Mode met e^ warm accenf ^oor een schijn|e! Voorverkoop op alle afdelingen GESLOTEN a^UfAMA'^^ %Jk; kievit warmte Gezegende Kerstdagen voorspoedig en gezond nieuwjaar Kantoorsystemen 'FAXTASTISCH' 1990 toe CV-monteur metervanng Uw sollicitatie, mondeling of schriftelijk wenden aan: 'Eilanden Nieuws' drukkerij Gebr. de Waal t l Esselink bouwmaterialen normaal GEOPEND. 9^ Direktie Medewerk(st)ers van M\ za. 23 dec. en za. 30 dec. GEEN koopavond FAMILIEBERICHTEN Onze ouders en schoonouders M. PoortvUet en A. Poortvliet-de Boer zijn op 6 januari 1990 25 jaar getrouwd. Ter gelegenheid hiervan geven zij een receptie op zaterdag 6 januari a.s. in 'Onder de Wiek' te Dirksland van 19.30 tot 23.00 uur. Wij wensen ze een prettige dag toe. Rita en Lucas Corine en Hans Michelle Bloemendaal 38 3247 XC Dirksland Op 26 december 1989 vieren wij, zo de Heere wil en wij leven, in familiekring de 101e verjaardag van l Oma Verkerke-Bogerman Rusthuis 'de Goede Ree' V Sommelsdijk DANKBETUIGING Voor ons als gezin was het 13 december j.l. een blijde dag. Marjolein mocht na een verblijf van bijna 7 maanden in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, thuiskomen. Wij willen, vooral ook namens Marjolein, een ieder in Melissant en daarbuiten hartelijk dank zeggen voor het medeleven, in wat voor vorm ook, tijdens de opname en bij de thuiskomst. We zijn er erg dankbaar voor. Bovenal de Heere de dank. Die ons als gezin heeft geholpen in deze moeilijke periode. Hij was het ook die het zo bestuurde, dat Marjolein in Utrecht mocht worden opgenomen, waar ze zo in alle liefde is geholpen en begeleid. Voor dit alles de Heere alleen de eer. Namens ons allen, gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 1990! Fam. C. A. L. Leijdens Pieterstraat 21 3248 BG Melissant Langs deze weg wil ik, naast de Heere, een ieder persoonlijk bedanken voor alle medeleven en bezoeken tijdens mijn verblijf in het Ikazia- ziekenhuis te Rotterdam. Ook voor de vele kaarten, bloemen en andere kado's. Hartelijk dank aan doktoren, verplegend perso neel en ds. Heemskerk. Bedankt ook mede namens mijn ouders. Arja Aleman Westduinweg 25 Ouddorp Met droefheid geven wij u kennis dat plotseling is overleden mijn geliefde zoon, onze broeder, behuwdbroeder en oom WILLIBRORDUS MAASMANS op de leeftijd van ruim 69 jaar. Uit aller naam: Mevr. E. Maasmans-van der Stelt 3245 XA Sommelsdijk, 20 december 1989 A. J. de Graafstraat 37 De overledene is opgebaard in de rouwkamer Emmalaan 20 te Middelhamis. Gelegenheid tot condoleren vrijdag a.s. van 7 tot 8.30 uur aldaar en na de begrafenis in de rouwkamer. De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben in de parochiekerk van O.L. Vrouwe ten Hemelop neming te Middelhamis op zaterdag 23 december om 11.00 uur v.m. waarna hij ter aarde zal worden besteld op het R.K. Kerkhof aldaar. Heden heeft de Heere voor ons onverwacht tot Zich genomen onze geliefde zwager en oom REINDERT VAN EMST sinds 19 oktober 1989 weduwnaar van Casparina Lokker in de leeftijd van 76 jaar. L. Tanis-van Huizen A. van Huizen-Tanis K, Tanis-Melissant C. Tanis C. Tanis-Lokker J. 't Mannetje-Tanis M. Tanis A. Tanis-Stijf neven en nichten Wapen veld, 16 december 1989 Van ons is heengegaan. Een bijzondere man, vader en lieve opa CHRISTIAAN VAN HOFWEGEN geboren 16 januari 1916 Officier in de Orde van Oranje-Nassau Oud-Burgemeester en ereburger van Nieuwe Tonge, Sliedrecht en Gouda Drager van de Ehrenring der Stadt Solingen Duitsland Sliedrecht: Janny van Hofwegen-van Dijk Zwolle: Ineke Tubbergen: Marianne en Jan-Romke Abcoude: Gerrit en Margriet Alphen a.d. PJjn: Paul Lieve opa we zullen je missen Romke-Jan en Nienke Kirsten, Irene en Neline 3362 BD Sliedrecht, 16 december 1989 Lijsterweg 131 De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaatsgevonden. en straks een wordt U en de Uwen van harte toegewenst door direktie en personeel van en te Middelhamis Dames-, Heren en Kinderafdeling Kortingen tot En wie het eerst komt... Middelhamis, (01870) 27 94 De Heere heeft uit ons midden weggenomen ons oud-lid, mevr. A. C. C. OSSEWEYER-WORRELL op de leeftijd van 87 jaar. Bestuur en leden van de Herv. vr.ver. 'Liefde vindt werk' Sommelsdijk, 16 december 1989 Langs deze weg betuig ik u mijn welgemeende dank voor het medeleven hetzij schriftelijk, door uw aanwezigheid bij het condoleren of bij de begrafenis van mijn innig geliefde en zorgzame vrouw DIMMETJE ARDON-WITTE In het bijzonder een woord van dank aan de dok toren, internisten en het verplegend personeel van het ziekenhuis te Dirksland, alsmede de huis artsen dr. R. P. Boot en H. C. Graafland voor de medische begeleiding. Ds. J. Koster en kerkeraad voor de geestelijke ver zorging van de begrafenis en voor de bezoeken thuis. Mevr. J. Goedegebuur-van Vliet en kinderen mijn dank voor de wijze waarop zij voor ons hebben gezorgd in 'Rehoboth' tijdens het condoleren en bij de begrafenis. Verder dank aan familie, buren en vrienden die mij hebben bijgestaan bij het overlijden van mijn vrouw. C. Ardon en verdere familie Dirksland, december 1989 Tuinstraat 34 t DANKBETUIGING t Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk dank j) zeggen voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus die wij bij ons 40-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. A. A. Tanis A. Tams-Moerkerk t Voor de vele blijken van belangstelling ter gele- genheid van ons huwelijk, in welke vorm dan ook ontvangen, zeggen wij u hartelijk dank. Molenzicht 51 Dirksland Henk en Magda Wolfert Onze bedrijven in Middelhamis en Zierikzee zijn op Op vrijdag 29 december hebben wij De overige werkdagen zijn wij «j gezegende Kerstdagen «lEUWBnUW „„„„„^r" »EP«»ATIE --------------- voorspoedig nieuwjaar --------------- 01879-2489 wensen u een GEVRAAGD: Centrale verwarming Luchtbehandeling - Sanitair Oostdijk 47-49, Sommelsdijk, telefoon (01870) 26 09 Postbus 29, Middelhamis, telefax (01870) 51 48 j4a»j%<»Kiit<W!^a»^«^^gNi**«iigy^<»**»!«^^'*<a^^ 20% Ibbert >iK^«t!ia<r»<»H4i»»;ir«»Ba<«>»<i<g.4<>!iii»»!v>gK^i>r^ i wenst schippers en bemanning

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 4