Woonnieuws en-nieuwtjes van Binnenliuis '83 Predikbeurten 138 REG. CONSUMENTEN BEURS VISSERIJ: Aktie voor kerkorgel in „de Samaritaan" Garage v. d. Velde Een goede vangst GRASZAAD Eilanden-Nieuws familieberichten Mooie opbrengst tb.v. vluchtelingen Omschakelpremie anti-tank-aktie Mercedes-Benz 69 medailles als prijs bij onderdeelswedstrijden Brand door koffiezetapparaat Uitbreiding strand langs Greveiingen Bruinisse OUDE TONGE Okker's Zaden Bladz. 2 ,EILANDEN-NIEUWS' VRIJDAG 18 FEBRUARI 1983 (in Ahoy te Rotterdam t/m de gehele volgende week); dagelijks van 11.00 tot 17.00 en 19.00 tot 22.30 uur ALUMINIUM PLAFONDS, metHiem- stra verlichting, zijn te zien op stand 328 (Paul de Wit BV). DE AKAI CUBE is een geheel nieuwe „behuizing" voor audio- en video-appara tuur. De cube is leverbaar op wieltjes, op een poot of met bevestigingsmogelijk- heden aan de wand. FOKA BV demon streert ermee op stand 391. NATUURSTENEN WIJNREKKEN hebben een stabiliserende werking en ab sorberen vocht twee eigenschappen die de wijn ten goede komt De Elburgse firma Fiko-Wijnrekken Import brengt op stand 504 een variëteit aan elementen waarmee natuurstenen wijnrekken kuimen worden op- en aangebouwd. UNIVERSELE KASTEN komen uit Zweden: de fabriek AB Kallinge Train dustrie 'heeft een kastenprogramma ont wikkeld dat in het hele huis van woon- tot slaapkamer, van badkamer tot keuken kan worden doorgevoerd De agent voor Nederland (Plus Service, Boxmeer) toont de mogelijkheden op Binnenhuis. PANNEN MET WARMTE- KONTROLE in de steel zijn een nou veauté van de fa. v. d. Poel (stand 401). De paimen hebben een Teflon/Silver- Stone binnenlaag (tegen aanbranden). DEUREN-RENOVATIE is een nieuwe bedrijvigheid van de (Duitse) firma Portas die in Nederland wordt vertegenwoordigd door de fa F. H. Kamsteeg BV (stand 311). Verouderde, beschadigde deuren worden binnen één dag 's morgens halen, 's avonds teruggebracht als nieuw gemaakt met een kunststofomman- teling in een keur aan houtmotieven en effen kleurea KOOKKLAAR is de (gedeponeerde) naam van een nieuw keukenprogramma van V. d. Berg keukenstudio in Rotterdam (stand 309). Het gaat om keukens van klassiek tot zeer modern waarvan de komplete installatie bij de prijs is in- begrepea Binnenbouwen met kunststof „stenen" Onder de naam Lefra wordt op Binnen huis een superlicht bouwelement gede monstreerd waarmee de meest uiteen lopende binnenbouwkonstrukties kunnen worden-gemaakt (halfhoge) scheidings wanden, schoorsteeimiantels, tafels en stoelen, boekenkasten, ombouwkonstruk- ties voor bedden of leefkuilen, planten bakken, (Zitbanken en dergelijke. Het bouwsysteem is te vergelijken met „groot formaat Lego". Voor de verwerking van de Lefra ele menten is geen vakkennis nodig. De „ste nen" hebben in elkaar passende gat- en pen-verbindingen, waardoor ze goed en in elke gewenste vorm stapelbaar zijn. De kombinaties zijn daardoor altijd stevig en stabiel. In de elementen zijn gaten uitgespaard voor alle soorten leidingen die geheel onzichtbaar worden weggewerkt De ele menten zijn uit een schuimachtige kunst stof vervaardigd en bekleed met diverse afwerkingsmaterialen zoals granol, stof, hout en aluminium; door de mogelijkheid van kombinatie van de verschillende coa tings kan aan eigen kreativiteit ruim baan worden gegeven. Nieuwe meubelstoffering a la minute Van de toonaangevende Nederlandse meubelfabriek Gelderland is op Binnen huis in de stand van De Spits woning inrichting, Rotterdam interessant nieuws: zitmeubelen van deze fabriek kunnen in enkele minuten van een andere stoffering