Knap Heel Goedereede rouwt om 3 jeugdige verkeersdoden ^Leasing Oude Tongse korenmolen in restauratie, weer van kap voorzien „Financiële rel( uit begroting Diricsiand verdwenen" IfSl-U^S' Citroen'Hesselink KIEVIT WARMTE Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Repetitie „One li/lore Voice" gaat niet door Zangavond Woord en Daad 62e Jaargang No. 5846 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Niet afgehaalde prijzen Vanaf D49i" 3 JAAR volledige GARANTIE Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen Dirksland, 01877 - 1357 A. J. van Rumpt Sanitair- Centr. verwarming 01870-2609 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER RENAULT-dealer Korenmolen „de Korenbloem" te Oude Tonge, een uit 1748 daterende grondzeiler, die in opdracht van de Molenstichting Goeree Overflakkee door restaurateur Herrewijnen uit Spijkenisse met groot vakmanschap wordt gerestaureerd, is woensdagmiddag weer van z'n eveneens gerestau reerde kap voorzien. Die is heel wat mooier geworden dan de vorige die met rubberoid was bekleed. De nieuwe kap telt als bedekking maar liefst zesdui zend red cedar-houten tegeltjes....! Zijn mede-raadsleden en de vaste bezoekers op de publieke tribune zullen gisteren, toen Dirkslands gemeenteraad de (krappe) begroting behandelde wel weer op een luchtig sprookje van WD vertegenwoordiger van Nieuwen- huijzen hebben gerekend, misschien zelfs hebben gehoopt, maar 't zat er deze keer niet in. „Sommige van de hier aanwezigen raken daardoor in hun geweten bezwaard", morde hij nu; „zij achten sprookjes wezenloze zaken". Aan het eind van zijn algemene beschouwing zou hij toch nog met een gedichtje de ernst van het gemeentebesturen proberen te masceren. (vervolg op binnenzijde van dit blad) VRIJDAG 27 OKTOBER 1989 Tel POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Er is de laatste weken veel geschreven over zaken rondom de kabinetsformatie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er veel over de informatiepoging op zich geschreven is. Wat dat betreft zijn de tijden ook alweer ver anderd. Zelfs het aantal foto's van de vijf heren die met elkaar de grote lijnen voor het politieke gezicht van Nederland in de jaren negentig met elkaar getrokken hebben is nihil. Alsof er nooit een tijd geweest is dat ook de formatie van een kabinet publiek vermaak was, waarbij de gevechten om elke punt en komma vanaf de eerste rang gevolgd konden worden. Nee, het was nu „werken en geen gezeur". Dat beeld past niet alleen bij de beoogde minister-pre sident, het is ook taktisch zeer goed door dacht. Informateur Lubbers was immers nadrukkelijk in het beeld gedurende de eer- ste weken na de verkiezingen. Hij werd gete kend als de allesregelaar die weinig ruimte voor anderen liet Hij werd gezien als de ver persoonlijking van het op macht beluste CDA, dat in wisselende mogelijkheden andere frakties gebruikte om zich in een goede uitgangspositie te manouvreren. Hij zou, tegen de wil van een groot deel van zijn fraktie en de Eerste Kamerfraktie in, aan sturen op een coalitie met de PvdA. Want, zo werd gezegd, niet alleen zijn partij was toe aan een meer sociaal gerichte politiek, ook persoonlijk zou hij aan een nieuwe uitda ging toe zijn. We kennen de geschiedenis. Er waren vier varianten. Een CDA/WD-coalitie zat er niet in. Het verlies van de WD was te groot Voortzetting van het oude beleid zou kun nen, met gedoog of reële steun van de kleine confessionele partijen. Er hebben politici met die variant gespeeld. Een van de politici van die kleine partijen heeft uiteindelijk een alibi gegeven voor het niet serieus ingaan op die variant: ze hadden met één woordvoer der moeten optreden. Als dat waar is, had hij dat beter door Lubbers zelf, of door onderhandelaar de Vries kunnen laten zeg gen. Het CDA