0 fnday Training en Opleiding ITT KLEYN i II MULTI CLEANING j o AWT’ W d 4 fl -Ff Opleidingen J&ISg OOt axel zeeuws-vlaanderen een buitenkans... (M U kunt extra geld verdienen c gij BR Uj I f h CK) DE BASIS ©o w w 5 oktober 0INLIJSTWERK borduurwerk, foto's prenten e.d. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O ALS ELKE SECONDE TELT HE 9 Friday B. V. zoekt jullie!! ITT GOUDEN GIDS tel. 0113-213588 ZEELAND O S Personeel LANGDURIG WERK, VAST WERK zoekt COLLEGE R MTO k KEUKENASSISTENT (M/V) Het nieuwe seizoen begint weer!!! UW UI i Bedrijfstechniek (BT)* HTS Chemische Technologie HTS Elektrotechniek HTS Werktuigbouwkunde “ogere Informatica jW [WIJS ik 1 Woensdag 27 september 1995 4 DE BEVELANDER Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland SCHEEPSBOUW Elektromonteurs Schrijf je in bij '1 /-• 1 I Naam: Steigerbouwers (1e en 2e) Constructie-bankwerkers Isoleerders/plaatopzetters Isoleerders/plaatmakers Menno Vercouteren Pascala Steketee Stuiken lassers Lassers CO2/elek IJzerwerkers (tek.lezen) Sektie bouwers Pijpmonteurs Plaatwerkers Openingstijden: ma. t/m vr. 08.00-18.00 uur Koopavond tot 19.00 uur Zaterdag 09.00-12.30 uur Autogeen lassers (met of zonder eert.) Friday Goes Voorstad 5 4461 KK Goes Polytechnische Faculteit Breda Lijstenmakerij 8^ V.D. LINDE Friday B.V., is een onderdeel van Cindu International N.V. en houdt zich bezig met de perso neelsvoorziening binnen de bouw, techniek, produktie en (petro)-chemie. TER WELLE PRAXIS GOES Is niets zo overtuigend als uw eigen gevoel??? Breng dan nu beweging in uw eigen carrière U Wij U en wij Waarover? montessorisc hooi LEZING dinsdag 3 oktober 1995 PETROCHEMIE- LEIDINGEN/BOUW Pijpfitters (1e en 2e) Pijplassers (met geldig eert.) ks, rvs, duplex, titaan, aluminium, etc. Voor langdurige projecten in Nederland, België, Duitsland en in Oost-Europa zoekt Friday per direct en in de nabije toekomst vakkundig, technisch en ambachtelijk personeel. ÏTT'G’ÖUbËN'GIDS BV HÖëkeTródëT,'ÏÏÖ2'BR Amsïeïdëm Zürd-OÖsïJ Bel naar 0113-251055 en vraag naar Programma Jeugdkorps Confetti kan max. 16 leerlingen plaatsen n.l. - 4 guard (vlaggen) - 8 blazers - 4 slagwerkers Tevens start Confetti een nieuwe trombone-lijn Showkorps Excelsior heeft nog vacatures voor: - 2 trompettisten - 2 contra(schouder)-bas spelers TWEE LINKERHANDEN??? KLUSSEN IN EN OM HET HUIS' f T L i Hogeschool West-Brabant maakt werk van je studie! Donderdag open avond van 18.00 tot 21.00 uur PwM Voor onze opdrachtgevers zoeken wij: INSTALLATIE/ UTILITEITSBOUW Loodgieters (volslagen) CV-monteurs (dik/dunwandig) Bij Pot in Axel vindt u de mooiste voorbeelden van klassieke meubel kunst bij elkaar. Maar liefst 5000 m2 bewezen kwaliteit staat garant voor een suksesvolle keuze. Kom, kijk en kies voor zekerheid. fr Alle SHOWKORPS I Informatie over inschrijving, toelating, studiefinanciering, studen- tensport, kamers, openbaar vervoer en studentenvereniging s F I I— 1 Adres: I Postkode: Plaats: Telefoon: Geboortedatum: Aantal beschikbare uren per dag: Type auto: Bent u representatief, in bezit van eigen auto, per direkt beschikbaar en u wilt uw gevoel omzetten in een eigen carrière, bel dan a.s. vrijdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur en maandag tussen 13.00 en 17.00 uur naar afdeling Personeelszaken, telnr. 