worden voorzien. Er zijn none stop demonstraties. Budget-interieurs in glazen zaal Woninginrichting de Stam, die als elk jaar op Binnenhuis de Glazen Zaal van Ahoy' in gebruik heeft, zal een deel van deze ruimte benutten om „low-budget- interieurs" te tonen. Het zijn complete kamers waarmee wordt bewezen dat ook binnen een bescheiden budget een smaak vol interieur kan worden samengesteld Museumstuliken van Italiaanse meubel„kunst" op Binnenhuis '83 In de entreehal van het Ahoy" gebouw wordt tijdens Binnenhuis '83 een bij zondere expositie gehouden van meubel ontwerpen van twee wereldberoemde Ita lianen: Simon en Gavina. Hun werk, te bewonderen in ondermeer het Museum of Modem Art in New York, was tot dusver in Nederland niet te ziea Behalve kunststukjes zijn de meubelen ook frappante staaltjes van vakmanschap. Er zijn bijvoorbeeld kasten bij die abso luut naadloos ook bij de deuren zijn afgewerkt, met een finish die de gehele kast tot één grote spiegel maakt Er zijn ook bizarre ontwerpen op de expositie, zoals een tafel op een vogelpoot, een stoel in appelvorm en allerlei markante ob- jekten voor het interieur. Bijzonder ge raffineerd is de toepassing van gordijnh stoffen in het Ultramobile programma van Simon: de gordijnen hebben een „inge bouwde" veriichting wat aan het totaal interieur een sprookjesachtig effekt geeft. „Alternatieve" tuinen op Binnenhuis Ook dit jaar weer wordt een weldadig rustpunt op Binnenhuis '83 een komplex tuinen, ingericht door vijf toonaangevende hoveniers in de omgeving van Rotterdam. Zij hebben vier „alternatieve" tuinen aan gelegd die tesamen 550 m^ beslaaa Er is een „eigentijdse" tuin waarin o.m. keer- wandeii, maaskeien en veel vlondermate rialen zijn verwerkt Metde„heidetuin" is een stukje Veluwe naar Aho/ overge bracht, ter inspiratie van tuinliefhebbers die ook 's winters een „levende" tuin willen. Voorts zijn er een daktuin en een bostafreel. Hoewel de hoveniers zich bij de inrichting hebben moeten beperken tot planten en bloemen die in het vroege voorjaar al groen zijn (in het bostafreel ontbreken bijvoorbeeld de bomen die er wel in horen maar nu nog bladerloos zijn), is het al volop lente in het tuinkomplex. Een groot aantal bollen is voor deze gelegenheid „voorgetrokken" en de bloe men zullen kort voor het begin van de beurs ontluiken: de eerste mogelijkheid om dit jaar bloeiende bollen te ziea Wandkleden van Sou Berck: Eerst op Binnenhuis, dan naar het witte huis De wandkleden van de Scheveningse naaldkunstenares Sou Berck zijn tot ver over onze grenzen beroemd Het zijn kleden van enorme afmetingen, veelal in kleurig fluweel, met zijde, goudbrokaat, kralen en vele andere accessoires, waarbij zij zich vooral heeft laten inspireren door de vrouwen van het Koninklijk huis. Een favoriet werkstuk van haar stelt prinses toen nog koningin Juliana voor, het kleed hangt op een prominente plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Binnenkort gaat een aantal wandkleden van mevrouw Berck ruim tachtig jaar, nog steeds zeer aktiefop een expositie- tournee door de Verenigde Staten. Uitein delijk zullen ze in het Witte Huis be landen, maar eerst zijn ze te zien op Binnenhuis '83 waar een tentoonstelling van haar indrukwekkende werkstukken wordt gehoudea Tegelijk met mevrouw Berck exposeert ook haar dochter, de beeldhouwster Ag nes Berck. Van haar is een tiental beelden te zien waaronder één die evenals het werk van haar moeder op de koninklijke familie is geïnspireerd een 110 cm hoog gipsen beeld van koningin Beatrix met kronings