LITIE 'We hebben gezien en geroken...' Valentijnbingo Mevr. B. Zaghir nieuwe radioloog ziekenhuis Dirksland Gemengd koor Excelsior viert feest 0900-8844 Bingo Dirksland Treinenbeurs in Heiievoetsiuis Weücomstdienst Lezing Greetje van den Bei^ in biblio theek Goeree Gedeputeerde Van der Sar na werkbezoek in Middelharnis: chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden |slLeuw5 vgri,^,eiimd^ Van Weel-Bethesda breidt aantal specialisten flink uit /I Vuurwerk afgestoken, verdachte aangehouden Inbraak geparkeerd staande auto's GZB-werk bij 55+-kring Auto inbraken Getuigenoproep ernstige dieren mishandeling Idnderboerderij Al vakantieplannen?? Kies DABARÜ Christenvrouw Dirksland Reumapatiëntenvereniging Goeree Overflakkee e.o. Uw woning of bedrijfspand verkopen? Gratis invullen belastingformulieren Rotterdam-Rijnmond district Oe Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee MIDDELHARNIS - Een 15-jarige jongen uit Melissant is donderdagmorgen aange houden omdat hij vuurwerk afstak op de Koningin Julianaweg vlakbij een school. Hij werd overgebracht naar een politiebureau. De jongen vertelde dat hij thuis nog meer vuurwerk had. Het ging om 35 strijkers en 9 pakjes astronauten, alles werd in beslag genomen. Na overleg werd besloten om de jongen in een haltprocedure te plaatsen. NIEUWE TONGE - Donderdagmorgen deden twee bewoners van de Lauwerijn- straat aangifte van inbraak in hun gepar keerd staande auto's. Uit beide auto's, die vanaf woensdagavond geparkeerd stonden in de Lauwerijnstraat werd, na het forceren van één van de portieren, de radio/cd-speler weggenomen. OOUTGENSPLAAT - Op donderdag 12 februari komt de 55+-kring weer bijeen in gebouw 'Elthato' in Ooltgensplaat. De aanvang is 14.30 uur. Voor de pauze is er een meditaite, vervol gens zal dr. T.E. van Spanje dia's vertonen van zijn werk, dat hij daar verrichtte tij dens het verblijf van zijn gezin in Kenya. De collecte zal deze middag dan ook wor den bestemd voor het werk van de GZB in genoemd zendingsveld. Iedereen wordt door het comité weer uit genodigd deze samenkomst te bezoeken. Voor vervoer aanmelden bij famiUe P. Mans, telefoon: 631336. NIEUWE TONGE - In Nieuwe Tonge is in de nacht van woensdag op donderdag inge broken in drie auto's. Een 41-jarige vrouw ontdekte dat in haar auto was ingebroken. Onbekenden hadden in de nachtelijke uren de radio/cd-speler uit de auto, die stond geparkeerd in de Verolmestraat, weggeno men. Een 45-jarige mevrouw deed van het zelfde feit aangifte. De auto stond ook geparkeerd in de Frank van Borselenstraat. In de Dominee Wentinkstraat werd eveneens in een auto ingebroken en werd ook een radio/cd-speler weggenomen. De 24-jarige eigenaar uit Oude Tonge heeft inmiddels aangifte van inbraak gedaan. OUDE TONGE - Dinsdagavond 3 februari werden twee jongens uit Oude Tonge aange houden, verdacht van de mishandeling van een konijn op de kinderboerderij aan de Eisenhowerlaan, Na verhoor en onderzoek bleek dat de jongens niets met de mishande ling te maken hadden. Vanaf mei vorig jaar overleden zo'n twintig dieren, waaronder konijnen, kippen en mar motten, nadat zij door onbekenden op een ergerlijke wijze werden mishandeld. Een geit overleefde de mishandeling, toen deze met pluimpjes werd beschoten. De politie Rotterdam-Rijnmond wil graag in contact komen met eventuele getuigen dan wel met mensen die anderszins informatie over deze mishandelingen kunnen verschaf fen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de recherche van district De Eilanden via telefoormummer 0900-8844, lokaal tarief. Donderdagavond 12 februari, aanvang half acht, zal in de EHBO-zaal aan de Philips- hoofjesweg te Dirksland een bingo worden gespeeld, met 15 rondes a 10 en een super- ronde 50.Bovendien is er voor iedereen een leuk Valentijnpresentje. Op 19 februari a.s. organiseert te Stichting SVIK te Dirksland een bingo in de Victoria- hal te Dirksland. Er zullen 8 ronden en 1 superronde worden gespeeld. De stichting staat garant voor een klinkend prijzenpak ket. De Victoriahal opent haar deuren om 19.30 uur, de bingo start om 20.00 uur. Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland is er in geslaagd om in betrekkelijk korte tijd aardig wat spe cialisten aan te trekken, als uitbrei ding op het bestaande korps. Per spe cialisme streeft het ziekenhuis ernaar om tot vier specialisten per maatschap te komen. En daar is men een eind naar onderweg. Via Eilanden Nieuws maakt de specialistische versterking in de komende edities een korte ken nismaking met de inwoners van Goe ree-Overflakkee en omstreken. Als eerste de nieuwe radioloog mevrouw B(asemah). Zaghir, die op 1 oktober jl. in het ziekenhuis is begonnen. Met haar komst is de specialisatie radiologie voorzien in een drie man sterke bezetting. Mevrouw Zaghir, klein van stuk, bedrijvig en heel vriendelijk, is van Irakese komaf, maar ze spreekt beslist vlot Nederlands, Ze woont dan inmiddels ook al jaren in Nederland, samen met haar man en twee zonen, nu nog in Ridderkerk, maar of het gezin ook op het eiland komt wonen, wordt nog even aangezien. Basemah Zaghir was in Irak reeds arts. Tijdens haar co-schap wist ze al dat ze verder wilde in de radiologie. "Zo'n mooi vak!", zegt ze enthousiast. "Het is heel breed, en onder steunend voor de hele kliniek. Op het gebied van de diagnostiek kun je er tegenwoordig niet meer omheen. Door middel van de geëi gende methodes - foto's, echo's, CT- en MRI-scans - kun je dikwijls zichtbaar maken wat het probleem is. En als dan aan de hand daarvan mensen bijvoorbeeld van hun langdurige pijnen afgeholpen kunnen worden, ben ik daar best wel een beetje trots op!" Met name de MRI-techniek ontwikkelt zich sterk en wordt zelfs de toekomst in de medische wereld, zegt Zaghir. "Het geeft een veel grotere specificiteit aan in de afwij kingen, nu al op het gebied van neurologie, de hersens, maar ook voor de rug en de knie- en schoudergewrichten. MRI werkt met magnetische velden in plaats van met rönt genstraling, zodat het voor het lichaam ook niet meer belastend is." De 37-jarige radioloog is via een advertentie in het Dirkslandse ziekenhuis terecht geko men. Haar specialisatie behaalde ze in het St. Claraziekenhuis te Rotterdam, maar een klein ziekenhuis zoals het Van Weel-Bethes da trok haar meer. "Kortere lijnen, goed overleg met collega specialisten, aandacht voor de patiënten, en een fijne sfeer." Kort om: "het bevalt me hier echt heel goed!" Zaterdag 14 februari wordt er een treinen beurs gehouden in Buurthuis 'De Klinker' in Heiievoetsiuis. (ingang via de P.A. de Genestetlaan bij houten brug, zie routepij len). Deze beurs was oorspronkelijk bedoeld in verenigingsgebouw Oostdam in Goedereede (hier is 13 maart weer een beurs). In Heiievoetsiuis kuimen de flakkeese trei- nenliefhebbers toch nog even snuffelen en bijpraten tussen gebruikte modeltreintjes en allerlei andere spoorse zaken. Ook voor reparaties en taxaties kan men tijdens de beurs terecht. Info: H.M.C. te. 06-392892. Aan het begin van een nieuw jaar maak je vaak vakantieplannen. Wat ga jij doen komende zomer? Wordt het werken of bak ken in de zon? Een sportieve vakantie of keus genoeg. Maar heb je wel eens gedacht aan DABAR? Ook dat is vakantie, maar dan op een heel andere manier. Samen met een team laatje kinderen, tieners en vol wassenen iets van de liefde van Christus zien door het organiseren van recreatie- en evan- geUsatieactiviteiten. Van volleybaltoernooi tot avondsluiting. Gesprekken over God, meewerken aan een poppenkast, kinder- clubs, tienerclubs, sing-in en wandelen op het strand. In onze regio vindt het Dabar-werk plaats op twee campings: De Klepperstee in Ouddorp en De Grevelingen in Nieuwe Tonge. De classicale evangelisatiecommissie Goeree- Overflakkee verzorgt de werving van team leden en begeleidt de teams gedurende de periode van 3 juli t/m 21 augustus 2004. Een ontmoetingsweekend bereidt je voor op twee weken Dabar. Je ontmoet nieuwe vrienden, je kunt iets van het Evangelie doorgeven. Velen ervaren groei in geloof. Dabar-werk moet je doen om te weten wat het werkelijk inhoudt! Ben je 18 jaar of ouder en twee weken ach tereen beschikbaar? Bel