Rabobank West-Flakkee deelt reizenprijzen uit Uitslagen Jeugdsolistenconcours Loos alarm LITIE (010)2741135 Plantenverkoop Nieuwe Tonge zingt voor Calando Nieuw stuk Rijksweg N57 nu optimaal veilig? Koninginnedag te Ooitgensplaat Jongerendienst in Stellendam Twee hobbelfietsen voor Koningin Beatrix-school Uitslag zoetwater wedstrijd 'Viscromte Auto van de dijk; twee gewonden pimpernéf Oost-Europa Werkgroep 'Middelharnis' Politie 24-uurs telefoon: Op Koninginnedag deel van centrum Middelharnis afgesloten 'De Zeemanspot' haalt visser van 0D50 voor Stichting Dorpsgemeenschap John Stegers' in samenwerking met 'Ocean 5' Groot aantal prijzen bij wedstrijden Middletown Biz. 2 EILANDEN-NIEUWS DINSDAG 28 APRIL 1998 Wie in de maanden januari, februari of maart een reis lieeft geboekt bij één van de kantoren van Rabobank West-Flakkee kon, door middel van het insturen van een leuke vakantiefoto en het oplossen van een rebus, meedingen naar een reischeque ter waarde van 1.000,-. Het is een geslaagde actie geweest; meer dan 60 leuke foto's zijn er ingeleverd. De jury, die bestond uit de directeur van VVV Ouddorp Jurgen Klapwijk, kunstschilder Hans Dolieslager uit Goedereede en fotograaf Arjo van der Graaff uit Dirksland, hebben per kantoor een winnende foto gekozen. In een vrolijke vakantie-omgeving, op Port Zélande Gran Dorado, zijn dinsdagavond de prijzen uitgereikt. De gelukkigen waren mevrouw C. Kievit-Vermeulen uit Oud dorp, Els de Bruin uit Dirksland en H. Bron uit Stellendam. Op de achterste rij staan de Rabomedewerksters Jana van Dam (Stellendam), Ina van Oostenbrugge (Oud dorp) en Hellen Wervers (Dirksland). Op 30 april a.s. zal het Beneden Zandpad en het Boumanplein afgesloten worden voor al het gemotoriseerde verkeer tot 16.00 uur. Dit vanwege de vele activitei ten voor klein en groot die ter gelegenheid van Koninginnedag op deze wegen (en op de Westdijk en het Zandpad) georgani seerd worden. De parkeerterreinen in het centrum zullen wel de gehele dag bereik baar zijn. Tevens zal er een huifkar rijden tussen Middeltown, Rubensplein, De Zwaluw en de geraniummarkt. Het op de voorpagina opgenomen be richt over de zangavond in Nieuwe Tonge ten bate van hospice Calando is incompleet. Verzuimd werd daarin te vermelden dat de avond begint om 19.30 uur en plaatsvindt in de Ned. Herv. kerk. Ingezonden: De burgemeester zegt veilig, tenminste als, ja als de weggebruikers zich gedra gen. Daar zeg je wat bij. Maar als ze zich niet gedragen, wat dan? Gescheiden rijbanen, waar vangrails ont breekt, kan gewoonweg niet veilig zijn. Het Rijk bezuinigt weer eens ten koste van mensenlevens. Dat geldt ook, om er maar een paar te noemen, voor het kruispunt in Nieuwe Tonge en het kruispunt aan het begin van de Brouwersdam. Eerst moeten er meer doden vallen en pas dan dempt men de put. Als er tussen Goedereede en Stellendam wel een emsdg ongeval zou gebeuren, dan vraag ik me af op welke wijze eerste hulp, brandweer en ziekenauto de plaats van het ongeval, zo snel mogelijk, kunnen berei ken. Dan kan elke seconde te laat, fataal zijn. Of heeft het Rijk er een gratis heli copter bijgeleverd? Veel zal er verbeterd zijn maar de bereik baarheid van eventuele slachtoffers is niet om over naar huis te schrijven. De prak tijk zal het uitwijzen. A. J. Elmers (vervolg van voorpagina) Groep Kleine instrumenten A (t/m 12 jaar) 1Priscilla Ras, Rotterdam176,5 pnt. 2. Ellen Meyerink, Middelharnis169 pnt. 3. Eline v. d. Gronden, Spijkenisse167,5 pnt. Overige uitslagen: Agnita Siepman, 156.5 pnt.; Mieke Bal, 150 pnt.; Lydia Terlouw, 140 pnt.; Ger- riëtte Stolk, 161 pnt.; Linda Hoekman, 149,5 pnt.; Arthur Stolk, 149 pnt.; Gerdi- ne Struik, 156 pnt.; Christine Grooten- boer, 164,5 pnt.; Aleida Stouten, 143.5 pnt.; Willemijn Ottevanger, 143.5 pnt.; Erica Verhage, 150 pnt. Groep Kleine instrumenten B (13 jaar en ouder) 1. Viktor Moricz, Stellendam.. 174 pnt. 2. Alike van Dieren, Middelharnis173,5 pnt. 3. Jantien v. d. Wende, Middelharnis172,5 pnt. Overige uitslagen: Nadine Stolk, 169.5 pnt.; Frank van Leer- sum, 158 pnt.; Irene de Jonge, 140.5 pnt.; Ellen Peltenburg, 155.5 pnt.; Rosanne Vermaat, 148.5 pnt.; Alice de Bruin, 145.5 pnt.; Elisa Schone, 166.5 pnt.; Mar ions Dillingh, 169 pnt.; Johan van Heuke- lom, 148.5 pnt.; Marjolein van Dam, 164 pnt.; Marieke Koppelaar, 158.5 pnt.; Jas per Voorend, 154 pnt. Groep Duo's, Trio's, enz. 1Annemarie Verhage en Jacoline Paul169.5 pnt. 1. Groot blokfluitensemble'Sine Nomine' van de muziekschool169,5 pnt. 2. Jeroen v. d. Zee en Daniël Bom169 pnt. Overige uitslagen: Janneke Hoekman en Annelies Kievit, 149 pnt.; blokfluitgroep van de C.B.S. 'de Regenboog', 150 pnt.; Esther en Mirjam Zoutendijk, 147 pnt.; Katinka Out en Paola Kamerling, 141 pnt.; Elisa Schone en Manon de Graaf, 159 pnt.; Johan van Heukelom en Lian den Toom, 144.5 pnt.; Pieter-Jan Boot en Sander v. d. Houten, 155.5 pnt.; Jantien v. d. Wende, Alike van Dieren, Bart Soeters en Pieter Verhage, 159.5 pnt. Groep Klavierinstrumenten A (t/m 11 jaar) 1. Bas Crezee, Oostvoome174 pnt. 2. Mark v. d. Sluis, Rockanje152 pnt. 3. Paul Knöps, Nieuwe Tonge ...150 pnt. Overige uitslagen: Janine Breederveld, 138.5 pnt.; Elyse Vermeulen, 135.5 pnt.; Cornells Knöps, 142.5 pnt.; Anneke Roozemond, 143.5 pnt.; Liesbeth Roozemond, 141.5 pnt.; Marlies Vis, 149 pnt.; Carolien Dorsser, 148.5 pnt. Groep Klavierinstrumenten B (12 en 13 jaar) 1. Fleur Bulthuis, Goedereede 183.5 pnt. 2. Renata van Dieren, Middelharnis177,5 pnt. 3. ArinaHeystek, Middelharnis164,5 pnt. 3. Leandra Keizer, Stellendam 164,5 pnt. Overige uitslagen: Barry van Daalen, 140 pnt.; Nelleke van Es, 147.5 pnt.; Martin v. d. Sluijs, 153.5 pnt.; Arja de Wit, 163 pnt.; Vera Schell, 149.5 pnt.; Maarten Buth, 155.5 pnt.; Pie ter-Jan Boot, 153 pnt.; Johan v. d. Valk, 157 pnt.; Chrisdaan Stouten, 156.5 pnt. Groep Klavierinstrumenten C (14 jaar en ouder) 1Paul Kieviet, Sommelsdijk 191 punten (wisselbeker) 2. Daphne Bulthuis, Goedereede189,5 pnt. 3. Carolina den Hertog, Goedereede184 pnt. Overige uitslagen: Micha Kruis, 148 pnt.; Gerbine van Aspe- ren, 169 pnt.; Lennert Knops, 156 pnt.; Arjan de Nooijer, 171 pnt.; Pieter Verha ge, 169 pnt.; Sander v. d. Houten, 149.5 pnt.; Claudia Struijk, 172 pnt.; Dinant van Walsem, 153.5 pnt.; Arjan Huizer, 168 pnt.; Marien Stouten, 151.5 pnt.; Joost de Nooijer, 174 pnt.; Rinus Boot, 170 pnt. Het bestuur van de Oranjevereniging Ooitgensplaat was weer actief met de voorbereiding van Koninginnedag, don derdag 30 april a.s. Het smaakvolle Oran jeboekje, dat huis-aan-huis werd bezorgd, geeft de bevolking een overzicht van de