POLITIE Met Wie??? Ekoshop vijf jaar! De waarde van cultuurhistorie 0900-8844 Culturele Dag Stad aan 't Haringvliet Zwemverbod Volkerak te Ooitgensplaat "^^9 R-6 Rommelmarkt voor goede doelen Treinen- en autobeurs Twaalfde Jaarmarkt Middelharnis op Monumentendag 'De Motte' inventariseert cultuurhistorische objecten Goeree-Overflakkee Vlinders en vleermuizen spotten op Tiengemeten 800 foto's op internet van de 15e Omloop Open-toren muzieli Maassluis 2004 Extra Icerlcdiensten Ger. Gemeenten Aanvang koorzang repetities Oude Tonge Zie onze advertentie op pagina 6! Bakkerij Van der Spoel Uw woning of bedrijfspand verkopen? Eigenheid Dinsdag 24 augustus 2004 77e jaargang nr. 7333 Rotterdam-Rijnmond district De Eiianden Basiseenheid Goeree-Overflal<l(ee Inbraak bedrijfspand MIDDELHARNIS - In de nacht van zondag op maandag is er ingebroken in een bedrijfs pand aan de Industrieweg. Medewerkers van een beveiligingsbedrijf constateerden dat men had geprobeerd om een raam open te breken. In eerste instantie lukte dit niet, maar bij een ander raam had men meer succes. Vanuit een kantoor op de begane grond heeft men een laptop en een onbekend geldbedrag weggenomen. inbrekers bungalowpark overlopen HERKINGEN - Maandagmorgen omstreeks kwart over vier werd ingebroken in de recep tie van een bungalowpark aan de Peuterdijk. Een 57-jarige bewoner van het park werd wakker van het inbraakalarm en stelde een onderzoek in. In de receptie trof hij twee mannen aan. Bij het zien van de bewoner, namen de inbrejcers de benen. Toen de 57- jarige man één van de verdachten in de kraag probeerde te vatten, werd een stoel naar hem gegooid. Hierbij liep de man diverse schaaf wonden op. Zonder buit, renden de verdach ten het pand uit en vluchtten in onbekende richting. Yvonne van de Heuvel is ook deze maand weer te gast in de studio van Radio Rakkee in Dirksland. Zij is deskundig op financieel gebied en werkt op een accountantskantoor in Dirksland. In het programma 'Met Wie???' geeft zij deze keer uitleg over 'bij verdienen'. Weet u hoeveel een echtgenote mag bijverdienen zonder een forse aanslag te krijgen van de belastingdienst? Hoe geeft u dit op aan de belasting? Of gaat dit via de werkgever? Yvonne gaat het u ver tellen op dinsdag 24 augustus tussen 18.00 en 19.00 uur. De presentatie is in handen van Carla Hersbach. De herhaling is woensdag om 18.00 uur. Ekoshop Sommelsdijk bestaat vijf jaar. Om dit te vieren wordt er een feestweek georganiseerd met spette rende actieaanbiedingen. De producten kunnen worden geproefd en ook is er een grabbelton voor de kinderen. De Ekoshop is een kleinschalig bedrijf, waar iedereen die op zoek is naar biologische levensmiddelen aan zijn trekken komt. De één komt bij ons een lekker broodje kopen, de ander suikervrije koekjes en snoepjes voor de kinderen, een derde komt om gemengde notenpasta of carobe hagelslag. De klantenkring is heel divers en afkomstig van heel Goeree-Overflakkee (en daarbui ten). De exploitanten zijn trots op de mooie winkel waar de klant nog koning is! Een eerste lustrum is een mooie gelegenheid om eens te laten zien wat dat nou is: Een Biologische Speciaalzaak. Dus kom deze week eens lang en profiteer van de scherpe acties. Ekoshop werkte samen met de biologische geitenboerderij De Mekkerstee uit Ouddorp, waar we lekkere geitenkaas van verkopen. Van de Biologische boerderij van de familie Vader uit Oude Tonge verkopen we door het jaar heen diverse groentesoorten. Groentekratten, met elke week zes groentes van het seizoen, worden op donderdagmid dag gebracht vanuit de Biologische Boerde rij Landzicht uit Strijen. Wanneer u denkt, dat is ook iets voor mij of ons, dan bent u welkom en kunt u een abonnement nemen. Na de Biologische Feestweek zijn er nog zes actieweken. Elke week kan er kennisge maakt worden met een Biologische Vers- groep (groente en fruit, brood