Met Wie??? \J Vandalisme aan scholen in gemeente Middelharnis groeit de pan uit 0900-8844 Haringvlietbrug krijgt nieuw rijdek Vakantie Spel Week in Goedereede Bijbel Tentdagen te Sommelsdijk Vierde Ouddorpse Lichtjesfietstoer komt er weer aan... Grote zomermarkt nabij Goedereede ■(•Minnaard Diabeet zonder dat u het weet? DöRROSTRimK Orgelconcert Dirk S. Donker te Kapelle Toeristendag in en rond het centrum van Ouddorp Jopie van Prooijen gastschilderes in kunstrondje Dirksland voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Files onvermijdelijk, aluminium klep landelijke primeur RECTIFICATIE Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen www.opelnieuws.nl w&r MM/f Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! 0187-6015 98 MAKELAARDU era; Bel ons- (0187) 47 02 72 (0187) 68 45 45 i"^ Visser Visser BARENDRECHTMEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 o.b.s. 'De Pannebakkerhet meest geteisterd Cor Ardesch geeft orgelconcert in Nieuwe Kerk Zierikzee Aanrijding Getuigenoproep beroving hoog bejaarde vrouw 3252 a Vrijdag 6 augustus 2004 77e jaargang nr. 7328 MIDDELHARNIS - De Haring vlietbrug, die afgelopen 20 juli veertig jaar bestond, krijgt bin nenkort een nieuw rijdek. De hardhouten klep wordt vervangen door aluminium. De werkzaamhe den beginnen op vrijdag 3 septem ber en duren tot en met zaterdag 16 oktober. Verkeersoverlast is onvermijdelijk, denkt Rijkswater staat, want zeker in de spits zijn files niet te voorkomen. Bij de ingebruikname was de Haringvliet brug, de vaste verbinding tussen de Hoek- sche Waard en Goeree-Overflakkee, met een lengte van 1222 meter de langste van Euro pa. Die status heeft de basculebrug inmid dels verloren. Toch krijgt de Haringvliet brug opnieuw een primeur; het is de eerste in Nederland die wordt voorzien van een alu minium rijdek. In 1984 is de klep al eens vernieuwd. Hij kreeg bij die gelegenheid een nieuw houten brugdek. Twintig jaar later is de ophaalbrug weer aan vervanging toe, mede als gevolg van de sterk toegenomen verkeersbelasting: de A29, waarvan de Haringvlietbrug een onderdeel is, is uitgegroeid tot een drukke verkeersader. Het huidige brugdek is opgebouwd uit plan ken van de tropische hardhoutsoort azobé, afkomstig uit de oerbossen van het West- Af rikaanse Kameroen. Hoewel azobéhout volgens Rijkswaterstaat bekend staat om "zijn goede mechanische en fysische eigen schappen", stuitte het toepassen van deze houtsoort op grote maatschappelijke weer stand. Azobéhout heeft namelijk geen FSC-keur- merk. FSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor Verantwoord Bosbe heer). Afnemers van hout met dit keurmerk kunnen er zeker van zijn dat het is gewonnen uit bossen waarin selectief wordt gekapt, en waar direct na het kappen van een volwassen boom met herbeplanting wordt begonnen. Omdat de Nederlandse overheid op Euro pees niveau een convenant heeft getekend, waarin staat dat alleen hout met een FCS- keurmerk mag worden gebruikt, zag Rijks waterstaat zich gedwongen een alternatief te zoeken. Dat is het aluminium rijdek gewor den. De komende jaren moeten in Nederland nog meer houten brugdekken worden ver vangen; de Haringvlietbrug is de eerste. Een brugdek dat is vervaardigd van alumini um plaiiken is nogal duur, laat Rijkswaters taat weten. Maar omdat de levensduur ervan lang is - zo'n vijftig jaar - en het onderhoud aan zowel het rijdek als aan de onderliggen de staalconstructie erdoor vermindert, noemt Rijkswaterstaat het "een verantwoor de keuze". Het werk zal onherroepelijk files veroorza ken in de spitsperiodes. Rijkswaterstaat hoopt de verkeersoverlast te beperken door voorafgaand aan de werkzaamheden op diverse locaties tekstborden te plaatsen die weggebruikers informeren, zodat zij een alternatieve route kunnen nemen. Op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 augustus wordt in Goedereede weer de Vakantie Spel Week georganiseerd, met als thema 'Beloofd is Beloofd', Het zal deze drie dagen gaan om de beloften van God in de Bijbel. Alle kinderen van de basisschool die naar de groepen 2 t/m 7 gaan, zijn van harte welkom in de tent aan de