mantel. De plannen om de aula van het verpleeghuis „de Samaritaan" uit te breiden tot een volwaardige kerk- zaal zijn nu zo ver gekomen, dat binnenkort met de uitbouw kan worden begonnen. Het zou natuurlijk erg mooi zijn als deze ruimte ook van een passend orgel kon worden voorzien. Om dit te bereiken sta ken enkele Flakkeese orgelvrienden en vertegenwoordigers van „de Samaritaan" de koppen bij elkaar. Want een mooi orgel, een pijporgel kost geld, en hoe komen we in deze tijd aan genoeg geld voor een zo gaarne verlangd instrument? De Kommissie Kerkorgel Samaritaan (KKS) stelt zich ten doel de nodige gelden bijeen te brengea De kommissie bestaat uit de heren T. van Dieren, voorzitter, J. Dambruia, sekretaris; R Verhage, sekre- taris orgelbouw; A. Quist, penningmees ter, H. van den Tol en J. C. van der Wulp. Zij rekenen het tevens tot hun taak een orgel te zoeken dat past bij de nieuwe kerkruimte. Het laat zich raden dat daar bij vooral de tweedehandsmarkt zal wor den afgespeurd. De kommissie stelt zich voor diverse akties te organiseren en concerten te ge ven waarbij de uitvoerenden belangeloos zullen meewerkea Er is een bankrekening geopend bij de Rabobank met het nummer 3420.45.636 Gironummer van de Rabobank is: 346124 ledere belangstellende wordt uitgenodigd tot het storten van een bijdrage. De eerste aktie zal maandag 21 februari van start gaan onder de naam snertaktie. Door vrijwilligers zal over het gehele eiland erwtensoep aan de deur worden verkocht Graag zouden de aktievoerders de snert warm presenteren, maar de tech nische problemen die dit met zich mee bracht waren te groot De erwtensoep zal koud worden verkocht in pakken van ongeveer één liter en moet dan thuis worden opgewarmd. Maar de soep is zeer vers en kan ook uitstekend worden in gevroren. Het distributieschema is als volgt Maandag 21 februari: Langstraat, Acht- huizen, Ooltgensplaat Dinsdag 22 februari: Den Bommel, Stad aan 't Haringvliet Woensdag 23 februari: Oude Tonge. Donderdag 24 februari: Nieuwe Tonge, Herkingea Vrijdag 25 februari: SommelsdijL Zaterdag 26 februari: Middelhamis. Maandag 28 februari: Dirksland. Dinsdag 1 maart: Stellendam. Donderdag 3 maart: Goedereede en Ha venhoofd Vrijdag 4 maart: Melissant Zaterdag 5 maart: Ouddorp. Houdt met de samenstelling van uw menu in deze weken dus vast rekening met de erwtensoepbus ten bate van de aktie kerkorgel in „de Samaritaaa'!" Neon ledikant van Tony Burgering Tony Burgering, de door monumentale neon-projekten bekende Rotterdamse beeldende kunstenaar, exposeert een aan tal van die projekten op Binnenhuis '83. Eén van de werkstukken is, in overeen stemming met het karakter van de woon beurs, zijn eigen „neon ledikant": een met neonbuizen omgeven zwart bed dat lang zaam ronddraait in een 5 x 5 x 5 m grote spiegelkubus. Nieuw van Burgering zijn zes neon-fotoprojekten die hij op Binnen huis voor het eerst tentoonstelt; ze zijn alle geïnspireerd op de natuur (wolken na storm, na onweer, berglandschappen), op basis van in Frankrijk gemaakte foto's die met neon, in zijn „handschrift" gebogen, zijn afgewerkt (X^ Verkoop K^ 01870 - 4466 Zondag 20 februari 1983 Tweede Lijdenszondag OUDDORP- Herv. Gem. 9.30 en 18.30 uur eerw. hr. G. Meuleman. Woens dag 23 februari: 19.00 uur ds. W. J. op 't Hof- Ger. Gem. 9.30 en 16.00 uur lezen- Ger. Kerk 10.00 uur dhr. J. Seele en 17.00 uur dhr. H. Visser - Doopsgez. Gem. 9.30 en 18.30 uur dhr. Kroon, Huizea GOEDEREEDE - Herv. Gem. 9.00 en 10.45 uur ds. M. Aangeenbrug en 18.30 uur ds. A. F. Kaars, Haaften. STELLENDAM - Herv. Gem. 