en banket, vlees, vleesvervangers, zuivel en ijs en kaas). Met 20% korting. Ekoshop is geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en donder dag en vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Middelharnis Zaterdag 28 augustus organiseert de culturele kring Stad aan 't Haring vliet in het kader van het project 'Ket- tingrijgen' van Stichting Podium weer een culturele dag. Er is deze dag weer van alles te beleven op cultureel gebied. In 'De Ark' is er van 14.00 tot 17.00 uur gelegenheid om dia' s te zien en er zullen Flakkeese verhalen verteld worden door Jan Maliepaard en Bep MaUepaard- Saarloos. Ook is er een postzegeltentoon stelling door Sjoerd Bangma. In de Nederlandse Hervormde Kerk zorgen Piet Bechtum, Ina Visser en Annemarie Hui- zer voor muzikale intermezzo's. Roemenië 's Middags zijn er op de kaai oud auto's en motoren te bewonderen en ook worden demonstraties gegeven. Er is ook ruimte voor een rommelmarkt voor goede doelen. Er is op deze rommelmarkt ook een kraam van de familie Gaasenbeek. De opbrengst komt ten goede aan het hulpproject van Hans en Marcel Gaasenbeek in Roemenie. Hans en echtgenote Gerda gaan kort na deze markt richting Roemenië om zoon Marcel en zijn Roemeense echtgenote Cody te ontmoeten, die daar al sinds begin juni zijn en om drin gende zaken te realiseren zoals reparatie van huizen (muren en daken) en om een voedsel voorraad aan te leggen voor de komende winter. Ook wordt geld achter gelaten om varkens te kopen, dit gebeurt in december. De mensen in de dorpen Firiteaz en Fiscut zouden zelf wel een varken willen mesten maar missen het geld om voer te kopen en water is ook zeer schaars. "Op de rommel markt is niet veel rommel, er zijn echt goede en nuttige zaken te koop", aldus Gaasen beek. Er is ook een wedstrijd in het raden van namen van jeugdfoto's van Stadtenaren. Op de Voorstraat is er een optreden van Sempre Crescendo en is er 'kunst achter de ramen', met zowel schilderijen (o.a. een Mondriaan), gedichten, beeldjes, zilverwerk en verhalen. Om 15.00 uur is er vingerverven voor ieder een op papier over de hele lengte van de Voorstraat, met als motto 'Stad gezien door Stadtenaren'. Om 16.00 uur is er openbare les voor belangstellenden in schilderen en tekenen door Jan Roedoe en Marlies van Adrighem. Van 17.00 tot 18.30 uur is er een Stikzak- maaltijd op de Kaai: iedereen mag weer zelf eten meenemen, maar er zijn ook poters en nasi met saté bij het Schippershuis te koop. Onder het eten is er een optreden van Man nenkoor 'Ons Koor'. Ook het nieuwe Stadse koor 'de Droage Keeltjes'zal enkele liederen ten gehore brengen. In de avonduren treden diverse muziekge zelschappen op op het podium bij de Kaai. BfcJ*»- 'ir^teJi Een voorbeeld van de armoedige omstandigheden, waar in de mensen in Roemenië leven. De familie Gaasenbeek probeert met de opbrengst van dê rommelmarkt een klein deel van de nood te lenigen. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaar/laxaleur. lid NVM 0187-476555 De provincie Zuid-Holland heeft een zwemverbod afgekondigd voor het Volkerak te Ooitgensplaat. Eerder werd al een negatief zwemadvies gege ven. De reden voor het zwemverbod is een te hoge concentratie giftige blauw- wier die de gezondheidsnorm heeft overschreden. Er zijn al zes andere zwemverboden in Zuid-Holland. Blauwwieren kunnen, binnen 12 uur na het zwenunen, gezondheidsklachten veroorza ken, vooral als men water binnenkrijgt. De symptomen kunnen bestaan uit maag- en darmproblemen, misselijkheid, hoofdpijn, koorts en huidirritatie. De provincie advi seert zwemmers met klachten altijd een huisarts te raadplegen. Met name jonge kin deren, ouderen en mensen met verminderde weerstand zijn vatbaarder voor besmetting. Ook honden kunnen ziek worden als zij besmet water drinken. Er gelden nog zes zwemverboden, namelijk voor: de plas Wilhelminapark in