K.V. PlfLITIE Vijfentwintig jarig jubileum voor secretaris woningbouwvereniging 'Beter Wonen' Thuis in de flakkeese rtSp huizenmarkt 0900-8844 3252 O-B Zomerconcert Brassband Concordia ■(yMinnaard Kriebelbeestjestocht Ons Koor zingt in Samaritaan Zomerfair in Ouddorp DoRROSTRU K Taxaftf «f/^- ra „era; Bel ons. Hl Karels Autoschade chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden VU Hellevoetsluis gaat op excursie naar Zeeland Opbrengst collecte Handlcap.nl Motorrijder zwaar gewond Snelheidscontroles Inbraak auto Inbraak bedrijf Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen www.opelnieuws.nl www.dereusvastgoed.nl ^rfei I (0187) 68 47 21 Kapspanten Portalen Liggers Lateien -^>- -^>- Jeugdkerk in 'De Staver' actief in beeld en geluid lOBlLiïirrSCENTRjUjVL Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! V^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS* TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Het was vrijdagmiddag en -avond het 'feestje van Leen' zoals de voorzitter van Woningbouwvereniging Beter Wonen Goedereede, P.A. Braber het uitdrukte. En het was een drukbe zocht feest, waarbij in het Haegse Huus in Stellendam werd stilgestaan bij het vijfentwintig jarig jubileum van de secretaris, de heer L.C. Kie viet, als bestuurslid. Isolatie Aedis Dankwoord Barbecue en video bij ZAJW M AK Ëi (0187)47 02 72 (0187)68 45 45 U'ieuws V3Ln de eilinden Vrijdag 18 juni 2004 77e jaargang nr. 7314 Oranjehoven. Oranje petjes, oranje vlaggetjes, oranje schmink, oranje shirts, oranjepraat, oranje gewaad, alles voor Oranjes daad. Er is weer een voetball<am- pioenschap aan de gang en we zullen het weten. Wekenlang is het oranje geserveerd voor K. V.koning voetbal. Voor velen een feest Een gelijkspel werd deze week ergens al gevierd met vuurwerk. Tenslotte hadden we de Duitsers toch nog een t)eet]e bedwongen. We mogen dan klagen over historisch besef, als het gaat over confrontaties met onze oosterburen op het oran je - pardon, groene - veld, dan weten we nog precies wanneer het in het verleden goed of bijna goed ging Nederlanders heten nogal nuchter te zijn. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hier hebben we een uitzondering. Zo'n kampioenschap is de uitlaat klep voor emoties. We maken er een buurtfeest van, we organiseren een pool op het werk, we leven, lijden en juichen. Het medium televisie kluisterde dinsdag 7,5 miljoen Nederlanders op een avond aan de buis. Zelden wordt zo eensgezind meegeleefd met een doelgroep: Oran je. Even hangen we ons jasje van individualisme aan de kapstok en vormen we een hechte groep. We ken nen de buurman, we praten op straat, het café op de hoek is het forum van kenners van het spel. Oranje verbroedert. Kennelijk leeft er onder de huid van individualisme toch een hang naar saamhorigheid Kennelijk hebben wij nog steeds behoefte aan identificatiepersonen. We kijken ernaar, maar velen spelen stilletjes mee. Die ster dat ben ik We hebben gewonnen, we hebben verloren, we.Ik wordt wij We zijn ook opgefokt. Wekenlang is de reclame die ons overspoelt oranjegetint Dit mag Je niet missen. Dit is leven. We accepteren dat er grote geldbedragen mee gemoeid zijn. We vinden het normaal dat er grootverdieners voor ons spelen en hebben tegelijker tijd kritiek op hen die op ander terrein topsalarissen innen voor een verantwoordelijkheid die vele malen groter is dan die van die elf spelers. Ooit werd gezegd: Voetbal is oorlog. In ons goed geor ganiseerde landje is het een uitlaatklep voor binnen gehouden agressie. Wie niet meer op straat een par tijtje kan spelen, voetbalt nu op de bank met chips en (geestrijk) vocht onder handbereik. We lezen het spel, terwijl we anderszins hooguit een stripverhaal tot ons nemen. We consumeren dat het een lieve lust is. Wie durft het vermorste tijd te noe men? En als de zondag ermee gemoeid is? Een vraag die we open