Q}a]©fflDmai@ajmm[i]D©[Doms](Bm l^f^P*»:!! Thuiskantoor Kwekerij Stouten Dressuurwedstrijd 'Oostmoer' Zuid-Hollandse campings positief over 2003 l Ouddorpse nieuwe l aardappelen l 't Stalle^e! KINDERKLEDING JASSEN EIIAflDBI-raCUWS PERKPLANTEN HO Geboortekaartj es? P.V. De Trekvogels P.V. De Reisduif Leïtz Lamïnator A4 Letratag XR lettertang H 0% korting op alle cartridges Acco- paplervernietiger HS 89 Kopieerpapier HP printer 3550 WdmiKiËlLW. 10% tot 30% Korting 50% Korting MONSTERNEMER M/V GIJSBERTUS MARINUS POOL ADRIANA WILHELMINA STRUIK ADRL4NA WILHELMINA STRUIK in vele soorten en kleuren, vaste planten enz. Kwekerii^'P i*ie\ ,rtensiai terras Il Di-Mij. 09.00-12.00 13.00-17.30 ROUTEBESCHRIJVING: WILLEM MARINUS DE KORTE FLIP CORNELIS VAN ES Bij ons heeft u een ruime keus en natuurlijk uitstekende service! Gebr. de Waal Drukkerij te Ouddorp te Sommelsdijk van 32,95 tmation cd-r Imation dvd+r dvd-r van, 29,95 wooileSüu; Voor iedere klant hebben Bijna driekwart van de Zuid-Hollandse cam pings heeft aangegeven in 2003 meer bezoekers te hebben ontvangen dan in 2002. Gezamenlijk telden zijn een stijging van ruim 9% in het aantal bezoekers ten opzichten van het voor gaande jaar. De belangrijkste reden voor deze stijging is volgens hen het goede zomerweer van afgelopen jaar. NIEUWHusqvarna Viking INTERLUDE 445 I 't Stalletje heeft ze weer: Doré en Frieslander N H H N H H H N ^3?" Lekker en gezond ^^V^ Zaterdag: Versc aspergepizza Aspergeboerderij H H H N H N N 7N ^^ersc^^^ ^M, eiee O Verleende vergunning Adverteren in Eilanden Nieuws betekent dat uw advertentie ook buiten de bebouwde kom wordt gelezen. PAGINA 4 DINSDAG 18 MEI 2004 'ffisimatïuwk'irm- Emeritus arts is ten gevolge van een hersenbloeding op 15 mei 2004 overleden. Er zal een afscheids-samenkomst worden ge houden op vrijdag 21 mei in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp, Dorps- tienden 3. Aanvang 13.30 uur. U bent vanaf 13.00 uur welkom in de ontmoetings ruimte van bovengenoemde kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Mariadijk te Goe- dereede. Na de begrafenis kunnen wij elkaar nog ontmoeten in het hotel-restaurant 'De Gouden Leeuw' te Goe- dereede. Hans Pool, Johannesburg Lenie van Oene Gerard Kaai, executeur testamentair Hof ter Veste 169 4333 HJ Middelburg Correspondentie-adres: Varkensmarkt la 3252 BT Goedereede Bedroefd geven wij u kennis dat de Heere tot Zich heeft genomen onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder sinds 1979 weduwe van Johannes Breen in de leeftijd van 85 jaar. Rotterdam: Jeannet Timonen-Breen Pekka Timonen Mariëtte en Geoffrey Bjame Soirmielsdijk: Jaap Breen Ina Breen- op 't Hof Jasmijn en Marijn Hans Robbert Annebelle Stad aan 't Haringvliet: Yke Okker-Breen Dick Okker Bert en Dörte Antoinette en Dennis Tijs Jeffrey 17 mei 2004 Verzorgingshuis'De Goede Ree', Prinsesselaan 51, Hollandsdiep 53, 3245 XN Sommelsdijk Correspondentie-adres: J. A. Breen, Kluut 30, 3245 TC Sommelsdijk Gelegenheid tot condoleren woensdag 19 mei van 19.30 tot 20.30 uur in de grote zaal van 'De Goede Ree'. De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. vrij dag 21 mei om 13.15 uur in de kerkzaal van 'De Goede Ree', ingang Stoofhoek. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 'Vrederust' te Middel- hamis. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in de kerkzaal van 'De Goede Ree'. Geen bloemen Heden nam de Heere tot onze droefheid uit onze familiekring weg onze geliefde zuster, schoon zuster en tante weduwe van Joh. Breen Dirksland: H. H. D. Struik-van Wieringen Melissant: M. W. Struik E. Struik-Schelling E. Struik L. Struik-Zweemer neven en nichten Melissant, 17 mei 2004 ZO' Oudendijk 1Oosterland, tel. (06) 51 91 76 76 OPENINGSTIJDEN: PIC ma.middag 13.00-17.30 uur I Za. 09.00-17.00 uur |v; Vrijdag koopavond 19.00-20.30 uur |J: Hemelvaartsdag p;; geopend van 13.00-16.00 uur. IJ 2e Pinksterdag t geopend van 13.00-16.00 uur. Afslag Aqua-delta. Volg dan de borden Kwekerij Stouten. FAMILIEBERICHTEN De Heer is recht in al Zijn weg en werk; Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht; (Psalm 145:6a berijmd) Met grote droefheid, daarnaast ook dankbaar den kend aan wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde broer, zwager, oom en zorgzame opa weduwnaar van Adriaantje Kroon in de leeftijd van 81 jaar. C. Schout-de Korte L. Koert-de Korte J. C. Koert Neven en nichten M. Geuze-Rosendaal Familie J. Zwijnenburg 17 mei 2004 Klaverpad 13, 2971 BL Bleskensgraaf De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 21 mei om 15.30 uur in het rouwcentrum, Meulen- broek 16, te Bleskensgraaf, waarna de begrafenis op de aldaar gelegen begraafplaats zal plaats vinden. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het eerder genoemd rouwcentrum. Geen bloemen Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis, dat de Heere van ons heeft weggenomen, onze vader, schoonvader en opa sinds 31 juli 1989 weduwnaar van Jannetje de Jong op de leeftijd van 75 jaar. K. V. d. Nieuwendijk-van Es A. V. d. Nieuwendijk Angela en Cornells Carolina Stellendam, 16 mei 2004 Correspondentie-adres: Kon. Haakonstraat 16, 3251 CS Stellendam Gelegenheid tot condoleren a.s. dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in 'De Rank', Bosschieterstraat 6 te Stellendam. Er zal op woensdag 19 mei 2004 een rouwdienst worden gehouden in 'De Rank', waarna aanslui tend de begrafenis zal plaatshebben op de begraaf plaats te Stellendam. U wordt verzocht om 13.30 uur in 'De Rank' aan wezig te zijn. Geen bloemen Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan ver zoeken wij u deze advertentie als zodanig te be schouwen. Uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven F3, F5 en F7, geliouden op zaterdag 15 mei jl.in Manege Oostmoer, Oostmoersedijk 2a te Stad aan't Haring vliet. Voor deze proef dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210. Proef F3. Nelleke de Ruiter, RosaUe, 140 pnt; Tha- lonja Slui, Mickey Boy, 132 pnt; Danielle Spruit, Katinka, 230 pnt; Danielle v. Erkel, Rosalie, 229 pnt; Madeion Breukhoven, Sjappeloep, 228 pnt; Deborah Vroegindeweij, Beniüe, 228 pnt; Hannah Spelt, Katinka, 227 pnt; Malou Wenders, Katinka, 227 pnt; Bodine Leertouwer, Lilly, 227 pnt; Merel de Neef, Tazz, 226 pnt; Danielle Neele, Katinka, 221 pnt; Sabrina Klein, Dynamite, 220 pnt; Lotte de Vogel, Sterre, 219 pnt; Isabel de Geus, Bennie, 219 pnt; Eline de Weerd, Skippy, 219 pnt; Rowena v. Wijngaarden, Katinka, 219 pnt; Anouk Bienefelt, Karine, 215 pnt; Sharon Hazelhoff, Kim, 210 pnt. Proef F5. Sylvia de Waard, Mickey Boy, 237 pnt; Nadie Hobbel, Tazz, 235 pnt; Miranda Bazen, Tazz, 233 pnt; Fleur Jonker, Cesar, 232 pnt; Amy v.d. Weerden, Tirza, 230 pnt; Chantal Jansen, Rosalie, 228 pnt; Laura Goense, Tamara, 228 pnt; Adriaan Hoek, Karine, 226 pnt; Diedrik Hoek,, Tir za, 222 pnt; Daniella Vis, Daisy, 220 pnt; Marlies Lokker, Rody, 212 pnt; Charita de Vogel, Sterre, 196 pnt. Proef F7. Anne v. Middelkoop, Tamara, 235 pnt; Amande v. Santen, Rody, 233 pnt; Lisa Uijtewaal, Tazz, 230 pnt; Demi Uijtewaal, Katinka, 227 pnt; Cynthia