dan met Ankie van Wageningen (secretaresse) 0187-484315 of kijk op: www.izb.nl/windroos. Woensdag 11 febr. hoopt de Christenvrouw weer bijeen te komen in Onder de Wiek. Aanvang: 19.30 uur. Dhr. en mw. Driebergen uit Rijnsburg zullen dan in het midden zijn en willen het een en ander laten zien en horen ovei "De bij in de bebouwde kom". Ook kuimen er in de pauze verschillende soorten honing en kruidenwijn geproefd en gekocht worden. Er is ook gele genheid om zelf een bijenkaars te rollen, (kosten 1per persoon). Denkt u ook nog aan een cadeautje voor in de grabbelmand? Gasten en leden van harte welkom. Op maandag 23 februari komen mevr. Blan ken en mevr. Kleijn over hun werk als pedi- ciu-e vertellen. Zij zijn gecertificeerd voor voetverzorging bij reuma. Leden en belang stellenden van harte welkom. Plaats: Personeelsrestaurant van Weel-Bet- hesdaziekenhuis te Dirksland. Aanvang: 19.45 uur. OUDDORP - Zondag 15 februari a,s. zal er om 18.30 uur in de Doopsgezinde gemeente te Ouddorp een welkomstdienst worden gehouden. Voorganger is ds. J. Smink, aan het orgel zit Jan Teeuw, terwijl het Gerefor meerd Kerkkoor en een koperensemble hun medewerking zullen verlenen. Iedereen wel kom. Woensdagavond 10 maart 2004 zal, als start van de boekenweek 2004, Greetje van den Berg, schrijfster van familie- en streekro mans, een lezing komen geven in de biblio theek in Ouddorp. Deze avond zal Greetje van den Berg voordragen uit haar werk, ver tellen over haar boeken en haar motivatie tot het schrijven van deze boeken. Boeiende thema's zullen aan de orde komen. Toe- gangskaarten voor deze avond, ad 2,50 per stuk, zijn vanaf heden verkrijgbaar aan de balie in de bibliotheek aan de Hofdijksweg in Ouddorp. Telefonisch reserveren is ook mogelijk: 0187-667744. De lezing begint om 20.00 uur, de bibliotheek is vanaf 19.30 uur open. Iedereen hartelijk welkom. Meer informatie over Greetje van den Berg kunt u vinden op website: www.onlinecentrum.nl/dutch author/index2.html. Als tweede in rij van werkbezoeken aan de vier gemeenten op het eiland bezocht gedeputeerde L.E. van der Sar afgelopen vrijdagmorgen de gemeente Middelharnis. Nu hij gebiedsgedeputeerde is van onder andere Goeree-Overflakkee maakt hij graag nóg nader kennis met het eiland - hij was op het eiland al geen onbe kende - en in dat kader is het goed om met de verschillende colleges van bur gemeester en wethouders te spreken over hetgeen er, ook op bestuurlijk terrein, speelt. Daarnaast zijn er nog wel wat onderwerpen van gesprek naar aanleiding van de streekplanuit- werking, "waarbij we geconstateerd hebben dat provincie en gemeente op sommige punten van mening verschil len", aldus Van der Sar, vrijdag na afloop van het werkbezoek in Middel harnis. Met die verschillen van mening doelde hij onder andere op de afronding van park Nieuw-Zeeland, waarover in deze krant recentelijk een uitgebreid artikel te lezen was. "Maar ook is het goed om ter plekke eens in ogenschouw te nemen waar de proble men liggen en hoe we daar met elkaar in de toekomst uit kunnen komen. Zo werd in klein gezelschap een bezoek gebracht aan de Noordrand van Mid delharnis, werd de verkeersafwikke ling en -veiligheid nabij Nieuwe Tonge bezien, en als kleine woonkern werd Stad aan 't Haringvliet aangedaan. Het werkbezoek samenvattend, zei de gedeputeerde: "We hebben vanmor gen gezien én geroken..." Middelharnis Met dat laatste doelde de gedeputeerde dui delijk op de regelmatig over Middelhar- nis/Sommelsdijk en omgeving uitgespreide stank, afkomstig van Fleuren Compost en van de varkenshouderij van Van Genugten. Wat eerstgenoemde stankveroorzaker betreft, wordt voor een oplossing van het probleem gedacht in de technische sfeer, namelijk het aanbrengen van een 60 meter hoge afvoerpijp. Voor de varkensboer wordt onderzocht wat daar de technische mogelijk heden zijn om tot een oplossing van het stankprobleem te komen. "Verder gebeuren daar dingen die gedoogd kunnen worden", liet Van der Sar weten. Tegenover Fleuren liggen de sportvelden van Middelharnis. Daarvoor was eigenlijk bepaald dat die - in