10.00 uur kand. A. van Herk en 18.00 uur ds. J. Smit, Hilversum; extra koUekte kerkvoogdij - Ger. Kerk 10.00 uur (bediening Heilig Avondmaal) en 17.00 uur(dankzegging Heilig Avond maal) ds. A. J. J. van Noord. MELISSANT- Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Vlietstra jr. en 18.00 uur ds. Th. Wegman, St Anthoniepolder, extra koUekte vrije zitplaatsen - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lezen- Ger. Kerk 9.30 uur ds. A. J. de Bakker en 17.00 uur ds. K. Vogelaar. DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. M. van der Linden, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avondmaal; 2e kollekte P.I.T. en AvondmaalskoUek- te St Hulp O.-Europa - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lezea HERKINGEN - Herv. Gem. 10.00 uur eerw. hr. A. H. Veldhuizen en 18.00 uur kand. J. C. den Toom, Hardinx- veld-Giessendam - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lezea SOMMELSDIJK - Herv. Gem., kerk gebouw Gereformeerde Gemeente te Middelharnis: 10.45 en 16.00 uur ds. L. Kruijmer, H.C. Zondag 16a; extra kollekte kerkvoogdij- Rera Ger. Gem. 10.00 uur mevr. ds. A. B. Pool-Bast, Rotterdaia DE SAMARITAAN- 10.15 uur ds. J. T. Cazander. MIDDELHARNIS- Herv. Gem. 10.00 uur ds. G. C. de Jong en 18.00 uur ds. L. Quist, H.C. Zondag 1 vr. en antw. 2; extra kollekte verwarming - Herv. „Exodus" Gem. 10.00 uur ds. J. Vis ser, Rotterdam- Chr. Ger. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. P. den Butter- Ger. Gera 8.45 en 18.15 uur lezen- Ger. Kerk 10.00 uur ds. A. v. d Waal en 17.00 uur ds. R Stutvoet-Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur lezen en 14.30 uur ds. A. Geelhoed NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. J. van den Bom, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nara dankzegging Heilig Avondmaal; extra kollekte kerkeraadsfonds- Ger. Gem. 10.00 uur (bediening Heilig Avond maal) en 14.30 uur (dankzegging Hei lig Avondmaal) en 18.00 uur ds. H. Ligtenberg. OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. P. de Jager, v.m. be diening Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avondmaal-Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lezea STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur kand P. Buitelaar, Rotterdam en 18.00 uur ds. M. van Campen, Vlaardingen - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lezen- Ger. Kerk 10.00 uur ds. J. Hage en 18.00 uur ds. A. V. d WaaL DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. G. C. Klok en 18.00 uur ds. D. Dekker- Ger. Kerk 10.00 en 16.00 uur dhr. A. v. d Schee, Spijkenisse. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. Smit, Hilversum en 18.00 uur eerw. hr. A. H. Veldhuizen; extra kollekte orgelfonds - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur lezen- Ger. Kerk 9.30 en 16.00 uur drs. J. H. Becker, nam. Jeugddienst LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Scheepmaker, Dinteloord. SINT MAARTENSDIJK- Herv. Gem. 9.30 en 14.30 uur ds. J. G. van Loon- Ger. Gem. in Ned. 3 x lezen - Oud Ger. Gem. 3 x lezen. Woensdag 23 februari 1983; biddag voor het ge was: Herv. Gem. 9.30 en 14.30 uur ds. J. G. van Loon-Oud Ger. Gem. 9.30, 14.00 en 18.00 uur ds. A. P. v. d Meer, Kinderdijk- Ger. Gem. in Ned. 3 x lezen. NIEUWERKERK- Herv. Gem. 10.00 uur drs. Alb. v. d Ban - Ger. Kerk (N'kerk - O'land) 10.00 uur dhr. J. Venema, Hoogvliet en 17.00 uur ds. A. ten Hove - Ger. Gem. 9.30 en 15.30 uur ds. M. J. van Gelder- v/h Ger. Gem. in Ned. 9.45 en 15.30 uur leesdienst Zaterdag 19 februari