LITIE Radio Flakkee weer op het hele eiland te beluisteren! Dijkgraaf en bui^emeester geven startsein voor restauratie Dirkslandse Sas 0900-8844 www.buijze.nl Jeduthun zingt in Vlied berg Resultaten verkeersexamen Dirkslandse basisscholen Orgelconcert Arjan Breukhoven in Dirksland kievit warmte Nog volop plannen bij het Waterschap voordat fusie een feit wordt Haringvlietoversteek 2004 chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Inbraak woning Inbraak auto's Bromfietsster gewond na aanrijding Arjan Breukhoven geeft orgelconcert Dirksland Prachtige Dahlia Dahlia in 5 kleuren, 013 cm. 1.50 per stuk actief in beeld en geluid Terug op de kabel: Uw woning of bedrijfspand verkopen? Verkoping bij Geldershof Extra Kerifdiensten Ger. Gemeenten Dinsdag 22 juni 2004 77e jaargang nr. 7315 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflalclcee OUDDORP - In de nacht van woensdag op donderdag werd in een woning in de West- straat ingebroken. Onbeicenden hadden in de nachtehjke uren het huis doorzocht, waarbij enkele portemonnees, met daarin een nog onbekend geldbedrag, werden weggeno men. De 24-jarige bewoonster deed aangifte van inbraak. SOMMELSDIJK - Politiepersoneel van het district De Eilanden trof donderdagmorgen aan de Koolmees drie geparkeerd staande auto's aan, waarin was ingebroken. Van twee auto's was een ruitje ingeslagen, terwijl van de derde wagen een slot was geforceerd. Uit de drie auto's werden de radio/cd-spelers en diverse cd's weggenomen. De drie gedu peerde eigenaren, 19, 25 en 42 jaar, deden aangifte van inbraak bij de politie. NIEUWE TONGE - Een zestienjarige bromfietsster uit Oude Tonge raakte vrijdag avond omstreeks kwart voor negen gewond na een aanrijding op de Langeweg. Door nog onbekende oorzaak werd het meisje aange reden door een auto, bestuurd door een 52- jarige vrouw uit Melissant. Het slachtoffer liep onder meer een hersenschudding op en werd ter observatie opgenomen in het zie kenhuis in Dirksland. De Technische Ongevallen Dienst van de Verkeerspolitie stelt een nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval in. Op zaterdag 26 juni speelt op het mooie his torische orgel van de Hervormde Kerk in Dirksland de Rotterdamse organist Arjan Breukhoven. Het programma zal bestaan uit verzoeken van het publiek. Spannend voor organist en publiek want tot kort voor het concert is absoluut niet bekend wat zal wor den gespeeld. Hierbij is het van groot belang de improvisatiekunst en het beheersen van een groot muziekrepertoire. Tot tien minu ten voor aanvang van het concert kunnen de verzoeken worden in gediend op formulie ren welke bij ingang van de kerk liggen. Het concert begint om 20.00 uur. Arjan Breukhoven (1962) geeft jaarlijks, als organist, pianist en als dirigent, vele concer ten in binnen- en buitenland. Bovendien is hij dirigent van verschillende grote koorver enigingen. Regelmatig werkt hij mee aan radio-, televisie- en Cd-opnamen. Arjan Breukhoven is sinds 2003 verbonden aan de Hervormde Dorpskerk te Berkel en Roden- "JS- Voor meer informatie: www.arianbreukhoven.nl www.europatuin.ni EUROPA UIN DIRKSLAND, VKX)NWEG 23,0I87-60:3S<, DONDERDAG +VIUJDAG KOOWVOND Donderdag 24 juni om 19.30 uur, zingt Chr. Gemengd Koor Jeduthun in De Vliedberg in Ouddorp. Zowel bewoners als andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het repertoire voor deze avond bestaat uit geestelijke liederen. Er zal koor- en samen zang zijn van verschillende psalmen. De algehele leiding is in handen van Jan Wisse, de dirigent van het koor. COMBI MNuninw 35 M10117) 611611 hu tUTU In de gemeente Dirksland namen in totaal 99 leerlingen deel aan het schriftelijk verkeers examen 2004, 105 leerlingen namen deel aan het praktisch gedeelte. Voor het schrifte lijk gedeelte slaagden alle deelnemers, voor het praktisch gedeelte moeten 4 deelnemers volgend jaar nóg een keer rijden. Het beste resultaat voor het examen werd gehaald door Esther