Gevallen In Thailand.., Herenafdeling Fabert na grondige vernieuwing iieropend Kruistocht naar LeniHgrad Woonboulevard Poortvliet hoofdsponsor Dirkslands Mannenkoor mvmMmmwmmm Radio Goeree Lokaal kijkt vooruit Wie reuma heeft, moet veel missen VERVOLGVERHAAL EIIAtlDBn-tllEUWS E-, W. KRIJGSMAN Groot indoor tennistoernooi van TVO in de Staver Bingo Fanfare De Hoop weer van start Lente Mini competitie bij Burning Rubber •3?aiga.-<rilogie deel 1 JORaYÊENHOF VGINA5 DINSDAG 9 MAART 2004 ft^S-J OLD.ART. .^05' 26.7.19 Van één van onze lezers, die onlangs in Thailand was, ontvingen we enkele foto's van de massabegraafplaats, waarop hij enkele grafstenen ontdekte met namen van gevallenen die er aan de spoorlijn hebben gewerkt en een Flakkeese afkomst niet uitsluiten: Donkersloot en Krijgsman. Mochten deze inderdaad van Flakkeese kom af zijn geweest en nog nabestaanden op het eiland hebben, dan stelt onze lezer deze foto's graag aan de betrokkenen ter beschikking. Daartoe kan contact worden opge nomen met de redactie: (0187)-471021 of 471022. Het Dirksland Mannenkoor wordt gesteund door enkele tientallen sponsors. Voor 2004 heeft woonboulevard Poortvliet het hoofd sponsorschap op zich genomen. Het bestuur is bijzonder blij met deze hoofdsponsor en de andere sponsors die het mogelijk maken dat het koor wat uitsluitend voor goede doe len zingt dit nu kan blijven doen zonder een bijdrage in de kosten te vragen. Op deze wij ze komt de sponsoring direct ten goede aan de goede doelen die het mannenkoor met zijn optredens steunt. Directeur enthousiast zanger Arie Bouman, directeur van Woonboulevard Poortvliet, zelf enthousiast zanger bij het Smalstad Mannenkoor te Sint-Maartensdijk op het eiland Tholen, draagt het koor uit Dirksland een warm hart toe. Na een periode van incidentele sponsoring heeft hij nu het hoofdsponsorschap op zich genomen. Woonboulevard Poortvliet ontvangt aan de Paasdijkweg te Poortvliet wekelijks zo'n 5000 klanten. Vanuit het enorme nieuwe dis tributiecentrum te Sint-Maartensdijk, groot 25.000 m? met 27 laad- en losperrons, ver trekken dagelijks tientallen auto's naar klan ten met name in Zuid-West Nederland, maar ook naar klanten in België, Oostenrijk, Duitsland en Zuid-Frankrijk. Woonboulevard Poortvliet was als Bouman- Potter al vele tientallen jaren een begrip op het eiland Tholen. Goeree-Overflaldcee is een belangrijk afzetgebied geworden voor het bedrijf uit Poortvliet waar 150 mensen werken. Arie Bouman heeft vergevorderde plannen voor een grote uitbreiding op het industrie terrein Welgelegen II te Tholen waar hij onder meer de nieuwe formule Babywereld gaat voeren. Er zijn plannen om een bedrijfsbezoek te organiseren voor de koorleden en hun vrou wen die dan uitgebreid kennis kunnen maken met alle facetten van zo'n groot bedrijf. DMK springlevend Het meer dan 100 leden tellende Dirkslands Mannenkoor is springlevend, groeit nog steeds en gaat met deze financiële steun in de rug gedreven verder met Woordverkondi ging door middel van zang en ondersteuning van belangrijke goede doelen. Zaterdag 27 maart organiseert de tennisver eniging uit Ooltgensplaat een groot indoor tennistoernooi voor haar leden in de Staver te Middelhamis. Alle banen zijn daarvoor ingehuurd van 19.00 uur tot 11.00 uur. Dit als voorbode van het nieuwe seizoen. Het belooft een druk bezocht toernooi te worden want de leden krijgen weer de termiskrie- bels. De organisatie is in handen van Gerrit Poortvhet met assistentie van Ingrid Verha ren en Piet Korteweg. Dit trio zal zorgen dat iedereen evenveel partijtjes speelt en dat alles naar wens zal verlopen. De tennisclub uit Ooltgensplaat hoopt dit seizoen weer een aantal nieuwe leden te mogen begroeten en snelle aanmelders kunnen dan alvast een voorproefje krijgen met dit indoor toernooi. De koppels worden door de organisatie samengesteld zodat een grote mix ontstaat van de deelnemers. Dit zal de saamhorigheid alleen maar ten goede