worden in de Olympiahal te Middelhamis tum-onder- deelswedstrijden gehouden. Deze wed strijden zijn individueel en syids 1980 turnen selekties in een aparte klasse. Dit, om vooral de jeugd meer wedstrijderva ring tè geven en ook om de overige deel- nemers(sters) meer kans op de vele prij zen te gunnen en ook om de overige deelnemers( sters) meer kans op de vele prijzen te gunnen. Bij de keuze onderdelen kan er bmg-ongelijk, balk, vrije oefening of sprong bmg, rek, ringen of sprong getumd worden en bij de selekties is dit jaar de vrije oefening en brug-ongelijk brug en springen verplicht gesteld. In iedere kategorie zijn er medailles te win nen, 's Morgens om 9.00 uur begint de voorwedstrijd voor de keuze deelnemers en daama die der geselekteerdea die doorlopen tot het eind van de middag. Om 18.00 uur beginnen de finales. Hierin komen de 6 hoogst geklasseerden uit de voorwedstrijden, nogmaals uit De eind uitslag is het resultaat van beide wed strijden. In afwachting van de prijsuitrei king, om ongeveer 19.00 uur, zal er door de afdelingjazzgymnastiek, o.l.v. Janneke Groeneveld gedemonstreerd worden. Wanneer rond 19.30 uur de telkommissie alle cijfers heeft verzamelt, worden de prijzen uitgereikt Met 270 deelnemers op 513 onderdelen belooft dat dus een druk ke dag in de sporthal te worden, maar naar we hopen niet alleen op de wedstrijdvloer maar óók op de tribunes Verder is er nog een primeur, want voor het eerst wordt er in ons Rayon van een speciale werkvloer bij de vrije oefening gebmik gemaakt(12 xl2m). Bovendien is er voor alle deelnemers (medewerkers) naast het diploma ook nog een speciale herinnering in het kader van het 75-jarig bestaan van Sparta Hygiëa OOLTGENSPLAAT Vrijwillige bijdragen Deze week wordt door de kerkvoogdij van de hervormde gemeente de jaarlijkse aktie voor de vrijwillige bijdragen ge houdea Vandaag (vrijdag 18 febmari) worden de zakjes opgehaald en vanavond vanaf 6.45 uur kunnen deze door de vrij willigers in de consistoriekamer worden ingeleverd. Nieuwe Vereniging van Oesterexporteurs Vorige week is te Yerseke, naast de be staande vereniging VERVOEX en De Zeeuwse Oester, een derde vereniging opgericht, de vereniging OSTREA, die zich ten doel stelt de belangen van de Zeeuwse oestercultuur te behartigen en het monopolie van Vervoex te doorbreken. Deze nieuwe vereniging telt voorlopig nog een beperkt aantal leden, maar dan wel leden met klinkende namen als oesterexporteurs in het verleden en enkelen zijn nog in het bezit van oesterputten en alles wat nodig is, om de export van oesters opnieuw ter hand te nemen, iets wat hen door Directie Visserijen van het Departe ment van Landbouw en Visserij tot dusver werd belet Een der eerste doelen die ze zich hebben gesteld, is de schoonmaak van de Yersekse Bank en ze zullen daarmee zeker hoge ogen gooien bij allen die het goed voor hebben met de schelpdierencultuur in Zeeland. Het laten vervuilen van de Yersekse Bank is een der zaken die men de Vervoex leden terecht kwalijk neemt in Zeeland Natuurlijk is het ieder bekend, dat in verband met het optreden van een oesterparasiet „Bonnea Osterea" mo menteel geen oesters mogen worden gezaaid in de Oosterschelde, maar terecht willen veel mensea dat de Yersekse Bank schoon zal zija zodra groen licht gegeven zal worden om weer met de oesterteelt in de Oosterschelde te be- ginnea Waarschijnlijk mikt de Vervoex op Regeringssteun om die schoonmaak te ver- richtea omdat dit in het verleden meer is gebeurd, maar de mensen van de nieuwe ver eniging willen de schoonmaak voor