EIIIVI1DEI1-I1IEUW5 Overdenking Vermaat uit de Heilige Schrift Zang- en orgelavond in Sommelsdijk Problemen? Natuur-excursies Kwade Hoek Zomerzangavond in Geref. Kerk Ouddorp PROEF HET VERSCHIL PROEF ONZE STARLET. In een tent Aad V. d. Hoeven in Brielle CÏ3 Oud-Hollandse spelen en Karaoke in Stellendam VERVOLGVERHAAL KAREL DE GROTE EGELHULP GEVLEKT STUHL HttttlEUimOIE iOEP y^ï';"> 4.>>^ OE GÜPEa GUWE^E SIG Ga voor originele Mercedes-Benz onderdelen rechtstreeks naar Vermaat in Hellevoetsluis. TOYOTA Automobielbedrijf Flakkee B.V. hypotheek op maat... Makelaar Tamboer Vogels, planten en meer W. G. A. de Winter 2e Blad VRIJDAG 1 JULI 1994 No. 6313 f-i Deze vraag- en antwoord-rubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kosteloos gebruik van kan maken. Uw vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Post bus 8, Middelharnis, met in de linker bovenhoek „Vragen-rubriek" vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden ge publiceerd. Er kruipt 's avonds wel eens een egel door de tuin die er soms lang blijft zitten. Wat kun je zo'n dier voor (extra) voer geven? Antwoord: Gezonde egels op doortocht moet u rustig laten gaan, maar als dit diertje een zwakke of zieke indruk maakt, mag u het bijvoeren met bijv. een bruine boterham met pindakaas of katte- voer uit blik en vers drinkwater, alles van een plat blad of heel lage schaal. Melk kunnen ze niet verdragen. Is het dier ziek, raadpleeg dan een dierenarts of egelasiel. (De dierenbescherming kent de adressen en telefoonnummers). Ik heb mijn stalen bureau geboend, maar nu zijn er vlekken in gekomen. Hoe krijg ik die rare plekken eruit? Antwoord: U mag voor dit metaal geen boenwas gebruiken. Probeer het opper vlak af te wassen met water en zeep plus zo'n schuurmiddel dat niet kan krassen. Dan afspoelen en goed afdrogen. Is het kurkdroog, dan kunt u de resterende vlekjes zonodig verwijderen met terpeti- ne. Omdat het teveel tijd vergt om de echte haaievinnesoep klaar te maken, wilde ik graag weten of het ook zonder die vinnen kan. Antwoord: Ja, dat wordt vaak gedaan. Kook poulet van één soepkip met 300 grap ham, een fijn gesneden ui en een paar versnipperde stukjes gember, 25 gram aardappelmeel en een glas sherry in ca. 1 liter water tot na ongeveer IVi uur de kip en de ham geheel gaar zijn. Snijd het vlees klein, zeef de bouillon en kook ze samen nog eens tien minuten door. Naar smaak ca. 1 theelepel soja, zout en evt. peper en knoflook toevoe gen. Woensdag 6 juli is er weer een zomerzangavond in de Gerefor meerde Kerk in Ouddorp. Medewerking wordt verleend door het Ger. koor 'Canticum' o.l.v. Karin Over- weel. Orgel: Martin Kolff. Trompet: Jaques van Broekhoven. Aanvang 8 uur. Kerk open half 8. Kaarten: voor volwassenen 3,50 en voor kinderen 1,50. Na afloop is er koffie en limonade. In ons dorp heeft de apotheker nog een ouderwets moriaanshoofd met wijd open mond boven zijn winkeldeur. Weet u, wat zo'n 'gaper' te beduiden heeft, en waar om dit het symbool van deze neringdoen den werd? Antwoord: Reeds in de 15de en 16de eeuw prijkte er, tussen vele andere uit- hangtekens, vaak een gaper aan de gevel van de apotheker of diens voorlopers: de toenmalige alchemist en de crudeman of crudener. Zijn winkel was namelijk eerst, zoals het latijnse woord 'apotheca' zegt, een voorraadkamer vol uitheemse produkten. Hij bereidde daar poeders en zalfjes, maar verkocht ook suiker en 'koloniale waren' als koffie, thee en de pas uit Amerika geïmporteerde tabak, en hij brouwde heilzame drankjes uit aller lei kruiden. Gezien de vele uitheemse produkten