatverandering verklaart waarom het kortsnuitzeepaardje naar het noorden is opgeschoven. Maar weet Van Bragt ook waarom het beestje zich in de Zuid-Holland se en Zeeuwse wateren kan handhaven? "Door de Deltawerken", reageert hij. "Vóór de Deltawerken bestond de Delta uit zand, slib, slikken en schorsen. De Deltawerken hebben van het gebied een soort kunstmati ge rots gemaakt, een soort rotskust. Daar groeien andere organismen, die ervoor zor gen dat het milieu een heel andere samen stelling krijgt, het zogeheten geheel nieuw eco-type. Met die beestjes op de rotsen trek je weer andere beestjes aan, die ervan afhan kelijk zijn. Zo is het balletje gaan rollen." Klanten van schilders, behangers en glaszetters die erkend zijn door de Stichting Erkenningsregeling voor het Afwerkingsbedrijf (STAF), worden met ingang van 1 september 2004 beschermd door vernieuwde consu mentenvoorwaarden. De consumentenvoorwaarden bieden een ruime bescherming. Zo moet de ondernemer een schriftelijke offerte uitbrengen waarin de werkzaamheden en materialen goed wor den omschreven en waarin de prijs en bet- almgswijze duidelijk worden vermeld. Daarmee kan de consument de aanbieding goed beoordelen en vergelijken. Verder bevatten de voorwaarden een goede garan tieregeling voor gebreken die na verloop van tijd worden geconstateerd. Op binnenschilderwerk is de izarantie 4 jaar, op buitenschilderwerk mini maal 2 jaar oplopend tot 4 jaar. De garantie periode op de levering en plaatsing van dub belglas is 10 jaar, op voorwaarde dat de con sument het glas na 5 jaar laat inspecteren. Als er een geschil ontstaat tussen de consu ment en de STAF-erkende ondernemer, kan de koper dit eenvoudig en tegen geringe kos ten voorleggen aan de onatbankelijke geschillencommissie van de Stichting Geschillencommissies voor Consumenten zaken in Den Haag. De STAF garandeert dat uitspraken van de geschillencommissie in alle gevallen worden nagekomen. De vernieuwde consumentenvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met Ver eniging Eigen Huis en de Consumentenbond en met medewerking van de Sociaal-Econo mische Raad (SER). De door STAF erkende ondernemers zijn te herkennen aan het AF- vignet en te vinden op de website www.af-erkend.nl SOMMELSDIJK Middelharnis STELLENDAM - Maandag zijn de hei werkzaamheden voor de bouw van een nieu we brug op het toekomstige bedrijventerrein 'Korteweg' begonnen. De brug komt te lig gen over de watergang in de noordwesthoek van het terrein. In de bocht van de Zuider- diepstraatweg zal op korte termijn worden begonnen met de aanleg van een rotonde, die de toekomstige toegang van het bedrijven terrein wordt. Tevens wordt het gehele ter rein bouwrijp gemaakt door aannemersbe drijf KWS. Als alles volgens planning ver loopt, zal aan het eind van het jaar het gehele werk afgerond zijn. In de loop van het jaar 2005 kunnen naar verwachting de eerste bedrijven zich op het terrein vestigen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1