LITIE Aanrijding met letsel VJ Prins Willem-Alexander opent bijzonder ontwerp van Zeelenberg Architectuur 0900-8844 3152 a-6 ■(^innaard He rinn e ring Aan het begin van een 'levendige verkiezingscampagne' Jongeren aangehouden voor vernielingen DöRROSTRUiJK MAKELAARDIJ Auto's wassen voor het goede doel Reünie Prins Mauritsschoof Dirksland „Eilanden-nieuws" Ophalen oud papier Goedereede chr. streekblad op gereformeerde grondslag iVoor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Rotterdam-Rijnmond Inbraak auto Diefstal gasflessen Snelheidscontroles Door gladheid en mist uit de bocht Nieuws va.n de eiia.nden Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl CT www.cormelissant.nl OBILITEITSCENTRUM Nijverheldsvieg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-601706 Taxatie no f' KJ RA Bel ons! Hg E (0187)47 02 72 of (0187)68 45 45 Helpt u mee inzamelen voor Woord en Daad? \'^5' Visser Visser BARENDRECHT «TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 "^'^^^BaH!- Multifunctioneel Vrijdag 5 maart 2004 76e jaargang nr. 7286 Maart 2004. Nu al heeft de presidentsverkiezing Ameril<a, en dus de tiele wereld, in haar greep. Nou ja, de hele wereld Nederland is natuurlijk de hele wereld niet Er zijn belangrijker zaken dan het antwoord op de vraag wie de uitdager van de zittende president Bush zal zijn. Er worden voorverkiezingen gehouden om uit te maken wie naar het presidentschap van de Verenigde Staten zullen dingen. De twee voornaamste kandida ten zijn nu wel bekend: de heren Bush en Kerry, respectievelijk Republikein en Democraat Dat deze voorverkiezingen extra aandacht krijgen, heeft zijn oorzaak. President Bush is niet populair in Nederland, in Europa. De Irak-oorlog en nasleep zijn daar debet aan. De wijze waarop hij daarbij zijn eigen naad naaide, stond het vaste land van Europa niet aan. Nu heeft het oude continent, zeker Frankrijk, altijd al grote belangen in het Midden Oosten gehad. Maarerismeer. Ook voor 'Irak' was men al heel gere serveerd over de cowboy uit Texas. Dat moet gering schattend uitgesproken worden. Vroeger waren de cowboys de helden van de jeugd. Dat is dus over, zij het dat we dan wel moeten bedenken wie 'men' is. Wij krijgen het nieuws vla diverse media binnen. Het is vrije nieuwsgaring, dus alles is in principe te veri fiëren. We moeten er echter wel op bedacht blijven dat het nieuws wordt gefilterd: wat gaat wel en wat gaat niet mee? Hoe groot gaat het mee? Foto erbij? Enzovoorts. Kritisch lezen, kijken en oordelen blijft dus geboden. Dat geldt zowel als president Bush geprezen wordt, maar ook als hij verguisd wordt Dat laatste gebeurt maar al te veel. Het programma van president Bush op het gebied van een aantal ethische zaken is voor velen een bron van afkeer. Daarmee haalt hij de jaren vijftig-daar heb je het weer- van de vorige eeuw terug. Een president die zijn dag met gebed begint en dat bij een scheiding van kerk en staat Een president die tegen het homo huwelijk is, je zult er maar mee aangehaald zijn. Kan niet goed zijn. Je kunt die eigenschappen ook positief duiden. Ein delijk een president met een ethisch programma dat bij bijbelgetrouwe christenen aanslaat Laten we die winst tellen. Tegelijkertijd mogen we niet In de val trappen dat daardoor alles moet worden goedgepraat Wij analyseren vanuit onze context, vanuit ons politie- - ke stelsel, vanuit onze Europese traditie. Op zijn minst Is het dan verstandig te proberen na te gaan hoe de setting in Amerika is. De afweging tussen Bush en Kerry zou dan wel eens heel wat moeilijker kunnen