Lokaal Gemeente Middelharnis wint wisseltrofee met actiepunten voor uitvoering Wvg \\J Dialezing Zwervend over Continenten Kerkdienst GBS PffLITIE -^l/lmnaard 0900-8844 +16 avond Dis trict Flalcicee Verkoping 'Draagt Elkanders Lasten' Kindermusical Tien' DöRROSTRUiJK 325*2 a _e> Voor beroep bedankt Verkoping Chr. Geref. Kerk Middelharnis in Gereformeerde Kerk Middelharnis MAKELAARDIJ chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eüd^en Aanrijding WWZ-Paasconcert met Jong Urker mannenkoor wvM.cormellssant.nl 0BILITEIT5CENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirlcsland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! If Autobedrijf Cor Melissant f 0187-601598 Flakkee Caravans 0187-605191 Cor Melissant Tweewielers 0187-601706 WWW.OPELNIEUWS.NL Wegens grote belangstelling derde bus naar Keukenhivf "Het wordt heel warm in Middelharnis! Bejegening Uitreiking trofee Vervoer Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Visser Visser BARENDRECHT*TEL.0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 ■H Taxatie nodi^- ERA Bel otiS' (0187) 47 02 72 of (0187)68 45 45 Vrijdag 19 maart 2004 76e jaargang nr. 7290 Meten is weten. Dat is een oude waartieid. Daarom zijn we zo verzot op cijfers. Kiiie cijfers, zeggen we dan. Die iiegen niet Zel<er in de poiitieit spelen cijfers een grote rol. Dat is logisch. De beschikbare ruimte moet worden geordend: cijfers. De financiën moeten verantwoord worden ingezet: cijfers. Ons nationale cijferbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft deze week de cijfers gepubliceerd over de lokale lasten. Dat zijn de plaatselijke belastin gen. Gemiddeld zijn die dit jaar 7,1 procent gestegen. Samen met waterschappen en Provincies komen de gemeenten uit op een 9,9 miljard Euro aan heffingen. Zeven miljard stroomt naar de gemeenten. Wie nu denkt „Kassa,moet maar eens met een wethouder van financiën gaan praten. Die 7,1 procent heeft welde aandacht getrokken. Ten slotte moet er bezuinigd worden. Nationaal is er een akkoord gesloten: de lonen worden bevroren. Dan moeten de lokale overheden ook bezuinigen, vinden de werkgevers en werknemers. Alsof een lokale overheid zich potverteren kan veroorloven. Lokaal is heel wat sneller uitgezocht door de burger wat er met zijn geld gebeurt, dan nationaal. Dat bedrag wordt natuurlijk wel versnipperd geïnd, er zijn tenslotte 483 gemeenten. De burger wordt aan geslagen voor afvalstoffenheffing, rioolrechten, en leges voor bewezen diensten. Die mogen niet hoger dan kostendekkend zijn. Er is dus een directe relatie met de kostprijs. En dan is er natuurlijk de Onroerend Zaak Belasting. In feite het enige sturingsmechanis me wat de gemeente heeft, omdat de andere inkom sten uit het gemeentefonds komen. Dat is de porte monnee waarin de overheidsbijdrage aan de gemeen ten terechtkomt en waaruit zij volgens een verdeelsleutel hun jaarlijkse budget krijgen. Wat dat fonds betreft, geldt: Samen de trap op en samen de trap af. Gaat het goed in "Den Haag", dan stijgt de uitkering, wordt er bezuinigd dan bezuinigen 'de gemeenten mee. Van de gemeenten wordt wel verwacht dat zij de taken waarvoor de gelden worden .gegeven, blijven vervullen. Diezelfde wethouder van hierboven vertelt dan zeker over een open eind bij de Wet Voorzieningen Gehandicapten en nog een paar van dat soort gevallen. Als het geld op is en er staat nog vraag open, moet de gemeente bijpassen. Dat staat natuurlijk niet in zo'n totaaloverzicht van het CBS Zo zijn er heel wat meer argumenten om de 7,1 pro cent eens voorzichtig tegen het licht te houden. Als een gemeente groeit, meer huizen bouwt, meer toe risten trekt en nog zo wat, int zij meer aan belasting dan een jaar ervoor. Of dat betekent dat de burger zwaarder belast wordt? Dat hoeft niet Jaarlijks wordt de begroting door de raad vastgesteld Over het algemeen zal dat in een gemeente, zeker