hoeft nu, zo er al naar gevraagd zou worden, niet eens iets uit te leggen. De andere variant CDA/VVD/D'66 werd op voorhand uitgesloten door D'66. Die combinatie had een meer sociaal gezicht aan de oude combinatie kunnen geven. Een centrum-links kabinet bleef over als andere mogelijkheid. De affaire D'66 heeft veel emoties losgewoeld. De aktie beschadi ging CDA draaide op volle toeren. Achteraf moet geconstateerd worden dat ook de PvdA die beoogde variant niet serieus geno men heeft. Na de eliminatie van D'66 ging men echt aan het werk, en hoe. WD en D'66 mogen nu samen oppositie voeren. Daarbij mogen ze niet teveel op elkaar gaan lijken. Zij hebben tenslotte een gemeen schappelijke achtergrond, waardoor over loop van kiezers vrij makkelijk kan op treden. Van Mierlo krijgt het dus moeilijk. De informatie op zich is een knap onder- handelings en gewenningsproces geworden. Informateur Lubbers ging zuchtend aan het werk, nu was toch wel bijna het onmo gelijke gevraagd. Wie echter dacht dat de partijen moeten zouden krijgen met zijn vele „petten en bedizucht kwam bedrogen uit Ineens was hij uit het nieuws. Er bleef een beeld over, dat van de nijver zwoegende, onpartijdige informateur. De delegaties van de twee beoogde coalitiepartners moesten het werk doen. Zelfs de laatste knopen moesten zij zelf doorhakken. Kontakten met de media liepen via hen. Geen diktaat dus, nee met name de onder handelaars van het CDA, De Vries was nu niet zo'n groot voorstander van deze coali tie, hebben op deze manier zelfde stap naar de PvdA moeten maken. Het beeld van „tegen heug en meug" is er niet meer, er is geen moment een idee van ..slikken of stik ken naar buiten gekomen. Ongetwijfeld heeft de PvdA-onderhande- laar Kok daar aan bijgedragen. Hij is van- huis-uit een echte bestuurder, die het onderhandelen tot in de puntjes beheerst Daarbij heeft hij kennelijk groot krediet opgebouwd in eigen gelederen, want hoe regeerbelust zijn partij ook mocht zijn, men zou zich zeker niet tegen elke prijs ver kocht hebben. Mocht Kok in de regering komen, dan kan men rekenen op een ijzersterk duo minister- president/vice minister-president De krachtsverhouding tussen de coalitiepart ners in de Kamer komt waarschijnlijk anders te liggen. Het CDA was regerings partij. De fraktie is derhalve sterk. Dat is bij de PvdA anders. In de afgelopen jaren zijn veel kopstukken vertrokken naar bestuur lijke banen. Het achtergebleven „kader"zal zeker een gooi doen naar een regerings- funktie. De fraktie zal zich dus vrijwel in zijn geheel moeten inwerken. En dat onder een voorzitter, Wöltgens, die zich veel meer als criticaster van de vorige regering heeft ontpopt dan Kok. Hij zal de toekomstige oppositie nog wel eens wat uit te leggen hebben. Kortom een knappe exercitie, waarbij het CDA qua beeldvorming de winst kan uittel len. Lubbers heeft de zaken niet zelf naar zijn hand gezet, de ommezwaai is niet lan ger meer onlogisch en de fraktie ligt op voorsprong. Wie zegt dat politiek bedrijven niet boeiend kan zijn, is de laatste weken niet bij de les geweest. Dat wil overigens niet zeggen dat we het uit eindelijk resultaat op zich ook toejuichen. Wegens het overlijden van één van onze koorleden gaat de koorrepetitie van „ONE MORE VOICE" as. vrijdag avond 27 oktober NIET door. DIRKSLAND Er zijn nog steeds twee nummers van de loten Ned. Herv. Handwerkkring niet afgehaald. Het betreft de nummers 863 en 444. Afhalen bij M. de Jong, Philips- hoofjesweg 68, Dirksland. Een gecompliceerd verkeersongeval, dinsdagmiddag rond zes uur tijdens het spitsverkeer op Rijksweg 57, heeft diepe rouw gebracht in drie gezinnen, waarvan 2 in Stellendam en één op Goeree-Havenhoofd. Drie jonge mensen verloren het leven toen de auto waarin ze gedrieën reden werd verbrijzeld door een gekantelde