te houden gebeurtenissen. Na de diverse ceremoniën van het klok- luiden, de reveille en het vlaghijsen om 8.00 uur, start om 9.00 uur de schooljeugd voor een aubade voor het Raadhuis, waar bij een vertegenwoordiger van het ge meentebestuur aanwezig zal zijn. Hiema vertrekken de kinderen naar "t Centrum' voor de diverse spelen. Om 13.00 uur is er een oranje-vrijmarkt, vervolgens een zes kamp, terwijl 's avonds om 9.00 uur een lampionnenoptocht wordt gehouden. Na dere gegevens staan in het programma boekje vermeld. In het voorwoord schrijft burgemeester A. J. C. van Pelt een felicitatie ter gelegen heid van de 60e verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Over de informatie in het boekje merkt de burge meester op, dat de Oranjevereniging dat niet voor zichzelf heeft gedaan, maar voor u! Dat wil zeggen voor de bevolking, die een heel fijne dag wordt toegewenst. De voorzitter van de Oranjevereniging, de heer W. de Bonte, wijst er in zijn begelei dend artikel op om te streven Oranje hoog te houden, daarbij ook de nadruk leggen de op het grote goed van de vrijheid. De Plaatenaar A. C. H. ter Op geeft op de laatste pagina zijn indrukken weer van het gebeuren op de Oranjedag van vorig jaar en besluit dan 'Tot ziens op Koninginne dag'! Op D.V. zondag 3 mei staat er in de Ge reformeerde Kerk in Stellendam een jon gerendienst op het programma. Eén van de vragen die door veel jongeren binnen en buiten de kerken gesteld worden is de vraag of God bestaat? Als het geloof in God een menselijke uit vinding zou zijn, waar zou je je dan nog druk over maken? Maar als God werke lijk bestaat, dan wordt alles anders. Met deze opmerkingen willen we in de jongerendienst aan de slag gaan en ver schillende jongeren hebben hun mede werking toegezegd. Ds. J. Koster hoopt er ook het een en ander over te vertellen. Ben je nieuws gierig geworden of herken je je in die vragen, dan moet je op deze ochtend zeker komen! Het gospelkoor 'Together' zal trouwens ook aan deze dienst meewerken. Ieder een is van harte welkom. We beginnen om 10.00 uur en een litur gie zal aanwezig zijn. Voor de allerklein sten is er oppas. Neem anderen mee. Was het op Tweede Paasdag de brand weer van Ouddorp die met gezwinde spoed uitrukte voor een veronderstelde duinbrand, die later de rook van een RTM locomotief bleek te zijn, gisteren was het de brandweer van Middelhar nis die uitrukte naar het Rien Poort- vliet-museum. Ben bezoeker had de daar aanwezige automatische brand melding geactiveerd doordat hij zijn shawl over een lamp had gehangen waarvan de hitte een gat in de shawl had geschroeid. De man had die overi gens alweer omgehangen. De ingreep van de brandweer bestond er slechts uit de man op zijn geschroeide kledings tuk te attenderen. In samenwerking met het Open Jeugd werk hoopt Oost-Europa Werkgroep 'Mid delharnis' a.s. donderdag (30 april) een sponsortocht te houden met leerlingen van de Groen van Prinstererschool te Middel harnis. De tocht wordt gehouden aan de Edison en wordt om half twee gestart op het ter rein waar ook de zeskamp wordt gehou- den. j De tocht is tot kwart voor vier en iedereen is van harte uitgenodigd om te zien welk werk de werkgroep verricht. Er staan j namelijk ook twee kraampjes waarbij u een film krijgt te zien en foto's over het