Monnee, Tamara, 227 pnt; Kathalien v. Leenen, Myguy, 224 pnt; Louise Gutteling, Quint, 221 pnt; Jaimy Argoudeüs, Bennie, 216 pnt; Ester Verhoeff, Gwynt, 216 pnt; Ingrid de Vogel, Dyna mite, 215 pnt; Vanity Monnee, Dynamite, 215 pnt; Kim Visser, Kim, 213 pnt; Delisa Vos, Sjappeloep, 212 pnt; Anneü v. Huizen, Stanley, 211 pnt; Nadi- ne Peekstok, Heavy, 202 pnt. (0187)47 10 20 algemeen@gebr-dewaal.com Uitslag wedvlucht Chan- tilly 15 mei 2004. Los: 08.00. Deelnemers: 21. Duiven: 512. Weer: mooi weer, west. H. Kleyn 1,6,35,61,63, 70; Grinwis Van Alphen 2, 24, 27, 29, 44, 55, 59, 64, 65, 79, 95, 98, 99, 100, 102;J.W.Nagte- gaal 3, 4, 11, 13, 14, 18, 21,26,.30, 38, 62, 68, 80, 87, 88; P. Mierop 5, 48, 85; A, Klyn 7, 15, 22, 32, 40,50,51,54,56,57,74; J. Bakelaar 8, 12, 47, 53, 82, 127; L. Tanis 9, 16, 36, 37, 45, 46, 70, 71, 75, 104, 115, 123; L. Dors man 10; Comb. Grinwis 17,20,31,33,34,39,41, 52,76,77, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 128; J, H. Ju 19, 28, 96, 97, 112, 113; Joh. Grinwis 23, 43, 67,72, 73, 83, 84, 90, 91, 126; Comb. Wolthuis- Coster 25, 49, 66, 101, 109; A. Kievit 42, 58, 60, 69,81,86,92,93,94,108, 116, 124, 125; Comb. Pijl-Verhage 89, 103,105, 106, 110, 122; K. Breen 111,114. Uitslag wedvlucht Chan- tilly 15 mei 2004. Los: 08.00. Deelnemers: 14. Duiven: 469. Weer: Noordwesten wind. J. W. Hoekman 1, 12, 15, 19, 20, 24, 33, 36, 37, 41, 50,51,60,65,86,90,91, 113;C.Kleijnjr. 2, 3,5,7, 9, 10, 11, 13,1 4, 16, 17, 18,27,30,31,3 5,39,42, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 78, 79, 83, 88, 89, 92, 96, 98, 99, 100, 101, 112, 114, 115; M. A. van Nimwe- gen 4, 6, 32, 47, 52, 93, 11];D. Maliepaard 8, 45, 74, 94; P. van Moort 21, 34,38,43,55,62,71,77; A. v. d. Linde 22, 25, 28, 40,54,61,76,107,116; J. de Blok 23, 29, 66, 102, 109; Mijs Quaedvlieg 26, 95, 97, 117; A. van Alphen 46, 108; AppelA'is van Heemst 53, 82, 84, 85, 87, 104, 105, 118;Comb.v.d.Sluys63, 73, 80, 103; P. van den Boogert 75, 81; H. Ros molen 106, 110. 'f.. bijpassende cartridges '"''■■^ik"^'^Jci'^ ook aanwezig! Box a 30 siimUne cd's alleen tijdens de openingsweek van 18t/m21 mei Spindle a 10 dvd's A4 80 gr. dvd+r nu slechts l Sj®S dvd-r nu slechts g^^ ^g normaal 4,50 per pak nu 3 pakken Do leukst© winket voor kantoor en thui® Vroegindeweij WosWi}k4S 3241 GT Middelharnls Tel,; 0187-48 20*8 Fax: 0187-48 54 81 Opaningstijden ma t/m <Jo Tsl,; 0187-48 20*8 vr 09.00-21.00uur „Hi oort loi ilf3«ör>«Ql Fax: 0187-48 54 81 za 09.00 -17.00 uur WIJ 660 leUKe aueniies bezoek ook otwe website www.thuiskantoor.com (zolang de voorraaif strekt) Voor de hotelbranche is 2003 wat minden positief ver lopen. Zij constateerden een daling van 9% in bezoe kersaantallen ten opzichte van 2002. De Zuid-Hol landse verbüj fsaccommodaties volgden hierin de lan delijke trend. Dit blijkt uit de eerste meting van de Monitor Toeristische Bedrijven, die eind maart is uit gevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Na het positieve resultaat van het afgelopen jaar toont het eerste kwartaal van 2004 een daling in het aantal gasten van de Zuid-Hollandse verblijfsaccommodaties ten opzichte van dezelfde periode in 2003. Voor hotels was deze daling -5%, voor campings -11%. Als oor zaken hiervoor worden de slechte economische situ atie en het dalende aantal zakelijke en toeristische gas ten gegeven. Ook werd aangegeven dat gasten minder uitgeven tijdens hun verblijf in een accommodatie. Toch zijn de verwachtingen voor het voorjaar van 2004 positief. Tweederde van de accommodaties ver wacht de