Lelyterra eggen VOOGD van de nieuwste Brother breimachines De elektronische KH-930 met superbrein Brother Breicomputers EvdBOK PIKAART - Ouddorp GEVRAAGD: lOOdgictCr Fa. J.K. van Wijk IJ. C. van Floresteijn i Sport en beweging „op maat" Twee dagen demonstratie Damvereniging Inschrijving van nieuwe leerlingen Informatie over de school Samenzang te Ouddorp lampekap Speciale aanbieding I i Nu tafel-wolwindler GRATIS moclellen- boeken WICO HOGCHEM bij Wolschuur NU patronenboek GRATIS R. P. Boot en H. C. Graafland P.R. feestavond 2 veewagentjes Opel Ascona 1.6 S klei- of zavelgrond 4 balen bemeste tuinaarde mn TUIN-&PARK MACHINES TEL. 1564 Ouddorp FAMILIEBERICHTEN Met droefheid geven wij u kennis dat plotseling van ons is heengegaan, onze lieve zorgzame vader, behuwdvader, opa, zwager en oom JAN FRANS DALE weduwnaar van Jannetje Gebraad op de leeftijd van 74 jaar. Oude Tonge: P. J. Dale C. Dale-Tiggelman Annelies 11 februari 1989 Kerkring 38, 3255 AH Oude Tonge Gelegenheid tot condoleren: dinsdag 14 februari van 19.30 tot 20.30 uur in de zaal van het Bejaar dencentrum, Bemhardstraat 27 te Oude Tonge. De begrafenis is bepaald op D.V. woensdag 15 februari om 11.00 uur op de algemene begraaf plaats te Oude Tonge, vanuit het Bejaarden- Geen bloemen centrum. alle typen nieuw Ook inruil mogelijk AUTO-AANHANGWAGENS Bel voor info Land-, tuin- en parkmachines 01878-1721 moet zelfstandig kunnen werken. Sollicitaties te richten aan: Loodgietersbedrijf Martkó - 3252 BC Goedereede Tel. 01879-2224, b.g.g. 1355 j OUDDORP Jiwwi S 'W^L^ Raadhuisstraat 13 Tel. 01878-1348 I 1 kilo BAKHAM9,95 1 kilo BOERENKARBONADE7,98 1 J 1 kilo DRUMSTIKS9,95 I 1 kilo KIPPENPOTEN4,98 I Deze week extra voordelig: j RIBLAPPEN1 kilo 14.95 I BRAADLAPPEN 1 kilo 15.95 J De Informatielijn van de Nederl. Hart stichting krijgt nogal eens vragen over sport en beweging in relatie tot hart- en vaatziekten. Welke vormen van lichaams beweging zijn goed? Kan ik nog op de win tersport? Mag ik weer aan wedstrijdsport gaan doen? Ik heb al zo lang niets gedaan, hoe kan ik het best weer beginnen? In het algemeen is het voor iedereen goed regelmatig aan lichaamsbeweging te doen. Door voldoende lichaamsbewe ging breng of houd je je conditie op peil, je voelt je daardoor lekkerder en je wordt minder snel ziek. Ook vermindert het d ekans op het ontwikkelen van een hart- of vaatziekte. Veel mensen sporten ook voor de gezelligheid en dat is natuurlijk altijd meegenomen. Wie lange tijd (te) weinig aan lichaamsbewe ging heeft gedaan en de draad weer wil oppakken, doet er goed aan niet te fana tiek van start te gaan. Dus niet van de ene op de andere dag met ervaren jog gers mee gaan rennen of op eigen houtje een zware fitnesstraining beginnen. Je conditie weer opbouwen mag best een paar maanden duren. Welke vorm van sport je kiest is eigenlijk niet zo belang rijk: het gaat er vooral om datje het met plezier doet. Dat is ook de beste drijfveer om de regelmaat erin te houden. Mag je bij een hart- of vaatziekte sporten? Veel (ex) hart- en vaatpatiënten zijn ang stig om weer aan sport te gaan doen, vooral uit onzekerheid over wat er kan gebeuren. Er is echter maar een hele kleine groep mensen voor wie sport en beweging echt verboden is. Het is wel belangrijk een persoonlijk sportadvies „op maat" in te winnen. Dat kan bij je huisarts, specialist of bij een Sport Medisch Adviescentrum. „Recreatief of prestatiegericht" sporten Belangrijk bij hart- en vaatziekten is het verschil tussen „recreatief' en „presta- Heden nam de Heere, tot onze diepe droefheid plotseling uit ons midden weg mijn innig geliefde man, onze zwager en oom CHRISTIAAN HUIZER echtgenoot van Hendrika Mulder in de ouderdom van ruim 86 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Zij die hem van nabij gekend hebben