komen. Overigens is binnen de vereniging al een grote saamho righeid aanwezig zodat dit geen beletsel zal zijn voor de toernooi organisatie. Het indoor toernooi is een beetje aan de late kant want als de weergoden een beetje meewerken wordt de week ema, op zaterdag 3 april, al het openingstoemooi op de twee gravelba- nen gehouden. Het is voor de spelers van belang dat de spieren dan lekker los zijn. Daarvoor krijgen zij de kans om dat in de Staver te bewerkstelligen. Vanaf zaterdag 13 maart gaan we weer van start met onze wekelijkse bingo. Zoals van ouds zijn er weer mooie geldprijzen te ver dienen, echt een aanrader voor een gezellig avondje bingo. 0.1.v. de activiteitencom missie Fanfareorkest De Hoop hopen we er weer een mooi seizoen van te maken.We spelen in verenigingsgebouw Oostdam, Jongkoenstraat 1 in Goedereede. Aanvang 19.30 uur en de zaal zal om 18.30 open gaan. En voor iedere speler staat een gratis kopje koffie/ thee klaar. OUDDORP - Het jaar 2004 is voor Radio Goeree Lokaal, voor wat betreft de programmering, goed begonnen. Steeds meer voldoet de lokale omroep uit de Gemeente Goedereede aan de eisen en verwachtingen van de trouwe luisteraars zo is uit de reaties gebleken. Er zijn in het jaar 2004 een groot aantal nieu we programma's bijgekomen. Zo is er iede re maandagavond van 19.00-21.00 uur het programma U zij de Glorie. Dit is een religieus verzoekplatenprogram ma dat wekelijks wordt gemaakt door een tiental nieuwe medewerkers. En dat het pro gramma aan zijn behoefte voldoet blijkt wel uit de reacties en aanvragen bij dit program ma, ledere uitzending zijn er ongeveer 30 aanvragen van luisteraars die via de postbus of via het bekende telefoonnummer 0187- 682630 een verzoek plaat aanvragen. Daarnaast wordt er bij Radio Goeree Lokaal ook aan de country liefhebbers gedacht. In februari is Hein de Haan begonnen met zijn Christiaans Country Show op de zaterdag avond tussen 20.00-22.00uur. ledere week hoort u de nieuwste country muziek uit de Christiaans Country Chart en wordt natuur lijk het verleden niet vergeten. Daarnaast zijn er op de zaterdag nog twee programma's bij gekomen. Zo is er iedere zaterdagmiddag tussen 12:00-14:00 uur het nieuwe programma Aan de slag op Zaterdag. Dit is een muzikaal lunch programma dat wordt gepresenteerd door Leon van Wage- ningen. In dit programma wordt de beste muziek uit het heden en verleden gedraaid en hoort u de Laatste activiteiten en evenementen uit de regio, is er iedere week de bioscoop agenda, de conferances van de week en is er aandacht voor de diverse theaters in de regio. En een van de best beluisterde jongeren pro- MIDDELHARNIS - Wie voor mooie merkkleding gaat, maar daar toch niet altijd buitenissig veel voor uit wil geven, zal de weg naar Fabert op d'n Diek in Middelhamis zeker wel gevonden hebben. Jarenlang al is Fabert een begrip in Middelhamis en omgeving als 't om kleding en mode gaat. Maar om bij te blijven, met je tijd mee te gaan, is het wel nodig datje als ondernemer je winkel of een gedeelte daarvan van tijd tot tijd een facelift geeft, moderniseert; niet in de laatste plaats geldt dat een kle dingwinkel. En dat weet ook Ben Fabert. 't Was negen jaar geleden dat in zijn winkel de herenafdeling voor 't laatst werd gemoderni seerd, en daar vond hij 't anno 2004 opnieuw tijd voor. Daarom werd, na een uitverkoopactie, twee maanden geleden begonnen met een grondige vernieuwing van de herenafdeUng, die daarbij met zeventig vierkante meter werd uitgebreid. Afgelopen donderdagavond was het moment daar dat genodigden te gast waren om er het resultaat te bewonderen. 