Jongkoen- straat van 9.30 tot 12.00 uur, en op woens dag 11 augustus zelfs tot 13.00 uur, omdat het dan pannenkoeken eten is! Neem ook je beker, viltstiften en schaar mee. Iedereen vanaf groep 8 is 's avonds van har te welkom in de tent van 19.00-21.00 uur en op donderdag 12 augustus van 14.00-19.00 uur. Dan wordt er een super dominospel en een dropping georganiseerd, met als doel een project te steunen. Op donderdag 12 augustus is er de afsluitavond van 19.00- 21.00 uur, waarbij iedereen van harte wordt uitgenodigd. De organisatie ziet uit naar uw en jullie komst! Op dinsdag 10 en woensdag 11 augustus a.s. zullen, vanuit de Ned. Herv. Kerk te Som melsdijk, de Bijbel Tentdagen weer worden gehouden. De tent is opgezet op het terrein van wijkgebouw 'de Zwaluw' te Sommels dijk. Alle kinderen van 5-12 jaar zijn er van harte welkom, op dinsdag van 10.00-12.00 uur en van 13.30-15.30 uur, en op woensdag van 10.00- 15.30 uur. Het thema dit jaar is 'Wereldnieuws'. Wereldnieuws is het dat Jezus naar de aarde kwam om een belangrij ke opdracht voor Zijn Vader te vervullen, waardoor - als we in Hem geloven - eens bij Hem in de Hemel mogen komen. Tijdens de Bijbel Tentdagen zal worden geknutseld en een spel met opdrachten worden gedaan. Op woensdag komt er een poppenspeler iets naspelen uit de bijbel. Verder is er op dins dagavond weer een fietspuzzeltocht. U kunt starten tussen 18.30-19.00 uur vanaf wijkge bouw 'de Zwaluw'Daarna is er een gezellig samenzijn. Op zondag 15 augustus zullen de Tentdagen worden afgesloten tijdens de morgendienst om 10.00 uur in de Ned. Her. kerk. Iedereen is hier hartelijk welkom. Op vrijdag 13 augustus blijft het weer wat langer licht, de lichtjesfietstoer zorgt dan voor een sfeervol gezicht. Met alles wat de inwoners van Ouddorp in hun huizen kunnen vinden, zullen zij de passerende fietsers met de schoonheid van hun verlichte tuin verblinden. Voor een route, lichtje, appel en een avond vol plezier, betaalt u slechts twee euro, geen geld voor zoveel vertier. Vanaf 21.30 uur is de route verkrijgbaar bij het Ouddorpse VVV, en de lengte van de route (12 kilometer) valt ook best mee. De opbrengst van dit evenement zal dit keer naar Speeltuin De Flipjes gaan, vandaar zal er ook op de Dorpstienden een attractie voor de kinderen staan. Kom daarom ook op 13 augustus de sfeer van deze bijzondere fietstocht proeven, en beoordeelt u zelf of deze 4e lichtjesfietstoer alle vorige jaren kan overtroeven. Wilt u uw tuin, huis of straat verlichten, maar weet u niet zeker of u langs de route woont? Neemt u dan contact met VW Oud dorp aan Zee (0187-681789). Op zaterdag 14 augustus zal er van 09.00 tot 16.00 uur een Grote Zomermarkt gehouden worden op het land van de familie M. van Splunder, Hondsweg 27a, Oostdijk (gem. Goedereede). De Grote Zomermarkt biedt voor elk wat wils, zoals een mega rommel markt, een bloemen-, planten- en sierfruit- markt, een groenten- en fi^itmarkt, verse (gebakken) vis en mosselen, patat, frisdrank, koffie en thee en ijs, handwerken en andere creatieve werken, tweedehandskleding, boe renkaas en producten uit eigen keuken (o.a. gebak, advokaat en ander lekkers), attracties en spelletjes voor de kinderen, enz., enz. De Grote Zomermarkt wordt gehouden ten bate van de Hersteld Nederlands Kerk te Goede reede. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaar/laxaleur. lid NVM OI87-4765.'i5 Opel. Al 35 jaor de meest geliefde auto van Nederland. www.opelnieuws.nl MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 www.connelissant.nl ELISSANT OBILITEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant Flal(kee Caravans 0187-60 5191 CorMellssantTweewielers 0187-6017 06 OUDDORP - Diabetes Vereniging Neder land, afd. Goeree-Overflakkee houdt deze maand weer een prikactie tijdens de toeris- tendag in Ouddorp, woensdag 11 augustus. Het doel is om mensen op te sporen die onwetend als diabeet door het leven gaan en om te voorkomen dat deze mensen later ern stige complicaties krijgen. Aan de hand van een aantal vragen wordt gekeken of men tot de risicogroep hoort. Is dit het geval, dan wordt via een gratis test de bloedglucose bepaald. Wilt u meer weten over diabetes en over deze actieve Flakkeese patiëntenver eniging, breng dan een bezoek aan de stand en men staat u graag te woord. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs of Op dinsdag 17 augustus om 18.00 uur is dhr. Reyntjes te gast in het programma 'Met Wie???' op Radio Flakkee. De heer Reyntjes weet veel van de Culturele Kra- lenketting en culturele activiteiten op het eiland Goeree-Overflakkee. Denkt u maar aan 'Mare'. Dat is zo'n cultureel gebeu ren. Hij vertelt alles over de Culturele Kralenketting en 'Mare' en wat hij er alle maal voor doet. 'Met Wie???' is een pro gramma van Carla en Jan Hersbach. De herhaling is op woensdag om 18.00 uur. REGISTERACCOUNTANTS De openbare basisschool te Nieuwe Tonge wordt het meest door vandalisme getroffen. De laatste tijd is de schade door vandalisme aan verschil lende scholen in de gemeente Middelharnis enorm toegeno men. De openbare basisschool 'De Pannebakker' te Nieu- we-Tonge springt er in negatieve zin uit en neemt zelfs extreme vormen aan. In het eerste halfjaar van 2004 is voor bijna 9.000 schade aangebracht aan het schoolgebouw. Zo is er het afgelopen halfjaar negen maal glasschade geweest van gemiddeld 475 per geval. In mei 2004 is een aantal ontluchtingskappen op het dak vernield en vervolgens zijn door een ontluchtingskoker stenen gegooid met als gevolg dat een closetpot eveneens vernield is. Schade: 900. Een ander schadevoorval is dat met een aansteker of ander voorwerp brandschade is veroorzaakt aan een kunststof kozijn van de school. De kosten van de vervanging van dit kozijn beliepen een bedrag van ruim 3.000. De schade wordt veroorzaakt door enkele onbekende personen die - wanneer de school gesloten is - op het schoolplein vertoeven. Hoewel van elk voorval melding is gemaakt bij de politie zijn er geen daders aangehouden. Het standpunt van het gemeentebestuur is dat dit niet geaccep teerd kan worden: "Naast dat het schade aanbrengen aan ander mans eigendommen gewoon niet mag, dienen de kosten opge bracht te worden uit de gemeenschapsgelden. Dit betekent dat er weer op iets anders bezuinigd dient te worden." Op dit moment worden er maatregelen genomen. Ook wordt nog eens onderzocht op welke wijze het vandalisme structureel voor komen kan worden. "Maar welke maatregelen er ook genomen worden, primair gaat het erom dat bij iedereen het besef aanwezig moet zijn dat derge lijke voorvallen niet acceptabel zijn", aldus het gemeentebestuur. Het doet dan ook een beroep op de gemeenschap in Nieuwe-Ton- ge om alert te zijn. Wie iets waarneemt dat niet door de beugel kan, wordt verzocht hier direct melding van melding te maken bij de politie: 0900-8844 (of wanneer dit noodzakelijk is zelfs 112 bellen). Op woensdagavond 11 augustus a.s., aan vang 20.00 uur, hoopt de Dordtse organist Cor Ardesch een concert te geven op het Kam&Van der Meulen-orgel in de Nieuwe Kerk te Zierikzee. Op het programma staan werken van Johann.Sebastian Bach (drie Schübler-Chorale), Max Reger (Praludium d-moU, opus 65), Hendrik Andriessen (Sonata da Chiesa), Maurice Duruflé (Prélu de uit Suite pour Orgue, opus 5) en een improvisatie van de concertgever zelf. Cor Ardesch ontving zijn opleiding van Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Na het behalen van de diplo ma's Docerend- en Uitvoerend Musicus volgde hij een post-conservatoriale oplei- dmg Improvisatie bij Bert Matter aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In 1989 won hij de Buma-prijs tijdens het Improvisatie Concours te Schwabisch Gmünd. Ook in Stockholm was hij succes vol tijdens de Internationale Orgeldagen voor Improvisatie. In 1990 was hij winnaar van het Internationaal Improvisatie Con cours te Rnokke-Heist, en in 1992 behoorde hij tot de finalisten van het Internationale Improvisatieconcours te Haarlem. Hij speel de concerten in binnen- en buitenland o.a. in Duitsland, Oostenrijk, België en Scandina vië. Van zijn hand zijn composities voor orgel en koor verschenen in diverse bundels. Sinds 1998 is Cor Ardesch organist van de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk te Dordrecht. Op 14 augustus a.s. geeft de organist van de Grote- of Martinikerk te Sneek een concert op het BatzAVitte-orgel in de Ned. Herv. Kerk van Kapelle (Zld). Dirk Donker heeft een aantrekkelijk programma samengesteld, afgestemd op de klankkleuren van dit orgel. Hij speelt o.a. een Concerto van Bach, een Sonate van Rheinberger en composities van Vieme en Guilmant. Niet alleen als organist, maar ook als beiaardier geniet Dirk Donker bekendheid. De aanvang van het concert is 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt 4,50, houders van een CJP of pas 65+ betalen 3.