leven in Oost-Europa en de werkgroep. j Maandag 27 april werd de Stellendamse reddingboot weer te hulp geroepen voor de visserij. In verband met een plotseling sterfgeval moest een opvarende van de kotter OD50 zo spoedig mogelijk naar huis komen. De familie had contact opge nomen met de schipper van 'De Zeemans- pot'die via de kustwachtpost Ouddorp de bemanning van de reddingboot op liet roe pen. Ongeveer 18.45 uur voer deze de haven uit. Zij was gelijk met de viskotter bij de uiterton van het Slijkgat en daar werd de visserman overgenomen. Hij kon ongeveer 20.45 uur in de Stellendamse buitenhaven aan wal gezet worden. STAD AAN 'T HARINGVLIET Bijdrage Juliana Welzijnf onds Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan Stichting Dorpsgemeenschap Stad aan het Haringvliet een bijdrage toegekend van 3.000,- in de kosten van de aanschaf van gordijnen voor het verenigingsgebouw. Het Juliana Welzijn Fonds ondersteunt projecten die mensen betrekken bij hun eigen omgeving. Voorbeelden; buurtver enigingen, sociëteiten van ouderen, dorpshuizen, buurt- en wijkcentra, projec ten met en voor buitenlanders, buurtpro- jecten. Het Fonds steunt ook projecten die willen voorkomen dat mensen geïsoleerd raken. Voorbeelden: vrijwillige hulpdien sten, zorg voor de jeugd, ouderen, dak- en thuislozen en verslaafden. Het Fonds verstrekt jaarlijks zo'n 1200 bijdragen; voor totaal ruim 20 miljoen. Bijdragen voor bijvoorbeeld investerin gen in inventaris en gebouwen, voorlich tingsprojecten, deskundigheidsbevorde ring, praktijkondersteunend onderzoek, werkvemieuwing en de start van een orga nisatie. Het Juliana Welzijn Fonds is een onaf hankelijk fonds dat zijn geld ontvangt uit onder andere de BankGiroLoterij en De Lotto met onder meer Krasloten. Op de afdeling Welzijn van gemeenten en in veel bibliotheken ligt de gratis folder 'Een beroep doen op het Juliana Welzijn Fonds'. Hierin staat waarvoor bijdragen worden toegekend en welke organisaties daarvoor in aanmerking komen. Vrijdag 24 april was het zeiljacht 'Orka', waarvan de eigenaar woonachtig is in Schiedam, met twee personen aan boord onderweg vanaf het Spui naar Stellendam. Het geraakte ter hoogte van de boei BMl 5 bij de ingang van het Spui, aan lager wal en kwam tegen een strekdam aan te zitten. Via noodkanaal 16 werd aan de kustwacht hulp gevraagd. Via de kustwachtpost Ouddorp werd de bemanning van de Stel lendamse reddingboot 'John Stegers' om 15.30 uur opgeroepen. Ook de sleepboot 'Ocean 5' werd van de stranding op de hoogte gebracht. De 'John Stegers' was het eerste bij het zeven meter lange jacht en maakte een sleepverbinding. Die ver binding werd aan de inmiddels aangeko men sleepboot overgegeven. De 'Ocean 5' zou overigens vanwege haar diepgang zelf geen verbinding tot stand hebben kunnen brengen. De 'John Stegers' bleef standby tot de 'Orka' vlot was gekomen en door de sleepboot naar Middelharnis werd gebracht. OUDDORP Ongetwijfeld zal men zich nu gaan afvra gen wat de hobbelfietsen te maken hebben met het onderwijs op onze school. Waar schijnlijk wordt er al gedacht aan een ver- keersles waarin men een proeve van bekwaamheid moet afleggen op een hobb- belfiets. Niets is echter minder waar. Het is op onze school namelijk de traditie om op koning innedag 's morgens ook spelletjes