laten staan. En - dat is nog veel indringender - als er nu eens gezegd wordt dat we geen twee heren kunnen dienen: God en K.V.? Schuiven we het ant woord twee weken vooruit? Schuiven we ons per soonlijk antwoord twee weken vooruit? Wie ontkent dat deze oranjehausse kennelijk voorziet in een behoefte, ziet de vraag niet naar levensvulling, die erachter ligt En dat is nu juist zo triest Wint Nederland, er zal toch een leegte overblijven Verliest het, de teleurstelling wordt haast lijfelijk gevoeld. Geen nood, daarna komt de Tour en daarna de Olym pische Spelen. Zo worden we bezig gehouden. Geen tijd om te denken over het dienen van twee goden. Trouwens, is God niet al lang verdrongen in ons leven door de god van brood en spelen? Wie'zich kan ontrekken aan Oranje, ontkomt daarom niet aan dezelfde vraag: Wie dient u? Die begrijpt wat er aan de hand is. Al is het dan niet: Oranje, er is wel een andere god in te vullen. Of is het antwoord: God? Zo stelt ook een Europees kampioenschap voor een keuze. Op zaterdag 3 juli organiseert de VU Helle voetsluis een excursie naar Zeeland. Om 7.00 uur vertrekken de belangstellenden vanuit Hellevoetsluis. Eerst worden er twee tuinen bezocht in Oostkapelle: De tuinen van Tiny Adriaanse en van Lia Jobse. Er is een lunch in "De Boschoek' in Oostka pelle, vervolgens is er een rondvaart over het Veerse Meer. En 's middags worden er twee tuinen in Kats bezocht: de tuinen van Riet en Dick Willebrants en Anke en Mare van Strien. Aan het einde van de middag wordt De Zeeuwse Rozentuin in Kats bezocht. Om 18.30 uur hoopt men weer terug in Helle voetsluis te zijn. Opgave: Jan Lageweg, tel. 0181 312387 (elke avond na 21.30 uur) of de VU inforba- lie, tel. 0181 318358 van maandag t/m vrij dag van 13.00 tot 16.00 uur. Handicap.nl hield in de week van 7 t/m 12 juni haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap. De opbrengst van de collecte in Middelhamis was totaal 1.791,83. De opbrengst van de collecte is voor mannen, vrouwen en jongeren met een functiebeperkingen. Maar ook voor ouders van gehandicapte kinderen die het ondanks de bestaande regelingen, finan cieel niet redden. Zaterdag 19 juni hoopt brassband Con cordia weer haar vertrouwde zomercon cert te geven, ter opening van het zomer seizoen. Het concert zal plaatsvinden om van 15.00 tot 16.00 uur vanaf de muziek- tent bij het oude raad- en polderhuis in Ouddorp. Er zullen diverse marsen en lichte muziek te horen zijn. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee BROUWERSHAVEN - Een 59-jarige motorrijder uit de gemeente Middelhamis is maandag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Delingsdijk in Brouwers haven. Een 21-jarige automobiliste uit de gemeente Schouwen-Duiveland, zag door de laaghangende zon, de man bij het afslaan over het hoofd. Hierdoor kon de motorrij der de auto niet meer ontwijken. De man is met ondermeer twee gebroken polsen en een beenbreuk overgebracht naar het zie kenhuis in Goes. De vrouw kwam met de schrik vrij. Personeel van de Verkeerspolitie (afdeling Verkeershandhaving) hield dinsdagmorgen en -middag op de Lieve Vrouwepolderse- dijk in Stad aan 't Haringvliet en Rijksweg N57 in Goedereede snelheidscontroles. Op de Lieve Vrouwepoldersedijk in Stad aan 't Haringvliet overschreden tussen half acht en half negen 13 van de in totaal 233 passerende automobilisten de 50 km-limiet. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 85 km/ uur. In Goedereede werd op de Rijksweg N57 tussen acht uur en kwart voor negen gecon troleerd. Van de in totaal 330 passerende autobestuurders kunnen er 11 binnenkort een acceptgiro in hun brievenbus verwach ten. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 139 km/uur in plaats van '100'. GOEDEREEDE - Dinsdagochtend zag een 25-jarige bewoner van de Beresteyn dat het portier van zijn auto was geforceerd. Onbe kenden hadden in de nachtelijke uren in zijn auto, geparkeerd nabij zijn woning, inge broken. Uit de auto werd de radio/cd-speler gestolen. NIEUWE TONGE - In de nacht van maan dag op dinsdag werd ingebroken in een bedrijf aan de Langeweg. De voordeur werd vermoedelijk met een schroevendraaier ge forceerd, waarna de eerste etage geheel werd doorzocht. Een kluis die daar stond werd opengeslepen, waarna de nog onbe kende inhoud werd meegenomen. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Opet. Al 35 jaor de meest geliefde outo von Nederland. www.opelnieuws.nl MAKELAARDIJ Middelhamis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doefinchemsesfraat 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)482606 HiDDKKmiii oest-m» stEittmM NttoHMgntf Kijk voor hot volledige aanbod op: i T o o E D TEL. 0187 - 688500 gtf(MJt.Wi w'ww.janvandijk.nl De jeugdwerkgroep IVN-GO organiseert op zaterdag 26 juni mei een kriebelbeestjesex- cursie voor kinderen vanaf 8 jaar. Er wordt een wandeling door de Kwade Hoek gemaakt en gespeurd naar vlinders, rupsen, spinnen en andere kriebelbeestjes. Wij gaan ook nog kijken wat wij met ons schepnet in het water kunnen vangen. Vind je het leuk om met ons te gaan speuren, meld je dat snel aan. Neem je schepnet, emmertje en loupe- potje mee als je dieze hebt. Verzamelplaats: parkeerterrein Kwade Hoek om 13.30 uur. De tocht duurt 2 uur en kost 1,50. Aanmel den: vooraf bij VVV Ouddorp, telefoon 0187-681789. Tip: trek laarzen aan! Zondag 20 juni om 20.00 uur zal er weer jeugdkerk worden gehouden in het Prieel van de Staver, vanaf 19.30 uur zijn jullie van harte welkom en zal er koffie zijn. Deze avond zal worden begeleid door de band X- fade en Jefta Alberts zal de bijbelse bood schap delen. Jefta is net terug van een jaar bybelschool in Hawaï, vorig jaar heeft hij ook in de jeugdkerk gesproken, waarbij ook deze band aanwezig was, de organisatie hoopt weer op een bijzondere avond. Jonge ren uit alle kerken dagen we uit om vrienden en vriendinnen, 'die God misschien nog niet kennen', mee te nemen en elkaar op een positieve manier te ontmoeten. COMBI WutirnMi 3S M (01171611611 fu U37H www.cormelissant.nl ELISSANT Nijverheidsweg 4, Dirksland I Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-605191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 REG I STER ACCOUNTANTS Het was 28 mei 25 jaar geleden dat Kieviet bestuurslid werd van Woningbouwvereni ging 'Beter Wonen'. Om dit heugelijke feit te vieren waren veel collega-bestuurders uit de regio, gemeentelijke bestuurders en aan nemers vrijdagmiddag bijeen gekomen. Tijdens de bijeenkomst werden verschillen de toespraken gehouden, waarbij werd stil gestaan bij de verdiensten van Kieviet, maar ook kregen de aanwezigen een stukje geschiedenis voorgeschoteld uit de bestuur lijke periode van Kieviet. Voorzitter Braber, herinnerde zich dat het een roerige periode was toen Kieviet in 1979 werd gekozen als bestuurslid, in die tijd stapten twee dagelijks bestuursleden op en werd een penningmeester ontslagen. "Leen werd in het dagelijks bestuur gekozen met 240 vóór en 18 tegen en dat maakt duidelijk dat er iets aan de hand was", aldus Braber. De tijd voor de woningcorporaties was toen ook heel anders dan tegenwoordig, zo bleek uit de woorden van Braber, want "bouwen, bouwen, was toen het credo". Bij de huizen die Beter Wonen beheerde was toen sprake van een groot achterstallig onderhoud - dit was ook één grote oorzaak van het ontstaan van de bestuurscrisis - en er moest actie ondernomen worden. Volgens Braber was Kieviet al direct bij het nieuwe beleid van de woningbouwvereniging betrokken. Kieviet ijracht ook veel ervaring binnen de corpora tie want hij was al vanaf 1967 opzichter bij de woningbouwvereniging geweest. Eén van de grootste klussen, na het wegwer ken van het achterstallig onderhoud, was een grootscheeps isolatieproject. "In enkele jaren