kozen de apothekers veelal exotische uithangtekens, -borden of -beel den. Men zag in of bij hun winkels wel eens vreemde planten of dieren uitge beeld. Het hoofd van een Arabier, Turk of Moriaan paste precies in deze sfeer, maar er zijn ook Europese gapers in kle derdracht of in uniform. Opvallend is de wijd open mond, soms met ver uitgesto ken tong. Over de betekenis van deze gapers zijn de historisci nog altijd niet uitgepraat. Werd er werkelijk gegaapt en sloeg dat op de verkrijgbaarheid van een slaapdrankje? Stak een Zwarte Piet spot tend zijn tong uit, of moest het een patiënt voorstellen die de dokter of chi rurgijn z'n tong laat zien? Zegt hij Aaaa, of zou het een roepende figuur voorstel len? Bij enkele gapers lagen pillen op de tong, dan kon het een patiënt zijn. Anderen hielden een zwavelstokje tussen de kaken, mogelijk als middel tegen de pest. Zeker weten doen wij het niet, maar de relatie apotheker en patiënt ligt het meest voor de hand. Wilt u een grote verzameling van de uithangtekens bijéén zien, ga dan eens kijken in het Zuider zeemuseum, Wierdijk 18, 1601 LA Enk- huizen. Voor informatie over de toe gangstijden kunt u bellen: (02280) 10112. Waarom wordt een cavia z.o vaak 'gui- nees biggetje' genoemd? Antwoord: Big omdat het diertje een knorrend geluid maakt en guinees ver moedelijk doordat het afkomstig is uit Guyana in Zuid-Amerika. Hi'Hevoelslüis Officieel Mercedes-Benz dealer voor personen- en t)edrijfs\vagens. Ri)ksstraat\veg 36-38, 3223 K,-\ llelievoetsluis, telefoon 01883-3I20Ü. Morgen, zaterdag 2 juli, hoopt het Chr. jongerenkoor 'PsaMite Deo' (Middelharnis) samen met het jeugdkoor 'luventa' (Dirksland) een zangavond te houden in de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk. Beide koren staan onder leiding van Paul Kieviet en het orgel wordt bespeeld door Bart-Jaap de Bakker en André v. d. Beek. De avond is ten bate van de 'Bond tegen het vloeken', regionale werkgroep Goe- ree-Overflakkee. U kent de Bond vast wel van de stationsreklame met de be kende papegaai. De Bond tegen het vloe ken is in 1917 ontstaan. De doelstelling van de Bond is het bestrijden van het vloeken onder alle rangen en standen in onze maatschappij. Naast het landelijk bureau in Veenendaal bestaan er ook regionale werkgroepen, zoals ook op ons eiland. De werkgroep is aanwezig bij diverse evenementen o phet eiland en plaatst affiches langs de weg e.d. De avond begint om 19.30 uur, toegang is vrij, wel zal er deze avond een kollekte worden gehouden voor de 'Bond tegen het vloeken'. Iedereen van harte welkom! HET TEMPERAMENT VAN DE STARIET. HEEL TOYOTA. Dorpsweg 28 - 3245 VC Sommelsdijk - Tel. (01870) 84466 „Want wij weten dat, zo óns aard se huis dezes tabernakels gebro ken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen"(2 Kor. 5:1} Kamperen Zomer 1994. De grote uittocht van vakantiegangers komt op gang. Sommi gen zijn al weggegaan om in tenten te wonen. Dat heeft dan ook wel zijn beko ring. Maar met alle regen en storm van de afgelopen weken niet. Hier en daar waren doorweekte en gescheurde tent doeken te zien. Met storm konden tent pinnen uit de bodem worden losgerukt. Sommigen hebben gezucht: wat doen we toch hier, terwijl we thuis zo'n mooie gerieflijke woning hebben. Een tent is dan ook maar een tijdelijk onderkomen. Tijdelijk leven Daaromgebruikt Paulus het beeld van een tent voor ons leven hier en heden. Hij wil ons waarschuwen dat eens de tentpinnen van ons leven zullen losraken en onze levenskracht als het vuile gescheurde wapperende tentdoek wordt weggeblazen. Dan is ons