Struik en Geerd Struik van de School met de Bijbel 'De Regen boog' in Melissant; beiden maakten foutloos zowel het schriftelijk als het praktisch ver keersexamen. Goede prestaties waren er van Nelleke Dijkgraaf en Sanne Stevens, even eens van de School met de Bijbel 'De Regenboog' te Melissant, van Mireille Brons van OBS 'De Inktvis' te Dirksland en Arie Comelis Bakker en Marije de Visser van de CBS 'Prins Maurits' te Dirksland, met ieder 38 punten. Alle zeven ontvingen ze namens de afdeling Dirksland van 3V0 een cadeaubon. Het beste gemiddelde resultaat per groep voor het schriftelijk examen werd gehaald door de 19 leerlingen van groep 8 van de School met de Bijbel 'De Regenboog' te Melissant, met een gemiddelde score van 34,8 punten. De diploma's zijn op 15 en 17 juni aan de deelnemers uitgereikt door de Jan de Vries, voorzitter van de afdeling Dirksland van 3V0. Alle deelnemers kregen, naast het diploma, een button met de tekst 'Ik ben goed op weg'. DIRKSLAND - Gedurende de eerste jaren van het bestaan van Radio Flakkee was het heel gewoon dat haar uitzendingen op heel Goeree-Overflakkee via de kabel op de radio te horen waren. Dat mocht formeel niet. Want in de Mediawet stond dat een lokale radio alleen te horen mocht zijn via de kabel in zijn eigen gemeente. Maar het was te duur om iets te maken waardoor Radio Flakkee alleen in de gemeente Dirksland te horen zou zijn. Maar de glasvezelkabel werd aange legd. Toen kon het wel. Hoewel niemand er om gevraagd had, ging de kabelexploitant over tot afsluiting van Radio Flakkee op de kabel in de gemeenten Middelhamis, Oost- flakkee en Goedereede. Honderden handte keningen werden verzameld om UPC ervan te overtuigen dat de inwoners van Goeree- Overflakkee wilden dat Radio Flakkee op het hele eiland te horen moest zijn via de kabel. Het hielp niet. De wet gaf UPC gelijk. De luisteraars mochten wel een Franse, een Duitse of een Engelse zender ontvangen, maar niet de zender om de hoek. Ook niet Radio Zeeland. Want daarvoor bestond een soortgelijke regel. Het kostte Radio Flakkee veel geld. Want adverteerders vonden een omroep die alleen op de kabel in Dirksland te horen is niet zo interessant. En donateurs beklaagden zich erover dat ze Radio Flakkee niet meer konden horen, en besloten daarom hun donateurschap maar op te zeggen. Door deze hele affaire ging het bestuur van Radio Hakkee zoeken naar oplossingen. Die werd voor een groot deel van de program ma's gevonden bij Emüe Koole van Kabel krant Goeree-Overflakkee. Hij zorgde ervoor dat een flink aantal programma's (zoals 'Muzikale Hartewensen', 'Uit-je-Slofhet gemeentenieuws, de sport, enz.) overal te horen waren via het kanaal van de Kabel krant. Door die geweldige medewerking werd een flink deel van het probleem opge lost. Daarna werd in Oostflakkee een nieuwe omroep opgericht. De SLOO. Die mocht via de kabel uitzenden in Oostflakkee. Met die omroep ging Radio Flakkee samenwerken. Daardoor konden de inwoners van de gemeente Oostflakkee ook via de kabel de uitzendingen van SLOO/Radio Flakkee vol gen. Een paar jaar geleden besloot de rege ring om de Mediawet te wijzigen. Echter, door de moord op Pim Fortuin, de val van het eerste kabinet Balkenende en andere belang rijkere beslissingen, werd de wetswijziging steeds maar uitgesteld. Maar een paar maanden geleden werd het gehate artikeltje dan toch eindelijk uit de wet verwijderd. Met de kabelexploitant werden onderhandelingen gevoerd. Het resultaat is dat Radio Flakkee vanaf 1 juli 2004 weer op heel Goeree-Overflakkee via de kabel te horen is op de radio. Maar wel tegen bet aling. De vrijwiUigers van Radio Flakkee rekenen er daarom wel een beetje op dat de vroegere donateurs en de vroegere adver teerders weer mee gaan helpen om Radio Flakkee groot te houden. Vanaf 1 juU is Radio Flakkee te ontvangen op 107.1 MHz op de kabel; via de ether op 105.3 MHz (vanuit Dirksland) en 105.9 MHz, (vanuit Achthuizen). Het gaat