eigen re kening verrichten. ACHTHUIZEN Dinsdagavond om 10 uur brak er een brand uit in de keuken van mevrouw wed. J. Vervloet-van Bergen, Lesje 1 a te Acht- huizen. De brand was een gevolg van over-verhitting van een koffiezetapparaat, waardoor vermoedelijk kortsluiting is ont staan. Een kleinzoon, de heerC. Vervloet, die naast zijn grootmoeder woont stelde zich tot het uiterste in de weer om de vuurhaard te bestrijden met emmers water. Door dit kordaat optreden was de hulp van de inmiddels gealarmeerde brand weer uit Ooltgensplaat niet meer nodig. Een inspectie wees uit dat de brand was geblust De keuken liep flinke schade op en er ontstond ook een zware rookont wikkeling. Het Grevelingenstrand te Bminisse, aangelegd door het Ministerie van C. RM. behoort in de zomer tot de dmkste in de regio. Geen wonder want het water in het Grevelingenmeer is prachtig helder. Reeds lang bestonden plannen om noord westelijk van de jachthaven een recreatie project aan te leggen en men dacht aan vankelijk over een zonneweide, omdat stranduitbreiding op bezwaren stuitte. Het wordt nu echter toch een strandje waar mim 700 personen zullen kunnen recreëren en men hoopt het nog dit jaar aan te leggea De kosten iets minder dan zes ton, zullen voor de helft worden gedragen door de B.V. Recreatieproject Bminisse (Aqua- Delta) en de andere helft door de Ge meente Bminisse, als de raa'd tenminste zijn goedkeuring hecht aan het plan. Inschrijving voor deelname is vanaf heden mogelijk voor de Deze zal plaats vinden op 31 maart, 1,2 en 4 april. Sfeervol geheel met o.a.: Een voorjaarsbeurs waar u kunt kijken en kopen Voorjaars- en zomermode 1983 Informatie en voorlichting Recreatieshow Veel nieuws over woon-, kijk en luistergenot Inlichtingen tentoonstelling. Central 't Eiland, Postbus 12, tav. de heer A. P. L. Brinkman, Oude Tonge. Tel. 01874 - 1454. Zeven jaar van keihard onderhan delen werden eindelijk beloond met het „blauwe Europa". 25 januari werd het gemeenschappelijk visse rijbeleid ten doop gehouden, een dag die zeer toevallig samenviel met de vijfentwintigste verjaardag van de eerste vergadering van de Raad van Ministers die in Brussel werd gehouden. Het was de hoogste tijd voor een „blauw Europa", omdat er heel wat op het spel stond voor zowel individuele Lid-Staten als voor de Gemeenschap. De Gemeen schap bezit namelijk de grootste vis- voorraad ter wereld en een rationeel be leid voor het beheer ervan was een eerste vereiste (bepaalde soorten zijn al aan het uitsterven). Nu is er dan eindelijk zo'n beleid; de Lid-Staten zijn het eens ge worden over de verdeling van de „ge meenschappelijke koek". Eik jaar stelt de Europese Commissie op basis van wetea schappelijke studies vast wat er te ver delen is en welke quota de Lid-Staten zullen ontvangea Het tweede onderdeel van het gemeen schappelijk visserijbeleid dstide Tien heb ben opgesteld behandelt de toegang tot de waterea Na de verdeling van de koek rijst dan de vraag waar er gevist mag worden. De overeenkomst van 25 januari verleent alle vissers uit de Gemeenschap vrije toe gang tot een gemeenschappelijke 200-mijl zone. Op deze regel wordt één uitzonde ring gemaakt die geldig is tot 31 december 2002: er is een visserijzone van 12 mijl voorbehouden aan vissers uit de kust streek en vissersvloten uit andere Lid staten die „historische rechten" genoten in deze zone. Deze toegangsrechten zijn vastgelegd voor een periode van 20 jaar en kunnen hernieuwd worden. Het derde onderdeel van het „blauwe Europa" wordt gevormd door een betere organisatie van