leven voorbij. Dat komt hard aan, juist als wij onszelf proberen 'wijs' te maken, dat ons be staan is als een schoon paleis. Jonge mensen leven dikwijls in die waan. He laas merk ik hetzelfde bij vele ouderen, hoewel die toch beter moesten weten. Het zijn maar luchtkastelen waarin wij ons dan wanen. Ons leven is een tijde lijk leven, het is maar voorlopig; het gaat ras voorbij. En dan? Naakt Iedereen die op vakantie ontredderd staat bij de restanten van zijn tent, wil maar één ding: naar huis. Mensen wier leven wordt afgebroken, die ziek zijn, die ster ven gaan, willen ook naar 'Huis'. Zij hebben leren zuchten verlangende naar de woonstede die uit de hemel is. Alleen, het kan ook te gemakkelijk beweerd worden: „Ik ga naar Huis". Natuurlijk wil ieder mens graag ten hemel in gaan. Maar Paulus waarschuwt ons: als we maar niet naakt zullen gevonden worden. Hier gaat hij eigenlijk over op een ander beeld dan dat van een tent: het beeld van het ontkleed en het overkleed worden. Maar de bedoeling is hetzelfde: naakt, dat is zonder bedekking, zonder onder dak. Dat is als wij sterven gaan en tot onze verbijstering een gesloten deur aan treffen. Dat is als wij uit dit leven wor den weggenomen en geen toegang zullen vinden tot het Vaderhuis met de vele woningen. Een mens kan met een 'inge beelde hemel' ook verloren gaan. Het zou heel erg zijn als wij eens voor de rechterstoel staan, zonder enige bedek king en te horen krijgen: ,,Ik ken u niet...!" Goed voorbereid Men dient altijd goed voorbereid op reis te gaan. We moeten goede voorzieningen treffen om in geval van nood naar huis gebracht te kunnen worden. Paulus wijst ons erop, dat wij in dit tijdelijk leven maar op één manier werkelijk bereid kunnen zijn dat wij het eens verlaten moeten: „die ons nu tot ditzelve bereid heeft... is God!" God Zelf alleen kan ons vol verlangen leren zuchten, verlangende naar de woonstede die uit de hemel is. God Zelf alleen kan ons gereed maken om niet meer ons één en al te zoeken in dit leven. Hij leert ons zoeken en vinden de Weg naar en de Deur tot het Huis Gods dat eeuwig is: Jezus Christus de Zaligmaker. En God geeft het onderpand van de Geest, zo staat er, als een zéker pand, als een vast garantiebewijs dat Hij immer bij ons zijn zal op al onze wegen. zodat wij weten verbonden te zijn met Christus die ons vlees als een pand heeft meegedragen bij Zijn lijden. Wat een geweldige werkelijkheid: door de Heilige Geest kunt u, wie u ook bent, Christus en al Zijn weldaden deelachtig worden. God wil ons door Zijn Geest overkleden met de klederen der gerech tigheid die ons Christus verworven heeft. En ik zou u dringend willen raden, om tot uw Heiland te gaan om vergeving. Altijd goede moed Nee, ik bedoel niet het goedkope versje dat altijd op vakantietochtjes tot verve lens toe gezongen wordt. Dit wordt ons ook niet geschreven met een dergelijke oppervlakkige strekking. Als wij de Heiland kennen, zo bedoelt Paulus, zijn wij in principe bereid om te sterven. Ja, ik weet wel, dat achter deze ene zin een wereld van strijd schuilgaat. Wij gevoe len ons niet zo spoedig bereid, soms van wege ons kleingeloof, soms door de dui zend banden waarmee wij aan dit leven gebonden zijn. Maar Paulus kan het toch zo schrijven. Want hij weet wat God hem bereid heeft. Voor hem is het een afweging: enerzijds het heden, met alle zware lasten en zorgen die wij voorttor- sen, die zelfs ondraaglijk kunnen schij nen, die alle aandacht willen opeisen, omdat wij ze dagelijks zien; Paulus noemt dat hier, om maar in de beeld spraak te blijven, een 