4 1X£ ife ar<?j> VAN WUUCKHUUSE het grootste assortiment in schoenenlaiid «aasetomMgMBMa^rtMMMSHamteMMISMM^MteMmaMBMSHBKMMMiaBIRaBMIMnWiMWSBMaMWiRnHMsmilMMbiMaMsiMMaMI I 1 1.~ J ï.oi I Voordelig kopen in 1968 j „AUTOBEDRIJF NOORD” SHOW VAM GEBRUIKTE AUTO’S is voordelig rijden ia 1969 5 ZUS lS M. i- Donderdag 10 december 10W Donderdag 19 december 1068 '6 I 9 mot toren zool Gevoerde autobootie in Loren aool NET OP TIJD. i" r veeaeeeeeeo— i •i.k .‘7 t - tyy.y m M •P Karman’s WENSBEDIENING Geheel effen heren dattj^noMro uft flp swart loeren met toren aooL SUS M. de Schipper Zeen Leren dame» voorbladen In bruin of zwart toer. Leuke modellen on deeslns, uitzoeken Haaet niet te geloven I 1.~- I GLASSERVIEZEN In allo prijzen. EN BIJ ALU ARTIKRUN GRATIS RINGZEGELS. 1 - - P' P 'P Boekjaar 1969 J. de Jonge N.V. Fa. Serrarens v.h. Drijfhout Beitel nu Uw kalkoen knocht C. v. Iwaarden Noordelndo 5, Kloetinge tel. 01100-7817. ,.oe bevelander- - 1 Gedistingeerd» pump met denterimtsg inaantreUoJt modektemu. WIJ zijnet Uw dienst, DanmtrotteurnMt^^^™ blokhakjo. In xwart, bruto «tornier. QJJ <-s mu L- 8y50; •4Ldi Gaslek opsporen Interksrkslljks Kerstzang voor en met iedereen In de Lekker snoepen Karman’s f iber f in r7 J 1 r.- .0 •s s-\i -- 5 I V i rote DM SUMS 20 79 de j Afwasbaro theebevnen sr Hj v 5.480 .j ►a* -d d. Weele. MoowotroM 15-21. 6042 to fltoee tol.-7501-7702. A- 4 er to eik pevnl geea P P .50 .25 (L '«I' I1’ (I-' WAAR koopt U droglatorij-artikelon Textielhandel woninginrichting - confectie ‘s-Heer Arendskerke. Telefoon 01106—08». Postrekening 1*6312. per, 20 j. te Ooee Jobaanu Jan Beuzen- barg. J. te Kruinineen M NOalti* Velt* mw.z? j. WietoataiM Goes. OVERLEDEN: Sara Suaanna de Groot. N j. to Geea, wed. van O, Taal Margaretha kerk* echt£ van L. Begthel - Laurue Rernljn. M j. te Hoedekenskerke, wedn. van A C. Chamuleeu - Janus Ruizeen, C3 1. te Wemeldinge.' wedn. van C. F. Poelman - Maria Oele. M J. te Goes, «red. I.— I 145 I 1.98 I Vin I pl0- I en ij ••P.' WAAR e koópt U tulband kerstcake voor maar 79 cent? Oude Kamersewee 18. Hotakenexand, Tak 01100-548. aantrekkelijke jonge en gezonde wagens aenMedsti. P -■ -P. GOU, Langa Vwretetraot 80. Tafofpen 8863. IMS 22S2 Prifoac afhelen bil leM. Rozenstraat P. per, 20 j. to Goes - Jnhaanee Jan Beuien- bers. te Kruinineen en Koeltje Velt* hulaen. 20 j. te Goes - Gerard Pieter Kra- i eat Catharina Wilhelmina Maria Nloii woehoi ie, 23 1 to ÖVKKUDEM: Sara Suaanna d» Groot, t» Janna van der .Moere, 01 1. te Wlaeen- kerka, echtg. van L. Begthel - Laurua Itamijn SC j. te Hoedekenskerke. wedn. van A. C. Chatnuleau - Janus Ruiuen. U 1. te Wemeldlnge, wedn. van C. F. Poelman - Maria Oele, M J. te Goes. wed. van J. Kempe - Elizabeth Reljnhout, 73 j. Goes. wed. van J. vanjler Bliek - Jo* hannls Motodljk A. J. Harlnck 70 1. to Gees, es p Kasboeken en Tabellar. kasboeken In vele kniorlKgen. kaatooragonda's kaartsystemen -.P -P. P. Fiat’ 150ÓC nog keuzo uit twee, zeer mooi 3.750, B.OOOr- 4.500.— 2.500,— brief ordners ringbanden sn verder vele kantoorbehoeften. Algsm. Boekhandel ttesi. Laags Kerkstr. 