weer klinken uit alle luidsprekers: 'Van Ooltgens- plaat tot aan de zee, is dit Radio Flakkee!' Op zaterdag 26 juni speelt op het mooie his torische orgel van de Hervormde Kerk in Dirksland de Rotterdamse organist Arjan Breukhoven. Het programma zal bestaan uit verzoeken van het publiek. Spannend voor organist en publiek want tot kort voor het concert is absoluut niet bekend wat zal wor den gespeeld. Hierbij is het van groot belang de improvisatiekunst en het beheersen van een groot muziekrepertoire. Tot tien minu ten voor aanvang van het concert kunnen de verzoeken worden in gediend op formulie ren welke bij ingang van de kerk üggen. Het concert begint om 20.00 uur. Arjan Breukhoven (1962) studeerde aanvan kelijk orgel bij Jan Brandwijk en later orgel en kerkmuziek aan het Koninklijk Conserva torium in Den Haag, waar o.a. Wim van Beek en Bert Matter zijn leraren waren. Tevens studeerde hij piano, zang, improvisa tie en koordirectie. Arjan Breukhoven geeft jaarlijks, als orga nist, pianist en als dirigent, vele concerten in binnen- en buitenland (Frankrijk, Oosten rijk, Engeland, Duitsland, Tsjechië en Austr alië). Bovendien is hij dirigent van verschil lende grote koorverenigingen. Regelmatig werkt hij mee aan radio-, televisie- en Cd- opnamen. Arjan Breukhoven was als orga nist verbonden aan de Verrijzeniskerk te Rotterdam. Sinds 2003 is hij verbonden aan de Hervormde Dorpskerk te Berkel en Rodenrijs. Voor meer informatie: www.arjanbreukhoven.nl Makelaarskantoor Taniboui beëdigd makcliiar/laxaleur. lul N\ M ()l87-476SS.ï Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.: (0187) 482609 E-mall: info@kievitwarmtejil wvvw.kievitwarmte.nl Morgen, woensdag 23 juni zal er op het ter rein van Zorgcentrum 'Geldershof een ver koping worden gehouden. De opbrengst is bestemd voor het aanschaffen van materiaal voor recreatieactiviteiten van de bewoners. Er staat een groot aantal marktkramen met o.a. gebakken vis, patat, oUebollen, poffer tjes, enz. Tevens is er een rommelmarkt en verkoop van handwerken en boeken. De kin deren kunnen o.a. sjoelen en darten. Speciaal voor hen is er ook een spelkraam en voor de kleintjes een grabbelton! Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 18.30 uur, de bewoners, vrijwilligers en medewerkers zullen voor een gastvrije ont vangst zorgen. INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING OUDDORP - Vanavond dinsdag 22 juni, 19.30 uur, ds. A.B. v.d. Heiden. DIRKSLAND - Woensdag 23 juni, 19.30 uur, ds. Verschure. MELISSANT - Woensdag 23 juni, 19.30 uur, ds. J.W. Verweij. STAD AAN 'T HARINGVLIET - Don derdag 24 juni, 19.30 uur, ds. J. Schip per. MIDDELHARNIS - Donderdag 24 juni, 19.30uur, ds. D. deWit. OOLTGENSPLAAT - Donderdag 24 juni, 19.30 uur, ds. C. de Jongste, bediening H. Doop. DIRKSLAND - In aanwezigheid van vele vertegenwoordigers van gemeentes, provincie en waterschap gaven vrijdagmiddag dijligraaf D.C. Goekoop en burgemeester S. Stoop het officiële startsein voor de restau ratie van het Sas van Dirlcsland. Dit gebeurde in de vorm van het metse len van een plaquette in één van de muren van het Sas. In zijn toespraak tot de aanwezigen richtte dijkgraaf Goekoop zich met een speciaal en hartelijk welkomstwoord tot oud-burge- meester D. Boonstra, die samen met zijn vrouw deze feestelijke bijeenkomst bij woonde. Ook dankte Goekoop de initiatief neemster tot deze restauratie, Cathy Wes- dorp, voor haar grote inspanningen. In zijn toespraak ging Goekoop vervolgens even terug in de geschiedenis, naar het moment dat de sluis van Dirksland aan het eind van de 18e eeuw werd gebouwd. De gebroeders Jan en Teunis Blanken, bekend waterbouw kundigen in die tijd, ontwierpen de sluis; Comelis van der Valk - dijkgraaf van het polderbestuur van Dirksland - legde in 1790 de eerste steen voor de bouw. "Tussen haak jes, zijn dochter was met een voorvader van mij, Gerardus Jacobus Goekoop, getrouwd. Daarom ben ik extra blij