zijn dan wij hier nu denken, zowel aan de ene als aan de andere kant In ieder geval wordt het komende halfjaar, zoals het er nu uitziet, boeiend. Bush zelf verwacht een leven dige verkiezingsstrijd. Daarin heeft hij hei voordeel van het huidige presidentschap, zowel qua bekend heid als toegankelijkheid in de media. Dat voordeel kan makkelijk omslaan in een nadeel als de kwestie Irak voortsleept, of het begrotingstekort toeneemt Kerry heeft het voordeel van de onverwacht omhoog geschoten politicus, die een behoorlijke staat van dienst kan tonen. Bush zal het voor een groot deel moeten hebben van wat hij bereikt heeft, Kerry van wat hij wil bereiken. Het is haast griezelig als daarbij wordt bedacht welke belangen een rol spelen en om welke macht het gaat Ook in de VS kan men niet buiten het besef 'door Mij regeren de vorsten'. Daarom blijft ook in deze verkie zingsstrijd het ethische programma van belang. SOMMELSDUK - Met de aanhouding van drie jongens uit Sommelsdijk (14, 14 en 15 jaar oud) heeft het wijkteam van Goeree- Overflakkee ongeveer 20 kleine vernielin gen opgelost. Het drietal wordt onder meer verdacht van het bekrassen van een auto en van het vernielen en verplaatsen van bloem potten in tuintjes. De kiiapen werden voor een alternatieve straf doorverwezen naar biu-eau HALT. district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee OUDDORP - Maandagavond deed een 52- jarige bewoner van de Diependorst aangifte van inbraak in zijn auto. De man had zijn auto zondagavond nabij zijn woning gepar keerd en zag de volgende ochtend dat onbe kenden het portier van de auto hadden gefor ceerd om vervolgens de radio/cd-speler weg te nemen. Maandagochtend ontdekte ook een 31-jarige man uit Hellevoetsluis dat de radio/cd-speler uit zijn auto was gestolen, nadat men een ruit had ingegooid. De auto stond op de Zeebre- kersweg geparkeerd. STELLENDAM - In de nacht van maandag op dinsdag werd op een bedrijfsterrein op de Meester Snijderweg ingebroken. Onbeken den hadden in de late uren een gat in een hek geknipt, waarna van het bedrijfsterrein drie gasflessen werden weggenomen. Een 50- jarig personeelsUd heeft aangifte van diefstal gedaan. GOEREE-OVERFLAKKEE - Personeel van de Verkeerspolitie hield dinsdagmorgen radarsnelheidscontroles op de Lieve Vrou- wepoldersedijk in Stad aan 't Haringvliet, de Korteweg in Stellendam, Wellestrijpsedijk te Herkingen en de Staakweg te Dirksland. Tussen half acht en negen uur namen op de Lieve Vrouwepoldersedijk 30 van de 408 passerende automobilisten het niet zo nauw met de daar toegestane '50'Hoogst geme ten snelheid: 74 km/uur. Op de Korteweg werd tussen kwart voor acht en kwart voor tien en tussen half elf en half twaalf gecon troleerd. Van de in totaal 1410 voorbij de radarwagen rijdende weggebruikers kunnen er binnenkort 58 een acceptgirokaart in hun brievenbus aantreffen. Hoogste overtreding bedroeg 169 km/uur in plaats van '100'. Tussen kwart voor acht en kwart voor tien hielden op de Wellestrijpsedijk 8 van de 80 passerende automobilisten het gaspedaal te diep ingedrukt. Hoogst gemeten snelheid bedroeg hier 92 km/uur, terwijl '60' daar is toegestaan. Op de Staakweg in Dirksland werd tussen half tien en kwart over elf gecontroleerd, waarbij 33 van de 320 passe rende weggebruikers de 50 km-limiet over schreden. Hoogst gemeten overtreding: 77 km/uur. Rond acht uur afgelopen woensdagmorgen raakte op de Vissersweg (de oude rijksweg tussen Goedereede en Stellendam) een 25- jarige man uit Sommelsdijk gewond toen hij met zijn personenauto uit de bocht