vrachtwagen. Ze zijn de bijna 21-jarige Marleen Sperling, de 20-jarige Peter Spuijbroek, beiden uit Stellendam en de 19-jarige Corrie Tanis van Goeree-Havenhoofd. Beide meisjes waren collega's, ze werkten bij de Nedlloyd, een Rotterdams scheepvaartbedrijf. Peter Spuijbroek liep als HTS'er stage en liftte regelmatig met de twee meisjes mee; ook dinsdag was dat het geval. Het ongeluk gebeurde op de Rijksweg Rozenburg-Goeree Overflakkee, tussen het Elf-benzinestation en de viersprongkruising. Het werd ingezet toen een personenauto die richting Goeree reed met de rechterwielen in de berm raakte. De bestuurder maakte een te snelle manouevre om weer op de weg te komen en raakte op de linkerweghelft een vrachtwagencombinatie die vanuit Stellendam een lading vis naar Volendam zou vervoeren. De bestuurder daar van raakte eveneens in de berm waarop de wagen, gekanteld, de weg opschoof en enkele tegemoetkomende auto's ramde. De eerste wagen vloog in brand. De bestuurder daarvan, een inwoner van Hellevoetsluis, is met brandwonden in het Zuiderziekenhuis opgenomen. Een tweede botsende wagen kantelde eveneens waarna de Citroen Visa, waarin de drie slachtoffers reden door de vrachtwagen werd verbrijzeld. Twee van de 3 inzittenden waren op slag dood; de derde overleed op weg naar het Dijkzigt-ziekenhuis. De bijrijder van de vrachtwagen zat 2Vi uur bekneld in de verwrongen cabine. Terwijl de brand weer pogingen deed hem te bevrijden werd hij bijgestaan door leden van het traumateam van het Zuiderziekenhuis. De bevolking van Stellendam en Goedereede rouwt mee met de getroffen gezinnen; de verslagenheid is groot. De beide Stellendamse gezinnen telden elk twee kinderen, het gezin Tanis 3. De slachtoffers werden vervoerd naar de aula te Brielle; ze worden morgen, zaterdag, ter aarde besteld. HET IS JAMMER maar het najaar maakt de Droogautomaat NOODZAAK! ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs H. A. van Kempen Tel. 01877-1309 Tel. 01877-2614 DIRKSLAND De zangavond van Woord en Daad, die a.s. zaterdag 27 oktober in Stellendam zou plaats vinden, wordt wegens om standigheden in de Ned. Herv. Kerk te Dirksland gehouden. 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 REPORTAGE - VIDEO - COMPl fffH!1IJ«ii«) c=3 c=i en c=} cDlBMHariu^A^ cj czi c^ trj n Teleloon O '878-16IZ en 2 }20 '?Z Tsteloon OJ;re-?JOO Sommelsflij/i - Telefoon OIBToeS't! ^■'^|^*4■'^■l^'^'^■'^■l^■'>■'^'^■'^'»■^^*'^'^>^l^l^.l^l^*'^ voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 De kap gaat omhoog. Het tillen van de kap door een kraan van kraanbedrijf Tuk uit Klaaswaal gebeur de met grote voorzichtigheid; het 11,5 ton wegende gevaarte kwam millimeter nauwkeurig op de plaats waar molen maker Herrewijnen hem hebben wilde, waar hij met een „engels kruiwerk" op de romp zal kunnen draaien. Over een aantal weken zullen de nieuwe roeden worden aangebracht. Ook binnen moet nog wat gebeuren, maar het laat zich aanzien dat de molen nog dit jaar hele maal gereed komt om er in de toeko mende jaren weer als een waar pronk stuk bij te staan. In dat vooruitzicht had dhr. T. Veenstra die vanuit zijn woning aan de Molenstraat op de molen uitkijkt de vlag in z'n tuin gehesen. Al sinds vele jaren verkeerde de molen in een ver waarloosde toestand en vooral toen februari de kap op de grond werd gezet had die geen enkele esthetische waarde Eerst wilde hij kwijt dat het College zich met hun roep om hoger inkomsten; niet als arme tobbers voor moet doen. Dhr. van Nieuwenhuijzen gelooft niet in die toneelstukjes zolang elk jaar nog een behoorlijk rekeningoverschot laat zien. ,Als dat volgend jaar weer het geval is zitten we met de nu voorgestelde belas tingverhogingen mooi voor aap", waar schuwde hij. Een beetje voor aap zitten ook - achter dikke pilaren die het uitzicht belemme