0113-228632. Bent u minimaal 18 jaar oud, beschikt u over een auto en ten minste 6 uur vrije tijd per dag? Dan bieden wij u een uitstekende verdienste met het huis aan huis bezorgen van de Gouden Gids in uw streek in de periode begin/eind november 1995 (in totaal ca. 15 werkdagen). U hoeft niet te verkopen, alleen te bezorgen en de verdien ste is goed. Het aantal plaatsen dat wij hebben is beperkt. Neem daarom snel kontakt met ons op! Dat kunt u doen door de bon te sturen naar ITT Gouden Gids, afdeling verspreiding, Postbus 12481, 1100 AL Amsterdam Zuid-Oost. I- Lovensdijkstraat 63, Breda, Tel. 076-5250519 rondleidingen langs laboratoria en opleidingen 1e voorlichtingsronde van de opleidingen 2e voorlichtingsronde HOGESCHOOL WEST BRABANT Aanvang: Gastspreekster: mevrouw Agnes de Jong Onderwerp: ZEELAND COLLEGE De Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland maakt deel uit van de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Zeeland. Tot de Stichting PZZ behoren het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland; Ithaka, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en De Reilof, centrum voor verslavingszorg. Er zijn 392 behandelplaatsen, waarvan 56 voor dagbehandeling. Daarnaast wordt poliklinische hulp verleend. Momenteel heeft de Stichting PZZ ongeveer 500 medewerkers in dienst. Gestreefd wordt naar integratie van het hulpaanbod in de geestelijke gezondheidszorg. De Stichting PZZ zal per 1 januari 1996 fuseren met de Regionale Instelling voor de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Zeeland en de Zeeuwse Instelling voor Beschermd Wonen. Van kandidaten verwachten wij, dat zij: - minimaal een opleiding op LBO-niveau hebben genoten; - bij voorkeur ervaring hebben met de werkzaamheden; Het Zeeland College is een scholengemeenschap voor Middelbaar Beroepsonderwijs en MAVO, HAVO, VWO voor volwassenen met vestigingen in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee. Een instituut, waar ca. 5500 leerlingen een opleiding volgen in één van de sectoren Techniek, Nautisch, Economie, Dienstverlening en Gezondheidszorg en dag-avondonderwijs voor volwassenen. - bewust kiezen voor de inhoud van deze funktie zoals vermeld staat. Salariëring en andere arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het vakaturenummer linksboven op de enveloppe, kunt u binnen 10 dagen richten aan het hoofd van de dienst personeel en opleiding van de Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland, Postbus 253, 4460 AR Goes. EFFECTIEF OMGAAN MET KINDEREN naar Thomas Gordon Dit openbare deel van de vergadering zal tot ongeveer 21.00 uur duren. Opmerking: Ook bestemd voor startende ondernemers in het elektrotechnische installateursbedrijf, die bovendien moeten voldoen aan de eisen van “Vaktechniek”. Informatie: Zeeland College, sector MTO, R. Schoevers, coördinator Contractactiviteiten, J.C.F. Goedemondt, coördinator Installatie techniek, Marconiweg 1,4382 NE Vlissingen, tel. 01184-78400, fax 01184-65788. Inlichtingen over deze funktie kunt u inwin nen bij de heer O. Otten, hoofd keuken, tussen 08.00 en 10.00 uur, telefoonnum mer 01100-37000. U kunt zich nu opgever voor de cursus DROOGBLOEMEN Dorpsstraat 57 Heinkenszand Tel. 0113-561466 De thema’s zijn: KRANSEN GUIRLANDES en luxe B1EDERMEIERMAND Chr. scholengemeenschap voor beroepsonderwijs Postadres: Postbus 230, 4460 AE Goes, tel. 0113-221144, fax 0113-228370 Alleen geldig bij A. Joachimikade 30 0113-233220 u Si Zoekt werk als vertegenwoordiger Zoeken doorzetters voor de regio Zeeland Samen een nieuwe verkoopcarrière opbouwen Amerikaans topklasse produkt Enorme carrièremogelijkheden Interne opleiding Goede begeleiding Geen eigen investeringen INTERIEUR- VERZORGSTERS voor een projekt in Goes frambozestraat 29. 