vloog en tegen een boom tot stilstand kwam. Het slachtoffer raakte daarbij bekneld. Door de combinatie van een glad wegdek en mist, was de man de macht over het stuur verlo ren. De brandweer heeft hem uit zijn benar de positie bevrijd. Naast ambulanceperso neel kwam voor hulpverlening ook de trau maheli ter plaatse. Het slachtoffer werd overgebracht naar het Erasmus Medisch Zie kenhuis te Rotterdam. OUDDORP - Woensdagmiddag rond twee uur ontstond op de kruising van de N57 met de West-Nieuwelandsedijk een aanrijding tussen een personenauto, bestuurd door een 68-jarige man uit Ouddorp en een vrachtwagen, bestourd door een 46-jarige man uit Mid- delhamis. De 68-jarige Ouddorper verleende op de kruising geen voorrang, waarna de vrachtwagen ondanks een noodstop tegen diens auto reed, die vervolgens tegen een ANWB-mast tot stilstand kwam. Personeel van de Brandweer moest het 68-jarige slacht offer, dat bekneld in de auto zat, uit diens auto bevrijden. De man werd met hoofdletsel naar het ziekenhuis in Dirksland vervoerd. Zij auto raakte zwaar beschadigd. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaai/taxaleur. lid NVM 0187-4765.5.S Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35joar de ineest geliefde outo van MedeHond. www.opelnieuws.nl MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsesfraot 32-34, 3241 M Middelharnis Tel. (0187)482606 EllSSAHT 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM OUDDORP - Bij verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer' aan de Preekhillaan kunt a.s. zaterdag, 6 maart, tegen een geringe vergoe ding uw auto laten wassen. De opbrengst is bestemd voor de stichting Spaans Evangeli sche Zending. Deze stichting zorgt voor lec tuur in Spaanstalige landen. De actie van zaterdag is bedoeld voor de zending in het communistische land Cuba. U kunt bij Eben Haëzer terecht van 9.00 tot 15.00 uur. De schooiunaakkosten bedragen 3 voor de buitenkant van de auto, uw héle voertuig wordt voor 5 schoongemaakt. Terwijl u op uw auto wacht, kunt u binnen een kop koffie of erwtensoep nuttigen. Ook is er een verko ping ten baten van 'Calando'. Lege inktpatronen zijn geld waard: Woord en Daad heeft een overeenkomst gesloten met ITNetherlands, dat dit chemisch afval opkoopt. Woord en Daad krijgt een bonus over alle lege patronen die ITNetherlands via andere verenigingen, scholen en kerken inzamelt. Lege toners, cartridges en ook gebruikte telefoonkaarten, u kunt ze inleve ren bij één van de comitéleden van Woord en Daad op Goeree-Overflakkee. Weet u in uw woonplaats geen naam of adres van een comitélid, dan kunt u bellen naar 0187- 612306 of 0187-603051. REGISTERACCOUNTANTS De landschappelijke inpassing van het gisteren door Prins Willem-Alexander geopende gebouw: een openklappend grastalud van de dijk waarlangs Waterland Neeltje Jans ligt. OUDDORP- 't Is met gepaste trots dat de nog jonge architect ir. Jan-Paul Bron - directeur van Zeelenberg Architectuur te Ouddorp - vertelt over een mega project, waarvan het ontwerp van zijn hand kwam. En geen wonder. Want als je 35 jaar bent en dan al opdrachtgevers hebt waarvan er in Nederland geen tweede zijn - zoals de Efteling en de Roompot, en je krijgt daarbij óók nog eens de opdracht om voor nóg zo'n bijzondere opdrachtgever een uniek project te ontwikkelen, dan kan het niet anders of dat geeft een goed gevoel. En als je weet dat je, als eilandelijk architectenbureau, met dit project een belangrijke impuls helpt geven aan het grootste attractiepark van Zeeland - Waterland Neeltje Jans - én dat niemand