'lichtgewicht';' anderzijds de toekomst des Heeren; en als Paulus wil aangeven hoe heerlijk die toekomst is, begint hij te stamelen: ,,het is een gans zeer uitnemend eeuwig ge wicht der heerlijkheid". Alleen wij zien dat nog met onze ogen niet. Is dit niet een rijke bemoediging voor elk die met droefheid zijn leven ziet vergaan, maar die ook heeft leren zien met het oog van het geloof: ,,wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen". Dirksland ds. J. het Lam Iedereen kent het wel in z'n omgeving, iemand die pro blemen heeft met het geven van borstvoeding. Daaromkrijgt dit onderwerp regelmatig aandacht op de moedergroe- pen van La Leche League. La Leche League is een borstvoeding organisatie die zich al bijna 38 jaar bezig houdt met alle facetten van het geven van borstvoeding. In Sommelsdijk bent u welkom op de groep op woensdag 6 juli. Het begint om20.00 uur en het adres is deze keer: Klampenmeet 34. Het thema is: Als alles niet geheel naar wens verloopt, hoe lossen we dat dan op? De groep is bedoeld voor alle aanstaande en voedende moeders, en andere belang stellenden, met hun baby of peuter. Voor meer informatie kunt u bellen met: Carla van Gils Tel. (01873) 1716 Joke Kamp Tel. (01873) 2763 Anneke Akershoek Tel. (01879) 2498 Ook voor telefonische hulp en verhuur van de elektrische kolf. Op maandag 4 juli a.s. geeft Aad van der Hoeven een orgelconcert in de St. Catha- rijnekerk te Brielle. Het wordt bijna een traditie dat deze organist in de zomerserie een avond voor zijn rekening neemt. Hij speelt dit jaar werken van o.a. Mailly, Bach, Merkel, Widor. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt 6,- incl. koffie na af loop. NVM kritisch selekteren Tel. (01870) 8 34 77 Deze zomer zijn er weer wekelijks excursies door natuurterrein de Kwade Hoek op Goeree van de Vereniging Natuurmonumenten. Deze worden ver zorgd door gidsen van het IVN. Iedereen, die van te voren een kaartje heeft gekocht bij VVV Ouddorp kan mee. ledere dinsdag in juli en augustus vertrekken de gidsen om 19.00 uur van de parkeerplaats aan de Oostdijkseweg tussen Ouddorp en Havenhoofd. De Kwade Hoek is een kwetsbaar duin gebied, waar alleen leden van Natuurmo numenten mogen wandelen. De excur sies zijn ook voor iedereen die eens een kijkje wil nemen. De zee heeft veel invloed op het terrein, 's Winters kunnen grote delen onder water lopen. Op het brede strand kun je zien hoe zich allerlei duintjes vormen. Bij storm veranderen ze vaak van vorm of worden ze volledig weggespoeld door het zeewater. Achter de duinen liggen strandvlaktes en prach tig begroeide duinvalleien. Op een deel van het terrein grazen koeien. Ze houden de begroeiing kort, waardoor er hier veel bijzondere soorten planten kunnen blij ven voorkomen. Zaterdag 2 juli organiseert de Onder nemersvereniging Stellendam weer een evenementendag. Om half 10 opent wet houder Visser de braderie op de Voor straat. Deze dag kunnen er oud-Hollandse spe len gespeeld worden, zoals steltlopen, hoepelen, tafelkegelen, hoefijzerwerpen en nog veel meer. De kinderen kunnen ponyrijden en er is een stoeptekenwedstrijd van 10.00 tot 11.00 uur. Ook kunnen er oude trakteren bewonderd worden. 's Middags vanaf 13.00 uur is er een Karaokeshow; dan kan het aanwezige talent zich laten horen! Bovendien is er om 14.00 uur een touwtrektoernooi en om 16.00 uur een kelnerrace. Verder zor gen de boerenkapel en Radio Goeree Lokaal voor de muzikale omlijsting deze dag. Het is 2 juli dus de moeite waard om Stellendam te bezoeken! Ook de verschillen in 'zoet en zout' in de bodem zorgen voor een rijke plantenwe reld. Melkkruid, zeekraal en lamsoor houden juist van zoute bodems, duinvi ooltje, geel walstro en nachtsilene heb ben net zo lief geen zout. Aan vogels op kwade Hoek geen gebrek. Er zingt van alles in het struweel.