een kleinere, een van de momenten zijn waarde raad het hele beleid tegen het licht houdt en soms tot op de Eurocenten nauwkeurig debatteert. Dat op zich is niet direct op hoofdlijnen regeren, maar het tekent wel dat zo'n begroting zorgvuldig wordt aangepakt. De burger houdt je in de gaten. En dat kan lokaal heel wat seri euzer zijn dan nationaal. Natuurlijk begint de raad niet met een blanco blad als zij gaat begroten. Er is een eerste voorstel. Dikwijls stelt dat hogere lasten voor, dan na het debat worden vastgesteld. Het CBS gebruikte die eerste cijfers voor de berekening. Zo is er meer te noemen. Meten is weten? Het CBS valt niets te verwijten, mits het bureau maar gemeten heeft op dezelfde manier als altijd. Meten is alleen maar weten als je de ijklat kent Daarom moeten we maar niet al te snel afgaan op die ene 7,1 procent gemiddeld. Een paar avondjes raads- debat is veel beter Misschien is die 15 procent OZB- verhoging, of die 21 procent, wel redelijk. En anders is de burger er zelf bij En bij welzijn mU de volgende verkiezingen ook. MELISSANT - Ds. D. de Wit van Nieuw Beijerland heeft voor het beroep bedankt dat de Gereformeerde Gemeente van Melissant op hem heeft uitgebract. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee STAD aan 't HARINGVLIET - Maandag avond omstreelcs kwart voor zes vond op de Molendijk een aanrijding tussen een brom fietser en een auto plaats. Een 46-jarige automobilist uit Achthuizen kwam door nog onbekende oorzaak in aanraking met de 17- jarige bromfietster uit Den Bommel. Het meisje werd voor nadere onderzoek overge bracht naar het ziekenhuis in Dirksland. Op zaterdag 27 maart 2004 zal er een +16 districtsavond van het district Flakkee wor den gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Dirksland, Mozartsingel 2.Deze avond begint om half 8. Het thema van deze avond is: "Zending in Afrika". Dhr. T. J. Rijneveld zal aan de hand van dia's iets vertellen over het gevangenis- werk in Afrika. "Soli Deo Gloria en Jongerenkoor "Con Amore Zaterdag 3 april organiseert de Stich ting 'Wereld Wijde Zending'-Concer- ten een Paasconcert in de Hervormde kerk te Middelharnis. Voor dit con cert heeft WWZ weer een mooi pro gramma samengesteld. Het Chr.mannenkoor 'Soh Deo Gloria' uit Urk o.l.v. J.Kramer en het jongerenkoor 'Con Amore' o.l.v. L. Knöps hopen een zeer gevarieerd programma te verzorgen. De Urker solisten Lucas Kramer en Pieter Toon Bakker hopen een indrukwekkend duet te zingen over het nummer "O Heer', ik kom tot U" Ook hopen er weereen aantal bekende musi ci hun medewerking aan dit concert te verle nen. Marjolein de Wit hoopt deze avond o.l.v. de pianist Johan Bredewout een aantal stukken te spelen op haar dwarsfluit en tevens zal Johan Bredewout een vleugeUm- provisatie verzorgen over een aantal Lij denskoralen. Uiteraard is er ook volop ruimte voor samen zang in het programma en deze zal worden begeleid door de organist Bert Roest. De opbrengst van deze avond zal ten goede komen aan het werk van de Stichting O.Z.O. (Onderlinge Zorg Oekraïne). Allen hartelijk welkom! De aanvang van het concert is 19.30 uur en de kerk is om 18.45 uur open; Toegang vol wassenen 6,- p.p. en kinderen t/m 12 jaar 3,- p.p.; Kaarten vanaf 15 maart te koop bij: Boekhandel Van der Boom, Sommelsdijk; Boekhandel Akershoek, Ouddorp; Boekhan del Oostdijk, Tholen; WWZ-Concerten, Voorstraat 35, Dirksland, tel. (0187) 603510 en via www.wwz-concerten.nl Op uitnodiging van de Vereniging voor Natuur en Landschapsbescherming Goeree Over- flakkee (VNLGO) geeft op donderdag 25 maart Gertjan de Zoete in de MeUshof te Melis sant een bijzonder interessante dialezing over zijn zwerftochten langs de Biyce Canyon en The Wave in de Verenigde Staten. Ook neemt hij ons mee naar de dieren in het Krü- gerpark in Zuid-Afrika en laat hij de wonderschone natuur van IJsland zien. Gertjan behoort tot de