4462 EK goes, tel. 0113-216707 De MONTESSORI VERENIGING ZEELAND organiseert in het kader van haar jaarlijkse ledenvergadering voor ouders en belangstellenden een Pldats: Eerste Zeeuwse Montessorischool "De Basis" Frambozestraat 29 te Goes 20.00 uur i gouden gids Cogii Ja, ik wil u helpen bezorgen en ik voldoe aan de eisen. Neem kontakt met mij op. 24. de Bevelander 18.00^21.00 uur: 19.00-20.00 uur: 20.30-21.00 uur: Met ingang van 1 november a.s. ontstaat binnen de civiele dienst, afdeling keuken de vakature voor de part-time funktie (41,95%) van vakaturenummer: 8.824.95.37 Inschrijving is weer mogelijk voor verschillende muzikale opleidingen. Aanmelden is te allen tijde mogelijk, maar met ingang van 13 oktober starten alle opleidingen weer. Informatie is te verkrijgen bij onze secretaris Ankie Verstelle, tel. 0113-228453. Met Praxis en Ter Welle maakt u ze beide rechts! Wij gaan weer van start met de cursus -10 lessen op maandagavond - start op maandag 23 oktober 1995 - cursusplaats is Ter Welle te Goes - lage deelnamekosten Vraag nu een folder aan (0113-221144) of haal hem op bij Praxis Goes i' M f»' »'l- J' In de centrale keuken worden dagelijks door 16 medewerkers ongeveer 300 maal tijden bereid, zowel voor patiënten als medewerkers. De keukenassistent verricht portioneerwerkzaamheden aan de lopende band en schoonmaakwerkzaamheden binnen zowel centrale keuken als afwas keuken. De werkzaamheden worden uitge voerd van 11.30 uur tot 14.45 uur van maandag tot en met vrijdag. Daarnaast bestaat de funktie uit het op oproepbasis verrichten van alle werk zaamheden binnen de centrale keuken en afwaskeuken tot een maximum van 60%. U kunt per middag inschrijven. De prijs per middag is ƒ75,- (inclusief koffie met gebak). Kees en Ina Mol Stotstraat 35. Baarland Tel. 0113-639527 Algemeen: startende ondernemers in het installatiebedrijf kunnen zich vanaf 1 januari 1996 vestigen indien zij voldoen aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Algemene Ondernemers- vaardigheden (AOV) en Bedrijfstechniek (BT). Startdatum: 24 oktober 1995 Examen: juni 1996 Tijden/dagen: 18.30 - 21.15 uur op dinsdag- en donderdagavond Opleidingsplaats: Zeeland College, Marconiweg 1Vlissingen Cursuskosten: 1.975,— incl. koffie/thee, excl. examen- en boekenkosten Toelatingsvoorwaarden: Voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) niveau B Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, vrijdags tot 21.00 uur, zondags van 13.00 tot 18.00 uur. Telefoon 0115 562010. Telefoon België 0031 -115562010. Sie Matic keukenstudio 1'verdieping. Slaapkamerafdeling ca.2500 m2. ITT Gouden Gids is bekend als uitgever van een uiterst suksesvol produkt, waarmee ITT Gouden Gids al meer dan 30 jaar een unieke positie heeft in Nederland. De Gouden Gids heeft 26 edities en een oplage van circa 7,4 miljoen exemplaren. Het klassieke karakter van Pot - -■-■.t-w-ï WWW--

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 4