'Het resultaat van onze geheel vernieuwde herenafdeling mag gezien worden', stond op de uitnodigingen die daarvoor verzonden waren. En inderdaad, de gepleegde investering heeft beslist de moeite geloond. De nieuwe herenafdeling oogt fris, ruim en licht. Er is bewust voor een lichte 'omgeving' gekozen omdat daarbij de kleuren van de kleding beter uitkomen; hieraan zal overigens zeker ook de fraaie halogeenverUchting bijdragen die er is aangebracht. Tevens heeft Fabert van de gelegenheid gebmik gemaakt om twee nieuwe merken aan het assortiment toe te voegen: Timberland en Seals. En voor degenen die graag het nuttige met het aangename verenigen, is op de vernieuwde herenafdeling een gezellige koffiehoek gereah- seerd, waarvan een glazen pui uitzicht biedt over de polder achter de winkel. Met de vernieuwde herenafdeling én de nieuwe zomercollec tie in huis is Fabert klaar voor de toekomst. Wie er tot en met 13 maart a.s. kleding koopt, maakt kans om het bestede bedrag in waardecheques terug te ontvangen, ongeacht voor hoeveel werd uitgegeven. Want tot genoemde datum worden van alle klanten de kassabonnen bewaard, voorzien van naam en adres, waar na er 20 getrokken worden waarvan de betreffende klanten hun beste de geld in de vorm van waardecheques terugontvangen. Voor een fraaie herenafdeling, een stel mooie kleren en - wie weet - uw eerste winst, dus op naar Fabert, aan het Zandpad. gramma's van Goeree Overflakkee is ook verhuist naar de zaterdag en is met een uur uitgebreid. Active FM hoort u op de zater dagavond tussen 18.00-20.00 uur met uw gastheer Edwin van t' Geloof Maar Radio Goeree Lokaal wil nog verder aan de behoefte voldoen, maar daarvoor zijn wel nieuwe medewerkers nodig. Uit reacties is gebleken dat er nog behoefte is aan actu aliteiten en kinderprograimna's en een pro gramma met kunst en cultaur. Nieuwe medewerkers Om aan de behoefte te voldoen zijn er dus nieuwe medewerkers nodig, een gedacht wordt aan presentatoren, technici en redac tieleden. Alle vacamre's zijn geschikt voor mannen en vrouwen en de leeftijd Ugt tussen de 8 en 80 jaar. Daarnaast is er per direct plaats voor een sportpresentator en verslag gevers en ook de politieke afdeling kan nog versterking gebmiken is de vorm van een technicus en verslaggevers. En natuurUjk is Radio Goeree Lokaal altijd op zoek naar nieuwe talenten, die opgeleid willen worden tot radiomaker. Wilt u meer informatie over deze vacatures of over de programma bij Radio Goeree Lokaal, dan kunt u contact opnemen met de zender coördinator Tim Hoek via 0187-682630 of schriftelijk via Postbus 157, 3253 ZJ Oud- dorp. E-mailen kan nataurlijk ook via redac tie® rgl.nl. Radio Goeree Lokaal zend 24 uur per dag uit via FM 105.6 en op de kabel in de Gemeente Goedereede op 105.9 Mhz. Even een sms-je sturen, een blokje om met de hond, een maaltijd bereiden, je optutten voor een avondje uit. Normaalste zaak van de wereld, zou je zeggen. Maar niet voor mensen met reuma. Dagelijkse bezigheden zijn voor hen vaak niet vanzelfsprekend door de beperkingen die reuma met zich meebrengt. Met verschillende afbeeldingen, gegrepen uit het dageüjks leven, vraagt het Reuma fonds aandacht voor reuma en de vergaande gevolgen van de ziekte op het leven van de patiënt. Want veel mensen realiseren zich niet hoe reuma iemands leven kan verande ren. De campagne is gekoppeld aan de lan delijke collecteweek, 14 tot en met 20 maart. Duizenden vrijwilligers, en daarvan tiental len op Goeree-Overflakkee, gaan in de week van 14 tot en met 20 maart op pad om te col lecteren voor het Reumafonds. De collecte vormt een een belangrijke bron van inkom sten voor het fonds. De opbrengst wordt enerzijds gebruikt voor de bestrijding van reuma en wel door de financiering van wetenschappelijk onderzoek om oorzaken te vinden en tot betere behandeling te komen. Anderzijds wil het Reumafonds mensen met reuma helpen de ziekte beter draagbaar te maken door voorlichting, individuele finan ciële hulp, aangepaste vakanties en het ondersteunen van patiëntenorganisaties. Zie ook: www.reumafonds.nl In de maand maart wordt vier weken lang een lente mini competitie gespeeld bij tafel tennisvereniging Burning Rubber. Deze onderiinge wedstrijden zijn verdeeld over twee poules die zoveel mogelijk op sterkte zijn ingedeeld. De