33, Telefoon 011004209. SNOEICCHAREN TAKBCHAREN 8NOE1ZAGEN snoeimessen:. Wljngaerdstraat 35. Goes Telefoon 5903. voor do Kerstdagen SS j. to Goes. wsdn. van bra Anthonia Maartense, 70 i. to Geea, estooh. - Cathartna Wouters, 11 J. te Goes; echtg. van F. van Loenhout Jan Johannes Hendrtkus Venteege, tl f. echtg. van C. P. Beuns te Goes - Hendrik j, ,‘Marinua van de Putto, M to Ossa. wedn. valt M. C. Breei - Helena Maria den Boer, Vlanen. 97 j. te 'a-Oravanpolder, wed. van H. A. Drleesen Elizabeth van Wlerlngen, M j. te Goes, ongeh. Helena Fierioos, - - - •- van J. Mieraa - I. 72 j. te a-Gravenpol- Proo. - Jaa Visser, II Bookbaadel v/b - G. Verheule (J. K. Nonnekee) PapogaSistraat O, Goes r Gevraagd: die bereid is do voorkomende wsritzaamhoddn to verrichten op eon gemengd bedrijf. Minimum Ift. 16 jaar. Inlichtingen: Telefoon S11SS-0S13. Velleweweg S. 'e-Heer Bendrikaklndoren. BENT U KLAAR VOOR OR GT.W. Wij kunnen u misschien helpen. diverse Tab. rsglstors doorschrijfkasbeakaa snz. ult voOrraad leverbaar Feestelijke s voor redelijke prijzen hij^BhfB vanHare ven K. v tauiwii, 9« j. vs w-xws mvxyia^vsM«* weu. van H. A* DrteRien - Elizabeth van Wieringan. te Goes. Sv .i- - GEHUWD: Cornelia Johannes de Poorter. «7» J te Kapelte; Schtg 22 j. te Goes an Josefina Routine van' Cornells van Uare, 73 j Honk, 2S j. te Gem Jaa Jooau 21 L te der. echtg. v. M. Proos v«suite ee JacoaMM WUhsialna da Rahto- aaaanden to Geea. op Silo dames- sn herentruien en vsst< op het kindergoed en bsbymaten. Voor de Kerst nog een nieuwe fas? Ook daerop 10 korting. AAaek er gebruik van. V M. DE SCHIPPER EN ZOON, 's-Heer Arendskerke. BEW GEMEENTE GOM T^hrak vaa 11 tel ea aaet 37 des. IMS. GEBOREN: SamuSl Izak. z.v. B. Louvrene ea L. G- van Velzen te Goto - Margaretha Johanna, d.v. 'J. M. Schippert en M. M. Schipper té Gow Natascha Carolina Diana. d.v. R. L. Polfliet en N. M Schijve naars te Goes - Yvonne, d.v. W. Brouwer M U Geertac te Goes HendricMa Wilhel mus Petrus Jacobus. z.v. W. C. M. Hop mans en M. J. E. Capello te Goes - Jo hanna Thomas Gerardus, z.v. T. A. J. de Hond en D. J. C. G. Meujblok te Goes Jozlna Jseobe Maria, d v. H Stem en O Verwoord te Kortgene - Jeanette Marina. d.v. M. G. Hoveijn en T. P. M. F liassen te Wtssenkerke - Adrianus JohannM. S.V. J. H. Suijkerbuijk en H; EL Liplljn te 6oea. ONVERTROUWD: Pieter de Graaf, 3S j. te Gom en Marine Trimpe Burger. K j„ te Goes WIJ zijn dankbaar, dat we In het bijna afgelopen |aar vals en velerlei artikelen aan onze klanten hebben mogen verkopen. Daarom zouden wij op ander» jaren niets tegen rustige Kerstweken hebben. Maar nu la ar Iets anders. Er komt nog wel een opruiming straks, maar eerst komt de B.T.W,, die bijna al onze artikelen 7 18% duurder maakt. Daarom - zeggen we nu koopt nog lets, det U In het begin van het Jaar toch nodig hebt. Onze sortering on voorreed is neg groot. Van klantenbezoak komt In deze weken niet veel, maar daarom, kom zelf even langs of bel even, dan trachten wij het U nog te bezorgen. I ANDERE MERKEN Austin Seven 850. leuke sportisva auto 1968 Volkswagen 1500. prima staat té eigenaar 1966 Simca 1500. prima etaat. Ie ^eigenaar 1964 KOOPJES VAN DR WREK Simca '1000. zéér leuke auto Fiat 1100. prima ataat, z»4r mooi Volkswagen de luxe, technisch pftma .s Fiat 600D. doe het zatvir. slechts - Tb. P. v. weeie. NianyaUMt 16-21. - Showruimte Nieuwetreat 18-21, t.». Prins van Orenje 1600,— 1 500 1250.