de markten en een aan gepast structuurbeleid In het eerste geval wil men de vissers in de Gemeenschap een redelijke boterham laten verdienen. Voor het structuurbeleid werd 636 miljoen gul den (11,3 miljard BF) uitgetrokken dat bestemd is voor de modernisering van de Europese vissersvlooL Het laatste onderdeel: de betrekkingen met derde landen. De Gemeenschap heeft visserij-overeenkomsten gesloten met.bij- voorbeeld Noorwegen en de Far-Öer- eilandea Deze derde landen hebben van nu af aan te maken met een unieke ge sprekspartner, de Gemeenschap die het woord voert namens tien Lid-Staten. Na afloop van de vergadering wees Gas ton Thora, voorzitter van de Commissie, op het belang van de overeenkomst voor Europa. „Zelfs als er de komende jaren nog zeer veel punten overblijven die op heldering vragen", zo verklaarde hij, „we hebben in ieder geval een einde gemaakt aan de visserij-oorlog". is het blad voor uw DIRKSLAND De actie die door de Herv. Geref Jeugd- bonden wordt gehouden ten bate van het werk onder de vluchtelingen die vanuit Ethiopië naar Soedan uitweken is j.l. woensdag ook in Dirksland gehouden. Er werden voor dat doel amandelkoeken ver kocht Het netto overschot van 1.222,80 zal aan de actie ten goede komen. wwwwwwwwW Uienzaad Pootgoed Weidemengsels Ooltgensplaat 01873-1692-1203-1350 GOEDEREEDE De provincie Zuid-Holland kan dit jaar 500.000,besteden aan premies voor de omschakeling van olie- op gasgestook te centrale verwarmingsinstallaties in de Zuidhollandse waterwingebiedea Deze gebieden liggen o. ra in de gemeente Goe dereede. De komende weken zal de provincie een brief sturen aan ruim 750 bij haar bekende eigenaars van nog in gebruik zijnde onder grondse olietanks, waarin zij wijst op deze omschakelpremie. Tankeigenaars in wa- terwingebieden, die niet worden aange schreven kunnen zich ook bij de provincie aanmelden. De omschakelpremie kan in 1983 voor ten hoogste 500 gevallen worden ver leend. Vorig jaar heeft de provincie voor het eerst omschakelpremies toegekend In het Haagse waterwingebied hebben toen 75 eigenaars een premie ontvangen. De anti-tank-actie, waarbij de provincie niet meer in gebruik zijnde ondergrondse olietanks laat legen, schoonmaken en vul len met zand verloopt voorspoedig. Tot nu toe zijn ruim 3000 tanks behandeld Dit voorjaar zal de provincie in het water wingebied van de Duinwaterleiding van Den Haag nog eens 200 buiten gebruik zijnde tanks onder handen nemea Met diepe droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde oma CORNELIA SNIJDER weduwe van Jacob de Bakker in de leeftijd van 85 jaar. Rijswijk Ineke Den Bommel: Jaap en Ria Jorien Bartha Rien en Annie Jan Wilco Ooltgensplaat Lia en Anton Stellendam: Erna en Jan Sommelsdijfc Ada en Dim Mariëlle Sommelsdijk, 18 februari 1983 Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droefheid plotseling van ons weg te nemen, onze geliefde opa ADRIANUS VAN DER BAAN echtgenoot van Johanna Maria Groenendijk in de ouderdom van ruim 76 jaar. Arie, Adrie, José, Marja Anne Marie, Bartje Sarine, Ria, Peter, Arjen Wij zullen hem nimmer vergeten. Sommelsdijk, 17 februari 1983 DANKBETUIGING Ook namens mijn ouders heel hartelijk dank voor de vele kaarten, fruit en kado's ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis te Dirksland en bij mijn thuiskomst Bijzonder veel dank aan dr. van Oyen, dr. Hoogea boom en dr. Paul en het verplegend personeel van de kinderafdeling. Peter van Dam Ouddorp, februari 1983 Marijkeweg 24 T

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1983 | | pagina 2