dat ik als laatste dijkgraaf deze handeling mag verrichten, zij het met enige pijn in het hart," zo vertrouw de Goekoop de aanwezigen toe. Nadat de sluis in de loop der tijden zijn specifieke Dijkgraaf Goekoop (l.) en burgemeester Stoop tonen samen de plaquette, voordat ze deze in één van de muren van het Sas metselen. Op de gedenksteen staat de tekst: 'Op 18 juni 2004 is de restauratie van het Dirkslande Sas officieel gestart door dijkgraaf ing. D.C. Goekoop van het waterschap Goe ree-Overflakkee en burgemeester drs. S. Stoop van de gemeente Dirksland. functie als schutsluis verloor, werd het onderhoud geconcentreerd op de buitendeu ren. Deze werden al eens verhoogd waarbij ook het metselwerk werd aangepast en het bovenste deel werd uitgevoerd in rode steen. Sommige deuren waren na verloop van tijd zo slecht dat zij verwijderd moesten worden. Europese subsidie "Vanuit de Verenigde Vergadering van het waterschap kwamen steeds vragen of het Sas niet opgeknapt kon worden. Dat proces heeft vele jaren geduurd. Door het Dirkslandse Sas op de monumentenlijst te laten zetten, dachten wij gemakkelijker gelden te verwer ven. Daartoe werd ook de Stichting Dirks land Sas opgericht, waarin vertegenwoordi gers zitting hebben uit de Verenigde Verga dering, de gemeente en enige particulieren. Uiteindelijk bleek dat Monumentenzorg geen geld had voor renovatie, maar via Europese subsidie uit het Plattelands Ont wikkelingsplan, samen met provinciale, gemeentelijke en waterschapsgelden kon een nader onderzoek worden gestart naar de bouwkundige staat en kon restauratie moge lijk worden," aldus Goekoop, die zijn toe spraak besloot met de woorden: "Dirksland heeft straks zijn Sas, met nieuwe muren en mooie deuren. Wederom een parel voor Flakkee. Samen met de sluiswachterwoning, die is opgeknapt door het onbezoldigd sluis- wachterspaar Ton en Sjaan de Graaff, neemt MIDDELHARNIS - De 101e verga dering van het Waterschap Goeree Overflakkee stond ditmaal geheel in het teken van achteruitblikken en vooruitzien. Vooruitzien naar de komende fusie per 1 januari 2005, wanneer het Waterschap Goeree- Overflakkee zal opgaan in het nieuwe waterschap Hollandse Delta; achter uitblikken naar al datgene dat inmid dels bereikt is. Om alle ontwikkelingen nog eens goed tot de leden van de Verenigde Vergadering te laten doordringen, had het waterschap in de morgenuren een excursie georganiseerd waarbij enige waterschapswerken werden bezocht die al zijn uitgevoerd, uitgevoerd worden, of nog uitgevoerd moeten worden. Deze laatste zijn met name werken op water staatkundig gebied die volgens de nieuwste overstromingsnormen noodzakelijk zijn. De waterbergingen die iimiiddels al gereed zijn, zijn integraal aangelegd dat wil zeggen met natuurvriendelijke oevers. Met name de ontwikkehngen in het gebied rond de Bierkreek bij Stad aan 't HaringvUet kregen de aandacht. Volgens Kees Stoutjes- dijk van het Waterschap betreft het hier een zeer belangrijk project, waarbij een aantal problemen rond waterberging en zoetwater voorziening in een keer wordt opgelost. De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van de bestaande watergang, waardoor de waterbergingscapaciteit vergroot wordt en waarbij tevens de oevers op natuurvriende lijke manier worden aangepast. Daarnaast wordt ook de dijk langs het HaringvUet ver sterkt. Een nieuwe aan te leggen watergang zal in verbinding komen te staan met het Haringvliet en tevens dienen ais zoetwater- inlaatpunt. De kreek zal worden doorgetrok ken naar de Magdalenakreek bij Oude-Ton- ge, zodat de landbouw in dit gebied voor de zoetwatervoorziening niet meer geheel afhankelijk zal zijn van het met blauwalg verontreinigde water uit het Krammer-Vol kerak. Tussen beide kreken van Stad aan 't Haringvliet naar Oude-Tonge komt boven dien een fietspad te liggen. "Er wordt nu flink op ingezet om in de komende jaren een aantal plannen op Goeree-Overflakkee te verwezenlijken," aldus