top van de Nederlandse natuurfotografen. De dialezing start om 19.45 uur en duurt ongeveer anderhalfuur. De toegang is gratis en de zaal is open vanaf 19.15 uur. Na de dialezing vindt de jaarlijkse algemene ledenver gadering van de VNLGO plaats; deze is alleen toegankelijk voor de leden. Plaats: ver enigingsgebouw De MeUshof, Binnenweg 61, Melissant, tel. 601654. MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187) 482606 EllSSAHT Woensdag 24 maart wordt weer de jaarlijkse verkoping gehouden van de zendingsvere- ning 'Draag Elkanders Lasten' van de Gere formeerde Gemeente in Ouddorp. Deze verkoping wordt gehouden in het ver enigingsgebouw 'Eben-Haëzer', Preekhil- laan 3 te Ouddorp. De openingstijden zijn van 's morgens half tien tot 's middags half vijf. 's Middags is er voor de kinderen gelegen heid om creatief bezig te zijn. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd. We hebben weer van alles te koop: diverse cadeau artikelen, zelfgemaakte kaarten, hoe zen voor droogmolens, schortjes, mouwkap- pen, strijkplankovertrekken in verschillende maten, babybomkleertjes enz. Ook hebben wij weer koekjes en cake. Wij nodigen u hartelijk uit onze verkoping te bezoeken en zo het zendingswerk te steunen. Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 i'oor de meest geliefde oufo von Nederfond. www.opelnieuws.nl Op vrijdagavond 26 maart van half 8 tot 9 uur en op zaterdagmorgen 27 maart van half 10 tot 1 uur bent u weer van harte welkom op de verkoping van de Chr. Geref. Kerk. Er is weer van alles te koop, zoals: vis, kop- producten, soep, patat, koffie, limonade, eieren, fruit, diepvriesgebak, cake, koekjes, broodjes, krentenbollen, slaatjes, advocaat, bloemen, planten, wenskaarten en nieuwe boeken. Ook zal er weer een tweedehands boekentafel aanwezig zijn. Voor de kleine kinderen is er weer een grabbelton, speel goed, snoep, knutselen en spelletjes. De opbrengst van deze verkoping komt ten goede voor de bouwkas van de Chr. Geref. Kerk. We hopen jong en oud weer te ontmoeten in de zaal achter de Chr. Geref. Kerk aan de Hoflaan 41 te Middelharnis. Dat de VW op 22 april naar de Keukenhof gaat heeft u wellicht al in deze krant kunnen lezen, maar dat de belangstelling zo groot was, had ook de VW niet verwacht en om alle teleurstelling te voorkomen, wordt er een derde bus ingezet. Dus wees er snel bij, want Vol=Vol. Envoor het optimale voorjaarsgevoel ga je naar de Keukenhof. De opstapplaatsen zijn: Meüssant, Stellen- dam, Hellevoetsluis, Rockanje, Oostvoome, Brielle en Spijkenisse. Boeken kunt u bij de VW kantoren in Mid delharnis, Hellevoetsluis, Rockanje, Oost voome en Brielle en de agentschappen in Abbenbroek en Spijkenisse. Meer info tele fonisch: 0181-401600/0187-484870. Een klein feestje was er woensdag middag in het gemeentehuis van Middelharnis: Tijdens de lunch mocht wethouder G. de Jong de Wvg- wisseltrofee in ontvangst nemen. Van de negentien gemeenten van Rijn mond-Zuid was Middelharnis uitge kozen voor deze trofee omdat deze gemeente de beste voornemens heeft geformuleerd ter verbetering van de Wet voorzieningen gehandicapten. Tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis, die was georganiseerd door het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Rijnmond (RPCP), was ook een afvaardiging van het gehandicaptenplatform Goeree-Overflak kee. De Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) heeft als uitgangspunt dat ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandeUjke of psychische beperking zo lang mogelijk zelfstandig kurmen blijven wonen en ook in staat gesteld worden om zoveel mogelijk aan het sociale en maatschappelijke leven kun nen deelnemen. De Wvg voorziet in het bou wen van aangepaste woningen, rolstoelen, andere hulpmiddelen en vervoer. Deze wet wordt door de gemeenten uitgevoerd. Wel zijn de gemeenten vrij om de wet aan door hen