verband met de aanleg van het toekomstige zoetwaterkanaal - in een andere richting verlegd zouden moeten worden. Maar nu duidelijk is geworden dat ter plaatse de breedte van het zoetwaterka naal meevalt, zouden de sportvelden daar geconcentreerd kunnen blijven, was Van der Sar het met burgemeester De Vries eens. Nieuwe Tonge Een punt van zorg en aandacht bij zowel de gemeente als de gedeputeerde vormt de ver keersveiligheid bij Nieuwe Tonge. Ooit was het de bedoeling om van de kruising Lange- weg/Molendijk te Nieuwe Tonge een roton de te maken, maar sinds daar een snelheids beperking geldt en er flitspalen staan, heb ben er zich geen ernstige verkeersongevallen meer voorgedaan. Wat dat betreft lijkt de noodzaak tot het aanlegen van een rotonde niet meer zo aanwezig, maar voor fietsende verkeersdeelnemers is men bepaald nog niet gelukkig met de situatie. Het zijn veelal jeugdige fietsers, ook afkomstig van Schou- wen-Duiveland, die er dagelijks de Lange- weg moeten oversteken op hun route van en naar school. Verder is daarbij het fietsen op de parallelweg - tevens gebruikt door groot landbouwverkeer en bij Nieuwe Tonge ook door vrachtverkeer - een bedreiging voor de veiligheid van fietsers. Reden genoeg dus om stevig na te denken over een passende oplossing. "In ieder geval heeft de gedepu teerde het probleem erkend", zei burgemees ter De Vries vrijdagmorgen, "en dat is al een goede stap in de richting om aan een oplos sing te kunnen gaan werken." Makelaarskantoor Tamboer hcedigd makclaai/taxalcur. lid NVM ()187-47655.'i Alle leden van de vakbond FNV kunnen gra tis hun belastingformulier in laten vullen. Voor een afspraak kunt u bellen naar 06- 10744618 in de weken van 9,16 en 20 febru ari tussen 19.00 en 21.00 uur, en op zaterdag 21 februari van 10.00 tot 13.00 uur. Het gezelschap tijdens het werkbezoek, met geheel onderaan burgemeester mevrouw De Vries en gedeputeerde Van der Sar. Stad aan 't Haringvüet Vanuit de gedachte dat kleine woonkernen leefbaar moeten blijven, werd tijdens het werkbezoek ook Stad aan 't Haringvliet met een bezoek vereerd. Met name voor woning bouw werd gekeken op welke plek dat het best zou kunnen. Geen grootschalige locatie, maar woningbouw uitsluitend ten behoeve van de 'eigen' bevolking van Stad. Over de plek waar gebouwd zou moeten worden, zijn de gemeente en de provincie het wel met elkaar eens, maar de wijze waarop de pro vincie van mening is dat een en ander inge vuld moet worden, vindt de gemeente te duur. Daar moeten ze dus samen nog uit zien te komen. Visie En gezamenlijk moeten de gemeenten op Goeree-Overflakkee er in de komende tijd nog uit komen om een visie te formuleren voor een optimale afstemming van het gebruik van het eiland, ter voorbereiding op het nieuwe streekplan. De drie jubilarissen bij 'Excelsior' (foto Persburo Flakkee). DIRKSLAND - Afgelopen vrijdagavond was gemengd koor 'Excelsior' uit Dirksland te gast in verenigingsgebouw 'de Schakel' aldaar. Er werd daar feest gevierd ter gelegen heid van het 95-jarig bestaan van het koor, waarbij tevens drie jubilarissen werden gehul digd. Wethouder J. Sandee van de gemeente Dirksland, deze avond ook aanwezig, feliciteerde het koor met het jubileum en zei namens de gemeente "er trots op te zijn zo'n koor bin nen zijn grenzen te hebben". Hij sprak de hoop uit dat 'Excelsior' nog vele jaren met veel plezier zal zingen en dat er nog veel mooie concerten zullen volgen. Ook sprak Sandee de jubilarissen toe en feliciteerde dit drietal: de heer Manus Polder, 40 jaar lid van Excel sior, en de dames Heleen de Rooy en Bep Stolk, beide 25 jaar lid. Voor de huldiging van de jubilarissen was de heer Van Rooijen, consul van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland naar Dirksland gekomen. Uit zijn handen ontvingen ze een oorkonde en de bijbehorende speld, terwijl ze van de zangvereniging nog een prachtig cadeau kregen. Na dit officiële gedeelte van de feestavond was er een toast op het 95-jarig bestaan van 'Excelsior' en volgde een gezellig samenzijn.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1