zullen beseffen wat wij in hem verhezen. H. Huizer-Mulder en verdere familie 10 februari 1989 Achterdijk 33 3243 AA Stad aan 't Haringvliet Gelegenheid tot condoleren dinsdag 14 februari van 19.30 tot 20.30 uur in het Hervormd Vereni gingsgebouw aan de Voorstraat. De begrafenis zal D.V. plaats hebben op woens dag 15 februari a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Stad aan 't Haringvliet, vanuit bovengenoemd Verenigingsgebouw, waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 13.30 uur. Geen bloemen Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, behuwdvader, groot- en overgrootvader, broer, zwager en oom AART KOSTER echtgenoot van Cornelia Donkersloot in de ouderdom van ruim 83 jaar. Sommelsdijk: C. Koster-Donkersloot Middelharnis: J. Koster D. Koster-Witvliet Oude Tonge: N. Tiggelman-Koster W. Tiggelman Klein- en achterkleinkinderen 11 februari 1989 Verzorgingshuis Ebbe en Vloed, Washingtonstraat 2 te Oude Tonge Correspondentie-adres: W. Tiggelman, Julianastraat 35, 3255 BG Oude Tonge De begrafenis heeft plaats gehad heden dinsdag 14 februari op de algemene begraafplaats te Oude Tonge. Zorg dat uw tuin klaar is als 't voorjaar daar is! Tuincentrum voor alle tuinwerkzaamheden Dorpsweg 7 Telefoon 01878-1477 OUDDORP tiegericht" sporten. Als je sport „om te winnen" ben je bezig met presteren. Het maakt daarbij niet uit of je je eigen record wil verbeteren of dat je je tegen stander wil verslaan. Het betekent voor de meeste mensen wel dat ze „alles eruit halen wat erin zifVoor veel (ex)patiën- ten is deze vorm van sportiviteit niet aan te bevelen. Soms zijn deze sporten ech ter wel heel goed mogelijk. Zelfs top sport komt voor! Recreatief sporten is vooral gericht op plezierig en ontspannend in beweging zijn, zonder daarbij het uiterste van je lichaam te vragen. Het maakt dan eigen lijk niet uit welke tak van sport je kiest. Voor alle duidelijkheid: werken aan je conditie is voor iedereen goed, dus ook voor mensen met een hart- of vaat ziekte. Sporten onder begeleiding Sommige (ex)patiënten krijgen het ad vies „onder begeleiding" te sporten. In Nederland kan dit bijna okveral, dank zij de aktiviteiten van de Stichting Hart in Beweging. Bij deze organisatie zijn veel sport- en trimclubs voor (ex)hart- patiënten aangesloten. Over skiën en andere sportieve vakanties Ook skiën en andere sportieve vakantie- aktiviteiten op hoogte zijn bij hart- en vaataandoeningen heel goed mogelijk, als je je aan een aantal eenvoudige regels houdt: bereid je gedegen voor zodat je in een goede conditie verkeert; ga niet direkt na aankomst van start, maar wacht tot je bent uitgerust; drink de eerste twee dagen geen alko- hol. Zeker bij medicijngebruik is het beter niet of met mate te drinken, ook na die eerste twee dagen; probeer plotselinge overgangen van warmte naar kou te vermijden, bijvoor beeld door even in een hal te accli matiseren. Wat betreft de hoogte is het in het alge meen beter de wat lagere skigebieden op te zoeken (tussen 1400 en 2000 meter). Bij de voorbereiding zijn ook de vol- Vrijdag 17 februari van 13.00 tot 20.00 uur Zaterdag 18 februari van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur Wij presenteren: 555 patronen en 16.000 steken in het geheugen. De S.P.E.S. voor het maken van uw eigen patronen op uw T.V. De floppy-disk met diskettestation voor het opslaan van uw patronen Bij elektrische KG Breislede De KX 395 gecombineerde grof-fijnbreier Bij de KH 892 of KH 260 ponskaarten ponstang patronenboek GRATIS Bij dubbelbed beschermkappsn GRATIS Openingstijden: ledere middag van 13.00 tot 17.00 uur, behalve 's maandags. Vrijdags koopavond tot 20.00 uur. Zaterdag gehele dag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Philipshoofjesweg 3a, DIRKSLAND, Telefoon 01877-1661 huisartsen