voor de leerlingen te organiseren. Zo zijn er apar te spelletjes voor de kleuters, voor de leer lingen uit de groepen 3 t/m 5 en voor de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Daar we het nodig vinden sommige spelletjes na verloop van tijd te vervangen, hebben we dit jaar gekozen om voor de groepen 6 t/m 8 een hobbelfietsenparcours uit te zetten. Daar heb je echter speciale fietsen voor nodig. De as van het voorwiel zit namelijk niet precies in het midden. We namen contact op met de plaatselijke rijwielhandelaar, de Fa. Akershoek Twee- wielers. Dorpsweg 27, met de vraag wat zo'n fiets moest gaan kosten. Fa. Akers- hoek reageerde hierop direct positief, met als gevolg dat de School met de Bijbel 'Koningin Beatrix' twee originele hobbel fietsen voor een klein prijsje (bijna cadeau!) kreeg van een oerdegelijke kwa liteit. Directie, personeel en natuurlijk niet minder de leerlingen zijn zeer verheugd met dit royale gebaar van de fa Akershoek Tweewielers. We hopen dat we nog vele jaren van deze hobbelfietsen gebruik kun nen maken. 25 april; 53 deelnemers Poule A: 1. D. Mierop18840 gram 2. J. Bruggeman13580 gram 3. B. Berkenbosch6800 gram 4. P. van Nimwegen 4700 gram 5. J. Mastenbroek .3840 gram 6. J. Velthuis3080 gram 7. L. Meersman ....2840 gram 8. G. Legierse1860 gram 9. R. Rijke1780 gram 10. C. Westdijk1660 gram Poule B: 1. P. Schaaf5600 gram 2. E. Koster3800 gram 3. J. Broekhoven ..3620 gram 4. A.Koole3480 gram 5. Van Eek2740 gram 6. G.v.d. Bos2380 gram 7. P. V. d. Groef....2000 gram 8. R. Slootweg1900 gram 9. J. van Lenten.... 1640 gram 10. A. Netten1560 gram GEMEENTE GOEDEREEDE Openingstijden bureau Ouddorp: Woensadg 29 april 1998 van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag 1 mei 1998 van 13.00 tot 16.00 uur; maandag 4 mei 1998 van 13.00 tot 16.00 uur; dinsdag 5 mei 1998 van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag 8 mei 1998 van 13.00 tot 16.00 uur. GEMEENTE MIDDELHARNIS Snelheidscontrole Op 24 april is op de Westelijke Achter weg te Middelharnis een snelheidscon trole gehouden. Er passeerden 297 voer tuigen waarvan er 5 de maximum snel heid overtraden. Fietsenkijkdagen Op 8 mei 1998 tussen 09.00 en 14.00 uur en op 9 mei 1998 tussen 09.00 en 16.00 uur worden fietskijkdagen georganiseerd aan het politiebureau te Middelharnis. U kunt daar kijken of uw kwijtgeraakte fiets daar aanwezig is. Rijden onder invloed Op 26 april reed een 37-jarigte inwoner uit Sommelsdijk met zijn auto op de Dorpsweg te Sommelsdijk. Bij controle bleek dat hij te veel alcoholhoudende drank had genuttigd. De man werd aan gehouden en tegen hem werd proces-ver baal opgemaakt. GEMEENTE OOSTFLAKKEE Vernieling Op 24 april werden van een bedrijfspand aan de Suisendijk te Oude Tonge ver scheidene ruiten en dakpannen vernield. Rijden onder invloed Op 26 april reed een 30-jarige inwoner uit Rotterdam met zijn auto op de Lange- weg te Ooitgensplaat. Bij controle bleek dat hij teveel alcoholhoudende drank had genuttigd en dat zijn auto niet verzekerd was. De man werd aangehouden en de auto in beslag genomen. Tegen de bestuurder werd proces-verbaal opge maakt. Het gemeentebestuur van Middel harnis heeft met leedwezen kennis genomen van het overiijden van de heer JAN VAN WAGENINGEN De heer Van Wageningen heeft bij de