minder dan Zijne Koninklijke Hoogheid prins Willem- Alexander hiervan de officiële opening komt verrichten, dan geeft ook dat een goed gevoel. "Meestal hebben architecten die zulke megaopdrachten krijgen al grijze haren" zegt Jan-Paul, maar die 'regel' gaat in zijn geval dus niet op. Gisteren, donderdag 4 maart, was hij mét de Kroonprins aanwezig op Water- landTleeltje Jans, waar het 'Deltaplaza' officieel werd geopend. Een gebouw van niet minder dan zo'n vijfduizend vierkante meter, naar ontwerp van Bron's hand, dat ter vervanging dient van het in 2002 afgebrande paviljoen. Nadat in de nacht van 19 op 20 augusms 2002 het paviljoen van Waterland Neeltje Jans in vlammen was opgegaan, belde 's morgens om tien uur directeur Van de Hoef van het attractiepark al naar Zeelenberg Architectuiu- en vroeg hij Jan-Paul Bron een ontwerp voor een nieuw gebouw te maken. Zonder aanvankelijk daarbij ook maar enige aanwijzing te hebben gehad, ging Bron alvast aan de slag. Enkele dagen later ging hij met Van de Hoef naar de plek waar de geur van verkoold hout en bedorven bluswa ter nog heerste. Samen hebben ze daar het hele terrein in ogenschouw genomen en op zich in laten werken, "en aan 't eind van de dag hadden we samen een gebouw", vertelt Jan-Paul Bron. Nog niet op papier, maar wel in de 'bovenkamer'. Twee weken later had de architect het basisontwerp al klaar, wat daarna nog slechts op enkele punten behoef de te worden aangepast, en na zes weken kon de bouwaanvraag al worden ingediend. Absurd De periode die daarna volgde, zou zeer intensief worden. "Bij dag en ontij en met weer en wind waren we er bezig, met om de twee dagen vergaderingen met alle betrok ken disciplines. Er is zelfs niet eens een maquette van gemaakt en officieel gepresen teerd, wat bij projecten als deze er toch zéker bij hoort, en ook zijn er geen perspublicaties over geweest. Daar was gewoon geen tijd voor. Het heeft zich allemaal in betrekkeüj- ke stilte afgespeeld", vertelt Jan-Paul Bron. "Uiteindelijk heeft er - absurd eigenlijk - maar elf maanden gezeten tussen het moment dat ik de opdracht kreeg en het moment dat op 25 juli vorig jaar de eerste bezoekers naar binnen konden. Dat alles in zó'n korte tijd gerealiseerd kon worden, heeft er alles mee te maken dat de samen werking werkelijk perfect is geweest, én met de aannemer - Bouwbedrijf Roos te Ridder kerk - én met de gemeente Veere, die coö peratief was bij het doorlopen van alle beno digde vergunningen. Dienstbaar zijn Als je met Jan-Paul Bron in gesprek raakt over hóe een architect naar zijn overtuiging tot een ontwerp dient te komen, proefje iets van de bevlogenheid waarmee hij zijn pro fessie uitoefent en vanuit welke visie en overtuiging hij dat doet. Ontwerpen, zo legt hij uit, moeten aansluiten Architect Jan-Paul Bron toont presentatiemateriaal van het Deltaplaza van Waterland Neeltje Jans. bij en herkenbaar zijn in het eigene van de betreffende omgeving. Er moet dus in acht worden genomen wat daar, vanuit de origine van het gebied, thuishoort. "Namurlijk mag wel gezien worden dat het om een ontwerp uit déze tijd gaat, maar de hoofdlijnen die nen gebaseerd te zijn op het eigene van de omgeving. Dan moetje er niet iets neer wil len wat daar vreemd aan is en niet thuis hoort." Alleen op die manier, zo geeft Bron aan, kan ervoor worden gezorgd dat de eigen unieke omgeving niet wordt prijsgegeven. Waar een architect zó z'n werk doet, draagt 'hij pas wérkelijk bij aan de kwaliteit van de omgeving. "Dan heb je, met een esthetisch oog, zelfs een dienende taak." Landschappelijke