komende maanden evenveel of meer gasten dan in het voorjaar van 2003. Dagattracties en musea ontvangen meer bezoekers De helft van de musea en attracties in Zuid-Holland geeft aan in 2003 meer bezoekers te hebben ontvangen dan in het voorgaande jaar. De musea telden een stij ging in het aantal bezoekers van 9%, de attracties con stateerden een stijging van 2%. Hierin scoorden de Zuid-Hollandse dagrecreatieve bedrijven beter dan het landelijke gemiddelde, welke een nulgroei van het bezoekersaantal geeft. Als redenen voor deze groei van het bezoekersaantal wordt veelal een nieuwe ten toonstelling of attractie gegeven. Deze trend heeft zich het eerste kwartaal van 2004 voortgezet. De musea zagen hun bezoekersaantallen met 6% toenemen ten opzichte van dezelfde maanden in 2003, de attracties met 4%. Bijna de helft van de musea en attracties geeft aan ook voor de rest van het voorjaar een groei in het aantal bezoekerscijfers te verwachten, terwijl veertig procent aangeeft evenveel bezoekers als vorig jaar te verwachten. Als redenen voor deze positieve verwach ting wordt aangegeven dat er nieuwe tentoonstellingen en attracties op stapel staan en dat er ook meer geïn vesteerd is in marketing en reclameacties. Dit onderzoek wordt drie keer per jaar (april, juni en september) gehouden door het Nederiands Bureau voor Toerisme Congressen, het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme Provincie Zuid-Holland en een aantal andere Provinciale Bureau's voor Toerisme en grote-stads VVV's. Voor dit onderzoek zijn ca. 900 toeristisch-recreatieve bedrijven m Nederland geën quêteerd, waarvan ruim 100 uit Zuid-Holland. Computer naaimachine met naaigids en -^f^,,,;,,.-,,,...„■ PBB. Maak een afspraak voor een vrijblijvende Demonstratie bij 'VLIETO' Ïi3-J Ooltgensplaat csïse,,— Tel, 0187 485 222 of zie www.vheto.nl Ook voor reparatie en onderhoud. 'Il van eigen land f t Ook voor al uw groente en fruit, I' tevens witte en groene asperges. f Graag tot ziens in I Westerweg 21Ouddorp, tel. 68 13 87 Ook nieuwe aardappelen en krieltjes Peuterdijk 59, HERKINGEN. Tel. (0187) 66931 Hofdijksweg 16, Ouddorp Telefoon 681875 '■::';^M^''" ^f^i^sA^^"^ Verzenddatum vergunning: 14 mei 2004 Mts. De Wit: leggen 2 dammen met duil<er PInilipsInoogesweg Dirksland. Inzage Inzage kan plaatsvinden in het waterschapshuis, Dwarsweg 40 te Middelharnis. Bezwaar en voorlopige voorziening Op grond van de Algemene vi/et bestuursrecht kan binnen zes weken na bovengenoemde verzend datum een gemotiveerd bezvi/aarschrift worden ingediend bij dijkgraaf en heemraden van het waterschap Goeree-Overflakkee, postbus 67, 3240 AB Middelharnis. Degene die bezwaar heeft gemaakt kan tevens, indien onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Post bus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor is griffie recht verschuldigd. Een kopie van de vergunning en van het bezwaarschrift moet worden meegezonden. Middelharnis, 14 mei 2004 CR Delta Is de Coöperatieve Rundveeverbeteringsorganisatie in Nederland Voor het uitvoeren van monsternames zoeken wij een die 's morgens en 's avonds tijdens het melken van alle melkkoeien melkmonsters neemt. Ongeveer 6 uur per week (in overleg) Omgeving Goedereede, Ouddorp, Stellendam. bezit auto gewenst beloning volgens CAO voor de rundvee verbetering. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: CR Delta, Postbus 67, 5120 AB Rijen Reacties binnen 10 dagen na verschijning advertentie. Voor inlichtingen: tel. (0161) 22 94 65

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 4