zelf ingestelde verordeningen uit te voe ren. In de praktijk blijkt dat er bij de uitvoe ring nogal wat verschillen zijn tussen de gemeenten. In opdracht van het Zorgberaad Rijnmond Zuid hebben de RPCP en het Tympaan Insti tuut samen met ervaringsdeskundigen een Ujst van 55 kwaliteitscriteria opgesteld en deze V Jwerkt in een rapport. De organisaties heb ben ook een 'top tien' samengesteld, waarin de tien voornaamste kwaliteitseisen staan opgesteld in volgorde van belangrijkheid. Op nummer een van de 'top tien' staat beje gening vervolgens rechtsgelijkheid, extern advies, nazorg, verstrekkingen, termijn van afhandeling, persoonlijke omstandigheden, deskundigheid, informatieverstrekking en samenwerking. In 2002 is het rapport gepu bliceerd en werd gevraagd welke gemeenten er met de 'top 10' aan de slag wilden gaan. Vorig jaar was Oud Beijerland de winnaar van de wisseltrofee. Voor dit jaar hadden zich vier gemeenten bereid verklaard om met de 'top tien' aan de slag te gaan en onder hen was de gemeente Middelharnis. Een reden voor de toekeiming van de wisseltrofee was het feit dat de gemeente een aantal actiepunten heeft gefor muleerd ter verbetering van de uitvoering van de Wvg. Clara Hibma van het RPCP legde de aanwe zigen uit dat alle negentien wethouders van de gemeenten in Rijnmond-Zuid in een interview zijn benaderd. Hun werd gevraagd hoe zij de uitvoering van de Wvg gestalte gaven. Volgens Hibma bleek dat er verschil lende punten van de 'top tien' nog niet goed uit de verf komen: er zijn maar weinig gemeenten die aandacht besteden aan de nazorg. Hier mee wordt bedoeld dat, als er hulpmiddelen zijn aangeschaft er ook vanuit de gemeente geïnformeerd wordt of deze zaken goed functioneren. Ook büjkt de informatievoorziening nog al eens te wensen over laten, want veelal ontbreekt op de gemeentehuizen een duideUjke folder. De termijn van afhandeling van aanvragen is in veel gemeenten te lang en dit geldt zeker voor de aanschaf van wat duurdere artikelen. Wethouder G. de Jong ontvangt uit handen van mevrouw A. van Dok de Wvg-wisseltrofee. Mevrouw Van Dok van het Gehandicap tenplatform Brielle, is een van de leden van de jury die de trofee aan Middelharnis toe kende. Zij noemde de punten die de gemeente Middelharnis zich heeft voorge nomen om vooT het eind van 2004 te ver beteren. Middelharnis zal zich inzetten voor een meer regionale rechtsgelijkheid op het gebied van de verstrekking van de Wvg. De vergoeding voor het vervoer zou in iedere gemeente op het eiland gelijk moeten zijn. Ook het geven van voorlich ting in zorgcentra en het uitgeven van fol ders is eveneens een van de speerpunten van Middelharnis. Van Dok moedigde de gemeente aan om ook de gehandicapten niet te vergeten in de voorlichting "want tien procent van de mensen is gehandi capt!" Mevrouw Van Dok heriimerde nog aan het feit dat wethouder De Jong enkele jaren terug met jas en muts op een bijeenkomst was verschenen, toen er bezuinigd diende te worden op de Wvg. "Het wordt koud in Nederland", was de uitspraak van De Jong, doelend op die bezuinigingsmaatregelen. "Als u de speerpunten goed weet aan te pak ken en uit te voeren weet Uc zeker dat het heel warm wordt in Middelharnis". Vervolgens werd de De Jong de Wvg-wis seltrofee overhandigd. In zijn dankwoord verklaarde de 'Wethouder Van Gehandicap ten' heel blij te zijn met de toekenning van de Wvg-wisseltrofee. Wel vroeg hij zich af of "we er wel zo blij mee moeten zijn? Want de prijs is een waardering voor wat je wil gaan doen, maar er zijn ook meer dingen die nog moeten worden gedaan!" Vervolgens gaf De Jong een PowerPoint presentatie, waarbij de letters WVG centraal stonden. Hij vond de trofee Waardevol en hij beloofde sommige dingen nog Verder te ver beteren en "wij Gaan die bieden". De wethouder haalde drie zaken naar voren waarmee de gemeente te maken krijgt bij de toepassing