ren - de bezoekers op de publieke tri bune en wat de VVD fraktie betreft wordt er elk jaar 10.000,- gereserveerd om die ontsierende en hinderlijke pila ren te slechten. Geen bus door Dirksland langs Gel dershof en het nieuwe RIAGG gebouw, wist dhr. van Nieuwenhuijzen nu zeker, ouderen zullen het wellicht betreuren, maar anderen zullen een zucht van ver lichting slaken, leek het hem. Graag zou hij ook de bewoners van de Winterstraat van de busoverlast ontlasten waarom hij aandacht vroeg voor het realiseren van een alternatieve route over de Kaai. De „sporthal" te Herkingen, de WD zal er voor blijven ijveren en wil er zelfs het hele rekeningoverschot 1988 voor be stemmen temeer omdat in de nabije toe komst de geldstroom maar richting ouderen lijkt te zullen gaan, dagopvang voor ouderen b.v. heeft de hartelijke instemming van de WD fraktie. Opvallend was de toon van dhr. van Nieuwenhuijzen toen hij de AVR (Afval Verwerking Rijnmond) op de korrel nam, die „de wijde omgeving zodanig heeft vergiftigd dat landbouw daar nau welijks meer mogelijk is. Te droeviger is het te constateren dat de AVR zich als machtige semi-overheidsinstelling als de eerste de beste ondernemer aan zijn schadeverplichtingen tracht te onttrek ken. Het gedichtje ten besluite: „Heb je geld dat kun je huizen bouwen Heb je 't niet dan moetje stenen sjouwen". Ik vrees dat het vandaag dus sjouwen wordt", veronderstelde dhr. van Nieu wenhuijzen. Een alg. beschouwing moet je als kran tenmens nu eenmaal bekorten, maar dat werd met de CDA beschouwing wat moeilijk omdat je daarin meegesleept werd langs de reeks verbeteringen van de wegenstructuur. Een nieuwe weg Het teken van de blijdschap van dhr. Veenstra. meer. Hopenlijk worden ook de bouw vallige schuren die de direkte omgeving en daarmee de molen ontsieren ook afgebroken. Wanneer de molen straks in oude luister is herrezen betekent dat opnieuw een welgeslaagd wapenfeit voor de Molen stichting in zijn strijd tegen het verval van het flakkeese molenbestand. De vol gende molen die op restauratie wacht is die van Stellendam en er worden be sprekingen gevoerd over de aankoop van de molen van Herkingen. De restau ratie, die van „de Korenbloem" zal zeker 4,5 ton kosten, wordt gesubsidieerd door gemeente. Provincie, het Rijk en de Ver. Hollandse Molen. „De Korenbloem" zal met 24.65 mtr. de grootste vlucht van alle flakkeese molens hebben. richting Herkingen, een nieuwe Rond weg, verbetering van de toegang naar de Spuikolk, verbetering van het Korte- weegje en.... de dam waar eens de witte brug lag. Bij de instemming en vreugd daarover had dhr. Schouten ook zijn zorg, over de gemeentefmanciën met name, die hij onder zwarte druk wist te staan. Er wordt dan ook akkoord gegaan met de voorgestane belastingverhogin gen waarvan de meer-opbrengst niet kan worden gemist. Aanhoudende zorg voor het milieu („groen is belangrijk in een leefgemeenschap") en zorg om het onderhoud van de wegen en straten die zo vaak en zo kort na elkaar opengebro ken blijken te moeten worden. Vanwege allerlei geulen zijn sommige straten nauwelijks meer berijdbaar, zo werd geconstateerd. Teleurstelling over het niet doorgaan van de manifestatie „Dirksland in de markt" werd afgewisseld met vreugde over de komst van een Prot. Chr. Athe neum in Middelharnis. Ook van de zijde van het CDA bereidheid extra te reserveren 150.000,- uit het rekening overschot 1988) voor een nieuw gymnas tieklokaal te Herkingen en ook werd het beschikbaar stellen van een extra kre diet bepleit voor het flankerend oude renbeleid. Een veelheid van gemeentebestuurlijke zaken werd nog aangestipt waarna besloten werd met alle bij het gemeente bestuur betrokkenen voor het nieuwe begrotingsjaar Gods onmisbare zegen toe te wensen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1