^De excursieleider van het IVN weet er veel van. Daarover en over alle andere bijzon derheden die hij onderweg tegenkomt vertelt hij meer tijdens de excursie. Vergeet u niet zich aan te melden, als u meer over dit dynamische terrein wilt weten! ^^♦♦^^♦♦♦♦♦♦♦♦♦^.^.♦♦♦♦♦♦♦j^»»»***#***»»»**»»»**»*»**»#»*»»****»»»»»**»*»****»»»*»»»»»»*#»#*»**»»»*##-**#»»*»*»» Alger schudt spijtig zijn hoofd, omdat hij niet meer houvast krijgt en stapt naar de dijk. De poortwachter gluurt hem na en denkt bij zichzelf: „Pippijn en Berthrada mogen er van mij nog veel kinderen bij krijgen. Echt of onecht, dat doet er niet toe. Als Alger maar met echte kaas komt. Ha, ha." Thuisgekomen hoort Alger een gejoel en gejouw van jewelste op de mesthoop. Frank, Eggert en Alwin zijn aan het tikkertje spelen en klauteren daarbij over mest en nat stro heen, alsof het niets bijzonder is. Alger laat hen maar. 's Avonds als de kinderen op bed liggen, vertelt Alger zijn verhaal. Een mager kalkoen, die in een hoek van de kamer op een stok zit te slapen, kijkt af en toe verstoord vanonder zijn veren vandaan, als hij de stemmen soms harder hoort praten. Het best krabbelt even met zijn poot langs de kop en dut weer verder. „Het zal mij benieuwen wat er met die kleine Karel gaat gebeuren, als hij groot wordt", zegt moeder. Vader knikt instemmend. Ze staan op. Alger knijpt in de blaasbalg bij het bijna uitge doofde vuur, zodat het een beetje opleeft. Misschien smeult het dan morgen nog. Dat is gemakkelijk, want dan hoeft het niet aangestoken te worden. Moeder blaast de kaars uit, de vette walm kronkelt naar de balkenzoldering. Ze gaan naar bed. Een stukje hout knapt en een stille vonk die eraf springt dooft op de aaneengestampte kleigrond in de kamer. Alles wordt donker. Alles is stil. Het is nacht. Iedereen slaapt. Heel in de verte kraait een schorre haan. Kreunend draait Alger zich om in zijn slaap. Nee hoor, hij gaat er nog niet uit. Hij ligt er net in. Een vredige glimlach glijdt over zijn gezicht. Hoofdstuk 2 KARELS OPVOEDING Pippijn de Korte zit op een middag in het jaar 757 bij zijn tafel in de koningsboerderij. Hij steunt met z'n rechterhand tegen z'n gezicht, de elleboog rust op het eikehouten tafelblad. Af en toe trekken dikke rimpels zich samen op zijn voorhoofd, de ogen vernauwen zich tot spleetjes. Pippijn zucht diep, gaat verzitten zodat hij door een kleine muuropening naar buiten kan kijken. Maar Pippijn kijkt niet echt. Welnee, hij staart. De hofmeier van Neustrië heeft zorgen. Hij denkt aan zijn zoon Karel, die inmiddels 5 jaar is geworden. Ja, hij weet wel wat de mensen klaarmaken. Zijn zoon zou niet echt zijn. Nou, daar lacht hij om. Nee, dat is het niet. Hij zit met een ander probleem. Zijn huwelijk is niet zuiver. Berthrada en hij zijn name lijk nicht en neef van elkaar. En kijk: dan mag je eigenlijk niet met elkaar trouwen, laat staan al jaren getrouwd zijn. Als paus Zacharias hun huwe lijk nu maar eens wilde goedkeuren, dan was het probleem over en het verbod van het volksrecht gewoon opgeheven. Het zou toch wel mooi zijn als Kareltje hem later op zou kunnen volgen als wettige zoon. Plot.seling draait Pippijn zich om, loopt langs de rafel heen en stapt op een kastje af. Hij trekt één van de lades 'open en haalt er een rol perkament uit. Hij duwt hem voorzichtig tegen zijn borst en stoot met