tijd werden ongeveer honderd huizen voorzien van spouwmuurisolatie en dubbel glas". En Kieviet bleek een grote motor ach ter de verschillende projecten te zijn. En nog is er genoeg werk aan de winkel voor de woningbouwvereniging, zoals bijvoorbeeld, de bouw van zorgwoningen. Tijdens zijn toespraak verklaarde voorzitter Braber in dit verband dat hij wel eens jaloers is op de zus terverenigingen, waar de bouw van woon zorgcomplexen vrij soepel verloopt. "Bij ons gaat het niet zo snel", verzekerde hij de aanwezigen. Niet alleen de beginfase van het aantreden van Kieviet, maar ook tijdens zijn loopbaan zijn er dingen aan de orde geweest die veel vergden van de bestuurders. Braber noemde in dit verband fraude, inbraak en brand. Mede daarom verzekerde hij dat de woning bouwvereniging een "boeiend bedrijf is". "Het secretariaat is Leen op het lijf geschre ven, maar de computer leek Leen te mijden totdat hij een computercursus met succes afsloot. Het gevolg was dat er veel beleids stukken, door Leen met die computer wer den aangepast, zodat ook de administratie, keurig op orde is". En omdat "Leen geschiedenis heeft geschre ven", werd hem namens de woningbouwver eniging een digitaal cinemasysteem over handigd. De voorzitter hoopte dat hij samen met zijn vrouw hier nog veel plezier van mag hebben. De heer Dorst van Aedis overhandigde de penning aan de heer Kieviet, rechts de echtgenote en een kleindochter van Kieviet. Namens de koepelorganisatie van woning bouwverenigingen Aedis sprak de heer Van Dorst. Hij overhandigde de heer Kieviet de gedenkpenning van Aedis. Ook Dorst schet ste in grote lijnen de geschiedeni.s van woningbouwsector na de vijftiger jaren. Volgens hem had de overheid eerst een gro te vinger in de pap bij de woningbouwcor poraties en de sector werd flink gesubsi dieerd, want er was woningnood. In de tach tiger jaren kwam hier in verandering, want de woningnood was niet zo hoog en de over heid trok zich steeds verder terug, dus min der subsidies. Het gevolg was minder socia le woningbouw, maar wel meer kosten. "De laatste jaren gaat de overheid zich toch weer meer bemoeien met de woningbouwvereni gingen. En aan de ene kant worden de cor poraties gestimuleerd om meer te bouwen, maar aan de andere kant krijgen de woning bouwverenigingen niet genoeg contingenten en subsidies om dit uit te voeren". Dorst schetste een beeld waaruit blijkt dat bewe gingen op de woningmarkt niet stil staan en daarom moeten de corporaties zich gedurig bezinnen op de omstandigheden. Hij verze kerde dat in verband hiermee de inbreng van mensen als Kieviet niet gemist kan worden. De kersverse voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer De Visser, dankte Kieviet voor zijn vele werk. Hij deed dit aan de hand van een aantal spreekwoorden en gezegdes, waaruit bleek dat Leen iemand was van de 'oude stempel", die niet te beroerd was 'om de handen uit de mouwen te steken'. Wethouder A.C. Lokker bracht namens het gemeentebestuur de felicitaties over aan de jubilaris. Eigenlijk vond hij vijfentwintig jaar te lang "want men zou niet langer dan tien jaar hetzelfde moeten doen, want na tien jaar gaan de scherpe kantjes eraf', aldus Lokker. Hij wees erop dat de woningbouw vereniging 'iets' met de gemeente heeft. En hij hoopte dat bij de verschillende gezamen lijke projecten die nog op stapel staan met een goede samenwerking tot een einde zul len worden gebracht. Bijna aan het eind van de reeks sprekers was het de beurt aan de heer Robijn uit Dirks land, namens het federatieve verband van woningbouwverenigingen, waar de heer Kieviet, eveneens secretaris van is. Hij hield het kort, want hij verwees naar vroeger als de landarbeiders de uien aan de put brachten, werd na 100 mud altijd een glaasje gedron ken. Als de boer wat lang op zich liet wach ten verzuchtten de arbeiders "ze komme weer droag an de pit" en dit wilde