gemeente Middelharnis gewerkt in de periode van 1 april 1974 tot 1 oktober 1986 als medewerker in algemene dienst. Wij wensen mevrouw Van Wagenin gen, kinderen en kleinkinderen de kracht toe om dit veriies te kunnen dragen. J. G. Sleurink-Rabbinge, burgemeester P. L. de Feijter, secretaris. Middelharnis, 28 april 1998 De Nieuwe Tongse brandweerman Dick Melissant zal de klus waarvoor hij zater dagochtend uitrukte niet licht vergeten. Toen hij, kort na de brandweerwagen, arriveerde op de plaats waar een auto van de Battenoordsedijk was gereden, en ondersteboven, over de sloot, in een aard appelperceel terecht was gekomen, deed hij de schokkende ontdekking dat zijn 22- jarige zoon Co daarbij betrokken was. Samen met zijn collega, de 18-jarige Ber- told van Burg, had de jongeman met de bakkers-bestelauto van bakker Schilper- oort op een camping bij Battenoord brood bezorgd. Op weg terug is de wagen van de weg geraakt om vervolgens een enorme buiteling te maken, waarbij de twee inzit tenden uit de wagen werden geslingerd. De brandweer heeft zich verdienstelijk gemaakt de twee gewonden over de sloot richting ambulance te dragen. Hun toe stand liet zich aanvankelijk ernstig aan zien, gezien de ernst was ook de trauma- helicopter aanwezig, maar het was per ambulance dat de slachtoffers naar het Dijkzigtziekenhuis en het Zuiderzieken huis te Rotterdam werden vervoerd. Wonder boven wonder zijn hun verwon dingen zo meegevallen dat ze beiden gisteren - maandag - uit de ziekenhuizen zijn ontslagen en naar huis konden keren waar ze verder hopen te herstellen. Het oranjecomité van 'Middletown' (win kelcentrum Middlehamis) heeft in ver band met Koninginnedag diverse wed strijden georganiseerd waarbij vele prij zen te winnen zijn. Voor de kleurwedstrijd onder andere drie paar toegangsbewijzen voor gratis zwemmen. Voor de verkleed- wedstrijd onder andere heerlijke kinder pakketten. En voor de etalagezoektocht- wedstrijd behalve de hoofdprijs ter waar de van 100 gulden ook nog tien andere prijzen ter waarde van elk 50 gulden. Dus laat deze kans niet voorbijgaan en kom naar Middelharnis. HERKINGEN De stekjesmarkt te Herkingen heeft bmto ƒ5.700,- opgebracht. Na aftrek van de kosten wordt een gelijk bedrag overge maakt aan hospice Calando te Dirksland en de Ned. Herv. Kerk te Herkingen. Restantenverkoop winterharde vaste planten Alle planten voor slechts 1,-. In verband met de weersomstandigheden van afgelopen zaterdag zal er a.s. zater dag 2 mei een restantenverkoop van win terharde vaste planten worden gehouden. We hebben o.a. nog lavendel, Zeeuws knoopje, vrouwenmantel, klokjesbloem, Japanse anemoon, maagdenpalm en nog vele andere soorten. De lokatie is weer bij de fam. Huizer aan de Stoofweg in Herkingen. Van 9.00 tot 12.00 uur bent u weer hartelijk welkom. !^^nd Hwenier voeren, nnerk tf'f -ne besche den- 7pif vinden we, m aiie '^"'-".„„„.üu -i t! y dat we die erkennmg eigenlijk ai ^'.rpn eerder verdiend hadden. ons de erkennmg ver eena.^ v iXtte weg naar gegarandeerd tuinplezier! HOV©NlER Tü/nontwerpburo/ho\/enjersbedri(fbv Goedereede/Oude Tonge Zuidzijde Haven 7 3252 BZ Goedereede Tel. 0187-499930 Fax 0187-499932 E-mail. pimpernel tref.nl Basiseenheid Goeree-Overflakkee

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1998 | | pagina 2