van de Wvg. Als eerste noemde hij de Woningaanpassing. "Wij hebben een subsidieregeling dat zelfs woningen in de nieuwbouwfase al subsidie kunnen krijgen voor aanpassingen en voor elektronische voorzieningen in de woonhuizen". Hij ver zekerde dat de gemeente er alles aan doet om aanpassingen in bestaande woningen zo vlug mogelijk voor elkaar te krijgen. Ook noemde hij het voordeel van de goede con tacten met de plaatselijke ondernemers. "Wij gaan bij een aanvraag er geen uitge breide aanbestedingsproblematiek op losla ten, maar we gaan direct over tot actie!". De gemeente probeert op dit terrein met een zo groot mogelijke klantvriendelijkheid te werken. Ook het punt Vervoer heeft de aandacht van de gemeente. De Jong doelde dan niet alleen op het verkrijgen van vervoermiddelen, maar hij verwees ook naar het verbeteren van de mobiliteitvoorzieningen in de gemeente en daarbuiten. "Wij hebben het systeem van gratis vervoer binnen de gemeente en naar het ziekenhuis in Dirks land". Middelharnis zag dit graag ingevoerd als een eilandelijk systeem. Zodat er ook bijvoorbeeld van Middelharnis naar andere plaatsen gereisd kan worden. Een probleem was dat de gemeente Goedereede afhaakte voor een eilandelijke vervoerregeling. "Ik vraag me af of als ze zien dat het een succes is geworden ze nog verder afblijven haken", aldus De Jong. Momenteel zijn de drie overige gemeenten druk bezig met de voorbereidingen voor het eilandelijk ver voer. Het derde speerpunt van Middelharnis is het Gezondheidsadvies. "We zijn bezig of we met vier gemeenten een instantie kunnen vinden die korte lijnen heeft en ook deskun dig en gekwalificeerd is. We denken aan de koppeling met de GGD". De gemeente Middelharnis heeft zich ver plicht om op de genoemde punten de handen uit de mouwen te steken. Aan het eind van dit jaar kan dan de balans opgemaakt wor den. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakclaiir/taxateur. lid NVM Ol87-476.«i.'S.'S Het comité van de Gereformeerde Bijbel stichting, afdehng Goeree-Overflaldcee hoopt op woensdag 24 maart een dienst te beleggen in de Hervormde Kerk van MeMs- sant. De aanvang is 19.30 uur. In de dienst hoopt voor te gaan de weleerwaarde heer ds. W.J. Teunissen uit Mehssant. REGISTERACCOUNTANTS Op 23 en 24 april a.s., zal in de Gerefor meerde kerk van Middelharnis de kinder musical 'Pien' uitgevoerd worden door de kinderen van het christelijke kinderkoor 'Eigenwijs'. De tekst en muziek van de musical zijn geschreven door Peter Schouls. Na de geslaagde uitvoeringen van de musi cals 'Koning der koningen' en 'Abraham', wilde hij nu eens een musical maken voor kinderen. Het resultaat is de kindermusical 'Pien'. Een verhaal over een leuke, moderne meid, die het in haar leven goed voor elkaar heeft. Zo hjkt het althans. Want dan gaat het toch mis. Er gebeurt van alles in haar leven waar ze geen invloed op heeft en één voor één stellen haar vrienden, kennissen en famiUe- leden haar teleur. Pien krijgt het gevoel dat ze er alleen voor staat. Maar dan ontdekt ze dat er toch nog iemand is die van haar houdt en haar vriend is: Jezus. Dat verandert haar leven en geeft haar moed om het weer goed te maken met haar vrienden, om verbroken relaties weer heel te maken! Ondanks de serieuze boodschap van de musical, is het een vrolijke voorstelling voor jong en oud geworden. De kinderen van 'Eigenwijs' hebben de laat ste maanden hard geoefend onder leiding van regisseuse Jantina Maliepaard en heb ben er erg veel zin in. Wilt u komen kijken? Dat kan op vrijdag 23 april om 19.00 uur en op zaterdag 24 april om 15.00 uur en 19.00 uur in de Gerefor meerde Kerk, Koningin Julianaweg 64 te Middelharnis. Kaarten a 2,50 euro zijn van af 13 maart te verkrijgen bij de Ekoshop in Sommelsdijk en bij fam. T. van Buuren, Rottenburgseweg 150, Middelharnis, tel. 485765. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1