inpassing Vanuit die overtuiging heeft Bron zich bij zijn ontwerp voor Waterland Neeltje Jans laten inspireren door het robuuste landschap rond de zeewering. Zo oogt het enorme gebouw, de 'Deltaplaza', gezien vanaf de zeewering als een openklappend landschap, als een grastalud; wat zich daaronder afspeelt, zie je verder niet. "Zo'n robuust gebied vraagt om een robuuste aanpak bui ten, een stevig gebouw, terwijl het binnen gezellig en knus moet zijn, een soort huiska- mergevoel moet geven, met de kneuterige sfeer van een attractiepark; vandaar tegelijk ook zijn fragiele uitstraling, je hebt het gevoel dat bijna alles van glas is." Levensloopbestendig Het hele project omhelst een multifunctio neel gebouw. En terwijl de buitenkant een vast gegeven is, kan er vanbinnen te allen tij de iedere gewenste inrichting aan worden gegeven, dus kan het altijd worden aange past aan veranderende wensen. Een soort levensloopbestendige bouw. En met die for mule moet het 'Deltaplaza' in economische zin de toekomst van het attractiepark wor den. "Daar heb je als architect ook terdege rekening mee te houden, dat je ontwerp een goede exploitatie van het project mogelijk maakt", aldus Bron. "Voor Neeltje Jans geeft dit me het gevoel meegewerkt te heb ben aan een nieuwe fase in het voortbestaan van het park." Onder het enorme dakoppervlak wordt een gigantische ruimte geboden voor uiteenlo pende toepassingen. "Er kunnen bedrijfspre sentaties worden gehouden, je kunt er pro ducten presenteren - nieuwe auto's bijvoor beeld rijdt je er zo naar binnen, je kunt er groepen van 200 mensen ontvangen en toe spreken, er is een gigantisch buffet, honder den mensen tegelijk kun je er laten eten, met uitzicht over het water, enz." Verder zijn er drie filmzalen, één voor 60, één voor 125 en één voor 200 personen, en er zijn een souve nirwinkel met infobahe met een oppervlakte van 300 vierkante meter én een kantoor ruimte van 300 vierkante meter. Het mag duideüjk zijn: Jan-Paul Bron heeft met zijn ontwerp een toonaangevend stuk werk geleverd. Is het dan een wonder dat 'ie een tikkeltje trots is...? Voor de één is het al lang geleden, misschien wel 50 jaar. Voor de ander nog maar kort, want je bent nu 'brugpieper'. Maar één ding is zeker: iedereen denkt nog wel eens terug aan die goeie, ouwe tijd op de lagere school, de basisschool, de Prins Mauritsschool. Ook zo'n zin om eens te kijken wat er geworden is van uw/jouw meesters en juf fen, vriendjes en vriendinnetjes van toen? Ook nieuwsgierig geworden naar het nieuwe schoolgebouw, dat onlangs werd betrokken? Kom dan op 3 april 2004 naar de Reünie voor alle oud-leerkrachten en oud-leerlingen van de Prins Mauritsschool te Dirksland! Datam: 3 april 2004 Tijd: van 11.00 uur tot 15.00 uur Locatie; sportcomplex 'De Gooye" te Dirks land Kosten: 10 p.p., incl. maaltijd, 2 consump ties en foto. Aanmelden: maak 10 p.p. over op rek.nr. 3141.57.441 t.n.v. Reünie Prins Maurits school, o.v.v. postcode -v huisnummer en het jaar dat u/jij van school kwam. Na ontvangst van uw/jouw betaUng krijgt u de consumptiebonnen toegestuurd. Om organisatorische redenen s.v.p. aanmel den/betalen vóór 15 maart 2004. telt duizeniJen abonnees en wordt op Goeree-Overflakkee zo goed als huis-aan-huis gelezen! De Stichting Koninklijke Fanfare Apollo te Goedereede haalt zaterdag weer oud papier op in Goedereede en op het Havenhoofd. Ook huishoudeüjk karton kan er worden bij gezet. Het papier dient voor 8.30 uur goed gebun deld buiten gezet te worden.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1