deelnemers spelen twee keer tegen elkaar en hanteren de nieuwe puntentelling waarbij het gaat om drie gewonnen wedstrijden. Zo aan het einde van het seizoen is er veel belangstelling van de leden om aan de competitie mee te doen. Op deze manier ontstaan leuke wedstrijden en krijgen de deelnemers wat wedstrijd erva ring. Door de lichte groei bij de vereniging is er inmiddels een activiteiten commissie ingesteld welke een aantal sponsors heeft gevonden om voor het volgende seizoen leden te werven en wat met de jeugd te gaan doen. Voor de maand april staat nog een paastoemooi op het programma en op dins dag 23 april worden de clubkampioenschap pen gehouden als afsluiting van het seizoen. Dat wordt feestelijk gevierd met een etentje waar alle leden met partner aan deelnemen en dat wordt gehouden in de Feesthut De Hoezemoes in Den Bommel. Liefhebbers zijn van harte welkom op de tafeltennis- avonden van de vereniging om een balletje mee te slaan, ledere dinsdagavond is inloop avond in 't Centrum aan de van Weelstraat te Ooltgensplaat. ■20- Hier hebben we een duidelijke omschrijving hoe en wanneer er transporten komen en wat belangrijk is: ze weten ons zelfs te vertellen wat er op bepaalde tijden wordt aangevoerd.' De kapitein slaat de handen in elkaar en lacht; 'Deze kerels hier hebben een glas wodka verdiend.' Uit een kast pakt hij een fles en haalt een paar glazen te voorschijn. Het sterke vocht wordt met een bijna plechtig gebaar voor de mannen ingeschonken. 'Drink, kameraden, drink. Jullie hebben het verdiend.' Hij reikt de mannen hun glas. 'Broedertjes, jullie hebben goed werk gedaan, we zul len de Fritzen zo spoedig mogelijk hun spullen gaan ontfutselen.' Ze heffen het glas: 'Kameraad kapitein, luitenant, laten wij drinken op de overwinning en op onze onoverwin nelijke maarschalk, kameraad Stalin' 'Dank, kameraden, de overwinning zal zeker aan ons zijn.' De drank brandt in hun keel, maar ze worden er warm van en suf Ze verlangen om te gaan slapen. Twee nachten en een dag zijn ze onafgebroken m touw geweest. Als ze in hun onderkomens komen laten ze zich op hun leger vallen en snurken even later dat het een lust is. In de commandopost zitten officieren en onderofficie ren bijeen en bespreken hoe ze de Duitsers hun voor raden afhandig kunnen maken. Er wordt lang gespro ken en tot slot is men het er over eens dat men het lager zal aanvallen, terwijl gelijktijdig het transport voor het kamp genomen moet worden. Dat zal echter ver bij het lager vandaan moeten gebeuren, opdat men van daar uit geen versterking zal kunnen sturen. Tussen de colonne en het lager zal een zware afdeling partizanen moeten zorgen dat de voonaden in hun bezit komen, terwijl ze al wat te hulp wil komen, moeten vernieti gen. Wapens en munitie voor deze onderneming is er in ruime mate aanwezig; er is nogal wat op de Duitsers buit gemaakt, zodat de aanval een goede kans van sla gen biedt. Op de weg van Mga naar het front en in de lagers langs de weg is het rustig. Te rastig. Maar op slechts tien kilometer afstand van deze belangrijke weg, in het voor de Duitsers zo gevaarlijke woud, vergadert kapi tein Igor Iwanowski met zijn officieren en onderoffi cieren over hoe en wanneer de overal op de Duitse transporten zal plaatsvinden. In hun hut zitten enkele mannen van het tweede pelo ton. Karl-Heinz is zojuist met Franck MüUer van wacht gekomen. Ze warmen zich bij de haard waarin de vlammen hoog oplaaien. Ernst Schlösser, Peter Mayer en Franz hebben ieder een werkcommando gehad. Ze zijn kort geleden met de Russische krijgsge vangenen in het lager teruggekeerd, ze poetsen hun wapens en wachten ondertussen tot er eten uitgedeeld zal worden. Franck Muller wrijft zich in de handen: 'Het is van daag een koude dag geweest mannen. De geloof dat we spoedig helemaal in de vorst komen te zitten.' 'Man, zolang ik dit apepakkie aan heb zit ik al in de kou', lacht Karl-Heinz bitter. 