-'i0. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent van harte welkom! Op woensdag 11 augustus zal in en rond het centrum van Ouddorp weer de jaarlijk se Toeristendag gehouden worden. Vanaf 08.30 tot 18.00 uur een braderie met 165 kramen en standplaatsen, waaronder ver schillende oude ambachten, diverse bekende standwerkers en kinderactivitei ten. De organisatie van de toeristendag is in handen van de Stichting Promotie Kop van Goeree. Jopie (Josina) van Prooijen is geboren en getogen in Dirksland. Ruim 10 jaar geleden begon ze, geboeid door vor men en kleuren, met het maken van aquarellen. Om haar kennis van tech niek en materie te verbeteren heeft zij een aantal jaren teken- en schilderles sen gevolgd, in eerste instantie bij het International Art Centre in Middel harnis bij Suzan Offereins en later bij Harold Jean Jassoy. Naast het gebruik van aquarel werkt zij nu ook met olie- en acrylverf. Het Flakkeese landschap is voor Jopie een bron van inspiratie. De wisselende stemmin gen, die bij verschillende weersomstandig heden optreden, blijven haar boeien. Ze duikt als het ware in het landschap, onder gaat het en probeert het op papier of doek vast te leggen. Het licht en de ruimte zijn nooit hetzelfde, het bUjft haar fascineren. Bij het landschap horen natuurUjk ook bloe men. In het voorjaar is Flakkee een bonte pracht van kleuren, veroorzaakt door de bol lenvelden. Ook dit probeert ze met het pen seel vast te leggen. Naast de boeiende landschappen heeft Jopie ook een serie portretten en figuren gemaakt die heel apart en treffend zijn. In haar recen te werk probeert zij de zichtbare realiteit op een andere manier vorm te geven, wat heeft geleid tot kleurrijke schilderijen van geab straheerde mensfiguren. vi Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflal(l<ee OUDE-TONGE - Maandagmiddag omstreeks twee uur ontstond op de Oude- landsedijk een aanrijding tussen twee perso nenauto's. Een 46-jarige automobiliste uit Den Bommel reed over de Oudelandsedijk en wilde de N218 oprijden. Zij zag hierbij een auto, bestuurd door een 46-jarige man uit Oudenbosch, over het hoofd, waarna een aanrijding ontstond. De 46-jarige vrouw en de twee inzittenden van haar auto, een 14- jarig meisje uit Den Bommel en een 75-jari- ge vrouw uit Vlaardingen, werden door per soneel van Ambulancezorg Rotterdam- Rijnmond meegenomen naar het Van Weel Bethesdaziekenhuis in Dirksland voor nader onderzoek. SOMMELSDIJK - Dinsdagmiddag 27 juli omstreeks kwart voor drie werd een 92-jari- ge vrouw uit Sommelsdijk op de Prinsesse- laan beroofd. Het slachtoffer had bood schappen gedaan en was onderweg naar huis toen zij door een nog onbekende man werd benaderd. Nadat hij haar vroeg hoe laat het was, griste de onbekende de handtas uit de roUator van de vrouw. De 92-jarige vrouw kwam hierdoor ten val en liep lichte ver wondingen aan haar knie op. De herover ging er vervolgens met de tas, waarin de por temonnee en persoonlijke bezittingen, van door. De politie Rotterdam-Rijnmond is op zoek naar getuigen van deze beroving. Zij worden verzocht contact op te nemen met de pohtie in Middelharnis via telefoonnummer 0900-8844, lokaal tarief Jopie heeft al op verschillende locaties op het eiland geëxposeerd, waarbij veel positie ve reacties haar ten deel vielen. Wie meer van haar werk wil zien, kan nu een kijkje nemen op de adressen van het Kunstrondje Dirksland 2004, waar haar werken geëxpo seerd worden. Ook kunt u telefonisch con tact met haar opnemen: 0187- 602825.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1