Robijn niet op zijn geweten hebben. Hij prees ook de verdiensten van Kieviet voor de federatie en hij kon het niet laten om nog wat te sto ken in de verhouding tussen Beter Wonen en de gemeente Goedereede, waarbij hij zich afvroeg of de verhouding tussen de woning bouwvereniging en de gemeente wel zo goed is. In zijn dankwoord stond Kieviet uitgebreid stil bij de geschiedenis van de woningbouwver eniging. De eerste contacten met de vereni ging dateren al uit in 1967, toen hij als "broeli- je in het land dat volkshuisvesting heet" begon als opzichter. Hij herinnerde zich nog dat het echt pionierswerk was en de vereniging ont brak het nog aan echte huisvesting. Ook Kieviet memoreerde aan de moeilijke omstandigheden, waaronder hij in 1979 aantrad. Hij had de wil en inzet geconsta teerd om door te gaan, waardoor het uitein delijk lukte om de vereniging in rustig vaar water te krijgen. Nu mag de vereniging dan wel in rustig vaarwater zijn aangeland, toch is er nog genoeg werk aan de winkel. Dit komt ook door nieuwe regelgeving van de overheid, waardoor het taakgebied van de woning bouwverenigingen is uitgebreid. Ook Kie viet bevestigde dat er in de gemeente een grote behoefte bestaat aan 'woningen met zorg'. Hij raadde in dit verband aan om haast te maken met de bouw van woonzorgcom plexen. En wat de realisering van deze pro jecten betreft zag Kieviet lichtpuntjes: er zijn vorderingen rondom de ontwikkelingen van het voormalige Shell-terrein in Ouddorp en ook voor de woonkern Goedereede lijkt de situatie te kenteren. Voor Stellendam ligt de zaak complexer, vanwege het winkelcen trum. "Maar het Mavo-terrein ligt in het ver schiet", aldus Kieviet en hij raadde wethou der Lokker om zo spoedig mogelijk groen licht te geven. "Wij zullen als corporatie een goed plan indienen", zo verzekerde de jubi laris. Kieviet wees er verder nog op dat de woningbouwvereniging er alles aan doet om de wozoco's gerealiseerd te krijgen. Nadat Kieviet verschillende personen en instanties had bedankt eindigde Kieviet met de 'legendarische woorden' van Van Kam penhout: "Moge de vereniging haar sociale afkomst nimmer vergeten". Woensdag 23 juni om 19.30 uur geeft Man nenkoor 'Ons Koor'een concert in de Lukas- kapel van de Samaritaan. Het concert is voor bewoners en andere belangstellenden vrij toegankelijk en het repertoire bevat geestelijke liederen en volksliederen. Het orgel wordt bespeeld door Anton Weenink en de algehele leiding heeft Willem Chr. Meyboom. Een ieder van harte welkom! Morgen, zaterdag 19 juni wordt er op het ter rein van Bloemenhandel M. Grinwis Zn. aan de Dijkstelweg 28 in Ouddorp een Zomerfair gehouden van ambachtelijke pro ducten en leuke snuisterijen er zijn ook ver schillende Ouddürpse zaken aanwezig, ook is er een terras waar u kunt genieten van een heerlijk bakje koffie verzorgd door Hotel Akershoek. Nieuw voor Ouddorp verse groene asperges en knoflook van het Flakkeese land. Voor de kinderen: een leuke rit met de paardenkar en een kleurwedstrijd met leuken prijzen Voor Vaderdag een leuke min of terrasplant Laat je verassen door de sfeer op deze Zomerfair, welke van 9.00 tot 16.00 uur geopend is. Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig zie de aanwijzingsborden. NIEUWE TONGE - Morgen, zaterdag 19 jtmi, zijn jullie vanaf 19.00 uur welkom in verenigingsgebouw 'Elim' aan de Zuiddijk. De barbecue staat dan klaar! En de video. Ja jongens, jullie stonden echt aan de afwas! Tot morgen. t a r tir Commissie Z.A.J.W. BwB 3^^ m^ msi y^ is m, ^m' ft'w? 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs of NVM Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187)6513 96 www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud CAimVAN- EN CAMPERSEIWICE EUROS/mmiEBEDRUF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: www.caravanschadeherstel.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1