Rijswijk; alle plassen in Madestein in Den Haag; de Oosterparkvijver in Ridderkerk; de Kram mer bij Oude-Tonge; de Speelvijver VUet- land bij Leidschendam-Voorburg. Voor de overige zwemlocaties gelden geen maatregelen. Actuele informatie Op de provinciale website www.zuid-hol- land.nl en via de zwemwatertelefoon (070 44175 50) is actuele informatie over alle Zuid-Hollandse zwemlocaties te vinden. De zwemwatertelefoon is op werkdagen te bereiken tussen 08.30 - 16.30 uur. Zaterdag 28 augusms is er een grote Trei nen- en Autobeurs met modelspoorshows in de remise van het RTM-museum gelegen aan de Brouwersdam, Grevelingenzijde, afslag punt west. Men kan er op zijn gemak snuffelen tussen de kramen met allerlei gebruikte treinen, auto's en andere spoorse zaken aangeboden door div. hobbyisten uit Nederland en Bel gië. Ook zijn er demonstraties en een snuffel- markt. Tevens zijn er een aantal prachtige modelspoorbanen te bewonderen, o.a. van de intercityclub uit Delft. Men kan ook met de museumtreinen meerijden en het museum bezichtigen. Iedereen kan meedoen met deze beurs en zijn of haar oude treinen inbrengen, laten repareren, taxeren of ruilen. De beurs is open van 11.00 tot 17.00 uur. Info: 06-16392892. Op zaterdag 11 september a.s. is het weer Open Monumentendag. Sinds vele jaren is dat ook de dag waarop de Restauratie en Activiteiten Commissie de tradifionele jaar markt organiseert in en om de Ring te Mid delharnis. Het is de twaalfde jaarmarkt welke door de RAC wordt georganiseerd. Deze twaalfde jaarmarkt is net als andere jaren groots opge zet met nieuweattracties en activiteiten voor jong en oud. De voorbereidingen zijn in vol le gang en het ziet er naar uit dat u kunt reke nen op ruim 50 kramen met daarbij vele acti viteiten zoals: springkussen, oliebollen, poffertjes, darten, schieten, rommelmarkt, de welbekende boedelveiling, hft omhoog met kraan, creakramen, tuindecoraties, groenten en fruit, bloemen, foto laten maken, patat en snacks, verkeersplein, vis- verkoop en nog veel meer. De boedel veiling startom 13.15 uur, waarbij de meest bijzondere spulletjes van de hand worden gedaan door onze veilingmeester. Chrysantenbollen en visverkoop Chrysanten bollen in de kleuren paars, wit, brons en geel kunt u van tevoren bestellen Viatel. 0187-487124 Op de jaarmarkt is er niet alleen gebakken vis, maar ook verse en gerookte paling, zalm, tong en forel. Eveneens zijn er gebak ken kibbelingen, nieuwe Hollandse haring, broodje haring, paling, zalm en tong. Paling, zalm en forel moet echter worden ingekocht en voor het roken gereed gemaakt worden, waardoor u deze vissoorten van tevoren dient te bestellen. Op de jaarmarkt ligt uw bestelling dan klaar. Bestellingen kunt u plaatsen via tel.nr 0187-487124. Tot ziens op de jaarmarkt welke geopend is van 9.30 tot 16.00 uur. Er staat op Goeree-Overflakkee heel wat te gebeuren in het landelijk gebied. Om maar eens wat te noe men: veranderingen in de agrari sche sector, waterberging, water- aanvoer, verstedelijking en natuur. Allemaal actuele ontwikkelingen die hun invloed hebben op de inrichting van het landelijk gebied. De leef baarheid op het platteland staat onder druk. Het is van het grootste belang dat diverse ontwikkelingen met elkaar sporen en, waar moge lijk, elkaar versterken. Om de leef baarheid van het platteland te bevorderen, zijn provincie, gemeen ten en waterschap gekomen tot een 'gebiedsgericht beleid'. De uitvoe ring van dit beleid wordt de 'gebiedsgerichte aanpak' genoemd. Op de Kop van Goeree heeft de gebiedsgerichte aanpak al goed gewerkt. Nu is de gebiedsgerichte aanpak op de hele regio van toepas sing. Via de gebiedsgerichte benade ring zijn belangrijke Europese fond sen te verkrijgen, waarmee een gebied als Goeree-Overflakkee zijn voordeel kan doen. Een eerste vereiste voor het verkrijgen van deze subsidies is een beeld van de