te Dirksland afwezig op vrijdag 24 februari Waarneming: H. O. Zoon te Dirksland. Voorts afwezig 27 febr. t/m 5 maart Waarneming: H. O. Zoon en K. J. Huisman en T. v.d. Doel. Medicamenten bijvullen vóór 22 februari. Dam- en Schaakver. „Dirksland" Uitslagen van maandag 13 februari 1989 Dammen, beker: Sj. Koppelman - J. StolkO - 2 B. Roetman - H. Grootenboer2 - O Afdeling 1: K. de Jong - M. van 't Geloof.1 - 1 Joh. Koppelman - K. de Munck...2 - O Afdeling 2: A. van Rossum - J. Knops Mz2 - O P. v.d. Groef - J. Knops2 - O H. Stolk - J. Vijfhuizen2 - O J. Knops - J. Knops Mz2 - O Schaken, beker: W. de Ridder- W. Stolk1 - O J. van 't Geloof - D. WolfertO - 1 Competitie: W. Knöps - H. Lossen1 - O A. Nobel - A. v.d. VlietO - 1 J. Bom - F. v.d. Linden1 - O A. v.d. Linden - W. Zorge1 - O „Ernst Nut en Ontspanning '52" te l\/lelissant Uitslagen van maandag 13 februari 1989 Ie afdeling: C. Koppenaal - C. VisbeenO - 2 A. Visbeen - B. GrootenboerO - 2 2e afdeling: J. Schans - B. van EngenO - 2 M. Arrias - S. KeijzerO - 2 M. Wiegel - B. v.d. Spaan1 - 1 gende punten van belang; noteer de adressen van de plaatselijke arts en het ziekenhuis; neem vertaalde kopieën van recepten mee en andere medische gege vens zoals een pacemakerkaart; zorg dat alle verzekeringen in orde zijn. Voor alle zekerheid is het altijd aan te raden met de behandelend arts de vakantieplan nen door te praten. Voor meer - ook schriftelijke - informa tie en adressen op het gebied van sport en beweging kunt u dagelijks de Infor matielijn bellen: 070-614614. „Het fijnste voor de kleinste?" Dan ook een fijn geboortekaartje. Wij hebben ze voor u. Maak uw keus uit ons nieuwe modellenboek! Drukkerij Gebr. de Waal SOMMELSDIJK -^ OUDDORP Tel. 01878-1682 ('s avonds); of 01870-2729 (overdag) Haventueg 39 Bosseschool Middelharnis (Kinderen, die in de periode juni '89 t/m juni 1990 vier jaar worden). tevens Belangstellenden hiervoor verwachten wij op maandag, 20 februari a.s., om 15.45 uur in de school. Bij verhindering kunt u ook op een andere dag aanmelden, maar wel liefst z.s.m. Schooladres: Sportlaan 1, Middelharnis Telefoon 01870-4881. Op vrijdag 24 februari 1989 Spreker: VVD 2e Kamerlid Mr. G. B. Nijhuis. Onderwerp: Het midden- en kleinbedrijf in Europa na 1992 De Schakel, Dirksland Aanvang 20.00 uur. gebruikte meubelen Stci'i< wisselciul assortiment. Gebruikte meubelen Weststraat 34 NIKUWERKKRK (Schouwen-l)uiveland) 01II4-1373. b.g.g. 1268 '.v iiüdchig.s geopend: 's maandags gesloten: Zaterdagavond 18 februari a.s. van half 8 tot half 9 in de Doopsgezinde Kerk aan de Weststraat. Zangbundels zijn aanwezig. Ieder is hartelijk welkom en breng anderen mee. TE KOOP voor klein vee Tel. 01100-13583 Uw zijden kan opnieuw overtrokken worden (nu in Spijkenisse) flat Puttesteijn Gorsstraat 23 tel. 01880-53223 Verloren in M'hamis: NIKE volleyballaarsjes en broekje met blauwe streep Tel. 01870-3453 Bj. 1983 met sunroofdak trekhaak Prijs f 6.750- Tel. 01877-1922 TE HUUR GEVRAAGD 500 roe lichte voor aardappelen Jan Grinwis Weststraat 41 Tel. 01878-1686 f 10,- Sla-, bloemkool-, en spitskoolplanten, pootaardappelen, grote sortering groente-, bloemen- en kruidenzaad. Bloemisterij - Tuincentrum Vroonweg 23 DIRKSLAND Tel. 01877-1354 Mi Motormaaiers met grasvanger....van 649 - voor 555 In zelftrekkende uitvoeringvan ƒ1385- voor 1120 Met elektromotor en grasvangervan 410,- voor 350 Hofdijksweg 29 mmmm^Êm wm p^^m0^^^^^0^^ Plony Tonis, ujerkzoam bij drukkerij Gebr. de UUqqI, brengt graag de voor u mee, ujoorin u thuis uuj gelegenheidsdrukujerk kunt uitzoeken. €v6n bellen en u hebt het snel in huis. Het modellenboek van G€BOORT€KfiflRTJ€S is altijd aanujezig. U kunt het halen op Eiiornu' keuze in: 's zaterdags de hek' dag Aanbieding l

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 4