z'n knie de lade weer dicht. De zwartbe- roete blakers die erop staan, trillen ervan. De hel dere zon schampt een lichtstraal door de muurope ning en flonkert op de koperen knop van het met leer beklede schild, dat naast de deur staat. Pippijn wandelt naar zijn klerk, die moet maar eens een brief naar de paus schrijven. Zo spoeden de jaren zich verder. Karel groeit voorspoedig op. Hij moet van alles leren. Groot vader Karel Martel heeft nooit op school gezeten, vader Pippijn wel. Die bezocht de school in Saint- Denis. Daarom zal Karel ook een goede opleiding krijgen. Op een dag haalt vader Pippijn zijn paard van stal en bindt hem vast aan het dakje boven de waterput op het binnenplein. Dan komt de kok, behulpzaam als hij is, aanlopen met een laddertje. Hij zet dat tegen de flank van het paard. „Hup Karel", moedigen ze hem aan, „klim er maar eens op en laat zien wat je durft." Karel stapt dapper op de sporten. Als hij halverwe ge is, moet het paard zonodig een paard een paar passen opzij gaan. Flap, pats! Daar tuimelt Karel met laddertje en al op de grond en bijt in het stof. „Haha", lacht zijn vader, „speel je voor zandrui- ter?" Karel springt driftig overeind. Nu zal hij wel boos en teleurgesteld wegrennen. Nee hoor, zo is Karel niet. Hij is van nature een doorzetter. In een mum van tijd klautert hij op de waterput en stapt zo op het paard. Het beest briest van de schrik. Wie stapt er nu ook zo op: over hoofd en hals en dan pas op de rug. Lachend zwaait de kok met zijn pollepel door het openstaande keukenraam. Vader knikt hem goedkeurend toe. Diep in zijn hart is hij trots op zijn mannetje. Zo oefent Karel dag in, dag uit. Rijden, galopperen, keren, springen, roskammen en voeren. Ook die laatste twee dingen horen erbij, volgens vader Pippijn, want een goed ruiter moet z'n paard niet alleen weten te gebruiken, maar moet het ook kunnen verzorgen. 's Middags krijgt Karel les in zwaardvechten en speerwerpen. Achter in de tuin, precies in het mid den onder de twee kastanjebomen, staat een stro- pop. Karel moet proberen die omver te werpen, eerst van dichtbij, op den duur vanaf steeds grotere afstand. Karel richt, knijpt zijn ene oog dicht, buigt diep door zijn knie heen en zwiept de speer door de lucht. „Zwoeeeii!" De pop ploft met een doffe smak op de grond neer. „Goed gedaan", roept de oude stal knecht die net met een houten juk emmers er voor bij stapt. Even later tikken twee zwaarden tegen elkaar. Venijnig hard slaan leermeester en Karel op elkaar in. Dan weer duikt één van hen achter zijn schild om de slagen op te vangen. Geheel onverwacht kruisen de wapens weer, de houtsplintertjes sprin gen in het rond. Karel probeert op zijn tegenstan der in te steken, hij draait een paar keer om zijn as en stoot toe. „Peng." Met een droge knal breekt de punt van zijn houten zwaard af op het opgeheven schild van de tegenstander. „Ho", roept deze hijgend, „we stoppen. Een vol gende keer doen we het met een echt ijzeren zwaard." Opgelucht stapt Karel puffend naar de keuken toe. Hij heeft verloren, weet hij. Toch sportief dat de leermeester niet verder ging, dat is nu eens ridder lijk. Tegen weerlozen vecht je immers niet. De kok zet een kroes met koele geitemelk voor hem neer. Karels slurpt hem in een keer leeg, met de rug van zijn hand veegt hij het schuim van z'n lip pen. „Hè, hè, dat smaakt", zucht Karel voldaan. 's Avonds geniet Karel ook. Ze zitten dan met z'n allen in de ridderzaal rondom het dartelende vlam- menspel van de open haard. {wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1994 | | pagina 5