kwalitei ten van de regio en hoe men die wil ontwik kelen. De gebiedsgerichte aanpak speelt in op de gebiedseigen kwaliteiten van Goeree- Overflakkee. De cultuurhistorie is daar een wezenlijk onderdeel van. Hans Klepper is één van de eerste leden en secretaris van de historische vereniging 'De Motte'. Hij vertegenwoordigt het cultuur historische element in de projectgroep die aan de slag gaat met de gebiedsgerichte aanpak. Hij vertelt dat hij in de projectgroep Hans Klepper van De Mottebij de eeuwenoude kreek langs de 'kloosterweiten westen van Som melsdijk. In deze omgeving bevinden zich ook cultuurhistorische objecten, zoals het 'kloosterpad', de oude trambaan van Sommelsdijk naar Dirksland en natuurlijk de Oudelandedijk. gepleit heeft voor een inventarisatie van de nog aanwezige cultuurhistorische objecten op Goeree-Overflakkee. "Er is al veel weg maar er is ook nog veel aan cultuurhistori sche objecten aanwezig op ons mooie eiland. Een goed overzicht daarvan ont breekt op dit moment. In de CHS, de cul tuurhistorische hoofdstructuur, is globaal aangegeven wat de cultuurhistorische waar den zijn van structuren. Daar gaat het om gebieden zoals dorpskernen en dijken, niet om afzonderlijke objecten. Over cultuurhis torische objecten is wel veel bekend, maar dan versnipperd over diverse archieven, kaarten en publicaties. Er zijn meerdere mensen mee bezig maar één overzichtelijke inventarisatie ontbreekt". Snelle werkgroep Met de ervaring die Hans Klepper heeft opgedaan bij de gebiedsgerichte aanpak van de Kop van Goeree, wist hij hoe belangrijk een inventarisatie is en hoe hij te werk wilde gaan. Hij vroeg om te beginnen een aantal personen die in korte tijd zouden kunnen zorgen voor een inventarisatie van cultuur historische objecten in het landelijk gebied. "Jans Hoving weet als archivaris van het waterschap veel van het eiland. Jan Both weet als archivaris van Middelharnis veel van die gemeente en hij weet veel van het industrieel erfgoed van het hele eiland. Hij is ook op de hoogte van de cultuurhistorische objecten op de oostkant van het eiland. Cathy Westdorp is gespecialiseerd in de cul tuurhistorie in de gemeente Dirksland. Pim Baldé van Natuur- en Landschapsbescher ming heb ik gevraagd vanwege zijn kennis van historische landschapselementen. Het waterschap levert een heel belangrijke bijdrage: Kees Stoutjesdijk en Pieter Quist verwerken het resultaat van onze inventari satie in een eilanddekkend kaartsysteem. Ik vind het fijn dat deze mensen meteen op mijn verzoek zijn ingegaan. Ze hebben zich spontaan bereid verklaard om het werk te doen en er vaart achter te zetten". Volgende fase "De eerste fase van onze inventarisatie is nu bijna afgerond, bestaande overzichten zijn gebundeld en aangevuld", gaat Klepper ver der. "Van elk cultuurhistorisch object ouder dan 50 jaar geeft de inventarisatie een korte omschrijving, de waarde, indien bekend het stichtingsjaar, de staat waarin het verkeert en de huidige functie. De volgende fase is de veldverkenning, zien of het klopt wat op de kaart staat. De leden van onze werkgroep hebben zelf natuurlijk al diverse rondjes gedaan, maar er moeten ook digitale foto's van de objecten gemaakt worden. De derde fase is het uitbrengen van een rapportage. Een publicatie, die bestaat uit een kaart met symbolen en een beschrij ving van alle objecten. De werkgroep pleit ervoor om de tweede en derde fase uit te besteden aan een professioneel bureau. We begeleiden dat als werkgroep wel, maar een professionele rapportage gaat onze kracht te boven. Dat zou ook te lang gaan duren. Ik heb dat ingebracht in de projectgroep en uit eindelijk zullen de overheden daar 'ja' op moeten zeggen". Cultuurhistorie benutten Omdat er in het uitvoeringsprogramma van het gebiedsgerichte beleid allerlei projecten op stapel staan, vindt Hans Klepper het opportuun om