- 7M- Wanaur u aan vermoeden hebt.' dat er ergens aan gaslek 1n Uw huts is, dan doet er uiteraard goad aan. om dadelijk een vakman te waarschuwen en deze een an ander te laten controleren. Wilt u echter om de een- of aadare reden eerst uM zekerheid hebben en persoonlijk consta teren of er sprake Is van een lek, weaet dan nooit so dom om die controle uit te voeren met 'n brandende lusltor of ao- leta, want de gevolgen kunnen verschrik- kelljk zijn. In dat geval maakt u gewoon oen kleine hoeveelheid sop, lekker vet van een syntbetiach wasmiddel. Dat sop strijken w» «ver de verdachte plekken. Ia er inderdaad sprake vaat aoB 2 «toto boe op dtaplateaujpeSa zeepsop ontstaan. Me duldeltJK U^.,_ waar het lek zich bevindt Met dit zeep water towMson *- -- Ocref. Karie to Baarland. Dinsdag 24 dec. 8.00 uur. Medewerking ó.a. Muziekkorps van Baarland érv Halma v. d. Laljgraaf sopraan. er»»w sneepers on antuurltjk spannen m 6M geval de kroon, ar .«r^ssssjks ■4,B< m“r tUt van dergetljke s loep ju betekeAt «en voor L_. stol oebter buvoortwehi kTinten in «evaar betotonM laat de ktodsreii daei M toto toets «rillen h< 22T*?* voer het aablt al aanmaritelgk minder wanneer M «noapea van gewone snoep, een appeltje eten, «raat daardoor wordt Mn “‘''urUike manier voor de a.s. feestdagen ontvingen we een partij porsololnon, kop on schotels ,-•••••• ,i... t' - I' Grote sortering kaarsen tegen spotprijzen. Allerlei soorten kandelaars. Maak nu nog keus uit onze unieke sortering BAVARIA PORSELEINEN OPBOUWSERVIKZEN voor dat de prijzen aanmerkelijk zullen stijgen. Alle onderdelen ook los verkrijgbaar. WENSBEDIENING ;Lanm Voratatraat 108, GOES Verieftag F.V. JDo Zwaluw' Ie Kwodendamme Uttalag aai SM un m am Ma 4M 12M 2MS Kwe- Bezoekt geheel vrijblijvend onze speciale weer wij U zoor i togen scherp concurrerende prijzen. Gaarne verstrekken wij U alle gewenste inlichtingen, verzorgen oee proefrit voor U en gavan verantwoords voorlichting over OARANIW-SCRVICE-MTALmOBRIMLNMEN T Ie mxo aanbiodtog deM week Oto. FIAT: (een weRoa voor efto weee ea weietaed) Fiat 600D, (helaas de laatste), prima staat 1966 2.250,— Fiat 850 Coupé, in staat van nieuw., 24.000 km. 1967 6.500, Fiat 1100D. slechte 26.000 km. Ie eig. schadevrij. 1965 2.760,— Fiat 124, zéér mooie 4-deurs auto, Ie eigenaar 1867 --i van ,n - Fiat 125 heel speciale aanb. i.v. m. BTW-verhoging vanaf 6.500. i- - ta trek aljn, maar al levenageyur vóór het Mndcrgebitl 'tr sljn eehter MjvoMbeeld krenten en rb- rijnen die ook lekker zoet zijn, madr Voor hot gabM. Fan «toepen. eto GARAGE N|Jeu

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7