Stoutjesdijk. "Ook op Goeree bestaan er nog diverse plannen, o.a. het plan om de bunker in de Preekhil- polder op te knappen en tot vleermuisonder komen te laten dienen. Ook diverse wegen zullen nog de nodige aandacht krijgen." Woorden van gelijke strekking uitte later dijkgraaf Goekoop tijdens de 101e vergade ring van het Waterschap in het waterschaps- huis in Middelhamis. Ook hij blikte terag op de excursie van die morgen en de activiteiten rond de start van de restauratie bij het Sas van Dirksland. Daarnaast stond hij stil bij de 100e vergadering in maart dit jaar, die hij 'een mijlpaal' noemde. "Ruim honderd ver gaderingen en een afscheid van het water schap Goeree-Overflakkee. Vergaderingen die in eerste jaren alleen de categorieën gebouwd en ongebouwd betroffen, maar waar na 1995 ook de categorie ingezeten bij kwam. Het waren constructieve vergaderin gen, waar de algemene belangen boven de drie categoriale belangen gingen. Belangrij ke beslissingen zijn er genomen, over ruil verkaveling, automatisering, nieuw- of ver- het geheel een markante plaats in op Goeree- Overflakkee waar vele fietsers en wande laars, als zij over de karakteristieke draai- brug gaan, van kunnen genieten." Burgemeester Stoop vroeg vervolgens de aanwezigen om bij het Sas even in gedach ten temg te gaan naar het jaar 1790. Dat ver zoek bleek een goede reden te hebben: uit de deur van de sluiswachterwoning stapten twee meiskes in 18e eeuwse klederdracht naar buiten. Het bleken de burgemeester dochters Lydia en Julia Stoop te zijn die in hun mandjes de voor het metselen zo beno digde troffel en schietiood meebrachten. Beide gereedschappen waren afkomstig uit het Streekmuseum. Beide heren kweten zich vervolgens (weliswaar met hedendaags gereedschap) met goed gevolg van hun met- selaarstaak. "Dit project is een voorbeeld van samenwerking tussen de diverse overhe den" sprak burgemeester Stoop na afloop voldaan. De restauratie van het Sas zal naar verwach ting in december 2004 gereed zijn. Het werk wordt verricht door het aannemingsbedrijf Dijkers en Pijl. Met de restauratie is een bedrag gemoeid van 629.975 euro, exclusief BTW. Overigens wordt niet alleen de sluis maar ook de omgeving opgeknapt. Het voor malig jaagpad richting het Zuiderdiep wordt fietspad en het asfalt wordt vervangen door stenen. Eindelijk is het dan zo ver. De inschrijving op de haringvlietoversteek van 2004 is gestart en de eerste fanatiekehngen hebben zich reeds aangemeld. Jaarlijks organiseert zwemclub de Stelle uit Stellendam de haringvlietoversteek. Dit is een zwemtocht over 3,2 kilometer die start aan de Hellevoetse zijde van het Haringvliet en eindigt in de jachthaven Marina Stellen- dam. Ook dit jaar gaat de oversteek weer plaatsvinden en wel op zaterdag 28 augus tus. De start zal zijn om 14:00 en de zwem mers hebben 2 uur de tijd om de tocht te voltooien. De inschrijving op de tocht is reeds gestart. Dus heb je interesse om mee te doen meld je dan aan door op het zwembad 't Zuiderdiep in Stellendam een inschrijfformulier te vra gen aan de kassa. Je kunt ook contact opne men met de organisatie jos@tmannetje.tmf- web.nl. In verband met de beveiliging kun nen er slecht een beperkt aantal deelnemers meedoen, wees dus op tijd met inschrijven! bouw waterschapshuis. Alleen van de toe zegging om het aantal ingezetenen in de Verenigde vergadering te herzien is niets gekomen. De fusie haalde ons in," aldus Goekoop. Hij wees verder op het nieuwe logo van het Waterschap Hollandse Delta, dat inmiddels in de hal hangt. Diverse mede werkers worden al regelmatig ingezet voor de nieuwe organisatie. "Begrijpelijk', meent Goekoop, want de organisatie moet op 1 januari 2005 goed van start gaan. Nog twee vergaderingen staan er gepland: de septembervergadering en de laatste vergadering van 3 december, die naar verwachting geheel in het teken van het afscheid zal staan.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1