cultuurhistorische objecten in het landschap te behouden, te versterken en goed zichtbaar te maken. "Als onderdeel van een groter project kunnen cultuurhistorische objecten gerestaureerd worden. Dat draagt bij aan het vitaal maken van het platteland, want het landschap krijgt meer belevings waarde. Dat geeft een meerwaarde voor recreanten en toeristen en, laten we dat voor al niet vergeten, de eigen bewoners van het eiland. Het cultuurhistorische is bijvoor beeld een geliefd aspect in fiets- en wandel routes. Bij gebiedsgerichte aanpak van de Kop van Goeree is gebleken dat juist ook de bewoners plezier beleven aan de zichtbare cultuurhistorie van hun omgeving". 's Nachts vliegt en fladdert er heel wat rond, waar de meeste mensen geen weet van heb ben. Wie hier meer van wil weten en zelf wil aanschouwen wat er zoal rondvliegt aan nachtvlinders en vleermuizen, kan zich aan melden voor de nachtvlinder- en vleermui- zenavonden op het eiland Tiengemeten. Op vrijdag 3 september en zaterdag 4 sep tember vinden deze avonden plaats. Er wordt verzameld bij de pont in Nieuwendijk om 19.45 uur. Om 20.00 uur vertrekt de pont, die om 23.00 uur weer zal terugkeren naar de vaste wal. Op het eiland worden met behulp van lam pen en lakens de nachtvlinders gelokt, die daarna rustig bekeken kunnen worden. U zult versteld staan van de prachtige kleuren en vormen van de verschillende soort nacht vlinders. Daarnaast zal een vleermuisdeskundige aan wezig zijn om u alles te vertellen over de eventueel rondvhegende vleermuizen. Al met al een zeer interessante avond buiten in de natuur van Tiengemeten! Als u mee wilt is vooraf aanmelden ver plicht. Dit kan bij de WV Oud-Beijeriand, telefoon: 0186 616000. De kosten van de excursie zijn voor leden van Natuurmonu menten 4,- voor niet-laden 7,- en voor kinderen t/m 12 jaar 2,-. De kosten voor de pont bedragen 2,- voor volwassenen en 1.- voor kinderen t/m 12 jaar. Vanaf de start tot aan de finish. De fotograaf van Stichting FlakkeeNieuws, een onaflian- kelijk nieuwsmedium voor Goeree-Over- flaklcee, volgde de lopers van de Omloop op en voor de voet. Ook de alleriei kleinste omlopers komen goed in beeld. Het resultaat is een collectie van zo'n 800 foto's. Flak keeNieuws heeft deze foto's op Internet geplaatst. Indien gewenst kunt u een foto bij bestellen als 'echte' foto. De opbrengst komt ten goede aan de stichting. Kijk voor de foto's op www.flakkeenieuws.nl Op zaterdag 28 augustus 2004 zal er een bei aard concert worden gehouden in de toren van de Groote Kerk in Maassluis. De beiaar dier is dan Jan van der Zwart. Het concert begint om 19.15 uur en eindigt op 20.00 uur. Aansluitend zal er een orgelconcert in de Groote Kerk plaatsvinden, door Jaap Kroonenburg. De toegangskaarten zijn verkrijgbaar op de avond van het concert in de Kerk. die vanaf 19.30 uur is geopend. De toegangsprijs bedraagt 5,-; houders van een CJP/PAS65 betalen 4,-. OUDDORP - Vanavond, dinsdag 24 augustus, 19.30 uur, ds. G.J. van Aalst, i.p.v. ds. A.B. v.d. Heiden. MELISSANT - Donderdag 26 augustus, 19.30 uur, ds. W. van Silfhout. OOLTGENSPLAAT - Woensdag 25 augustus, 19.30 uur, ds. D.W. Tuinier. Samen met onze zeer muzikale en dynami sche dirigente, Mariëlle Klavers uitTholen, starten we weer met de wekelijkse repeti tieavonden. Op D.V. donderdag 2 septem ber om 20.00uur in gebouw 'Diakonia', op de hoek Ring/Kolfweg, bent u van harte welkom. Ons koor, 'Com nu met Sangh', is een christelijk gemengd koor met een geva rieerd repertoire en dit seizoen oefenen we vooral voor ons 45 jarig'jubileumconcert in mei. De opbrengst van deze avond is bestemd voor Callando. Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens luisteren en meezingen. Voor vragen en/of inlichtin gen kunt u bellen met Nettie van der Velde, tel. 642156. Graag tot dan! HET BESTUUR

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1