'Jongens, wie heeft er voor mij nog ergens een sigaar bewaard? Denken jullie eens even na waar dat dingetje verstopt is', vraagt Ernst. 'Nu je het daar over hebt, hoe ziet zo'n ding er eigen lijk ook weer uit, je zou dat helemaal vergeten', spot Franz. Karl-Heinz krabt zich achter zijn oor: 'Verdraaid, jul- Ue brengen mij op een idee. Ik heb vemomen dat onze zeer geachte kapitein Schmidt dure rokertjes gepresen teerd heeft aan onze geUefde korporaal Schreijer. Broeders, gelooft mij, als de opperhoofden over de goede geneugten des levens beschikken en daarvan ook een kerel als Schreijer laten mee profiteren, dan, mijne heren, mogen wij aannemen dat er iets niet klopt. Men geeft een schoft als Schreijer geen rokertje zomaar voor de aardigheid. Er hangt weer het een of ander in de lucht en Schreijer zal daarvoor de verant woording krijgen. Nogmaals, ik weet bijna zeker dat er vuiUgheid achter zit.' Franck kijkt z'n maat lachend aan: 'Wat vuiligheid, waar moet dat vandaan komen? Zeker als Schreijer het in z'n broek doet?' Er barst een luid gelach los. Maar Karl-Heinz laat zich hierdoor niet van de wijs brengen. 'Ik heb jullie al vaker iets gezegd, waarom gelachen werd. Nu zeg ik jullie nogmaals; als ik zie dat een stuk taig als Schreijer sigaren rookt, dan komen die roker tjes bij de hoge heren vandaan. En daarvandaan komt niets zonder dat er wat tegenover staat. Er moet weer een of ander smerig karweitje opgeknapt worden en daarvoor is natourlijk de hoge eer aan de waarde heer Schreijer te beurt gevallen. En als ik dat zeg, wordt er gelachen. Natuurlijk wordt er dan gelachen. Jullie fij ne jongens hebben koppie-koppie.' Karl-Heinz tikt tegen z'n voorhoofd: 'Jullie menen intelligent te zijn omdat een jongen als ik geen orgel kan trappen zoals hij hier.' Hij pakt Franck ruw bij de schouder en schudt hem heen en weer, alsof het een lege zak betreft. 'En jij', zijn grote hand waaiert in de richting van Ernst Schlösser: 'Jij met je vakbond; een grote waffel open gooien en een ander voor het blok zetten. Waarom heb je jezelf niet uit deze bende gepraat? Want smoezen kunnen juUie wel. Helaas is het je dit keer niet gelukt. Omdat jullie zo goed wisten hoe het moest, hebben ze ons hier bij dit bataljon gestopt.' Karl-Heinz windt zich werkeUjk. 'De zal juUie alle maal, voor nu en altijd vertellen wat jullie zijn: een stelletje snotjochies, die als alles van een leien dakje loopt de deftige meneer uithangen. Maar hier, waar je werkelijk je hersens nodig hebt, blijk je die nergens voor te gebruiken.' 'Sinds wanneer ben jij tot de ontdekking gekomen dat je nergens hebt', lacht Peter Mayer. Karl-Heinz werpt hem een vernietigende bUk toe. 'Het is jammer voor jou dat je dat nooit hebt ontdekt, maar ik verzeker je en dat geldt voor allen hier', hij maakt een woest armgebaar, 'dat jullie mij nog eens op de knieën danken zuUen voor het brein dat er achter deze jongen steekt.' Weer tikt hij driftig tegen zijn voor hoofd. Hij wil nog veel meer zeggen, maar z'n woor denstroom wordt onderbroken doordat de deur open wordt gegooid en iemand luidt roept: 'Eten halen...!' Deze woorden hebben een magische klank. Alles is vergeten en vergeven. De soldaten springen overeind, bergen hun wapens op en begeven zich naar het huis waar het eten wordt uitgedeeld. Majoor WoUweber houdt toezicht bij de verdeling. Uit een grote dampen de ketel worden de porties geschept. Wat het is laat zich raden. Maar in de buurt van de majoor durven ze dat niet hardop te zeggen. Een ieder die zijn etensketel vol heeft, keert met zijn rantsoen naar de hut terug. Karl-Heinz, die zich een flinke portie heeft laten opscheppen lacht: 'Jongens, ik geloof dat we vandaag werkehjk geluk hebben. Volgens mij eten we zuur koolsoep met gemalen Russische paardenhoeven.' Inderdaad valt het niet mee om er achter te komen wat de pot schaft. 'Een ding is zeker: er is zoals iedere dag kool in ver werkt' schampert Franz. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 5